Telefonní seznam

Michal Kolařík

2. místostarosta

Úsek:
vedení radnice

Telefon:
533 433 588

E-mail:
2mistostarosta@mcslatina.cz

Michal Kolařík

Místostarosta Městské části je zástupcem starosty v rozsahu jeho oprávnění v době nepřítomnosti starosty, popř. 1. místostarosty. Ukládá ÚMČ úkoly v samostatné působnosti Městské části.