GDPR

Jak můžete uplatnit svá práva

Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u správce:

Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina

Úřad městské části Brno-Slatina

Tilhonova 450/59

627 00  BRNO

Elektronická podatelna: podatelna.slatina@brno.cz

ID datové schránky: bj9b3rx

Jednotlivá práva můžete uplatnit rovněž také u pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu lubomir@miks.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420  603 432 294. Z důvodu jednoznačné identifikace druhé strany však v případě telefonické žádosti poskytuje pověřeněc pouze základní a obecné informace. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

Lubomír Mikš

Kounicova 6, 602 00 Brno

e-mail: lubomir@miks.cz

telefonní číslo: +420  603 432 294

ID datové schránky: jp4mrng

 

OBECNÉ INFORMACE K UPLATNĚNÍ PRÁV

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně.

Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme informovat.