Slatina aktuálně

Informace o fungování ÚMČ a nastavení úředních hodin a styku s veřejností v době od 21. září 2020 do odvolání

21. 09. 2020

S účinností od 21. září 2020 bude ÚMČ z důvodu zamezení komunitního přenosu onemocnění COVID-19 pro osobní styk uzavřen.

 

Pro komunikaci s úřadem využívejte písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, ve kterých je to možné.

 

Vstup do budovy není volně přístupný. V nutných případech bude osobní kontakt s úředníkem umožněn po předchozí domluvě a s použitím ochrany úst a nosu (rouškou), příp. ochrany rukou.

V případě osobního kontaktu využijte pro přivolání úředníka kontaktní panel na pravé straně vstupu do budovy v zádveří.

 

ID datové schránky pro všechny činnosti ÚMČ: bj9b3rx

Bezkontaktní podání lze učinit také vhozením písemnosti do sběrného boxu umístěného v zádveří budovy úřadu.

 

Detailní informace:

ikona info COVID_září (PDF 152.75 kB)