Slatina aktuálně

Oznámení odtlakování úseku plynovodu DN500 Rebešovice - Podolí

16. 04. 2020

Dne 20. 4. 2020 od 10:00 hod. bude probíhat odtlakování plynovodu DN500 ve správě společnosti NET4GAS, s.r.o. v úseku Rebešovice - Podolí

ikona Podolí (PDF 229.54 kB)

ikona Rebešovice (PDF 176.44 kB)

Dne 20. 4. 2020 od 10:00 hod. bude probíhat odtlakování plynovodu DN500 ve správě společnosti NET4GAS, s.r.o. v úseku Rebešovice - Podolí na místech (viz. přiložené mapky) objektů TU206 Rebešovice a TU208 Podolí (trasový uzávěr). Práce spojené s odtlakováním plynovodu jsou doprovázeny zvýšenou hladinou hluku, která je způsobena vypouštěním plynu z plynovodu do atmosféry.   Tyto činnosti jsou prováděny za účelem odstavení a následné opravy zařízení plynovodu. Jedná se o odpuštění zbytkového množství plynu, který již nejde technologicky z potrubí přečerpat. Akce bude probíhat za dodržení všech bezpečnostních pravidel a podmínek pro odtlakování plynovodu.   Následné odvzdušnění a zprovoznění plynovodu po opravě je plánováno dne 22. 4. 2020 od 9:00 hod. V případě odvzdušňování plynovodu hluk způsobuje vzduch, který je vytlačován plynem z plynovodu.   Zahájení a ukončení jednotlivých akcí bude ohlášeno na linku 150 nebo 112.   !!! TATO AKCE NEMÁ VLIV NA PŘERUŠENÍ DODÁVEK PLYNU ODBĚRATELŮM !!!