Aktuální uzavírky

Důležité informace:

Termíny zahájení a ukončení staveb vě. dopravního značení jsou předpokládané a orientační.

S ohledem na další ovlivňující faktory mohou být termíny posunuty. Stanovení termínů jsou plně

v kompetenci Odboru dopravy MMB, nikoliv MČ Brno-Slatina.

 

Ulice Řípská, Šmahova – výstavba SSZ

 

Akce:

SSZ 4.15 Řípská - Šmahova

Popis:

Rekonstrukce křižovatky Řípská x Šmahova, jejíž předmětem je vybudování a instalace světelného signalizačního zařízení (SSZ), přeložky inženýrských sítí, výstavba chodníku a autobusové zastávky MHD, doplnění stožárů veřejného osvětlení, rekonstrukce středového ostrůvku a zřízení přechodů pro chodce.

Stavba bude probíhat etapovitě.

Termín zahájení:

08. 04. 2024

Termín dokončení:

30. 06. 2024

Investor:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

kontakt: Tomáš Drápal, t.č. 737 713 323

Omezení:

 • ul. Řípská – částečné omezení, zachování obousměrného provozu s průjezdem 1+1
 • etapovitě omezené parkovací plochy v ul. Ponětovická, Šmahova a omezené úseky pro chodce
 • změna organizace dopravy v ul. Šmahova mezi ul. Moutnická-Křehlíkova – dočasně povolený obousměrný průjezd
 • ul. Šmahova – úplná uzavírka v úseku ul. Řípská-Ponětovická (04-05/2024)
 • ul. Šmahova – jednosměrně uzavřený úsek u Střední školy grafické pouze o víkendech za výluky BUS MHD, průjezd ze  Šmahovy do Řípské umožněn (06/2024)

Dopravní značení:

ZNAKOM, s.r.o.

ikona 1-mapka (PNG 1.03 MB)
ikona 2-mapka omezení (JPG 216.87 kB)
ikona 3-výkres přechodného DZ - DIO (PDF 2.71 MB)

 

Ulice Olomoucká - oprava vodovodu

Akce: Brno, Olomoucká II – rekonstrukce vodovodu

 

Popis: Oprava zastaralého vodovodního řadu v ulici Olomoucké, který je v havarijním stavu. Opravovaný úsek o celkové délce cca 600 m se nachází mezi Černovičkami a kruhovým objezdem u prodejny Lidl.

 

Termín zahájení: 19. 02. 2024

 

Termín ukončení: 20. 06. 2024

 

Investor: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno s.r.o.
Kontakt: Jan Útrata, t.č. 797 970 442

Omezení:

 • Úplná uzavírka v celém úseku. Průjezd vozidel MHD a IDS umožněn.
 • Objízdná trasa vedena ulicemi Těžební, Průmyslová, Švédské valy a Řípská.
 • Pro obyvatele Černoviček bude umožněný průjezd od kruhového objezdu do ul. Olomoucké – na základě povolení vjezdu od stavby.
  Trasy pro obyvatele z lokalit Černovičky, Podstránská - zde (ikona Příloha 01 (PDF 301.55 kB)).

Dopravní značení: DOKA, s.r.o.


ikona 1_Mapka (PNG 864.42 kB)
ikona 2_Objízdné trasy (JPG 185.63 kB)
ikona 3_Výkres PDZ (PDF 7.97 MB)
ikona 4_Stanovení OD MMB (PDF 495.55 kB)

 

Ulice Ostravská - oprava mostů, nad Černovičkami

Akce: I/50 Brno, Ostravská, oprava mostů ev.č. 50-002.1, 50-002.2

 

Popis: Opravu mostů na siln. I/50 Ostravská přes Černovičky. Mosty jsou ve velmi špatném technickém stavu.

Oprava bude probíhat po půlkách a ve 2 etapách.

 

Termín zahájení: 19. 02. 2024

 

Termín ukončení: 20. 10. 2024

 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Mitrenga - stavby, spol. s r.o.

 

Omezení:

 • Snížený počet jízdních pruhů na silnici I/50 Ostravská
 • Z důvodu prací bude uzavřen úsek ul. Černovičky pod mostem Ostravská
 • I. etapa (2-6/2024) – uzavřený sjezd z rampy Ostravská na Bělohorskou (směr Slatina)
 • Zrušený připojovací pruh od Bělohorské na rampu Ostravská (směr centrum), nájezd na rampu Ostravská umožněn přes „STOP čáru“.
 • Požadavek MČ Brno-Slatina na zachování připojovacího pruhu - (ikona Příloha 02 - stanovisko (PDF 57.73 kB)).
 • II. etapa (6-10/2024) – uzavřený nájezd od Bělohorské na rampu Ostravská (směr centrum)

Dopravní značení: DOKA, s.r.o.

 
ikona1_Mapka (PNG 1.01 MB)
ikona 2_Výkres PDZ-1.et (PDF 9.15 MB)

 

Ulice Vlárská – omezení průjezdu (netýká se obyvatel MČ)

Akce: Vlárská – omezení průjezdu

 

Popis: V souvislosti s úplnou uzavírkou v ul. Olomoucké bylo vyhověno požadavku MČ na umístění zákazové značky do ulice Vlárské v obou směrech – „zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu“.

Tato zákazová značka se netýká „slatinských“ řidičů, kteří mají za touto značkou zejména svoje bydliště.

Cílem tohoto opatření je zmírnit dopravní zatížení vyvolané řidiči, kteří nebydlí ve Slatině, chtějí si zkrátit cestu přes ulici Vlárskou a nevyužít oficiální objízdnou trasu ulicemi Řípská-Hviezdoslavova nebo Řípská-Tuřanka.

 

Termín zahájení: 19. 02. 2024

 

Termín ukončení: 20. 06. 2024

 

Omezení:

 • Zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu a MHD (v obou směrech)

 

Dopravní značení: DOKA, s.r.o.

 

Co znamená tento zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu v tomto případě?

 

Zákaz se netýká bydlících na území MČ Brno-Slatina, resp. řidičů, kteří mají za dopravní značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost a dále vozidel zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby vč. vozidel taxislužby.

 

 

ikona 1_Mapka (JPG 174.97 kB)
ikona 2_Výkres PDZ (JPG 108.68 kB)

 

Přemyslovo nám. - oprava chodníků

Akce: Přemyslovo náměstí – souvislá údržba chodníků

 

Popis: Oprava poškozeného povrchu chodníků v ul. Přemyslovo náměstí o celkové délce cca 400 m. Oprava je rozdělena do 3 samostatných etap.

 

Termín zahájení: 05. 03. 2024

 

Termín ukončení: 30. 04. 2024

 

Investor: Brněnské komunikace a.s.

 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavbyvedoucí – p. Lakomý, t.č. 725 820 194

 

Omezení:

 

 • V rámci jednotlivých etap uzavřené úseky pro chodce, stanovena náhradní trasa pro chodce
 • Průjezd vozidlům bez omezení
 • Etapovitě omezené úseky parkování na Přemyslově náměstí

 

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

 

 

ikona 4 - mapka chodníky Přemyslovo nám (PNG 2.15 MB)

ikona 5 - výkres PDZ Přemyslovo nám-DIO (PDF 6.56 MB)

Ulice Ondřeje Veselého - oprava vozovky

Akce:    Ondřeje Veselého – souvislá údržba povrchu

Popis:    Oprava povrchu vozovky v ul. Ondřeje Veselého. Jedná se o úsek u rodinných domů čp. 3a-5b-5a, o celkové délce cca 220 m. Oprava je rozdělena do 4 samostatných etap.

Termín zahájení:    01. 03. 2024

Termín ukončení:    30. 04. 2024

Investor:    Brněnské komunikace a.s.

Zhotovitel:    Brněnské komunikace a.s.,  Stavbyvedoucí - L. Kuschel, t.č. 602 744 566

Omezení:    

 • Úplná uzavírka úseků po jednotlivých etapách
 • Vjezd do ostatních úseků v rámci oprav povolen vozidlům dopravní obsluhy (tj. bydlícím)
 • Průjezd po vozovce mezi ul. Šmahova a Za Kostelem v šíři min. 3 m zůstane zachován, dočasný zákaz stání v prostoru křižovatek na této komunikaci

Dopravní značení:    ZNAKOM s.r.o.

 

ikona 1 - mapka O. Veselého (PNG 1.88 MB)
ikona 2 - výkres PDZ O. Veselého-DIO (PDF 7.05 MB)

Ulice Ostravská - oprava mostů Otakara Ševčíka

Akce: I/42 Brno, most Ot. Ševčíka přes Ostravskou ulici

 

Popis: Oprava 6-ti mostních objektů, které jsou v havarijním stavu. Stavba potrvá přes 2 stavební sezóny a je rozdělena do 2 etap (1.et.: 11/2022-6/2024 a 2.et.: 6/2024-6/2025). Průjezd po mostě bude vždy zachován, v režimu 1+1. Omezeny budou zejména nájezdové a výjezdové rampy. 

 

Termín zahájení: 30. 11. 2022

 

Termín ukončení: 30. 06. 2025

 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

 

Omezení:

 • V 1. etapě do 6/2024 bude uzavřen jízdní pás ve směru od Židenic na Komárov vč. přilehlých ramp. Provoz bude převeden do protisměrného pásu.
 • Ul. Otakara Ševčíka - průjezd po mostě v režimu 1+1.
 • Ul. Ostravská - omezení pod mostem, průjezd v režimu 2+2, zúžené jízdní pruhy, snížená rychlost max. 50 km/h

  Dopravní značení: DOKA, s.r.o.

 

ikona 1_Situace stavby (JPG 2.19 MB)
ikona 2_Výkres PDZ-1.část (PDF 2.63 MB)
ikona 3_Výkres PDZ-2.část (PDF 2.25 MB)
ikona 4_Výkres PDZ-3.část (PDF 5.58 MB)
ikona 5_Rozhodnutí JMK (PDF 218.46 kB)
ikona 6_Stanovení OD MMB (PDF 136.09 kB)

 

Ulice Kikrleho - nástavba ZŠ

Akce: Brno, Kikrleho – nástavba ZŠ, změna organizace dopravy

 

Popis: Změna dopravního značení v ulici Kikrleho u ZŠ a MŠ (úsek Tuřanka-Šmahova) z důvodu rekonstrukce nástavby ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1. Úprava přechodného značení je za účelem výrazného zvýšení BESIP během stavebních prací.

 

Termín zahájení: 05. 12. 2022

 

Termín ukončení: 25. 10. 2024

 

Omezení:

 • Jednosměrný provoz (od ul. Tuřanka), výjezdové trasy do ul. Šmahova (směr ul. Řípská/Tuřanka) nebo do ul. Za Kostelem (směr ul. Šlapanická)
 • Úprava a rozšíření počtu parkovacích míst s částečným stáním na chodníku – časově omezeno z důvodu zvýšení obrátkovosti vozidel (pracovní dny 7-9h, 14-16h na max 15 min)
 • Instalace přechodu pro chodce v blízkosti vchodu do budovy ZŠ

Dopravní značení: SIGNEX spol. s r.o.

 ikona 1_Mapka (JPG 319.45 kB)
ikona 2_Parkovací schéma (PDF 1.84 MB)
ikona 3_Výkres PDZ-původní (PDF 2.42 MB)
ikona 4_Výkres PDZ-doplněné (PDF 1.76 MB)
ikona 5_Stanovení OD MMB (PDF 415.24 kB)