Slatina aktuálně

Pozvánka na Vítání dětí

04. 03. 2019

Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina oznamuje, že se bude dne 18. května 2019 konat slavnostní „Vítání dětí“.

Obřad se týká dětí narozených v období od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky).

Rodiče, kteří máte zájem se obřadu zúčastnit, hlaste se, prosím, osobně na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59 (tel.: 602 411 072 nebo 533 433 584)

Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky.