Slatina aktuálně

Veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

10. 04. 2019

Vážení občané,

 

zveme Vás na veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR). Setkání se uskuteční v úterý 23.04.2019 od 17:00 hodin na Úřadu městské části Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno, ve velké zasedací místnosti - 3.NP. Účast na akci přislíbili zástupci Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Těšíme se na Vaši účast.

Odkaz na materiály k ZÚR: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1789&TypeID=1

a http://zurka.cz/