Úřední deska

Značka: MMB/0222573/2018
Zveřejnit od: 30.5.2018
Zveřejnit do: 15.6.2018
Oblast: Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Původce: Magistrát města Brna, Odbor dopravy

Veřejná vyhláška: Oznámení-zahájení řízení o žádosti o SP- ul. Holzova - úprava zastávky MHD Slatina, rozcestí


Připojené dokumenty:
ikona 11-4-0222573-18_0160313-18_Ozn._SR_ul._Holzova_k.u._Slatina-uprava_zastavky_MHD_Slatina_rozcesti-1.pdf (PDF 469.32 kB)