Slatina aktuálně

Obnovení provozu Úřadu městské části v plném rozsahu

28. 05. 2020

Úřad městské části Brno-Slatina v návaznosti na uvolňování mimořádných opatření souvisejících s koronavirovou pandemií již obnovil provoz úřadu v plném rozsahu.

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy stále platí zvýšená hygienická opatření.

Při vstupu do budovy úřadu je třeba:

  • zakrýt si dýchací cesty rouškou či šátkem,
  • dezinfikovat ruce (dezinfekční prostředek je k dispozici po vstupu do budovy),
  • dodržovat bezpečné 2 metrové rozestupy, je-li to možné, i po dobu čekání.