Zápisy a usnesení ZMČ 2024

Zápis z IX/09. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 20.06.2024

Byly projednány tyto body:

IX/09/1 Kontrola plnění usnesení

IX/09/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2024

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2024

c) Závěrečný účet MČ za rok 2023

d) Účetní závěrku městské části k 31. 12. 2023

e) Rozpočtové opatření č. Z05/2024

IX/09/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s majetkem města Brna – pozemky p.č. 56 a 57, k.ú. Slatina

b) Dispozice s majetkem města Brna – pozemek p.č. 346, k.ú. Slatina

c) Dispozice s majetkem města Brna – části pozemku p.č. 225/1, k.ú. Slatina

d) Dispozice s majetkem města Brna – části pozemků p.č. 442/4, 442/5, 442/7, k.ú. Slatina

e) Dispozice s majetkem města Brna – části pozemku p.č. 2109/3, k.ú. Slatina

f) Předání vnitřního vybavení odborných učeben do majetku ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

IX/09/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 9 - Kroměřížská ….., 627 00 Brno

IX/09/5 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

IX/09/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/09/7 Dotazy, připomínky a podněty

IX/09/8 Závěr

Příloha:

Písemné vyjádření p. Chorvátové k Zápisu z IX/08. zasedání Zastupitelstva městské části.

ikona zzIX09 (PDF 104.8 kB)ikona zzIX09-příloha (PDF 49.06 kB)

 

Usnesení IX/09. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 20.06.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/09/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31. 3. 2024

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2024

c) Závěrečný účet MČ za rok 2023

d) Účetní závěrku městské části k 31. 12. 2023

e) Rozpočtové opatření č. Z05/2024

IX/09/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s majetkem města Brna – pozemky p.č. 56 a 57, k.ú. Slatina
b) Dispozice s majetkem města Brna – pozemek p.č. 346, k.ú. Slatina

c) Dispozice s majetkem města Brna – části pozemku p.č. 225/1, k.ú. Slatina

d) Dispozice s majetkem města Brna – části pozemků p.č. 442/4, 442/5 a 442/7, k.ú. Slatina

e) Dispozice s majetkem města Brna – části pozemku p.č. 2109/3, k.ú. Slatina

f) Předání vnitřního vybavení odborných učeben do majetku ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

IX/09/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 9 - Kroměřížská …..., 627 00 Brno

IX/09/5 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

ikona uzIX09 (PDF 93.6 kB)

 

 

 

Zápis z IX/08. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 08.04.2024

Byly projednány tyto body:

IX/08/1 Kontrola plnění usnesení

IX/08/2 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s majetkem města Brna – parc.č. 824, k. ú. Slatina

b) Změna katastrální a správní hranice mezi k. ú. Černovice a k. ú. Slatina

c) Dispozice s majetkem města Brna – parc.č. 650/30 a 650/32, k. ú. Slatina

IX/08/3 Připomínky k návrhu Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024)

IX/08/4 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z04/2024

IX/08/5 Žádost o podporu a spolupráci při plánované výstavbě projektu „Fotbalová tribuna a tréninkové hřiště pro mládež“ v prostorách areálu fotbalového hřiště SK Slatina

IX/08/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/08/7 Dotazy, připomínky a podněty

IX/08/8 Závěr

ikona uzIX08 (PDF 86.76 kB)

 

Usnesení IX/08. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 08.04.2024

Byly projednány tyto body:

IX/08/2 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s majetkem města Brna – parc. č. 824, k.ú. Slatina

b) Změna katastrální a správní hranice mezi k.ú. Černovice a k.ú. Slatina

c) Dispozice s majetkem města Brna – parc.č. 650/30 a 650/32, k.ú. Slatina

IX/08/3 Připomínky k návrhu Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024)

IX/08/4 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z04/2024

IX/08/5 Žádost o podporu a spolupráci při plánované výstavbě projektu „Fotbalová tribuna a tréninkové hřiště pro mládež“ v prostorách areálu fotbalového hřiště SK Slatina

ikona uzIX08 (PDF 70.16 kB)

Zápis z IX/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 29.02.2024

Byly projednány tyto body:

IX/07/1 Kontrola plnění usnesení

IX/07/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2024

b) Rozpočtové opatření č. Z01/2024

c) Zásady pro poskytování finančního plnění členům Zastupitelstva městské části

Brno-Slatina z rozpočtu městské části

d) Rozpočtové opatření č. Z02/2024

e) Úprava rozpočtu Sociálního fondu v roce 2024

f) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2023

g) Investiční zápůjčka na modernizaci bytového fondu MČ Brno-Slatina

h) Rozpočtové opatření Z03/2024

IX/07/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s majetkem města Brna prodej pozemku p.č. 67, k.ú. Slatina – ul. Černovičky

b) Dispozice s majetkem města Brna - Žádost o projednání návrhu směny pozemků p.č. 2166/1 a p.č. 1976, k.ú. Slatina

c) Dispozice s majetkem města Brna – CTPark Brno-A6 – Parkovací dům – nové dopravní napojení

IX/07/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 11, Rousínovská ……. 627 00 Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2023

c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2023

IX/07/5 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

IX/07/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina

IX/07/7 Zásady odměňování členů komisí rady a výborů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, kteří nejsou členy ZMČ

IX/07/8 Statut sociálního fondu

IX/07/9 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/07/9 Dotazy, připomínky a podněty

IX/07/10 Závěr

ikona zzIX07 (PDF 92 kB)

 

Usnesení IX/07. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 29.02.2024

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/07/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2024

b) Rozpočtové opatření č. Z01/2024

c) Zásady pro poskytování finančního plnění členům Zastupitelstva městské části

Brno-Slatina z rozpočtu městské části

d) Rozpočtové opatření č. Z02/2024

e) Úprava rozpočtu Sociálního fondu v roce 2024

f) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2023

g) Investiční zápůjčka na modernizaci bytového fondu MČ Brno-Slatina

h) Rozpočtové opatření Z03/2024

IX/07/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s majetkem města Brna prodej pozemku p.č. 67, k.ú. Slatina – ul. Černovičky

b) Dispozice s majetkem města Brna - Žádost o projednání návrhu směny pozemků p.č. 2166/1 a p.č. 1976, k.ú. Slatina

c) Dispozice s majetkem města Brna – CTPark Brno-A6 – Parkovací dům – nové dopravní napojení

IX/07/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 11, Rousínovská ….., 627 00 Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2023

c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2023

IX/07/5 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

IX/07/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina

IX/07/7 Zásady odměňování členů komisí rady a výborů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, kteří nejsou členy ZMČ

IX/07/8 Statut sociálního fondu

ikona uzIX07 (PDF 72.69 kB)