Slatina aktuálně

Ulice Přemyslovo náměstí - souvislá údržba vozovky

02. 05. 2022

Oprava povrchu vozovky, výměna
obrubníků. Akce rozdělena do 2 etap.