plánované

 

Zobousměrnění části ul. Budínské

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2021

 

Zvýšení bezpečnosti v prostoru křižovatek Černovičky

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2021

 

Rekonstrukce komunikace ul. Bělohorská

- investor/zhotovitel: Správa a údržba silnic JMK, p.o.

- plán: 07/2020 - 11/2021

 

Rekonstrukce komunikace ul. Vyškovská

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2021

 

Zvýšení bezpečnosti v prostoru přechodu pro chodce v ul. Hviezdoslavova

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s., SIGNEX s.r.o.

- plán: 2021

 

Úprava parkování v ul. Vlárské

- investor/zhotovitel: SIGNEX s.r.o.

- plán: 2021

 

Instalace zpomalovacích retardérů na Přemyslově nám.

- investor/zhotovitel: SIGNEX s.r.o.

- plán: 2021

 

Změna organizace dopravy, zvýšení bezpečnosti v ul. Černozemní

- investor/zhotovitel: SIGNEX s.r.o.

- plán: 2021

 

Vybudování chodníku a úprava parkování v ul. Langrova

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2022

 

Rekonstrukce přechodu pro chodce v ul. Hviezdoslavova

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2022

 

Rekonstrukce křižovatky Řípská x Šmahova

- investor/zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2022

 

 

 

 

S ohledem na množství ovlivňujících faktorů jsou termíny realizace orientační a mohou se měnit.