Usnesení RMČ 2006

Zápis z V/2. schůze RMČ ze dne 29.11.2006

 

Byly projednány tyto body:
V/2/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-X. 2006
b) Rozpočtové opatření č. 14/2006
c) Dluh na energiích – objekt Beseda
V/2/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I.-X. 2006
b) Výpověď z nájmu bytu – ......................., Dědická 8
c) Výpověď z nájmu bytu – ......................., Kroměřížská 5
d) Prominutí příslušenství z dluhu na nájmu – ......................., Bučovická 7
V/2/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke stavebnímu řízení stavby "Brno, Řípská, DTS, VN, NN – 11 byt. domů"
b) Žádost o pronájem pozemku p.č. 494/1
c) Změna územního plánu
d) Dispozice s pozemky p.č. 658/18 a 837
e) Pronájem pozemku p.č. 2328/1
f) Dodatek k mandátní smlouvě na výkon investorské činnosti na akci "Dostavba Přemyslova náměstí v Brně – Slatině"
g) Montáž měřičů tepla a měřičů TUV v mateřské škole Jihomoravské nám. 3/5 – dokončení úprav na topné soustavě
h) Rozšíření služeb správce na víceúčelovém hřišti na období prosinec 2006 – únor 2007
i) Souhlas s připojením plynovodní přípojky pro polyfunkční dům na Přemyslově náměstí
V/2/4 CTPark Brno B1.2 Honeywell
a) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
b) Vyjádření k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., - EIA
V/2/5 Sociální fond
V/2/6 Komise Rady městské části Brno-Slatina
V/2/7 Smlouva o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Obytný soubor Šmahova – I. etapa
V/2/8 Nájemní smlouva č. 460/2006 na část p.č. 2704/2 o výměře 740 m2
V/2/9 Reklama ISŠ Polygrafické ve zpravodaji Aktuality o Slatině

ikona Zápis z V/2. schůze RMČ ze dne 29.11.2006 (PDF 72.02 kB)

Usnesení V/2. schůze RMČ ze dne 29.11.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/2/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-X. 2006
b) Rozpočtové opatření č. 14/2006
c) Dluh na energiích – objekt Beseda
V/2/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I.-X. 2006
b) Výpověď z nájmu bytu – ......................, Dědická 8
c) Výpověď z nájmu bytu – ......................, Kroměřížská 5
d) Prominutí příslušenství z dluhu na nájmu – ......................, Bučovická 7
V/2/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke stavebnímu řízení stavby ¨"Brno, Řípská, DTS, VN, NN – 11 byt. domů"
b) Žádost o pronájem pozemku p.č. 494/1
c) Změna územního plánu
d) Dispozice s pozemky p.č. 658/18 a 837
e) Pronájem pozemku p.č. 2328/1
f) Dodatek k mandátní smlouvě na výkon investorské činnosti na akci "Dostavba Přemyslova náměstí v Brně – Slatině"
g) Montáž měřičů tepla a měřičů TUV v mateřské škole Jihomoravské nám. 3/5 – dokončení úprav na topné soustavě
h) Rozšíření služeb správce na víceúčelovém hřišti na období prosinec 2006 – únor 2007
i) Souhlas s připojením plynovodní přípojky pro polyfunkční dům na Přemyslově náměstí
V/2/4 CTPark Brno B1.2 Honeywell
a) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
b) Vyjádření k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., - EIA
V/2/5 Sociální fond
V/2/6 Komise Rady městské části Brno-Slatina
V/2/7 Smlouva o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Obytný soubor Šmahova – I. etapa
V/2/8 Nájemní smlouva č. 460/2006 na část p.č. 2704/2 o výměře 740 m2
V/2/9 Reklama ISŠ Polygrafické ve zpravodaji Aktuality o Slatině

ikona Usnesení V/2. schůze RMČ ze dne 29.11.2006 (PDF 86.65 kB)

Zápis z V/1. schůze RMČ ze dne 15.11.2006

Byly projednány tyto body:
V/1/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-IX. 2006
b) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I.-III. čtvrtletí r. 2006
c) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I.-III. čtvrtletí r. 2006
d) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I-III. čtvrtletí r. 2006
e) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I.-III. čtvrtletí r. 2006
f) Výsledky hospodaření TS Slatina za I.-III. čtvrtletí r. 2006
g) Rozpočtové opatření č. 13/2006
h) Pronájmy tělocvičen
V/1/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I-IX/2006
b) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu dle zák. č. 107/2006 Sb.
c) Změna nájemní smlouvy – ....................., Bučovická 12
d) Neoprávněné užívání bytu – ....................., Rousínovská 20
e) Změna nájemní smlouvy – ....................., Tilhonova 51
f) Vyklizení bytu – manželé ....................., Vyškovská 4
g) Vyklizení bytu – ....................., Prostějovská 9
V/1/3 Hospodaření s majetkem
a) Ukončení nájemní smlouvy
b) Dispozice s pozemkem p.č. 65/1
c) Dispozice s pozemky p.č. 505/23, 505/28, 505/29, 505/30, 506/2 a 506/5
d) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTPark Brno B1.2 Honeywell
e) TEZ "Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Tuřanka"
f) Vyjádření k napojení nových kanalizačních řadů do kanalizace v majetku MČ
g) Dispozice s pozemky p.č. 2863/3, 2866/2, 2872/1 a 2873/1
V/1/4 3. Společenský ples městské části v roce 2007
V/1/5 Technické služby Brno-Slatina - Komise pro výběr ředitele
V/1/6 KD Černovičky

ikona Zápis z V/1. schůze RMČ ze dne 15.11.2006 (PDF 71.77 kB)

Usnesení z V/1. schůze RMČ ze dne 15.11.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/1/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-IX. 2006
b) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I.-III. čtvrtletí r. 2006
c) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I.-III. čtvrtletí r. 2006
d) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I-III. čtvrtletí r. 2006
e) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I.-III. čtvrtletí r. 2006
f) Výsledky hospodaření TS Slatina za I.-III. čtvrtletí r. 2006
g) Rozpočtové opatření č. 13/2006
V/1/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I-IX/2006
b) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu dle zák. č. 107/2006 Sb.
c) Změna nájemní smlouvy – ....................., Bučovická 12
d) Neoprávněné užívání bytu – ....................., Rousínovská 20
e) Změna nájemní smlouvy – ....................., Tilhonova 51
f) Vyklizení bytu – manželé ....................., Vyškovská 4
g) Vyklizení bytu – ....................., Prostějovská 9
V/1/3 Hospodaření s majetkem
a) Ukončení nájemní smlouvy
b) Dispozice s pozemkem p.č. 65/1
c) Dispozice s pozemky p.č. 505/23, 505/28, 505/29, 505/30, 506/2 a 506/5
d) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTPark Brno B1.2 Honeywell
e) TEZ "Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Tuřanka"
f) Vyjádření k napojení nových kanalizačních řadů do kanalizace v majetku MČ
g) Dispozice s pozemky p.č. 2863/3, 2866/2, 2872/1 a 2873/1
h) Žádost PSJ Brno, spol. s r.o. - zařízení staveniště
V/1/4 Společenský ples městské části v roce 2007
V/1/5 Technické služby Brno-Slatina - Komise pro výběr ředitele
V/1/6 KD Černovičky

ikona Usnesení z V/1. schůze RMČ ze dne 15.11.2006 (PDF 78.92 kB)

Zápis z IV/90. schůze RMČ 11.10.2006

Byly projednány tyto body:
IV/90/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 12/2006
b) Koncepce velkých oprav a investic zřízených školských p. o.
c) Žádost ŠJ o odprodej nepotřebného vybavení
d) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
IV/90/2 Bytový odbor
a) Směna bytu - ............., Rousínovská 13
b) Prodloužení nájmu bytu – doba neurčitá
c) Výpověď z nájmu bytu – ............., Tilhonova 51
d) Výpověď z nájmu bytu – ............., Vlnitá 13
e) Ukončení nájmu bytu – ............., Tilhonova 51
f) Prominutí penále – ............., Rousínovská 12
g) Snížení nájmu – Tilhonova 50a, b a Vlnitá 8a, b
h) Úklid společných prostor v bytových domech
ch) Regenerace panelového sídliště – II. etapa, projekt a audit
i) Směna bytu – ............., Tilhonova 51
j) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu dle zák. č. 107/2006 Sb. - .............
k) Výpověď z nájmu bytu dle zák. č. 107/200+6 Sb. - ............., Rousínovská 10
IV/90/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke stavbě „Regenerace panelového BD Strážnická 1, 3, 5
b) Využití školní jídelny Jihomoravské nám. 2
c) Snížení nájemného za učebnu v ZŠ Jihomoravské nám. 2
d) Výběr dodavatele na stavbu: "Provizorní panelová komunikace ul. Šikova"
e) Oprava chodníku na Přemyslově nám. před TRIO domem
f) Výběr dodavatele na "Provozování a pronájem tepelného hospodářství – kotelny K4, pro školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5 v Brně – Slatině"
g) Nabídka pojištění odpovědnosti za škody
h) Souhlas s vypracováním studie TEZ stavby radnice
ch) Žádost o vyjádření ke stavbě "IOL Ethernet 4 Mbps REDA + EDB-OK"
IV/90/4 Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/90/5 Dary obyvatelstvu
IV/90/6 Využití sálu pro zájmový kroužek CVČ Fantázie
IV/90/7 Knížka o Slatině II. díl
IV/90/8 Smlouva o umístění a provozu vnějšího navigačního sytému s firmou MEDIUS – navigační systémy s.r.o.
IV/90/9 Žádost o souhlas s umístěním sídla firmy v ZŠ Jihomoravské nám. 2
IV/90/10 Komise
IV/90/11 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/90. schůze RMČ 11.10.2006 (PDF 91.5 kB)

Usnesení z IV/90. schůze RMČ ze dne 11.10.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/90/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 12/2006
b) Koncepce velkých oprav a investic zřízených školských p. o.
c) Žádost ŠJ o odprodej nepotřebného vybavení
d) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
IV/90/2 Bytový odbor
a) Směna bytu - .................., Rousínovská 13
b) Prodloužení nájmu bytu – doba neurčitá
c) Výpověď z nájmu bytu – .................., Tilhonova 51
d) Výpověď z nájmu bytu – .................., Vlnitá 13
e) Ukončení nájmu bytu – .................., Tilhonova 51
f) Prominutí penále – .................., Rousínovská 12
g) Snížení nájmu – Tilhonova 50a, b a Vlnitá 8a, b
h) Úklid společných prostor v bytových domech
ch) Regenerace panelového sídliště – II. etapa, projekt a audit
i) Směna bytu – .................., Tilhonova 51
j) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu dle zák. č. 107/2006 Sb. - ..................
k) Výpověď z nájmu bytu dle zák. č. 107/200+6 Sb. - .................., Rousínovská 10
IV/90/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke stavbě "Regenerace panelového BD Strážnická 1, 3, 5"
b) Využití školní jídelny Jihomoravské nám. 2
c) Snížení nájemného za učebnu v ZŠ Jihomoravské nám. 2
d) Výběr dodavatele na stavbu: "Provizorní panelová komunikace ul. Šikova"
e) Oprava chodníku na Přemyslově nám. před TRIO domem
f) Výběr dodavatele na "Provozování a pronájem tepelného hospodářství – kotelny K4, pro školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5 v Brně – Slatině"
g) Nabídka pojištění odpovědnosti za škody
h) Souhlas vypracováním studie TEZ stavby radnice
ch) Žádost o vyjádření ke stavbě "IOL Ethernet 4 Mbps REDA + EDB-OK"
IV/90/4 Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/90/5 Dary obyvatelstvu
IV/90/6 Využití sálu pro zájmový kroužek CVČ Fantázie
IV/90/7 Knížka o Slatině II. díl
IV/90/9 Žádost o souhlas s umístěním sídla firmy v ZŠ Jihomoravské nám. 2
IV/90/11 Kontrola plnění usnesení

ikona Usnesení z IV/90. schůze RMČ ze dne 11.10.2006 (PDF 86.61 kB)

Zápis z IV/89. schůze RMČ 27.9.2006

Byly projednány tyto body:
IV/89/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I. - VIII. 2006
b) Rozpočtové opatření č. 11/2006
c) Pronájmy nevyužívaných prostor v budovách školských zařízení
IV/89/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. -VIII. 2006
b) Ukončení pronájmu bytu – ......., Tilhonova 51
c) Oprava ZTI Kroměřížská 2, 4, 6
d) Prominutí části příslušenství z dluhu na nájmu
IV/89/3 Hospodaření s majetkem
a) Změna mandátních smluv na výkon investorské činnosti na akci “Dostavba Přemyslova náměstí v Brně – Slatině“ a „Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské nám. 2, v Brně – Slatině“
b) Rekonstrukce fotbalového hřiště SK SLATINA v Brně-Slatině na umělý povrch
c) Žádost o pronájem pozemku p.č. 494/1
d) Oprava chodníku na Přemyslově náměstí před TRIO domem
IV/89/4 Příloha č. 1 Statutu sociálního fondu
IV/89/5 Údržba zeleně v MČ
IV/89/6 Umístění vánočních hvězd
IV/89/7 Žádost občanů o projednání návrhu zadání změny územního plánu
IV/89/8 Komise
IV/88/9 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/89. schůze RMČ 27.9.2006 (PDF 70.03 kB)

Usnesení z IV/89. schůze RMČ ze dne 27.9.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/89/1 Hospodaření s rozpočtem
b) Rozpočtové opatření č. 11/2006
c) Pronájmy nevyužívaných prostor v budovách školských zařízení
IV/89/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. -VIII. 2006
b) Ukončení pronájmu bytu – ......., Tilhonova 51
c) Oprava ZTI Kroměřížská 2, 4, 6
d) Prominutí části příslušenství z dluhu na nájmu
IV/89/3 Hospodaření s majetkem
b) Rekonstrukce fotbalového hřiště SK SLATINA v Brně-Slatině na umělý povrch
c) Žádost o pronájem pozemku p.č. 494/1
d) Oprava chodníku na Přemyslově náměstí před TRIO domem
IV/89/4 Příloha č. 1 Statutu sociálního fondu
IV/89/5 Údržba zeleně v MČ
IV/89/6 Umístění vánočních hvězd
IV/89/7 Žádost občanů o projednání návrhu zadání změny územního plánu

ikona Usnesení z IV/89. schůze RMČ ze dne 27.9.2006 (PDF 74.04 kB)

Zápis z jednání IV/88. schůze RMČ 13.9.2006

Byly projednány tyto body:
IV/88/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtový výhled MČ na r. 2008-2017
b) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
c) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
d) Rozpočtové opatření č. 8/2006
e) Ceny pronájmu tělocvičen a školního hřiště
IV/88/2 Bytový odbor
a) Jednostranné zvyšování nájemného v obecních bytech počínaje 1.1.2007
b) Směna bytu ******, Tilhonova 89 – ******, Dědická 12
c) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou
d) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
e) Prodloužení pronájmu nebytového prostoru
IV/88/3 Hospodaření s majetkem
a) Prodloužení nájemních smluv u pozemku p.č. 818/1
b) Žádost o pronájem pozemku p.č. 494/1
c) Dispozice s pozemky p.č. 266, 267/1
d) Dispozice s pozemkem p.č. 989/3
e) Dispozice s pozemkem p.č. 505/21
f) Vyjádření k plánované stavbě "Provozní budova fy CIPRES FILTR Brno"
g) Dispozice s pozemkem p.č. 2165
h) Víceúčelové hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2 - dodatek č. 1
ch) Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku "Provozování a pronájem tepelného hospodářství – kotelny K4, pro školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5 v Brně – Slatině"
IV/88/4 Pravidla pro poskytování finančních příspěvků v rámci projektu "Všechny ději jsou naše"
IV/88/5 Dary obyvatelstvu
IV/88/6 Volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2006 - prezentace volebních stran v Aktualitách o Slatině
IV/88/7 Nájemní smlouva č. 35/2003 na provozování objektu restaurace Černovičky 36a – informace o návrhu dalšího postupu ze strany nájemce
IV/88/8 Realizace bytových nástaveb v sídlišti
IV/88/9 Program IV/23. zasedání ZMČ dne 21.9.2006
IV/88/10 Technické služby
IV/88/11 Komise
IV/88/12 Zajišťování ověřených výstupů z informačního systému VS ÚMČ
IV/88/13 Šermířské odpoledne
IV/88/14 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/88. schůze RMČ 13.9.2006 (PDF 76.79 kB)

Usnesení IV/88. schůze RMČ 13.9.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/88/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtový výhled MČ na r. 2008-2017
b) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
c) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
d) Rozpočtové opatření č. 8/2006
IV/88/2 Bytový odbor
a) Jednostranné zvyšování nájemného v obecních bytech počínaje 1.1.2007
b) Směna bytu ******, Tilhonova 89 – ******, Dědická 12
c) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou
d) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
e) Prodloužení pronájmu nebytového prostoru
IV/88/3 Hospodaření s majetkem
a) Prodloužení nájemních smluv u pozemku p.č. 818/1
c) Dispozice s pozemky p.č. 266, 267/1
d) Dispozice s pozemkem p.č. 989/3
e) Dispozice s pozemkem p.č. 505/21
f) Vyjádření k plánované stavbě "Provozní budova fy CIPRES FILTR Brno"
g) Dispozice s pozemkem p.č. 2165
h) Víceúčelové hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2 - dodatek č. 1
ch) Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku "Provozování a pronájem tepelného hospodářství – kotelny K4, pro školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5 v Brně – Slatině"
IV/88/4 Pravidla pro poskytování finančních příspěvků v rámci projektu "Všechny ději jsou naše"
IV/88/5 Dary obyvatelstvu
IV/88/6 Volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2006 - prezentace volebních stran v Aktualitách o Slatině
IV/88/7 Nájemní smlouva č. 35/2003 na provozování objektu restaurace Černovičky 36a – informace o návrhu dalšího postupu ze strany nájemce
IV/88/8 Realizace bytových nástaveb v sídlišti
IV/88/9 Program IV/23. zasedání ZMČ dne 21.9.2006
IV/88/10 Technické služby
IV/88/12 Zajišťování ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy Úřadem MČ Brno-Slatina
IV/88/13 Šermířské odpoledne

ikona Usnesení IV/88. schůze RMČ 13.9.2006 (PDF 92.27 kB)

Zápis z jednání IV/87. schůze RMČ 30.8.2006

 

Byly projednány tyto body
IV/87/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 10/2006
b) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I. - VII. 2006
c) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí r. 2006
d) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí r. 2006
e) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. pololetí r. 2006
f) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. pololetí r. 2006
g) Výsledky hospodaření Technické služby Slatina za I. pololetí r. 2006
h) Pronájmy školských zařízení
i) Odměny ředitelkám škol a školských zařízení
IV/87/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. -VII. 2006
b) Oprava ZTI Rousínovská 32, 34, 36
c) Úprava plánu VHČ na r. 2006
d) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu dle zák.107/2006 Sb.
e) Prodloužení nájmu bytu – …................, Bučovická 11
f) Upuštění od vymáhání příslušenství z dluhu na najmu – …................, Bučovická 11
g) …................ – přidělení bytu mimo pořadník
IV/87/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 1976 a 1571
b) Dispozice s pozemkem p.č. 52
c) Dispozice s pozemky p.č. 3095/3, 3101/3, 3105/4 a 3107/4
d) Dispozice s pozemky p.č. 497/1, 497/2, 497/4, 497/3, 503, 495/2 a 494/1
e) Pronájem pozemků p.č. 2012/28, 2012/2 a 2060/1
f) Převod nájemní smlouvy na pozemek p. …................
g) Převod nájemní smlouvy na pozemek p. …................
h) Dodávka a montáž hracích prvků na dětské hřiště na ul. Langrova
ch) Zateplení mateřské školy Jihomoravské nám. 3 – vícepráce
IV/87/4 "Provozování a pronájem tepelného hospodářství Základní školy Jihomoravské náměstí 2 Brno–Slatina"
IV/87/5 Nový fotbalový stadion SK Slatina s umělým povrchem
IV/87/6 Různé
a) Technické služby Brno – Slatina – Měsíční soupis provedených prací
b) Realizace bytových nástaveb v sídlišti

ikona Zápis z jednání IV/87. schůze RMČ 30.8.2006 (PDF 96.1 kB)

Usnesení IV/87. schůze RMČ 30.8.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/87/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 10/2006
b) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I. - VII. 2006
c) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí r. 2006
d) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí r. 2006
e) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. pololetí r. 2006
f) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. pololetí r. 2006
g) Výsledky hospodaření Technické služby Slatina za I. pololetí r. 2006
h) Pronájmy školských zařízení
i) Odměny ředitelkám škol a školských zařízení
IV/87/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. -VII. 2006
b) Oprava ZTI Rousínovská 32, 34, 36
c) Úprava plánu VHČ na r. 2006
d) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu dle zák.107/2006 Sb.
e) Prodloužení nájmu bytu – …................, Bučovická 11
f) Upuštění od vymáhání příslušenství z dluhu na najmu – …................, Bučovická 11
g) …................ – přidělení bytu mimo pořadník
IV/87/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 1976 a 1571
b) Dispozice s pozemkem p.č. 52
c) Dispozice s pozemky p.č. 3095/3, 3101/3, 3105/4 a 3107/4
d) Dispozice s pozemky p.č. 497/1, 497/2, 497/4, 497/3, 503, 495/2 a 494/1
f) Převod nájemní smlouvy na pozemek p. …................
g) Převod nájemní smlouvy na pozemek p. …................
h) Dodávka a montáž hracích prvků na dětské hřiště na ul. Langrova
ch) Zateplení mateřské školy Jihomoravské nám. 3 - vícepráce
IV/87/4 "Provozování a pronájem tepelného hospodářství Základní školy Jihomoravské náměstí 2 Brno–Slatina"

ikona Usnesení IV/87. schůze RMČ 30.8.2006 (PDF 76.4 kB)

Zápis z jednání IV/86. schůze RMČ 9.8.2006

 

Byly projednány tyto body:
IV/86/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 9/2006
IV/86/2 Bytový odbor
a) Směna bytu – …................., Tilhonova 50a
b) Směna bytu – …................., Rousínovská 25
c) Směna bytu – …................., Dědická 7 a …................., Dědická 8
d) Regenerace panelového sídliště – II. etapa
e) Jednostranné zvyšování nájemného v obecních bytech počínaje 1.1.2007.
IV/86/3 Hospodaření s majetkem
a) Výběr správce areálu "Víceúčelové hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina"
b) Návrh ceníku na využití sportovního areálu "Víceúčelové hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2"
c) Výběr dodavatele na opravu komunikací a chodníků na území MČ Brno-Slatina
d) Oprava radiátorů v MŠ Jihomoravské nám 4, dodávka a montáž měřičů tepla a měřičů TUV ve školských objektech – dokončení úprav na topné soustavě
e) Navýšení finančních nákladů na stavbu "Dostavba Přemyslova náměstí"
f) Žádost o vyjádření ke stavbě: "Kabelové rozvody nn pro připojení nových RD na ul. Zelinkova"
g) Žádost firmy EURO AWK o přesun reklamního poutače
h) Žádost firmy EURO AWK o souhlas s novou výstavbou reklamních zařízení
IV/86/4 Zpráva o rozvoji místní informační sítě v MČ Brno-Slatina
IV/86/5 Souhlas s užitím znaku MČ Brno-Slatina
IV/86/6 Technické služby Brno-Slatina – výpověď řediteli TSS
IV/86/7 Záměr výstavby Obchodního a servisního střediska PHOENIX–ZEPPELIN Brno v městské části Brno – Tuřany
IV/86/8 Žádost o posunutí kříže u kostela
IV/86/9 Přestavba železničního uzlu Brno
IV/86/10 Úhrada nájemného za pronájem objektu Černovičky 36a
IV/86/11 CTP Brno stavební objekt C1
IV/86/12 Vybudování skladu toxických látek v areálu plnící stanice Brno-Slatina v k.ú. Slatina
IV/86/13 Kotelna K4
IV/86/14 Dopravní řešení v městské části Slatina
IV/86/15 Různé
a) Strategický skelet Strategie pro Brno
b) Autobusová linka č. 75

ikona Zápis z jednání IV/86. schůze RMČ 9.8.2006 (PDF 76.81 kB)

Usnesení IV/86. schůze RMČ 9.8.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/86/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 9/2006
IV/86/2 Bytový odbor
a) Směna bytu – …................., Tilhonova 50a
b) Směna bytu – …................., Rousínovská 25
c) Směna bytu – …................., Dědická 7 a …................., Dědická 8
d) Regenerace panelového sídliště – II. etapa
e) Jednostranné zvyšování nájemného v obecních bytech počínaje 1.1.2007
IV/86/3 Hospodaření s majetkem
a) Výběr správce areálu „Víceúčelové hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2, Brno–Slatina“
b) Návrh ceníku na využití sportovního areálu "Víceúčelové hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2"
c) Výběr dodavatele na opravu komunikací a chodníků na území MČ Brno-Slatina
d) Oprava radiátorů v MŠ Jihomoravské nám 4, dodávka a montáž měřičů tepla
e) Navýšení finančních nákladů na stavbu "Dostavba Přemyslova náměstí"
f) Žádost o vyjádření ke stavbě: "Kabelové rozvody nn pro připojení nových RD na ul. Zelinkova"
g) Žádost firmy EURO AWK o přesun reklamního poutače
h) Žádost firmy EURO AWK o souhlas s novou výstavbou reklamních zařízení
IV/86/4 Zpráva o rozvoji místní informační sítě v MČ Brno-Slatina
IV/86/5 Souhlas s užitím znaku MČ Brno-Slatina
IV/86/7 Záměr výstavby Obchodního a servisního střediska PHOENIX–ZEPPELIN Brno v městské části Brno – Tuřany
IV/86/8 Žádost o posunutí kříže u kostela
IV/86/9 Přestavba železničního uzlu Brno
IV/86/10 Úhrada nájemného za pronájem objektu Černovičky 36a
IV/86/11 CTP Brno stavební objekt C1
IV/86/12 Vybudování skladu toxických látek v areálu plnící stanice Brno-Slatina v k.ú. Slatina
IV/86/13 Kotelna K4

ikona Usnesení IV/86. schůze RMČ 9.8.2006 (PDF 83.72 kB)

Usnesení IV/85. schůze RMČ 19.7.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/85/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno – Slatina za období I. - VI. /2006
b) Osvětlení víceúčelového hřiště s atletickým oválem
c) Nábytek do provozní budovy na školním hřišti Jihomoravské nám. 2
IV/85/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. - VI./2006
b) Směna bytu – …................., Tilhonova 89
c) Služby právní pomoci pro BO
d) Nebytové prostory, úprava paušálu za el. energií
e) Výpověď z nájmu bytu – …................., Bedřichovická 19
f) p. …................. – prodej RD na Přemyslově nám. 49
IV/85/3 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za II. pololetí r. 2006
b) Převod nájemní smlouvy na pozemek
c) Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 69
d) Nabytí areálu "Kasárna Slatina"
e) TEZ na inženýrské sítě v ul. Černovičky – žádost o udělení souhlasu
f) Plán oprav komunikací a chodníků v roce 2006
g) Vyřazení hospodářských prostředků z majetkové a účetní evidence MČ
IV/85/4 „Dostavba a oprava areálu DIEFFENBACHER-CZ“, k.ú. Slatina
IV/85/5 Změna trasy autobusové linky č. 75
IV/85/6 Smlouva o neadresné distribuci Aktualit o Slatině
IV/85/10 Dálnice D1 – 1. etapa připojení BPZ ČT na dálnici D1
IV/85/11 Oprava ulice Tuřanka

ikona Usnesení IV/85. schůze RMČ 19.7.2006 (PDF 78.97 kB)

Zápis z jednání IV/85. schůze RMČ 19.7.2006

Byly projednány tyto body:
IV/85/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno – Slatina za období I. - VI. /2006
b) Osvětlení víceúčelového hřiště s atletickým oválem
c) Nábytek do provozní budovy na školním hřišti Jihomoravské nám. 2
IV/85/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. - VI./2006
b) Směna bytu – …................., Tilhonova 89
c) Služby právní pomoci pro BO
d) Nebytové prostory, úprava paušálu za el. energii
e) Výpověď z nájmu bytu – …................., Bedřichovická 19
f) …................. – prodej RD na Přemyslově nám. 49
IV/85/3 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za II. pololetí r. 2006
b) Převod nájemní smlouvy na pozemek
c) Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 69
d) Nabytí areálu "Kasárna na letišti Slatina"
e) TEZ na inženýrské sítě na ul. Černovičky – žádost o udělení souhlasu
f) Plán oprav komunikací a chodníků v roce 2006
g) Vyřazení hospodářských prostředků z majetkové a účetní evidence MČ
IV/85/4 „Dostavba a oprava areálu DIEFFENBACHER-CZ“, k.ú. Slatina, okr. Brno-město
IV/85/5 Změna trasy autobusové linky č. 75
IV/85/6 Smlouva o neadresné distribuci Aktualit o Slatině
IV/85/7 Různé
IV/85/8 Kontrola plnění usnesení
IV/85/9 TEZ na budoucí investice
IV/85/10 Dálnice D1 – 1. etapa připojení BPZ ČT na dálnici D1
IV/85/11 Oprava ulice Tuřanka

ikona Zápis z jednání IV/85. schůze RMČ 19.7.2006 (PDF 77.83 kB)

Zápis z jednání IV/84. schůze RMČ 28.6.2006

Byly projednány tyto body:
IV/84/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I. - V. 2006
b) Žádost ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu
IV/84/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. -V. 2006
b) Stížnost nájemníků domu Tilhonova 51
c) Snížení nájmu – Tilhonova 50a, b a Vlnitá 8a, b
d) Směna bytu – …........., Bučovická 7
f) Prodloužení nájmu bytu – doba určitá
e) Směna bytu – …............., Rousínovská 4
g) Výpověď z nájmu bytu
h) …............., dříve Bučovická 14 – prominutí dluhu na nájmu
ch) …..........., Tilhonova 89 – žádost o výměnu plynového topidla a výměnu vany za sprchovýkout
i) …............., Kroměřížská 7 – přechod nájmu na p. …...............
j) Neprodloužení nájmu bytu – …..............., Rousínovská 30
IV/84/3 Výpověď nájemní smlouvy č. 31/2003 – objekt restaurace Ha-noi, č.p. 1097
IV/84/4 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za I. pololetí r. 2006
b) Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2312/8 - CTP A 1.1
c) Opravy v bytě školníka v ZŠ Jihomoravské náměstí 2
d) Oprava osvětlení - výměna svítidel ve školní kuchyni a jídelně v ZŠ Jihomoravské nám.2
e) Plán oprav komunikací a chodníků v roce 2006
IV/84/5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o ochraně zeleně včetněpřílohy
IV/84/6 Program akcí u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o Slatině
IV/84/7 Žádost o čerpání z FBV na vybudování technické infrastruktury pro akci "Obytný souborŠmahova I. Etapa"
IV/84/8 Žádost o státní podporu dle NV 299/2001
IV/84/9 Informační, navigační systém
a) Informace o nabídce společnosti KORDIS
IV/84/10 Různé
b) Útulek pro opuštěná zvířata - žádost o vyjádření
IV/84/11 Komise
IV/84/12 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/84. schůze RMČ 28.6.2006 (PDF 86.62 kB)

 

Usnesení IV/84. schůze RMČ 28.6.2006

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/84/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I. - V. 2006
b) Žádost ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu
IV/84/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. -V. 2006
b) Stížnost nájemníků domu Tilhonova 51
c) Snížení nájmu – Tilhonova 50a, b a Vlnitá 8a, b
d) Směna bytu – ......................., Bučovická 7
e) Směna bytu – ..................., Rousínovská 4
f) Prodloužení nájmu bytu – doba určitá
g) Výpověď z nájmu bytu
h) ......................, dříve Bučovická 14 – prominutí dluhu na nájmu
ch) .................., Tilhonova 89 – žádost o výměnu plynového topidla a výměnu vanyza sprchový kout
i) ................., Kroměřížská 7 – přechod nájmu na p. Kubíčka
j) Neprodloužení nájmu bytu – .................., Rousínovská 30
IV/84/3 Výpověď nájemní smlouvy č. 31/2003 – objekt restaurace Ha-noi, č.p. 1097
IV/84/4 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za I. pololetí r. 2006
b) Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2312/8 - CTP A 1.1
c) Opravy v bytě školníka v ZŠ Jihomoravské náměstí 2
d) Oprava osvětlení - výměna svítidel ve školní kuchyni a jídelně v ZŠ Jihomoravské nám.2
IV/84/5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o ochraně zeleně včetně přílohy
IV/84/6 Program akcí u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o Slatině
IV/84/7 Žádost o čerpání z FBV na vybudování technické infrastruktury pro akci "Obytný soubor Šmahova I. Etapa"
IV/84/8 Žádost o státní podporu dle NV 299/2001
IV/84/9 Informační, navigační systém

ikona Usnesení IV/84. schůze RMČ 28.6.2006 (PDF 92.29 kB)

Zápis z jednání IV/83. schůze RMČ 14.6.2006

Byly projednány tyto body:
IV/83/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 6/2006
b) Rozpočtové opatření č. 7/2006
c) Žádost ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu
d) Žádost ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
IV/83/2 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke zřízení dětského hřiště
b) Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2312/26 - CTP A 1.3
c) Vyjádření k možnosti uzavření dohody o narovnání ve věci pozemku
d) Vyjádření k pokládce telekomunikačního kabelu
e) Dispozice s částí pozemku p.č. 1095/1
f) Dispozice s pozemkem p.č. 497/1 a p.č. 497/4
g) Dispozice s pozemkem p.č. 673/22
h) Dispozice s pozemkem p.č. 1463/6
ch) Dispozice s pozemkem p.č. 1448
i) Dispozice s pozemkem p.č. 172/1 a p.č. 172/9
j) Dispozice s pozemky p.č. 3264/2, 3272/2, 3274/2 a 3270/2
k) Dispozice s pozemky p.č. 3050/2, 3056/2, 3058/2, 3058/3, 3060/2 a 3060/3
l) Prominutí nájemného za pozemek za rok 2006 - SK Slatina, Tuřanka 1
m) Dispozice s pozemky p.č. 2773, 2779, 2780 a 2781
n) Žádost firmy SPOLCENTRUM s.r.o.
o) "Víceúčelového hřiště s atletickým oválem při Základní škole Jihomoravské náměstí 2 Brno–Slatina" - osvětlení
p) Dodatek č. 2 ke smlouvě SMD 11/2004 Dostavba Přemyslova náměstí
IV/83/3 Bytový odbor
a) Prodloužení nájmu bytu - doba neurčitá
b) Prodloužení nájemní smlouvy - na dobu určitou
c) Ukončení pronájmu bytu – ..........., Tilhonova 51
d) Dodatek ke smlouvě na úklid společných prostor
IV/83/4 Novelizace vyhlášek Statutárního města Brna
a) Novelizace přílohy k nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržnířád", ve znění nařízení statutárního města Brna č. 6/2003, č. 13/2003, č. 7/2004, č. 13/2004, č. 7/2005 ač. 31/2005
b) Posouzení novelizace vyhlášky Statutárního města Brna č. 33/2005, o místních poplatcích,ve věci "vybírání poplatků ze vstupného"
c) Novelizace vyhlášky Statutárního města Brna č. 34/2005, o regulaci VHP
d) Novelizace vyhlášky města Brna č. 17/2005 ve znění vyhlášky č. 26/2005, o regulaciveřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
IV/83/5 Termíny zasedání RMČ a ZMČ ve 2. polovině r. 2006
IV/83/6 Program IV/22. zasedání ZMČ dne 22.6.2006
IV/83/7 Komise
IV/83/8 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/83. schůze RMČ 14.6.2006 (PDF 79.04 kB)

Usnesení IV/83. schůze RMČ 14.6.2006

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/83/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 6/2006
b) Rozpočtové opatření č. 7/2006
c) Žádost ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu
IV/83/2 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke zřízení dětského hřiště
b) Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2312/26 - CTP A 1.3
c) Vyjádření k možnosti uzavření dohody o narovnání ve věci pozemku
d) Vyjádření k pokládce telekomunikačního kabelu
e) Dispozice s částí pozemku p.č. 1095/1
f) Dispozice s pozemkem p.č. 497/1 a p.č. 497/4
g) Dispozice s pozemkem p.č. 673/22
h) Dispozice s pozemkem p.č. 1463/6
ch) Dispozice s pozemkem p.č. 1448
i) Dispozice s pozemkem p.č. 172/1 a p.č. 172/9
j) Dispozice s pozemky p.č. 3264/2, 3272/2, 3274/2 a 3270/2
k) Dispozice s pozemky p.č. 3050/2, 3056/2, 3058/2, 3058/3, 3060/2 a 3060/3
l) Prominutí nájemného za pozemek za rok 2006 - SK Slatina, Tuřanka 1
m) Dispozice s pozemky p.č. 2773, 2779, 2780 a 2781
n) Žádost firmy SPOLCENTRUM s.r.o.
p) Dodatek č. 2 ke smlouvě SMD 11/2004 Dostavba Přemyslova náměstí
IV/83/3 Bytový odbor
a) Prodloužení nájmu bytu - doba neurčitá
b) Prodloužení nájemní smlouvy - na dobu určitou
c) Ukončení pronájmu bytu – ............, Tilhonova 51
d) Dodatek ke smlouvě na úklid společných prostor v bytových domech
IV/83/4 Novelizace vyhlášek Statutárního města Brna
a) Novelizace přílohy k nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění nařízení statutárního města Brna č. 6/2003, č. 13/2003, č. 7/2004, č. 13/2004, č. 7/2005 a č. 31/2005
b) Posouzení novelizace vyhlášky Statutárního města Brna č. 33/2005, o místních poplatcích,ve věci "vybírání poplatků ze vstupného"
c) Novelizace vyhlášky Statutárního města Brna č. 34/2005, o regulaci VHP
d) Novelizace vyhlášky města Brna č. 17/2005 ve znění vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
IV/83/5 Termíny zasedání RMČ a ZMČ ve 2. polovině r. 2006
IV/83/6 Program IV/22. zasedání ZMČ dne 22.6.2006

ikona Usnesení IV/83. schůze RMČ 14.6.2006 (PDF 89.27 kB)

Zápis z jednání IV/10. mimořádné schůze RMČ 1.6.2006

 

Byly projednány tyto body:
IV/10M/1 Veřejná zakázka č. 50020221 na poskytnutí úvěru na akci Regenerace panelových domů v MČ Brno - Slatina

ikona Zápis z jednání IV/10. mimořádné schůze RMČ 1.6.2006 (PDF 53.5 kB)

Usnesení IV/10. mimořádné schůze RMČ 1.6.2006

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/10M/1 Veřejná zakázka č. 50020221 na poskytnutí úvěru na akci Regenerace panelových domů vMČ Brno - Slatina

ikona Usnesení IV/10. mimořádné schůze RMČ 1.6.2006 (PDF 55.81 kB)

Zápis z jednání IV/82. schůze RMČ 31.5.2006

Byly projednány tyto body:
IV/82/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 5/2006
b) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2006
c) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. čtvrtletí r. 2006
d) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2006
e) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. čtvrtletí r. 2006
f) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2006
g) Změna finančního plánu TS Slatina na r. 2006
IV/82/3e) Snížení výše neinvestičních nákladů na mimobrněnské žáky - obec Podolí a
IV/82/3f) Snížení výše neinvestičních nákladů na mimobrněnské žáky - obec Velatice
IV/82/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I-IV/2006
b) Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999 - vývoj dluhů za r.2005
c) ......, Tilhonova 87 vers. ......, Tilhonova 97 – směna bytu
IV/82/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke zřízení věcného břemene
b) Vyjádření k územnímu řízení ke stavbě, vč. přípojek
c) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTPark Brno C1
d) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTPark Brno A3.1
g) Souhlas se zvýšení kapacity zařízení
h) Výběr projektanta na vyhotovení PD na stavbu "parkoviště na ul. Kroměřížská"
ch) Areál Slatina Brno – Rekonstrukce budovy "J" - oznámení záměru
IV/82/4 Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2006 – 2010
IV/82/5 Změna ÚpmB 2005 I pod č. B19/05-1
IV/82/6 Výpověď nájemní smlouvy č. 31/2003 – objekt restaurace Ha-noi, č.p. 1097
IV/82/7 Program akcí u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o Slatině
IV/82/8 Různé
a) Zpráva ze sněmu starostů – informace
b) Technické služby Slatina
IV/82/9 Komise
IV/82/10 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/82. schůze RMČ 31.5.2006 (PDF 73.58 kB)

Usnesení IV/82. schůze RMČ 31.5.2006

 

Byla přijata usenesení k těmto bodům:
IV/82/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 5/2006
b) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2006
c) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. čtvrtletí r. 2006
d Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2006
e) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. čtvrtletí r. 2006
f) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2006
g) Změna finančního plánu TS Slatina na r. 2006
IV/82/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I-IV/2006
b) Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999 - vývoj dluhů zar.2005
c) ....., Tilhonova 87 vers. ...., Tilhonova 97 – směna bytu
IV/82/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke zřízení věcného břemene
b) Vyjádření k územnímu řízení ke stavbě, vč. přípojek
c) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTPark Brno C1
d) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTPark Brno A3.1
e) Snížení výše neinvestičních nákladů na mimobrněnské žáky - obec Podolí
f) Snížení výše neinvestičních nákladů na mimobrněnské žáky - obec Velatice
g) Souhlas se zvýšení kapacity zařízení
h) Výběr projektanta na vyhotovení PD na stavbu "parkoviště na ul. Kroměřížská"
ch) Areál Slatina Brno – Rekonstrukce budovy "J" - oznámení záměru
IV/82/4 Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2006 – 2010
IV/82/5 Změna ÚpmB 2005 I pod č. B19/05-1
IV/82/7 Program akcí u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o Slatině
IV/82/8 Různé
b) Technické služby Slatina

ikona Usnesení IV/82. schůze RMČ 31.5.2006 (PDF 76.26 kB)

Zápis z jednání IV/81. schůze RMČ 17.5.2006

 

Byly projednány tyto body:
IV/81/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
b) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
c) Výsledky hospodaření MČ za I. - IV. 2006 HČ
IV/81/2 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za pozemek za r. 2006 – SK Slatina, Tuřanka 1
b) Dodatek k nájemní smlouvě č. 231/99 – pronájem nebytových prostor MUDr. Zábranské
c) Kino Beseda – žádost o udělení souhlasu k rekonstrukci vstupního prostoru předvchodem do objektu
IV/81/3 Organizace Slatinských hodů 2006
IV/81/4 Změna ÚpmB B39/04-II
IV/81/5 Bytový odbor
a) Jiří Hiemer, Dědická 12 – směna bytu
b) Hana Suchanová, Dědická 14 – směna bytu
c) Jan Blažek, Tilhonova 87 vers. Josef Němec, Tilhonova 97 – směna bytu
d) Georgia Pontika, Prostějovská 1 – společný nájem bytu
e) Prodloužení nájmu bytu
f) Petr Moris, Prostějovská 9 – výměna zařizovacích předmětů
g) Jarmila Zábršová, Prostějovská 3 – žádost o prominutí penále
h) Pavel Kouřil, Rousínovská 12 – prominutí části penále z dluhu na nájmu
ch) Regenerace panelových domů – dotace ze SFRB
V/81/6 Komise
IV/81/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/81. schůze RMČ 17.5.2006 (PDF 70.94 kB)

Usnesení IV/81. schůze RMČ 17.5.2006


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/81/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
b) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
c) Výsledky hospodaření MČ za I. - IV. 2006 HČ
IV/81/2 Hospodaření s majetkem
b) Dodatek k nájemní smlouvě č. 231/99 – pronájem nebytových prostor MUDr. Zábranské
c) Kino Beseda – žádost o udělení souhlasu k rekonstrukci vstupního prostoru před vchodem do objektu
IV/81/3 Organizace Slatinských hodů 2006
IV/81/4 Změna ÚpmB B39/04-II
IV/81/5 Bytový odbor
a) Jiří Hiemer, Dědická 12 – směna bytu
b) Hana Suchanová, Dědická 14 – směna bytu
c) Jan Blažek, Tilhonova 87 versus Josef Němec, Tilhonova 97 – směna bytu
d) Georgia Pontika, Prostějovská 1 – společný nájem bytu
e) Prodloužení nájmu bytu
f) Petr Moris, Prostějovská 9 – výměna zařizovacích předmětů
g) Jarmila Zábršová, Prostějovská 3 – žádost o prominutí penále
h) Pavel Kouřil, Rousínovská 12 – prominutí části penále z dluhu na nájmu
ch) Regenerace panelových domů – dotace ze SFRB

ikona Usnesení IV/81. schůze RMČ 17.5.2006 (PDF 78.72 kB)

Zápis z jednání IV/80. schůze RMČ 3.5.2006

 

Byly projednány tyto body:
IV/80/1 Hospodaření s majetkem
a) Kino Beseda – žádost o udělení souhlasu k rekonstrukci vstupního prostoru před vchodemdo objektu
b) Výběr dodavatele na stavbu: zateplení objektu mateřské školy
IV/80/2 Smlouva o nájmu nebytových prostor
a) SPOLCENTRUM, s.r.o., Dědická 23, 627 00 Brno smlouva č. VO 2/2006
b) Sdružení INTER-STAV, Jamborova 32, 615 00 Brno - "Regenerace panelových domů" - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/01/171
IV/80/3 Různé
a) Návrh zadání Územního plánu statutárního města Brna – informace
b) Sportovní komise
c) Žádost o poskytnutí dotace z programu zajištění sportovní infrastruktury v Jihomoravském kraji
d) Žádost Ing. Kadlečka – omezení hudební produkce na ulici Tuřanka.
e) Zřízení věcného břemene
IV/80/4 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/80. schůze RMČ 3.5.2006 (PDF 68.81 kB)

Usnesení IV/80. schůze RMČ 3.5.2006

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům
IV/80/1 Hospodaření s majetkem
a) Kino Beseda – žádost o udělení souhlasu k rekonstrukci vstupního prostoru před vchodem do objektu
b) Výběr dodavatele na stavbu: zateplení objektu mateřské školy
IV/80/2 Smlouva o nájmu nebytových prostor
a) SPOLCENTRUM, s.r.o., Dědická 23, 627 00 Brno smlouva č. VO 2/2006
b) Sdružení INTER-STAV, Jamborova 32, 615 00 Brno - "Regenerace panelových domů" - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/01/171
IV/80/3 Různé
b) Sportovní komise
c) Žádost o poskytnutí dotace z programu zajištění sportovní infrastruktury v Jihomoravském kraji
d) Žádost Ing. Kadlečka – omezení hudební produkce na ulici Tuřanka

ikona Usnesení IV/80. schůze RMČ 3.5.2006 (PDF 68.82 kB)

Zápis z jednání IV/79. schůze RMČ 19.4.2006

Byly projednány tyto body:
IV/79/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - III. r. 2006 HČ
79/4 b) Rozdělení veřejné finanční podpory.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2006
c) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
d) Změna určení výstavby parkovacích stání
IV/79/2 Bytový odbor
a) Zdeněk a Blanka Kořízkovi, Rousínovská 15 - prominutí penále z dluhu na nájmu
b) Libor Vala, Rousínovská 29 - prominutí penále z dluhu na nájmu
c) Petr Moris, Prostějovská 9 – výměna zařizovacích předmětů
d) Jiří Rotrekl, Tilhonova 52a – podnájemní smlouva
e) Anežka Truksová, Vyškovská 8, byt č. 2 – úhrada opravy kuchyňské linky
f) Michaela Fiedlerová, Dědická 18 – směna bytu
g) Olga Minaříková, Tilhonova 51 – žádost o výměnu bytu
h) Iboja a Ivan Dankovi, Bedřichovická 19 - přidělení obecního bytu
ch) Pořadník na přidělení obecního bytu na r. 2006
i) Pavel Neuman, Vlnitá 2 – etážové topení
j) Hospodaření VHČ za období I. - II. r. 2006
k) Hospodaření VHČ za období I. - III. r. 2006
l) Změna nájemní smlouvy na nájem obecního bytu
m) Soňa Středová, Rousínovská 7 – souhlas k uzavření podnájemní smlouvy
IV/79/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 425/3
b) Dispozice s pozemkem p.č. 1463/6
c) Zřízení věcného břemene
d) Dispozice s pozemky p.č. 521/2 a 522/2
e) Převod nájemní smlouvy na pozemek pí Božena Pospíšilová
f) Převod nájemní smlouvy na pozemek p. Petr Růžička
g) Dispozice s pozemky p.č. 497/1 a 497/2 - p. Karel Svítil a p. Antonín Ničovský
h) Dispozice s pozemky p.č. 497/1 a 497/2 - p. Ing. Tomáš Vymětal
ch) Dispozice s částí pozemku p.č. 1481/18
i) Dispozice s pozemkem p.č. 1976
j) Vyjádření k výstavbě kabelového vedení NN
k) Dodatek k nájemní smlouvě - firma FIBIZ, s.r.o.
l) Oprava havarijního stavu kanalizační přípojky objektu Přemyslovo nám. 18
IV/79/4 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
IV/79/5 Program IV/21. zasedání ZMČ dne 27.4.2006
IV/79/6 Změna trasy linky MHD č. 75 na území MČ Brno-Slatina
IV/79/7 CTPark Brno-BPZ Černovická terasa-zóna C
IV/79/8 Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/79/9 Prodej hasičské cisterny
IV/79/10 Komise
IV/79/11 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/79. schůze RMČ 19.4.2006 (PDF 81.19 kB)

Usnesení IV/79. schůze RMČ 19.04.2006

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/79/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - III. r. 2006 HČ
b) Rozpočtové opatření č. 4/2006
c) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
d) Změna určení výstavby parkovacích stání
IV/79/2 Bytový odbor
a) Zdeněk a Blanka Kořízkovi, Rousínovská 15 - prominutí penále z dluhu na nájmu
b) Libor Vala, Rousínovská 29 - prominutí penále z dluhu na nájmu
c) Petr Moris, Prostějovská 9 – výměna zařizovacích předmětů
d) Jiří Rotrekl, Tilhonova 52a – podnájemní smlouva
e) Anežka Truksová, Vyškovská 8, byt č. 2 – úhrada opravy kuchyňské linky
f) Michaela Fiedlerová, Dědická 18 – směna bytu
g) Olga Minaříková, Tilhonova 51 – žádost o výměnu bytu
h) Iboja a Ivan Dankovi, Bedřichovická 19 - přidělení obecního bytu
ch) Pořadník na přidělení obecního bytu na r. 2006
i) Pavel Neuman, Vlnitá 2 – etážové topení
j) Hospodaření VHČ za období I. - II. r. 2006
k) Hospodaření VHČ za období I. - III. r. 2006
l) Změna nájemní smlouvy na nájem obecního bytu
m) Soňa Středová, Rousínovská 7 – souhlas k uzavření podnájemní smlouvy
IV/79/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 425/3
b) Dispozice s pozemkem p.č. 1463/6
d) Dispozice s pozemky p.č. 521/2 a 522/2
e) Převod nájemní smlouvy na pozemek pí Božena Pospíšilová
f) Převod nájemní smlouvy na pozemek p. Petr Růžička
g) Dispozice s pozemky p.č. 497/1 a 497/2 - p. Karel Svítil a p. Antonín Ničovský
h) Dispozice s pozemky p.č. 497/1 a 497/2 - p. Ing. Tomáš Vymětal
i) Dispozice s pozemkem p.č. 1976
k) Dodatek k nájemní smlouvě - firma FIBIZ, s.r.o.
j) Vyjádření k výstavbě kabelového vedení NN
l) Oprava havarijního stavu kanalizační přípojky objektu Přemyslovo nám. 18
IV/79/4 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
b) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
IV/79/5 Program IV/21. zasedání ZMČ dne 27.4.2006
IV/79/6 Změna trasy linky MHD č. 75 na území MČ Brno-Slatina
IV/79/7 CTPark Brno-BPZ Černovická terasa-zóna C
IV/79/8 Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/79/9 Prodej Hasičské cisterny

ikona Usnesení IV/79. schůze RMČ 19.04.2006 (PDF 98.67 kB)

Zápis z jednání IV/78. schůze RMČ 5.4.2006

Byly projednány tyto body:
IV/78/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2005
b) Výsledky hospodaření MČ za I.-II. 2006 HČ
c) Rozpočtové opatření č. 3/2006
d) Informace o dluhu na nájemném p. Duc
IV/78/2 Veřejná zakázka na úvěr na financování regenerace panelových domů
IV/78/3 Bytový odbor
a) Oprava ZTI Rousínovská 26, 28, 30
b) Smlouva pro zajištění programu PANEL
IV/78/4 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
IV/78/5 Výstava děl slatinských umělců
IV/78/6 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v červnu 2006 - prezentace volebních stran ve zpravodaji
IV/78/7 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D 1 - 2. etapa
IV/78/8 Technické služby
a) Koncepce rozvoje
b) Technické služby Brno-Slatina - Měsíční soupis provedených prací dle usnesení RMČIV/51/3
IV/78/9 Různé
a) Sněm starostů - informace
b) Smlouvy o výstavbě nástaveb na ulici Tilhonova, Vlnitá, Vyškovská

ikona Zápis z jednání IV/78. schůze RMČ 5.4.2006 (PDF 73.53 kB)

Usnesení IV/78. schůze RMČ 5.4.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/78/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2005
b) Výsledky hospodaření MČ za I.-II. 2006 HČ
c) Rozpočtové opatření č. 3/2006
IV/78/2 Veřejná zakázka na úvěr na financování regenerace panelových domů
IV/78/3 Bytový odbor
a) Oprava ZTI Rousínovská 26, 28, 30
IV/78/4 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
IV/78/5 Výstava děl slatinských umělců
IV/78/6 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v červnu 2006 - prezentace volebních stranve zpravodaji
IV/78/7 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D 1 - 2. etapa
IV/78/8 Technické služby
a) Koncepce rozvoje
IV/78/9 Různé
b) Smlouvy o výstavbě nástaveb na ulici Tilhonova, Vlnitá, Vyškovská

ikona Usnesení IV/78. schůze RMČ 5.4.2006 (PDF 74.63 kB)

Zápis z jednání IV/77. schůze RMČ 22.3.2006

Byly projednány tyto body:
IV/77/1 Bytový odbor
a) Mandátní smlouva pro zajištění programu PANEL
b) Směna bytu - David Kučera, Rousínovská 2
c) Směna bytu - Vratislav Aster, Prostějovská 1
d) Pronájem nebytového prostoru - Ilona Rošická, Bučovická 18
e) Výměna kuchyňské linky - Hana Suchanová, Dědická 14
f) Prodloužení nájmu bytu
g) Prodloužení nájmu nebytového prostoru - Ivan Matoušek, Kroměřížská 3
h) Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru - solárium, Prostějovská 1
ch) Instalace lokálního plynového topidla - Petr Křesťan, Vlnitá 7
IV/77/2 Hospodaření s majetkem
a) Veřejné osvětlení města Brna - "Generální oprava veřejného osvětlení, oblast Slatina -ul. Langrova"
b) Veřejné osvětlení města Brna - "Generální oprava veřejného osvětlení, oblast Slatina -Jihomoravské náměstí"
c) Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu CTPark Brno C2.1
IV/77/3 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/77/4 Sklad toxických plynů v areálu AIR PRODUCTS spol. s r.o.
IV/77/5 Technické služby
IV/77/6 Vyhlášky města Brna - novelizace
a) Připravovaná novelizace vyhl. města Brna č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
b) Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 ve znění vyhl. č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
c) Změna ÚPmB
IV/77/7 Veřejná zakázka "Regenerace panelových domů" - přidělení zakázky
IV/77/8 Různé
a) Aktuální informace k ptačí chřipce
b) "Modernizace železniční trati Brno-Přerov" - vyjádření
IV/77/9 Komise
IV/77/10 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/77. schůze RMČ 22.3.2006 (PDF 81.2 kB)

Usnesení IV/77. schůze RMČ 22.03.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/77/1Bytový odbor
b) Směna bytu - David Kučera, Rousínovská 2
c)Směna bytu - Vratislav Aster, Prostějovská 1
d) Pronájem nebytového prostoru - IlonaRošická, Bučovická 18
e) Výměna kuchyňské linky - Hana Suchanová, Dědická 14
f) Prodloužení nájmu bytu
g) Prodloužení nájmu nebytového prostoru- Ivan Matoušek, Kroměřížská 3
h) Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru -solárium, Prostějovská 1
ch) Instalace lokálního plynového topidla - Petr Křesťan,Vlnitá 7
IV/77/2 Hospodaření s majetkem
a) Veřejné osvětleníměsta Brna - "Generální oprava veřejného osvětlení, oblast Slatina -ul.Langrova"
b)Veřejné osvětlení města Brna - "Generální oprava veřejného osvětlení, oblast Slatina-Jihomoravské náměstí"
c) Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu CTPark Brno C2.1
IV/77/3 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/77/4 Sklad toxickýchplynů v areálu AIR PRODUCTS spol. s r.o.
IV/77/5 Technické služby
IV/77/6 Vyhlášky města Brna - novelizace
a) Připravovaná novelizace vyhl. města Brnač. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů naveřejných prostranstvích
b) Novelizace vyhl.města Brna č. 17/2005 ve znění vyhl. č. 26/2005, o regulaci veřejnéprodukce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek za účelem zabezpečení místníchzáležitostí veřejného pořádku
IV/77/7 Veřejná zakázka "Regenerace panelových domů" - přidělení zakázky
IV/77/8Různé
b) "Modernizace železniční trati Brno-Přerov" - vyjádření

ikona Usnesení IV/77. schůze RMČ 22.03.2006 (PDF 105.95 kB)

Zápis z jednání IV/76. schůze RMČ 8.3.2006

Byly projednány tyto body:
IV/76/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
b) Rozpočtové opatření č. 2/2006
IV/76/2 Bytový odbor
a) Etážové topení (ET) - Milena Pavlíková, Vlnitá 4 - informace
b) Smlouva na provádění úklidových prací s fa Šárka - rozšíření
c) Směna bytu - p. Radim Máca, Bučovická 12 x p. Josef Šmarda, Karáskovo nám. 2
IV/76/3 Hospodaření s majetkem
a) Závazné části regulačního plánu Šlapanská
b) Rekonstrukce rampy u objektu MŠ Jihomoravské nám. 5
c) Mandátní smlouva na akci "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské nám. 2, v Brně-Slatině"
d) Pískoviště za BD Dědická 1-3-5
IV/76/4 Veřejná zakázka č. 50015039 na poskytnutí úvěru na akci Regenerace panelových domů v MČ Brno - Slatina
IV/76/5 Různé
a) Osadní výbor Černovičky - požadavky na rozvoj lokality
b) Technické služby
c) 700. výročí vzniku Slatiny
d) "Aktuality o Slatině" - redakční rada
IV/76/6 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/76. schůze RMČ 8.3.2006 (PDF 93.25 kB)

Usnesení IV/76. schůze RMČ 8.3.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/76/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
b) Rozpočtové opatření č. 2/2006
IV/76/2 Bytový odbor
b) Smlouva na provádění úklidových prací s fa Šárka - rozšíření
c) Směna bytu - p. Radim Máca, Bučovická 12 x p. Josef Šmarda, Karáskovo nám. 2
IV/76/3 Hospodaření s majetkem
b) Rekonstrukce rampy u objektu MŠ Jihomoravské nám. 5
c) Mandátní smlouva na akci "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské nám.2, v Brně-Slatině"
d) Pískoviště za BD Dědická 1-3-5
IV/76/4 Veřejná zakázka č. 50015039 na poskytnutí úvěru na akci Regenerace panelových domů v MČBrno - Slatina
IV/76/5 Různé
d) "Aktuality o Slatině" - redakční rada

ikona Usnesení IV/76. schůze RMČ 8.3.2006 (PDF 69.98 kB)

Zápis z jednání IV/75. schůze RMČ 22.2.2006

Byly projednány tyto body:
IV/75/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2006
b) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
c) Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací
d) HV ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
e) HV MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2005
f) HV ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2005
g) HV ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2005
h) HV TS Slatina za r. 2005
ch) Ohňostroj k výročí vzniku Slatiny
IV/75/2 Návrh četnosti a čas. harmonogramu údržby veř. prostranství v MČ na rok 2006
IV/75/3 Bytový odbor
a) Podnájemní smlouva - Klára Kinclová, Tilhonova 51
b) Zamrzlá voda v nástavbách + sleva na nájmu
c) Pronájem nebytového prostoru - manž. Kalvodovi, Vyškovská 4
d) Prodloužení nájmu nebytového prostoru - Slavomíra Koudelová, Rousínovská 26
e) Směna bytu - Martina Hůsková, Prostějovská 11
f) Směna bytu - Ing. Dagmar Vašíčková, Rousínovská 10
g) Příspěvek na plastová okna a bytová jádra - plán VO na r.2006
h) Sleva na nájmu - Milena Pavlíková, Vlnitá 4
ch) Zajištění plynového kombinovaného kotle - Milena Pavlíková, Vlnitá 4
i) Zásady řádného užívání bytu
j) Oprava ZTI Rousínovská 20, 22, 24
k) Michaela Ochotnická, Vlnitá 15 - žádost o vrácení záloh
IV/75/4 Hospodaření s majetkem
a) Veřejné osvětlení města Brna - "Generální oprava veřejného osvětlení, oblast Slatina - ul. Vlárská, Langrova„
b) „Napájecí kabel pro SSZ Řípská - Švédské valy"
c) Odprodej nepotřebných silničních panelů
d) Dispozice s pozemky p. č. 2215/1, 2202/6 a 2202/5 - fa Wombat
e) Projednání návrhu zadání změn č. 5 ÚPN SÚ Šlapanice
f) Žádost o dotaci z fondu ISPROFIN na zateplení objektu ZŠ Jihomoravské nám. 2
g) Zateplení objektu mateřské školy
IV/75/5 Kalendář na rok 2006
IV/75/6 CTP Brno BPZ ČT, stavba A 1.3
a) Vyjádření k územnímu řízení
b) Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2312/26 v k.ú. Slatina
IV/75/7 Různé
a) Technické služby Brno-Slatina - Měsíční soupis provedených prací dle usnesení RMČ IV/51/3
b) Technické služby Brno - Slatina - zakoupení nového stroje
c) Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské nám. 2
d) Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina
e) Informace ze Sněmu starostů
IV/75/8 Komise
IV/75/9 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/75. schůze RMČ 22.2.2006 (PDF 78.27 kB)

Usnesení IV/75. schůze RMČ 22.2.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/75/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2006
b)Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
c) Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací
d) HV ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
e) HV MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2005
f) HV ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2005
g) HV ZŠPřemyslovo nám. 1 za r. 2005
h) HV TS Slatina za r. 2005
ch)Ohňostroj k výročí vzniku Slatiny
IV/75/2 Návrh četnosti a čas. harmonogramu údržby veř.prostranství v MČ na rok 2006
IV/75/3 Bytový odbor
a)Podnájemní smlouva - Klára Kinclová, Tilhonova 51
b) Zamrzlá voda v nástavbách + slevana nájmu
c) Pronájem nebytového prostoru - manž. Kalvodovi, Vyškovská 4
d) Prodloužení nájmu nebytového prostoru - Slavomíra Koudelová, Rousínovská 26
e) Směna bytu - Martina Hůsková, Prostějovská 11
f) Směna bytu - Ing.Dagmar Vašíčková, Rousínovská 10
g) Příspěvek na plastová okna a bytová jádra - plánVO na r.2006
i) Zásady řádného užívání bytu
j) Oprava ZTIRousínovská 20, 22, 24) Michaela Ochotnická, Vlnitá 15 - žádost o vrácení záloh
IV/75/4Hospodaření s majetkem
a) Veřejné osvětlení města Brna - "Generální oprava veřejnéhoosvětlení, oblast Slatina - ul. Vlárská, Langrova"
b) "Napájecí kabel pro SSZ Řípská -Švédské valy"
c) Odprodej nepotřebných silničních panelů
d)Dispozice s pozemky parc. č. 2215/1, 2202/6 a 2202/5 - fa Wombat
e) Projednání návrhuzadání změn č. 5 ÚPN SÚ Šlapanice
f)Žádost o dotaci z fondu ISPROFIN na zateplení objektu ZŠ Jihomoravské nám. 2
g) Zateplení objektu mateřské školy
IV/75/5 Kalendář na rok 2006
IV/75/6 CTP Brno BPZ ČT, stavba A 1.3
a) Vyjádření k územnímu řízení
b) Vyjádření k pronájmu části pozemkup.č. 2312/26 v k.ú. Slatina
IV/75/7 Různé
b) Technickéslužby Brno - Slatina - zakoupení nového stroje
c) "Víceúčelové hřiště s atletickýmoválem při ZŠ Jihomoravské nám. 2, MČ Brno-Slatina"
d) "Regenerace panelových domů vMČ Brno-Slatina"

ikona Usnesení IV/75. schůze RMČ 22.2.2006 (PDF 84.35 kB)

Zápis z jednání IV/74. schůze RMČ 8.2.2006

 

Byly projednány tyto body:
IV/74/1 Hospodaření s rozpočtem
Schválení objemu mzdových prostředků TS Slatina
IV/74/2 Projekt "Náhradní výsadby - Brno-Slatina"
IV/74/3 Hospodaření s majetkem
a) Využití školní jídelny Jihomoravské nám. 2
b) Dispozice s pozemkem p.č. 69
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1735/2
IV/74/4 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2006
IV/74/5 Pracovní skupina pro optimalizaci školství ve Slatině
IV/74/6 Nástavby půdních bytů na ulici Tilhonova 50a, b; Vlnitá 8a, b; Vlnitá 23, 25; Vyškovská 2, 4; Vyškovská 6, 8 - výběr investora
IV/74/7 Program IV/20. zasedání ZMČ dne 16.2.2006
IV/74/8 Kontrola plnění usnesení
IV/74/9 Vyjádření k záměru provozování herny s barem na ul. Budínská

ikona Zápis z jednání IV/74. schůze RMČ 8.2.2006 (PDF 63.96 kB)

Usnesení IV/74. schůze RMČ 8.2.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/74/1 Hospodaření s rozpočtem
Schválení objemu mzdových prostředků TS Slatina
IV/74/2 Projekt "Náhradní výsadby-Brno-Slatina"
IV/74/3 Hospodaření s majetkem
a) Využití školní jídelny Jihomoravské nám. 2
b) Dispozice s pozemkem p.č. 69
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1735/2
IV/74/4 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2006
IV/74/5 Pracovní skupina pro optimalizaci školství ve Slatině
IV/74/6 Nástavby půdních bytů na ulici Tilhonova 50a, b; Vlnitá 8a, b; Vlnitá 23, 25; Vyškovská 2, 4; Vyškovská 6, 8
IV/74/7 Program IV/20. zasedání ZMČ dne 16.2.2006
IV/74/9 Vyjádření k záměru provozování herny s barem na ul. Budínská

ikona Usnesení IV/74. schůze RMČ 8.2.2006 (PDF 72.43 kB)

Zápis z jednání IV/73. schůze RMČ 21.01.2006


Byly projednány tyto body:
IV/73/1 Bytový odbor
a) František Keberle, Tilhonova 65, byt č. 5, 2+1, II. kat.
b) Nájemní smlouva - nájem obecního bytu, doplnění
c) Plíseň v bytě - Tikalovi, Rousínovská 30
d) Plíseň v bytě - Wagnerovi, Dědická 7
e) Pronájem nebytového prostoru - JUDr. Dostálová, Dědická 5
f) Směna bytu - pí Weiglová, Tilhonova 54b
g) Směna bytu - p. Radim Máca, Bučovická 12
IV/73/2 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 673/10 a p.č. 673/14
b) Vyjádření ke stavbě VO na ul. Černozemní
c) Ukončení nájemní smlouvy dohodou - pí Kuchyňková
d) Dispozice s pozemky p.č. 495/2, p.č. 497/1, p.č. 497/2, p.č. 497/3 a p.č. 503
e) Vyjádření k možnosti komunikačního připojení
f) Žádost o vyjádření ke změně územního plánu
g) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTPark Brno A2.2-II.
h) Dispozice s částí pozemků p.č. 2764, 2765, 2766, 2767
ch) Dispozice s pozemkem p.č. 425/3
i) Nástavby na bytových domech Vlnitá, Vyškovská, Tilhonova
j) Veřejná zakázka "Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina"
IV/73/3 Základní škola Brno, Přemyslovo nám 1
IV/73/4 Klub důchodců
IV/73/5 Komise
IV/73/6 Kontrola plnění usnesení
IV/73/7 Pověření k vyřízení přestupku podle vyhl. města Brna č. 17/2005
IV/73/8 Ples MČ

ikona Zápis z jednání IV/73. schůze RMČ 21.01.2006 (PDF 66.69 kB)

Usnesení IV/73. schůze RMČ 21.01.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/73/1 Bytový odbor
a) František Keberle, Tilhonova 65, byt č.5, 2+1, II. kat.
b) Nájemní smlouva - nájem obecního bytu, doplnění
c) Plíseň v bytě - Tikalovi, Rousínovská 30
d) Plíseň v bytě - Wagnerovi, Dědická 7
e) Pronájem nebytového prostoru - JUDr. Dostálová, Dědická 5
f) Směna bytu - pí Weiglová, Tilhonova 54b
g) Směna bytu - p. Radim Máca, Bučovická 12
IV/73/2 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 673/10 a p.č. 673/14
b) Vyjádření ke stavbě VO na ul. Černozemní
c) Ukončení nájemní smlouvy dohodou - pí Kuchyňková
d) Dispozice s pozemky p.č. 495/2, p.č. 497/1, p.č. 497/2, p.č. 497/3 a p.č. 503
e) Vyjádření k možnosti komunikačního připojení - Škrobovi, Bedřichovická 19a
f) Žádost o vyjádření ke změně územního plánu
g) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTPark Brno A2.2-II.
h) Dispozice s částí pozemků p.č. 2764, 2765, 2766, 2767
ch) Dispozice s pozemkem p.č. 425/3
i) Nástavby na bytových domech Vlnitá, Vyškovská, Tilhonova
j) Veřejná zakázka "Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina" - ustanovení komisí
IV/73/3 Základní škola Brno, Přemyslovo nám 1
IV/73/4 Klub důchodců
IV/73/7 Pověření k vyřízení přestupku podle vyhl. města Brna č. 17/2005
IV/73/8 Ples MČ

ikona Usnesení IV/73. schůze RMČ 21.01.2006 (PDF 77.9 kB)

Zápis z jednání IV/72. schůze RMČ 11.01.2006

 

Byly projednány tyto body:
IV/72/1 Bytový odbor
a) Příspěvek z FBV MB - regenerace panelových domů
b) Soudní exekuce - JUDr. Zálešák
c) Dotace z ČEA - regenerace panelových domů
IV/72/2 Hospodaření s majetkem
a) Kino Beseda - jednostranný zápočet pohledávek a závazků
IV/72/3 Stanovení platu řediteli TS
IV/72/4 Scénář Slavnostního zahájení oslav 700. let výročí založení Slatiny 25.2.2006
IV/72/5 Různé
a) Technické služby Brno-Slatina
b) Žádost o dotaci z fondu ISPROFIN na zateplení objektu ZŠ Jihomoravské nám. 2

ikona Zápis z jednání IV/72. schůze RMČ 11.01.2006 (PDF 70.66 kB)

Usnesení IV/72. schůze RMČ 11.01.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/72/1 Bytový odbor
a) Příspěvek z FBV MB - regenerace panelových domů
b) Soudní exekuce - JUDr. Zálešák
c) Dotace z ČEA - regenerace panelových domů
IV/72/2 Hospodaření s majetkem
a) Kino Beseda - jednostranný zápočet pohledávek a závazků
IV/72/3 Stanovení platu řediteli TS
IV/72/5 Různé
a) Technické služby Brno-Slatina
b) Žádost o dotaci z fondu ISPROFIN na zateplení objektu ZŠ Jihomoravské nám. 2

ikona Usnesení IV/72. schůze RMČ 11.01.2006 (PDF 64.82 kB)