GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Lubomír Mikš

Kounicova 6, 602 00 Brno

e-mail: lubomir@miks.cz

telefonní číslo: +420  603 432 294

ID datové schránky: jp4mrng