Slatina aktuálně

Platební terminál na pokladně ÚMČ Brno-Slatina - upozornění na změnu

01. 09. 2021

Upozorňujeme plátce poplatků na pokladně ÚMČ Brno- Slatina (správní poplatky, místní poplatky, nájemné za pozemky), že momentálně není možné platit přes platební terminál.