Úřední deska

Značka: MCBSLA/01301/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 18.2.2020
Zveřejnit do: 5.3.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování v řízení - nepovolená novostavba komunikace – SO 23.3a Soukromé parkoviště, SO 23.3b Soukromé parkoviště, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, SO 26 Distribuční rozvody NN, SO 27b Veřejné osvětlení Bučkova, SO 29


Připojené dokumenty:
ikona 19_05283.pdf (PDF 278.23 kB)