Úřední deska

Značka: č.j. MCBSLA/01182/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 14.2.2020
Zveřejnit do: 3.3.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Novostavba komunikace – SO 23; SO 23.1 – prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a – chodníky Za Kostelem na pozemcích parc.č. 2060/1, 2060/2


Připojené dokumenty:
ikona 19_02104.pdf (PDF 255.77 kB)