Slatina aktuálně

Slatina v roce 2022

01. 02. 2022

Vstoupili jsme do roku 2022, který bude pro Slatinu, stejně jako v předchozích letech, nabitý významnými událostmi. Starosty Jiřího Idese jsme se proto zeptali, co naši městskou část v tomto roce čeká.

Letošní rok bude pro Slatinu ve znamení řady investic, oprav a kulturních akcí. Čeká nás spousta práce na projektech, které máme rozpracovány z minulých let a už nyní začínáme pracovat na projektech úplně nových. Velice důležité budou rovněž nejrůznější přípravy, abychom mohli čerpat finance nejen z našeho slatinského rozpočtu

 

Co konkrétního máte na mysli? Plánujete například nějaké projekty v našich základních školách?

Mezi nejvýznamnější bezesporu patří zahájení výstavby čtyř nových odborných učeben na ZŠ Přemyslovo náměstí. Díky této výstavbě se jistě opět výrazně posune dnes již vysoká úroveň školy a pomůžeme tak i lépe pokrýt velkou poptávku po umístění dětí do naší nejstarší základní školy. Co nebude pouhým okem viditelné, ale je velice důležité, bude kompletní rekonstrukce zařízení školní kuchyně na ZŠ Jihomoravské náměstí, která se uskuteční během letošních letních prázdnin. Rád bych také zmínil, že v rámci sociálních služeb vyroste v průběhu roku historicky první domov pro seniory s pečovatelskou službou ve Slatině na ulici Bedřichovická.

 

Co mohou čekat nájemníci v obecních bytech?

Jako každý rok bude pokračovat běžná údržba bytového fondu, mimo to se na ulici Kroměřížská uskuteční další etapa kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Na ulici Vlnitá v bytových domech č. 5, 7, 9 a 11 chystáme sanaci vlhkého zdiva v suterénech domů a rekonstrukci stávajících sklepních kójí. Pro mě osobně je tou nejzásadnější zprávou pro nájemce obecních bytů to, že i přes nesmírně složitou situaci v oblasti hospodaření s obecními byty se nám podařilo udržet hladinu výše nájemného na stejné úrovni. Nedojde tedy ke zdražování. Toto rozhodování opravdu není vůbec jednoduché, ale při vědomí toho, v jaké situaci se letos lidé ocitají a to zejména kvůli rostoucím nákladům na energie, jsme se rozhodli, že slatinská radnice ponechá stávající ceny tak, aby lidé nemuseli sahat hlouběji do svých peněženek.

 

 

Připravuje městská část nějaké projekty i v novějších částech Slatiny, například v Zeleném městě?

V první řadě bych chtěl podotknout, že Zelené město je plnohodnotnou součástí Slatiny. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o relativně novou lokalitu, nebylo v prvních letech po nastěhování nových obyvatel možné z úrovně městské části do života v této lokalitě příliš zasahovat, protože městská část zkrátka neměla moc možností, jak podněty řešit. Nyní se už situace zlepšuje a tam, kde je to alespoň trošku možné, se budeme snažit vyjít vstříc podnětům od místních obyvatel. Usilujeme například o to, aby se nám v tomto roce podařilo získat od města do správy městské části pozemky v lokalitě parku Kigginsova. Do teď jsme tam nemohli vybudovat například veřejné osvětlení, osadit lavičky, koše, či jakkoliv jinak zasahovat do zdejšího parku. Příčinou je, že jsme nedisponovali vlastnickým či správcovským právem městské části. Tímto problémem se intenzivně zabýváme, a proto bychom letos, i díky spolupráci s místními, rádi vypracovali studii na úpravu parku, kterou jsme připraveni v blízké budoucnosti realizovat. Za nesmírně důležité považuji roli městské části ve věci ochrany Zeleného města při rozšiřování brněnské průmyslové zóny Černovická terasa. Této role jsme se zhostili v minulých letech, kdy jsme nekompromisně vyjednali se společností CTP podmínky ochrany celé lokality při potenciální výstavbě nových hal. Řešení celé lokality je velmi složité, a to zejména proto, že hned za železniční tratí končí katastrální území Slatiny a začíná katastr Černovic. Slatina není přímým účastníkem žádných řízení. Přesto jsme s CTP vyjednali například to, že v případě výstavby nových hal bude Zelené město ochráněno náspem a výsadbou vzrostlých stromů. Fasády navíc budou porostlé vegetací a haly nebudou obsluhovány ze strany železnice, tedy ze strany, kde se rozprostírá Zelené město.

 

V posledních letech je palčivým problémem také zdejší infrastruktura. Co bude radnice podnikat v této oblasti?

Vybudujeme nové parkoviště na ulici Zemanova, a zároveň se budeme zabývat dalšími místy pro parkování na ulici Vlnitá, tentokrát se zaměříme na parkování před bytovými domy č. 5, 7, 9 a 11. V celé vozovce na Přemyslově náměstí od kapličky po křižovatku s Tilhonovou bude položen nový asfaltový povrch, a to včetně přilehlých parkovišť. Na ulici Vyškovská se uskuteční rozsáhlá rekonstrukce celé komunikace podél garáží a na ulici Šmahova vybudujeme nový chodník. V neposlední řadě budeme pokračovat v postupné opravě kontejnerových stání.

 

Jak je na tom ve Slatině zeleň? Má mezi projekty také své místo?

Určitě, zeleň a celkově životní prostředí je jednou z našich priorit. Velkou pozornost v letošním roce věnujeme parku na Přemyslově náměstí. V parku bude dokončena druhá etapa celkové revitalizace, do které spadá obnova dřevin, cestiček a mobiliáře, tím mám na mysli například lavičky a odpadkové koše. Budeme také pokračovat v rekultivaci míst na sídlišti mezi panelovými domy. Vytipovanou lokalitou pro tento rok je rozsáhlý prostor mezi ulicemi Dědická a Rousínovská. Revitalizace je plánovaná tak, že celý prostor bude výrazně „zelenější“, naši senioři zde najdou místo ke klidnému posezení, maminky si budou moci pohrát se svými dětmi a celá lokalita se ponese v duchu klidného prostranství, které bude zejména v parných letních měsících ochlazovat prostor mezi domy.

 

Myslí městská část i na oblast bezpečnosti?

V letošním roce bychom rádi pokračovali v přípravě rozšíření počtu dohledových kamer. Ze stávajících pěti kamerových bodů chceme jejich síť rozšířit o další kamery, které budou smysluplně rozmístěny na strategických místech. Nyní jednotlivé kamery dohlíží na okolí ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí, ZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí, ulici Tilhonovu s přilehlým dětským hřištěm, na lokalitu Terének při ulici Dědická, a také na naše slatinské náměstí. Uděláme všechno pro to, aby se nám letos podařilo zvýšit bezpečnost u dalších tří přechodů pro chodce. Jedním z nich je přechod u REDY, tedy prostranství nad točnou trolejbusu 33, kde pracujeme na tom, aby tam město umístilo dočasný semafor, než dojde ke kompletní rekonstrukci ulice Hviezdoslavova včetně nasvětlení. Bezpečnostní prvky by se také měly objevit na přechodech pro chodce u Penny Marketu a v sídlišti na ulici Mikulčická. V neposlední řadě se nám v rámci celoměstského projektu „Bezpečná cesta do škol“ podařilo prosadit vybudování nového chodníku na ulici Langrova ulici mezi bytovým domem Pegas a Fantázií. Z uvedeného výčtu akcí je zřejmé, že pro Slatinu bude tento rok velkou výzvou, máme na stole celou řadu zajímavých projektů. Jako vždy budeme pracovat tak, aby se i v tomto roce Slatina dále rozvíjela a byla spokojeným a bezpečným místem k životu.