Výše nájemného

Na základě rozhodnutí města Brna s účinností od 1.10.2017 je výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem uvolněného běžného obecního bytu v MČ Brno-Slatina:

 

a) u panelového bytu .................... 84,07 Kč / m2 / měsíc

 

b) u cihlového bytu ....................... 76,79 Kč / m2 / měsíc

 

 

 

Nájemné u stávajících nájemců, kteří mají uzavřenou platnou nájemní smlouvu do 30.9.2017, zůstává v původní nezměněné výši, tj.:

 

a) u panelového bytu .................... 59,00 Kč / m2 / měsíc

 

b) u cihlového bytu (1.-3. NP) ....... 55,00 Kč / m2 / měsíc