Plánované stavby

STAVBY SE ZAHÁJENÍM BĚHEM ROKU:

Výstavba chodníku a úprava parkování v ul. Langrova

Rekonstrukce křižovatky vč. SSZ Řípská x Šmahova

Přestavba okružní křižovatky Hviezdoslavova x Bedřichovická

Oprava vozovky v ul. Ondřeje Veselého

Oprava chodníků v ul. Přemyslovo náměstí

Oprava vozovky vč. přechodu pro chodce v ul. Zlínská, Mikulčická (2.etapa)

Oprava chodníku a VO v ul. Kikrleho

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA:

Výstavba parkoviště v ul. Rousínovská

Výstavba parkoviště v ul. Dědická

Přemístění zastávky MHD Vlárská

Zpomalovací prahy v křižovatkách - lokalita Křehlíkova

Rekonstrukce křižovatky Šlapanická x Krejčího

Doplnění bezpečnostních prvků v ul. Kikrleho (projekt Bezpečná cesta do škol)

Přemístění zastávky MHD v ul. Řípská

Výstavba nových chodníků a VO v ul. Hviezdoslavova

Stavba páteřní cyklotrasy, úsek „B“, část Podstránská

Výstavba chodníku v ul. Řípská

Úprava prostoru trolejbusové smyčky a zastávky v ul. Mikulčická a Hviezdoslavova

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY:

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vlnitá - Vyškovská

Vybudování chodníku v ul. Šlapanická

Úprava prostoru komunikace Řípská při MÚK Slatina

Rekonstrukce ulice Šmahova