GDPR

Automatické vyhodnocování osobních údajů

Osobní údaje automaticky nijak nevyhodnocujeme ani neprovádíme žádné profilování.