plánované

 

Rekonstrukce komunikace ul. Vyškovská

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2022

 

Zvýšení bezpečnosti v prostoru přechodu pro chodce v ul. Hviezdoslavova

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s., SIGNEX s.r.o.

- plán: 2022

 

Úprava parkování v ul. Vlárské

- investor/zhotovitel: SIGNEX s.r.o.

- plán: 2022

 

Úprava přechodu pro chodce v ul. Mikulčické

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2022

 

Vybudování chodníku a úprava parkování v ul. Langrova

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2023

 

Oprava vozovky a chodníků v ul. Vlárské

- zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

- plán: 2023

 

Rekonstrukce přechodu pro chodce v ul. Hviezdoslavova (u Penny)

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2023 (v návaznosti na opravu Mostů Otakara Ševčíka)

 

Rekonstrukce křižovatky Řípská x Šmahova

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2023

 

Oprava chodníků a obslužné komunikace na Přemyslově nám.

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2023-2024

 

Oprava vozovky v ul. Zlínské a Mikulčické

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2023-2024

 

 

 

S ohledem na množství ovlivňujících faktorů jsou termíny realizace orientační a mohou se měnit.

 

 

Informace k projektům: Kontakty - Městská část Brno Slatina (web mcslatina.cz)