Školy a organizace zřizované MČ

Letní provoz v mateřských školách MČ Brno-Slatina ve školním roce 2018/2019 (červenec a srpen 2019)

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovily ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem, městskou částí Brno-Slatina, omezení a přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin školního roku 2018/2019.

Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:
od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019 - MŠ Brno, Jihomoravské nám. 4
od 15. 7. 2019 do 19. 7. 2019 - MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
od 19. 8. 2019 do 30. 8. 2019 - MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5


Bližší informace Vám poskytnou ředitelky jednotlivých škol.