Úřední deska

Značka: MCBSLA/00245/20/OVÚR/POKI
Zveřejnit od: 16.1.2020
Zveřejnit do: 1.2.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška: usnesení o přerušení řízení o dodateč. povolení stavby: "Novostavba RD na pozemcích par. čís. 1217/79 a 1217/80, oba k.ú. Slatina, obec Brno".


Připojené dokumenty:
ikona 17_05480.pdf (PDF 282.84 kB)