Úřední deska

Značka: JMK 135126/2019
Zveřejnit od: 23.9.2019
Zveřejnit do: 11.11.2019
Oblast: Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Původce: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: