Slatina aktuálně

Poplatek ze psů

14. 03. 2022

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky ze psů, že termín splatnosti je dle platných vyhlášek 31.března.

Nebudou–li poplatky zaplaceny v termínu a ve správné výši, vyměří Úřad městské části Brno-Slatina poplatek platebním výměrem, případně bude vymáhán exekucí.
Poplatky  jsou splatné nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku a to převodem na účet: 19-16526621/0100 nebo kartou či v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59.

Variabilní symbol je pro daného poplatníka každý rok stejný. Pokud jej neznáte, zavolejte na tel.: 533 433 575, nebo pište na e-mail: kucerova.petra@mcslatina.cz.

Všeobecný odbor Úřadu MČ Brno-Slatina