Slatina aktuálně

Nové vybavení JSDH Brno-Slatina

01. 12. 2023

Městská část Brno-Slatina každý rok  obnovuje a doplňuje zásahovou techniku a výstroj jednotky SDH Brno-Slatina pro zajištění její akceschopnosti.

V roce 2023 byly pořízeny nové zásahové oděvy, přilba, ruční radiostanice a přetlakový ventilátor.

Tato zásahová technika a výstroj byla spolufinancována Jihomoravským krajem.