plánované

 

Vybudování chodníku a úprava parkování v ul. Langrova

- investor: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2023

 

Oprava vozovky a chodníků v ul. Vlárská

- zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

- plán: 2023

 

Rekonstrukce přechodu pro chodce v ul. Hviezdoslavova (u Penny marketu)

- zhotovitel: H.K.U., spol. s r.o.

- plán: 2023

 

Rekonstrukce křižovatky Řípská x Šmahova

- investor: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2023

 

Rekonstrukce 2 parkovacích ploch v ul. Vlnitá

- investor: Statutární město Brno.

- plán: 2023

 

Souvislá oprava vozovky v ul. Zlínská a Mikulčická

- zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

- plán: 2023-2024 (etapovitě)

 

Zřízení nového přechodu pro chodce v ul. Vlárská

- investor: MČ Brno-Slatina

- plán: 2023

 

 

 

S ohledem na množství ovlivňujících faktorů jsou termíny realizace orientační a mohou se měnit.

 

 

Informace k projektům: Kontakty - Městská část Brno Slatina (web mcslatina.cz)