Telefonní seznam

Lenka Dočekalová Klimešová

stavební úřad

Úsek:
odbor výstavby a územního rozvoje

Telefon:
533 433 598

E-mail:
docekalova.lenka@mcslatina.cz

stavební řízení