Slatina aktuálně

Kamery, obecní bydlení a územní plán

26. 03. 2022

Rozšiřování systému bezpečnostních kamer, opravám bytového fondu ve Slatině a finalizaci nového územního plánu. Těmto tématům se věnujeme v rozhovoru s 2. místostarostou Bc. Michalem Kolaříkem.

 

Koncem minulého roku jsme se bavili o záměru zprovoznění bezpečnostních kamer. Ty byly v listopadu spuštěny do ostrého provozu. Jak hodnotíte tento krok s téměř půlročním odstupem?

V současné době máme na území městské části celkem pět plně funkčních kamerových bodů, které jsou napojeny na centrální dohledový pult na ulici Renneská třída a současně na dozorčí pracoviště Městské policie, revír Brno-Jih na ulici Kovárenská. Kamery poskytují dohled, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, formou přímého přenosu obrazu na obě zmíněná pracoviště. Rovněž je možné čerpat i ze záznamu zařízení. V případě potřeby je možné dohledat a použít záznam k objasnění konkrétní události. Monitorovaná místa byla pečlivě vytipována a myslím, že je vhodné zde připomenout střežené lokality. Prioritně bylo důležité pokrýt území u školských zařízení, a to jak základních škol, tak i mateřských, ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí a ZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí. Další kamera je umístěna na ulici Zlínská, monitoruje současně dění u obchodního centra Slatinka a na slatinském náměstí. Nesměli jsme opomenout ani sportovně relaxační zónu Terénky, kterou se dlouhodobě zabývají strážníci Městské policie a spolky pracující s mládeží. Poslední dohledový bod vznikl na ulici Tilhonova a monitoruje kompletní dění od zastávky Langrova, až po zastávku Hviezdoslavova, včetně přilehlého dětské hřiště a radnice. S odstupem času se ukazuje, že kamery plní svůj úkol na výbornou. Namátkou zmíním například objasnění pachatelů několika krádeží a identifikaci aktérů potyčky, která se odehrála v brzkých ranních hodinách na náměstí.

 

Uvažuje slatinská radnice o rozšíření kamerového systému na dalších místech v městské části?

Při výběru monitoringu konkrétních míst hraje důležitou roli četnost pohybujících se osob a s tím spojená potenciální rizika. Na zasedání Bezpečnostní komise rady městské části, jejíž členy jsou odborná veřejnost i zástupci Policie České republiky a Městské policie Brno, jsme vytipovali další 4 kamerové body. Tyto nové body tvoří 2. etapu městského dohledového kamerového systému (dále MKDS) na území městské části Brno-Slatina. V současné době mám v plánu představit 2. etapu MKDS Radě městské části a pevně věřím, že se s návrhem komise plně ztotožní a následně započnu jednání na Brněnských komunikacích, pod které kamerový systém ve městě Brně spadá. Představím zde výstup z komise, která navrhla prověření umístění dalších bodů v místě přestupního uzlu Brno-město/Brno-venkov u kruhového objezdu na ulici Olomoucká, na konečné trolejbusové linky č. 33, na křižovatce Tuřanka/ Řípská a rozšíření na relaxačně sportovní zóně Terénky s přímým zacílením na skatepark. 

 

Jaké opravy plánuje vedení městské části v oblasti svěřeného bytového fondu?

V letošním roce máme v plánu v rámci bytového odboru hned několik velkých akcí, které stojí za zmínku. Již začátkem roku se nám podařilo vysoutěžit veškeré velké projekty, které byly na tento rok rozpočtovány a většina z nich momentálně probíhá. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu stále rostoucích cen stavebních materiálů a energií. Snaha byla soustředěna především na co nejrychlejší uzavření smluv na jednotlivé akce, než dojde ke změně situace na trhu. V panelovém sídlišti máme aktuálně rozpracovanou regeneraci elektroinstalace v bytovém domě Kroměřížská 7-9-11. Samotná rekonstrukce se velmi zjednodušeně řečeno týká přeložení hlavních jističů pro všechny bytové jednotky, včetně hlavního rozvaděče pro dům, kompletní výměny veškeré nevyhovující hliníkové kabeláže, všech koncových zařízení, až po jednotlivé rozvaděče pro bytové jednotky a následného zapravení rozvodů. V cihlovém sídlišti probíhají hlavní práce na bytových domech Vlnitá 5-7 a Vlnitá 9-11. Zde řešíme kompletní sanační práce na základových pasech bytových domů a výměnu stávajících dřevěných sklepních kójí, které již mají své nejlepší za sebou, za nové pozinkované. Zvýší se tak nejen komfort společných prostor domu, ale především zabezpečení uložených věcí. Sanacemi domů eliminujeme nepříznivé zavlhání nosných konstrukcí a současně s těmito pracemi opravíme dešťovou kanalizaci. Tento druh činnosti není na první pohled tolik viditelný jako rekonstrukce a opravy jiného charakteru, ale přidaná hodnota v podobě prodloužení životnosti nosných konstrukcí je nezměrná. Rád bych zde zmínil novinku, která by mohla významným způsobem posunout vybudování výtahů v panelovém sídlišti a vybudování lodžií v cihlovém sídlišti. Slatinští zastupitelé se obrátili s žádostí o bezúročnou půjčku z Fondu bytové výstavby na město Brno. V žádosti se ucházíme o zapůjčení celkové částky 50 milionů korun. Bytová komise rady města Brna naši žádost doporučila a postoupila radním města Brna, kteří žádost kladně doporučili do Zastupitelstva města Brna. Věřím, že nás i zastupitelé města podpoří a vše se podaří, abychom mohli začít s přípravnými pracemi na realizaci výtahů v panelovém sídlišti a lodžií v cihlovém sídlišti již tento rok. 

 

Do finále se blíží i schvalovací proces nového územního plánu. S připomínkami městské části i s jejich akceptací ze strany Odboru územního plánování MMB, Kanceláře architekta města Brna a vedení města jste nás v minulosti již seznámil. Od kdy bude nový územní plán platit? 

V minulých číslech Aktualit o Slatině bylo na toto téma napsáno vše důležité, aby se každému Slatiňákovi dostaly veškeré podstatné informace. Obraceli se na mě lidé ze Slatiny, ale i z jiných městských částí s jednotlivými dotazy a společně jsme řešili, jak mají postupovat, když s některou změnou nesouhlasí, případně chtějí na svém pozemku navrhnout změnu využití funkční plochy. V této době nový Územní plán města Brna skutečně letí do cíle. V květnovém Zastupitelstvu města Brna budou jednotliví zastupitelé města Brna hlasovat o jeho přijetí a pokud se vše podaří a návrh bude kladně přijat, pak by měl podle posledních informací nabýt platnosti letos v srpnu. Nelze však současně vyloučit různé obstrukční kroky, které by toto datum mohly výrazně posunout.