Slatina aktuálně

Každoroční akce s názvem "Jehla"

22. 03. 2024

V úterý 26. 3. 2024 budou strážníci sbírat injekční stříkačky cíleně po celém městě při každoroční akci s názvem Jehla.

Podpořit strážníky mohou všichni obyvatelé tím, že jim předají podnět o lokalitě, kde si tohoto nebezpečného materiálu vícekrát všimli. Pro tyto účely je možné využít telefonní linky místní služebny. Kromě informací o dané lokalitě je možné na čísle 545 214 176 informovat strážníky také o aktuálním nálezu.

Hlídky Městské policie Brno považují bezpečnost a pořádek v brněnských ulicích za svoji prioritu.
Při svých pravidelných pochůzkách se proto běžně zaměřují mimo jiné také na odstraňování použitých aplikačních pomůcek.
V úterý 26. 3. 2024 budou strážníci sbírat injekční stříkačky cíleně po celém městě při každoroční akci s názvem Jehla.
Podpořit strážníky mohou všichni obyvatelé městských částí Komárov, Černovice, Slatina, Tuřany a Chrlice, už třeba tím, že jim předají podnět o lokalitě, kde si tohoto nebezpečného materiálu vícekrát všimli.
Pro tyto účely je možné využít telefonní linky místní služebny. Kromě informací o dané lokalitě je možné na čísle 545 214 176 informovat strážníky také o aktuálním nálezu.
Na všechny tyto podněty budou hlídky městské policie obratem reagovat a udělají vše pro to, aby aplikační pomůcky z našich ulic odstranily a následně odborně zlikvidovaly.