Slatina aktuálně

Rekonstrukce komunikace a mostů - Bělohorská, silnice č. II/373

01. 07. 2020

Stavba bude probíhat za omezeného provozu na silnici II/373 ve 4 etapách za částečné a úplné uzavírky. Doba realizace je plánována na 2 roky. Zahájení: 07/2020, ukončení: 12/2021.