Kontakty

Podněty lze zasílat písemně na adresu - ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, PSČ 627 00, k rukám Ing. Jany Šillerové, tajemníka dopravní komise, anebo elektronicky na e-mailovou adresu: sillerova.jana@mcslatina.cz.

 V případě bližších informací k jednotlivým projektům můžete kontaktovat Mgr. Petra Semráda, 2. místostarostu MČ, e-mailová adresa: semrad.petr@mcslatina.cz.