plánované

Stavební úpravy v ulici Hviezdoslavova (naproti čerpací stanici)

- z důvodu vybudování sjezdu do areálu firmy dojde k posunutí zastávky MHD „Vozovna Slatina“ a za účelem zvýšení bezpečnosti bude u zastávky vybudován zastávkový záliv.

- investor/zhotovitel: PHARMOS, a.s.

- plán: 02-06/2020

 

Rekonstrukce přechodu pro chodce v ul. Tuřanka (u ZŠ Přemyslovo nám.)

- projekt řeší rekonstrukci stávajícího světelného zařízení, obnovení bezbariérové úpravy přechodu pro chodce pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí akce je výměna stožárů a řadičů, které budou vybaveny zařízením pro preferenci vozidel MHD.

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 03-05/2020

 

Úprava vodorovného dopravního značení v ul. Vlnitá (u Penny marketu)

- z důvodu frekvence chodců v tomto úseku dojde k instalaci vodorovného dopravního značení na vozovce s cílem usměrnění provozu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tato akce navazuje na instalaci značky „zákaz zastavení“ a to z důvodu pravidelného stání kamiónu v blízkosti křižovatky, čímž docházelo k ohrožení bezpečnosti chodců v těchto místech.

- investor/zhotovitel: SIGNEX s.r.o.

- plán: 04-05/2020

 

Rekonstrukce komunikace Bělohorská

- jedná se o rekonstrukci vozovky a mostů v úseku Olomoucká - Jedovnická. S ohledem na složitost stavby bude akce rozdělena do 2 stavebních sezón v několika etapách s částečnou a úplnou uzavírkou úseků. Součástí stavby je úprava přechodu pro chodce u zastávky MHD Podstránská, kde dojde k vybudování středového ostrůvku a přechod pro chodce bude vybaven světelným signalizačním zařízením tzv. semaforem.

- investor/zhotovitel: Správa a údržba silnic JMK, p.o.

- plán: 07/2020 - 11/2021

 

Rekonstrukce komunikace Vyškovská (podél řadových garáží)

- jedná se o rekonstrukci komunikace, v tomto úseku dojde s ohledem na četnost chodců ke snížení maximální rychlosti na 30 km/h a zřízení zpomalovacích prahů za účelem zvýšení bezpečnosti.

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2020

 

Zvýšení bezpečnosti u přechodu pro chodce v ul. Tilhonova (u Penny marketu)

- v loňském roce byl vybudován nový přechod pro chodce v ul. Tilhonova, který je navíc moderně nasvětlen. Stavebními úpravami došlo i k posunutí párových zastávek MHD a to z důvodu přísných legislativních norem.

Součástí této stavby je i plánovaná realizace tzv. zdrsněného červeného asfaltu před přechodem pro chodce, jehož cílem je zkrátit brzdnou dráhu vozidel a zvýraznit viditelnost přechodu. Dále dojde i k zastřešení zastávky MHD ve směru hlavní nádraží.

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2020

 

Zvýšení bezpečnosti v prostoru křižovatek Černovičky

- na základě podnětu občanů požádala městská část o návrh řešení, jejíž cílem je zvýšení bezpečnosti v křižovatce ul. Černovičky. Po projednání je navržena úprava šířky komunikace pomocí vodorovného dopravního značení, která bude posléze řešena stavebně v rámci rekonstrukce povrchu na části ul. Černovičky v obytné části s řadovou zástavbou. Díky úpravě vodorovného dopravního značení na vozovce dojde ke zúžení průjezdného profilu v místě křižovatek, v jehož důsledku budou projíždějící vozidla nucené snížit rychlost.

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2020-2021

 

Zobousměrnění části ul. Budínská

- z důvodu nové služebny Městské policie Brno v ul. Budínská dojde k zobousměrnění části ulice Budínská za účelem vyjetí vozidel z ul. Kovárenské na silnici Matlachova. Cílem této změny je, aby vozidla (zejména vozidla Městské policie) nemusela projíždět obytnou zónou v ul. Budínská. Toto řešení přispěje ke zklidnění dopravy v této oblasti.

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2020-2021

 

Vybudování chodníku na ul. Langrova

- jedná se o akci v rámci projektu „Bezpečná cesta do škol“. V tomto úseku (BD Pegas-Tilhonova) podél vozovky bude vybudován chodník pro pěší za účelem zvýšení bezpečnosti zejména dětí směřujících do/ze školy. Součástí stavby je vybudování parkovacích zálivů a zpomalovacích prahů pro dodržení stanovené rychlosti vozidel.

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2021

 

Rekonstrukce křižovatky Řípská x Šmahova

- tento projekt řeší zejména výstavbu nového světelného signalizačního zařízení tzv. semaforu v prostoru křižovatky Řípská x Šmahova. Dále jsou součástí akce stavební úpravy křižovatky, vybudování nové autobusové zastávky Šmahova na ul. Řípské ve směru hlavní nádraží, zřízení nových přechodů pro chodce přes vozovky na ul. Řípské a Šmahově s ochrannými ostrůvky a nezbytnými chodníky k propojení přechodů a nástupiště autobusové zastávky.

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2021

 

 S ohledem na množství ovlivňujících faktorů jsou termíny realizace orientační a mohou se měnit.