Základní informace

Podněty na změnu dopravního značení se zasílají písemně nebo elektronicky na Úřad městské části Brno-Slatina. Městská část po vlastním posouzení předá žádost na Magistrát města Brna - Odbor dopravy. Úpravy dopravního značení na místních komunikacích na území města Brna jsou svěřeny výhradně Odboru dopravy MMB, nikoliv městské části.

V případě, že Odbor dopravy MMB rozhodne o potřebnosti změny dopravního značení, je zpracována výkresová dokumentace. Po projednání s dopravními odborníky je realizace změny dopravního značení uskutečněna na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci veřejnou vyhláškou - opatřením obecné povahy vydaným Odborem dopravy MMB.

 

V praxi to znamená:

Veškeré návrhy týkající se oblasti dopravy (jako je např. úprava či doplnění dopravního značení, instalace retardéru aj.) posuzuje a projednává Magistrát města Brna - Odbor dopravy ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou (za účasti Policie ČR). Celý tento proces je administrativně a časově složitý a jeho délka závisí na celé řadě okolností v rámci probíhajícího správního řízení vedeném Magistrátem města Brna.

V případech, kde se jedná o stavební úpravy (jako je např. vybudování přechodu pro chodce, oprava komunikací), se lhůta vždy odvíjí od délky územního a stavebního řízení.

Realizace těchto staveb a opatření závisí zejména na pravomocném stavebním povolení, získání finančních prostředků zařazených do rozpočtu a koordinaci s ostatními stavbami v daném území.