Slatina aktuálně

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Slatina, odbor výstavby a územního rozvoje (stavební úřad)

18. 06. 2021

inzerát-3 (PDF 221.02 kB)