GDPR

Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Slatina, se sídlem Tilhonova 450/59, 627 00 Brno.

Jednotlivé orgány městské části, např. starosta, zastupitelstvo či rada městské části, nejsou samostatnými správci a při předávání osobních údajů je nepovažujeme ani za příjemce ani za zpracovatele. Stejně tak jednotlivé odbory, útvary a organizační složky Úřadu městské části Brno-Slatina nejsou samostatnými správci. Pravidelně dochází k předávání osobních údajů mezi některými útvary ÚMČ, přičemž ani na toto předávání osobních údajů nehledíme jako na předávání příjemci nebo zpracovateli.

Předávání osobních údajů mezi jednotlivými orgány obce či mezi jednotlivými útvary Úřadu městské části Brno-Slatina je dostatečně zabezpečeno, neboť všichni zaměstnanci městské části Brno-Slatina jsou vázáni mlčenlivosti a předávání orgánům samosprávy je řešeno přímo zákonem o obcích, popř. jsme učinili vhodná opatření k zajištění zabezpečení.

Naopak příspěvkové organizace městské části, tj. mateřské a základní školy a Technické služby Brno-Slatina. p.o., jsou samostatnými osobami, a proto jsou také samostatnými správci. Tyto zásady se na ně tedy nepoužijí. Příspěvkové organizace městské části přijaly svá vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina

Úřad městské části Brno-Slatina

Tilhonova 450/59

627 00  BRNO

Elektronická podatelna: podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx