Slatina aktuálně

Informace ke spalování rostlinných zbytků a o střediscích sběrného odpadu

27. 03. 2020

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a karanténu na území celé České republiky důrazně doporučujeme všem občanům, aby spalování suchých rostlinných materiálů na svých zahradách odložili na pozdější dobu.

s ohledem na vyhlášený nouzový stav a karanténu na území celé České republiky důrazně doporučujeme všem občanům, aby spalování suchých rostlinných materiálů na svých zahradách odložili na pozdější dobu. Případná zhoršená kvalita ovzduší, kterou z velké části způsobuje právě spalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích, znemožňuje větrání a u citlivějších osob a osob s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí může způsobit potíže s dýcháním. Žádáme proto všechny občany o ohleduplnost.   Dále bylo krizovým štábem rozhodnuto, že o víkendu budou otevřena sběrná střediska odpadů s obvyklým sobotním a nedělním provozem a to dle provozní doby https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/sberna-strediska-odpadu/. O otevírací době SSO v příštím týdnu se rozhodne v pondělí.