Slatina aktuálně

Pozvánka na Vítání dětí

03. 08. 2020

Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina oznamuje, že slavnostní „Vítání dětí“ se bude konat v září a v listopadu 2020.

V září bude Vítání dětí 19. 9. 2020 a je náhradou za zrušené Vítání dětí v květnu. Obřad se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2019 do 31. 3. 2020. Rodiče, hlaste se nejpozději do 31. 8. 2020, s již přihlášenými počítáme.

Vítání dětí v listopadu 2020 se bude týkat dětí narozených od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020.

Rodiče, kteří máte zájem se obřadu zúčastnit, hlaste se, prosím, osobně na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59 (tel.: 602 411 072) a přineste s sebou rodný list dítěte a OP matky (trvalý pobyt v naší městské části).

Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky.