Slatina aktuálně

ŠKOLSTVÍ A KULTURA V ROCE 2022

01. 03. 2022

V březnovém vydání Aktualit o Slatině se věnujeme školství a kultuře. O tématech z této oblasti jsme si povídali s 1. místostarostou PhDr. Martinem Krytinářem. Zeptali jsme se ho na novinky ve školách i na plánované kulturní a společenské akce.

V těchto dnech se ujímá vedení ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 nová ředitelka. Můžete nám ji blíže představit?

Od 1. března se ujme vedení školy paní Mgr. Michaela Kašíková, která byla konkurzní komisí vybrána jako nejvhodnější kandidát na pozici ředitele školy. S výsledkem konkurzního řízení jsme se v Radě městské části jednomyslně ztotožnili a tuto kandidátku potvrdili i radní města Brna. Novou paní ředitelku blíže představíme v příštích Aktualitách o Slatině, protože v době uzávěrky tohoto vydání se funkce ještě neujala. Nicméně alespoň ve zkratce už nyní můžu sdělit, že paní Kašíková má bohaté zkušenosti nejen jako učitelka a zástupkyně ředitele, ale pracovala také jako školní psycholožka a výchovná poradkyně. Navíc zná školské prostředí i z pohledu inspektorky České školní inspekce. Jsem přesvědčený, že kombinace jejího vzdělání a praxe bude pro školu velmi přínosná.

 

Jaké změny školu čekají?

Nutno říct, že škola patří mezi moderní a fungující. Není cílem, aby nové vedení školy provádělo zásadní změny, ale aby navázalo na to dobré, co ve škole funguje. Ještě s končící paní ředitelkou Mgr. Olgou Bauerovou jsme připravili Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, kterou plánujeme otevřít. Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat méně adaptabilní děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy. Pokud se podaří vyřídit schvalovací procesy tak, jak máme v plánu, tak bychom mohli přípravnou třídu otevřít už od školního roku 2022/2023. Po této třídě evidujeme značnou poptávku a nepochybuji o tom, že zejména rodiče pětiletých dětí s odloženou povinnou školní docházkou ji ocení. Třída bude naplněna 10-15 žáky, což přinese i další výhodu, a to uvolnění stejného počtu míst v mateřských školách.

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval končící paní ředitelce Bauerové, která ve škole pracovala 14 let. Během této doby se škola zapojila do řady projektů, které žákům přinesly nejen spoustu materiálních benefitů, ale i společenských aktivit. Jednalo se například o projekty Smysluplná škola – interaktivní tabule do celé školy, Zahrada MŠ v přírodním stylu, ozdravné pobyty žáků s ekologickým programem Ekobádání, Zvyšování kvality vzdělávání, Rozvoj technických dovedností žáků, Odpočatý a spokojený učitel = lepší a kvalitnější učitel, Děti ze země draka a další.

 

Jak je to v tomto roce s investicemi do škol?

Do škol investujeme průběžně každoročně a nutno zmínit, že občas jsou to výdaje, které nejsou navenek příliš viditelné. Letos bude stěžejní investicí výstavba učeben v základní škole na Přemyslově náměstí, z těch méně viditelných oprav je to rekonstrukce a technologická modernizace školní kuchyně na Jihomoravském náměstí, a také oprava kotelny v ulici Dědická, která zásobuje teplem mimo jiné i prostory školy a jídelny. Všechny tyto investice jsou v součtu v řádu několika desítek milionů korun. Pro následující roky připravujeme dokumentaci na stavbu budovy se zázemím pro školní družinu v ulici Kikrleho a prověřujeme možnosti rozšíření kapacit mateřských škol.

 

Bude mít zmiňovaná rekonstrukce školní kuchyně dopady na provoz škol, konkrétně na zajišťování stravy?

Rekonstrukci plánujeme dlouhodobě, a procesně jsme na ni už připraveni. Reálné zahájení však směřujeme na období letních prázdnin, a to právě proto, abychom dopady na školy, které s rekonstrukcí budou souviset, minimalizovali. Vzhledem k rozsáhlosti oprav je zřejmé, že práce na opravách a modernizaci zahájíme už v druhé polovině června. Stravu pro naše žáky a děti v mateřských školách zajistíme externím dodavatelem, takže rodiče ani žáci toto provozní opatření nijak nepocítí.

 

Blíží se jarní měsíce a snad i rozvolnění protiepidemických opatření. S tím souvisí i možnost zintenzivnění kulturních a společenských akcí. Co nás letos čeká v této oblasti?

S kulturou je to v posledních letech složitější. Připravili jsme spoustu programů a aktivit, z nichž některé se nám podařilo úspěšně uspořádat, některé jsme museli upravit podle platných vládních nařízení, jiné odložit na dobu, kdy opatření nebudou. Avšak i přesto máme za sebou spoustu úspěšných akcí, na které navážeme i v letošním roce. Předpokládáme, že Slatinské kulturní léto budeme moci uspořádat a bude plné vydařených koncertů. Počítáme i s podporou tradičních slatinských hodů. Chybět nebudou ani společenské akce pro seniory, z nichž největší bude Den seniorů, který ve Slatině uspořádáme už potřetí. Samozřejmostí je i finanční podpora kulturních i sportovních akcí pro děti a mládež, které zde pořádají místní spolky a organizace. Právě díky dobré spolupráci s těmi, kteří se věnují volnočasovým aktivitám, můžeme na různé okolnosti reagovat operativně a poměrně pružně, takže většinu můžeme uspořádat a přizpůsobit je aktuálním podmínkám. Věřím ale, že letošní rok už bude ve znamení konce všech opatření a omezení.