Úřední deska

Značka: BZID 14392/19/OVUP/Scp
Zveřejnit od: 24.10.2019
Zveřejnit do: 9.11.2019
Oblast: Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Původce: ÚMČ Brno-Židenice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí - manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO“


Připojené dokumenty:
ikona 19_07307.pdf (PDF 343.08 kB)