Aktuální uzavírky

Důležité informace:

Termíny zahájení a ukončení staveb vě. dopravního značení jsou předpokládané a orientační.

S ohledem na další ovlivňující faktory mohou být termíny posunuty. Stanovení termínů jsou plně

v kompetenci Odboru dopravy MMB, nikoliv MČ Brno-Slatina.

 

Ulice Hviezdoslavova, Bedřichovická, Holzova – přestavba okružní křižovatky

Akce:

II/430 Brno-Slatina, okružní křižovatka

 

Popis:

Přestavba kruhového objezdu Hviezdoslavova x Bedřichovická x Holzova za účelem zkapacitnění a zvýšení BESIP v tomto úseku.

Stavba je rozdělena do několika etap za částečné a úplné uzavírky.

 

O. etapa (10.6.-30.6.2024) - budování zastávkového zálivu a provizorní komunikace, včetně jejich připojení ke komunikaci;

I. etapa (1.7.-29.9.2024) - přestavba 1. půlky kruhového objezdu;

II. etapa (30.9.-15.12.2024) - přestavba 2. půlky kruhového objezdu;

III. etapa (jaro 2025) - oprava povrchů silnice II/430 a odstraňování provizorní komunikace.

 

Termín zahájení:

10. 06. 2024

Termín dokončení:

30. 04. 2025

Investor:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s., stavbyvedoucí Bc- Jan Dechet, tel.č. 702 193 252

 

Omezení:

 

 •  do 30.6.2024 – částečné omezení úseku ul. Holzova, pravý jízdní pruh ve směru Líšeň
 • od 1.7. do 15.12.2024 - úplná uzavírka kruhového objezdu (uzavřená ramena ve všech směrech) – pro osobní a nákladní dopravu
 • od 1.7. do 15.12.2024 - převedení dopravy mezi silnicí II/430 a Holzovou po provizorním bypassu (obousměrný průjezd po této komunikaci)
 • od 1.7. do 15.12.2024průjezd vozidel IDS a MHD zachován v přímém směru (kyvadlově pomocí semaforu) mezi Holzovou a Bedřichovickou
 • v důsledku stavby dochází k přesunutí zastávek a přechodů pro chodce

 

Dopravní značení:

DOKA, s.r.o.

ikona 1_Přehledová mapka (JPG 193.37 kB)

ikona 2_etapa_0 (JPG 88.98 kB)

ikona 3_etapa_1 (JPG 89.71 kB)

ikona 4_etapa_2 (JPG 90.24 kB)

ikona 5_objízdné trasy (JPG 97.27 kB)

ikona 6_Výkres DIO (PDF 6.79 MB)

 

Ulice Zlínská, Mikulčická – oprava povrchu vozovky

Akce:

Zlínská – souvislá oprava komunikace

 

Popis:

Oprava dalšího úseku vozovky v ul. Mikulčické a ul. Zlínské z důvodu špatného povrchu. Součástí akce je oprava parkovací plochy před BD Mikulčická 1-3-5. Dále bude stavebně upraven přechod pro chodce v ul. Zlínské.

Stavba je rozdělena do 2 fází.

Termín zahájení:

01. 07. 2024

Termín dokončení:

31. 08. 2024

Investor:

Brněnské komunikace, a.s.

stavbyvedoucí - p. Ladislav Kuschel, t.č. 605 744 566

 

Omezení:

 

Omezení je rozděleno do 2 fází:

 

Fáze 1 – po celou dobu stavby od 1.7. do 9.8.2024

 • Uzavírka v omezeném režimu (frézování), obousměrný průjezd pro dopravní obsluhu a MHD zachován.
 • V opravovaném úseku jsou instalovány zákazové značky – zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu* a vozidel MHD.

 

Cestující MHD:

 • Zastávky MHD Kroměřížská a obě párové zastávky Mikulčická jsou dočasně zrušeny. Provizorní zastávky jsou přesunuty do ul. Tilhonova.
 • Provoz linek č. 33 a N96 beze změny (mimo fázi 2).

Chodci:

 • Dočasně zrušeny přechody pro chodce v opravovaném úseku. Pohyb chodců přes opravovanou komunikaci umožněn za zvýšené opatrnosti.

Parkování:

 • Z důvodu stavebních prací nebude možné parkovat podél komunikace v opravovaním úseku - zákaz parkování před bytovým domem Mikulčická 1-3-5 a restauracemi Sluneční dvůr a Na Mlatech.

 

Fáze 2 – víkend 10.-11.8.2024 (za předpokladu vhodného počasí)

 • Úplná uzavírka pro veškerou dopravu z důvodu pokládky nového povrchu.
 • V termínu 12.-31.8.2024 jsou naplánovány ostatní a dokončovací práce.

 

Dopravní značení:

ZNAKOM s.r.o.

*)

ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU

tento zákaz se netýká bydlících, resp. řidičů, kteří mají za dopravní značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost a dále vozidel zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby vč. vozidel taxislužby.

 

ikona 1_Mapka (PNG 599.06 kB)

ikona 2_Mapka - zastávky MHD (PNG 430.62 kB)

ikona 3_Výkres DIO (PDF 7.12 MB)

 

Ulice Kikrleho – oprava chodníku a VO

Akce:

Ulice Kikrleho, Brno – oprava chodníku a VO

 

Popis:

Jedná se o opravu poškozeného chodníku v ul. Kikrleho, v úseku ul. Tuřanka-Šmahova. V rámci koordinace proběhne v souběhu s touto akcí i generální oprava veřejného osvětlení (výměna kabelů) v ulici Kikrleho, v úseku Tuřanka-Za Kostelem.

Termín zahájení:

nejdříve od

08. 07. 2024

Termín dokončení:

 

30. 08. 2024

Investor:

Technické sítě Brno a.s., Brněnské komunikace a.s.

 

Omezení:

 

 •  Z důvodu zajištění neomezeného průjezdu vozidel a stavebních prací nebude umožněno podélné parkování vozidel na vyznačených parkovacích pásech v ulici Kikrleho.
 •  Zákaz zastavení v celé ulici Kikrleho.
 • Omezený chodník v úseku ul. Tuřanka-Šmahova (podél fotbalového hřiště).

Dopravní značení:

SIGNEX, s.r.o.

 ikona 1_Kikrleho VO+CH (PNG 1.68 MB)

ikona 2_Výkres DIO - PDZ (PDF 315.52 kB)

 

Ulice Řípská, Šmahova – výstavba SSZ

 

Akce:

SSZ 4.15 Řípská - Šmahova

Popis:

Rekonstrukce křižovatky Řípská x Šmahova, jejíž předmětem je vybudování a instalace světelného signalizačního zařízení (SSZ), přeložky inženýrských sítí, výstavba chodníku a autobusové zastávky MHD, doplnění stožárů veřejného osvětlení, rekonstrukce středového ostrůvku a zřízení přechodů pro chodce.

Stavba bude probíhat etapovitě.

Termín zahájení:

08. 04. 2024

Termín dokončení:

31. 07. 2024 (aktualizace)

Investor:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

kontakt: Tomáš Drápal, t.č. 737 713 323

Omezení:

 • ul. Řípská – částečné omezení, zachování obousměrného provozu s průjezdem 1+1
 • etapovitě omezené parkovací plochy v ul. Ponětovická, Šmahova a omezené úseky pro chodce
 • změna organizace dopravy v ul. Šmahova mezi ul. Moutnická-Křehlíkova – dočasně povolený obousměrný průjezd
 • ul. Šmahova – úplná uzavírka v úseku ul. Řípská-Ponětovická (04-05/2024)
 • ul. Šmahova – jednosměrně uzavřený úsek u Střední školy grafické pouze o víkendech za výluky BUS MHD, průjezd ze  Šmahovy do Řípské umožněn (06/2024)

Dopravní značení:

ZNAKOM, s.r.o.

ikona 1-mapka (PNG 1.03 MB)
ikona 2-mapka omezení (JPG 216.87 kB)
ikona 3-výkres přechodného DZ - DIO (PDF 2.71 MB)

 

Ulice Mikulčická – jeřáb

Akce:

Mikulčická – omezená plocha na parkování

 

Popis:

Z důvodu manipulace jeřábu bude omezena plocha - zákaz parkování na parkovišti v ul. Mikulčické, v úseku Sběrné středisko odpadů - BD č. 14.

Omezení potrvá 1 den.

 

Termín:

01. 07. 2024, 8:00 – 15:00 hodin

 

ikona Mikulčická.babyB (PNG 1.48 MB)

Ulice Ostravská - oprava mostů, nad Černovičkami

Akce:

I/50 Brno, Ostravská, oprava mostů ev.č. 50-002.1, 50-002.2

 

Popis:

Opravu mostů na siln. I/50 Ostravská přes Černovičky. Mosty jsou ve velmi špatném stavu.

Oprava bude probíhat po půlkách a ve 2 etapách.

Termín zahájení:

19. 02. 2024

Termín dokončení:

20. 10. 2024

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Omezení:

 

Od 21.6.2024 začíná 2. etapa opravy - 2. půlka mostu

změna organizace dopravy

uzavřený nájezd od Bělohorské na rampu Ostravská (směr centrum)

 

nadále zůstává snížený počet jízdních pruhů na silnici I/50 Ostravská, obousměrný průjezd zachován

nadále bude uzavřen úsek ul. Černovičky pod mostem Ostravská

 

Dopravní značení:

DOKA, s.r.o.

 

ikona Mapka 2.etapy (PNG 785.14 kB)

ikona I-50 Ostravská, oprava mostu 50.002 - II. etapa (PDF 4.62 MB)

 

Ulice Ostravská - oprava mostů Otakara Ševčíka

Akce:

I/42 Brno, most Ot. Ševčíka přes Ostravskou ulici

 

Popis:

Oprava 6-ti mostních objektů, které jsou v havarijním stavu. Stavba je rozdělena do 2 etap.

Omezeny budou zejména nájezdové a výjezdové rampy. 

Termín zahájení:

30. 11. 2022

Termín dokončení:

30. 06. 2025

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Omezení:

 

Od 21.6.2024 začíná 2. etapa opravy - 2. půlka mostu

 • změna organizace dopravy
 • uzavřený jízdní pás na Židenice vč. přilehlých ramp, provoz převeden do protisměrného pásu
 • uzavřený nájezd (ze Slatiny) ve směru na Židenice/Komárov
 • uzavřený sjezd (od Komárova) ve směru na Slatinu
 • nadále zůstává obousměrný průjezd po mostě zachován (v režimu 1+1)

 

Dopravní značení:

 

DOKA, s.r.o.

 

 ikona 2 Mapka 2.etapy (PNG 741.07 kB)

ikona 3 Výkres DIO (PDF 2.2 MB)

ikona 4 Výkres DIO2 (PDF 2.68 MB)