strategické

Oprava mostů Otakara Ševčíka

Akce: I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici

 

Popis: Oprava 6-ti mostních objektů, sestávajících z 2 hlavních mostů a 4 mostních ramp. Práce budou probíhat na 2 etapy (I. 11/2022 - 11/2023 a II. 11/2023 - 11/2024). Přípravné práce (bez vlivu na provoz) zahájeny od 30.11.2022.

V první etapě bude uzavřen jízdní pás ve směru od Židenic na Komárov vč. přilehlých ramp. Provoz bude převeden do protisměrného jízdního pásu a veden v režimu 1+1.

Termín zahájení: 30.11.2022

Termín ukončení: 30.11.2024

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

 

Omezení: od 16.1.2023 do 16.1.2024 - uzavírka mostu Otakara Ševčíka vč. přilehlých ramp (1. etapa), omezení pod mostem na ul. Ostravské

 

Dopravní značení: DOKA, s.r.o.

 

Příloha:

ikona 1 - Infoleták ŘSD (PDF 422.73 kB)

ikona 2 - Rozsah uzavírky - 1.etapa (JPG 69.72 kB)

ikona 3 - Objízdné trasy (JPG 223.45 kB)

ikona 4 - Situace stavby 1.etapa, uzavírka pod mostem (PDF 2.38 MB)

ikona 5 - Situace stavby 1.etapa (PDF 2.65 MB)

Aktualizace:

ikona Situace stavby (JPG 1.36 MB) 

ikona Objízdné trasy (JPG 5 MB)

 

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1

Akce: D1 - 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1

 

Popis: Stavba v rámci rozšíření dálnice D1 - výstavba útvarových křižovatek (MÚK Černovická terasa a MÚK Brno-Slatina) s cílem přímého napojení na Černovickou terasu. Stavba rozdělena do 2 etap.

 

Termín zahájení: 2024 (orientačně)

Termín ukončení: 2027 (orientačně)

Zhotovitel: -

Omezení: -

Dopravní značení: -


Příloha: ikona Infoleták ŘSD 122022 (PDF 490.43 kB)