Slatina aktuálně

Nakládání s odpadem v době pandemie

27. 03. 2020

Jak správně nakládat s použitými ochrannými pomůckami a ostatním odpadem

ikona 07_Nakládání s odpadem v době pandemie (PDF 95.19 kB)