Usnesení RMČ 2005

Zápis z jednání IV/71. schůze RMČ 21.12.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/71/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.-XI. r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 16/2005
c) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
d) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
e) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
IV/71/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I.-XI. r. 2005
b) Prominutí penále - Jana Janišová, Dědická 18
c) Směna bytu Zdeněk Lanč, Bučovická 11
d) Nebytový prostor - prodloužení nájmu
e) Prodloužení nájmu bytu - Ladislav Kloud, Dědická 12
f) Směna bytu Ivana Urbánková, Vlnitá 15
g) Stížnost - Rostislav Kosek, Rousínovská 7
IV/71/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 388
b) Vyjádření k zařízení staveniště a POV
c) Vyjádření k pokládce telefonních kabelů
d) Dispozice s pozemkem p.č. 106
e) Převod nájemní smlouvy na zahrádku
f) Dispozice s pozemkem p.č. 1586/2 část "b"
g) Dispozice s pozemkem p.č. 231
h) Vyřazení mobilního telefonu
ch) Dispozice s pozemky p.č. 2252/29 a p.č. 2275/31
i) Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské nám. 2, MČ Brno-Slatina
IV/71/4 Pronájem kotelny K4

ikona Zápis z jednání IV/71. schůze RMČ 21.12.2005 (PDF 63.96 kB)

Usnesení IV/71. schůze RMČ 21.12.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/71/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.-XI. r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 16/2005
c) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
d) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
e) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
IV/71/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I.-XI. r. 2005
b) Prominutí penále - Jana Janišová, Dědická 18
c) Směna bytu Zdeněk Lanč, Bučovická 11
d) Nebytový prostor - prodloužení nájmu
e) Prodloužení nájmu bytu - Ladislav Kloud, Dědická 12
f) Směna bytu Ivana Urbánková, Vlnitá 15
g) Stížnost - Rostislav Kosek, Rousínovská 7
IV/71/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 388
b) Vyjádření k zařízení staveniště a POV
c) Vyjádření k pokládce telefonních kabelů
d) Dispozice s pozemkem p.č. 106
e) Převod nájemní smlouvy na zahrádku
f) Dispozice s pozemkem p.č. 1586/2 část "b"
g) Dispozice s pozemkem p.č. 231
h) Vyřazení mobilního telefonu
ch) Dispozice s pozemky p.č. 2252/29 a p.č. 2275/31
i) Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské nám. 2, MČ Brno-Slatina
IV/71/4 Pronájem kotelny K4

ikona Usnesení IV/71. schůze RMČ 21.12.2005 (PDF 73.38 kB)

Zápis z jednání IV/70. schůze RMČ 7.12.2005

Byly projednány tyto body:
IV/70/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
b) Rozpočtové opatření č. 14/2005
c) Rozpočtové opatření č. 15/2005
d) Rozpočet MČ na rok 2006
IV/70/2 Bytový odbor
a) Prodloužení nájmu bytu - Martina Mimránková
b) Plán hospodaření VHČ na r. 2006
IV/70/3 Zřizovací listiny školských rad
a) Základní škola a Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
b) Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace
IV/70/4 Hospodaření s majetkem
a) Kopírovací stroj pro SÚ
b) Inventarizace hospodářských prostředků
c) Vybudování přechodu pro chodce na ul. Krejčího
IV/70/5 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v 1. polovině r. 2006
IV/70/6 Úprava nájemného - stará radnice, sál a učebna
IV/70/7 Oslava 700. let výročí založení Slatiny
IV/70/8 Program IV/19. zasedání ZMČ dne 15.12.2005
IV/70/7Komise
IV/70/8 Různé
a) Sněm starostů
b) SK SLATINA - informace
c) Kalendáře MČ
d) 200. výročí Bitvy u Slavkova

ikona Zápis z jednání IV/70. schůze RMČ 7.12.2005 (PDF 66.93 kB)

Usnesení IV/70. schůze RMČ 7.12.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/70/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
b) Oprava rozpočtového opatření č. 14/2005
c) Oprava rozpočtového opatření č. 15/2005
d) Rozpočet MČ na rok 2006
IV/70/2 Bytový odbor
a) Prodloužení nájmu bytu - Martina Mimránková
b) Plán hospodaření VHČ na r. 2006
IV/70/3 Zřizovací listiny školských rad
a) Základní škola a Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
b) Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace
IV/70/4 Hospodaření s majetkem
a) Kopírovací stroj pro SÚ
b) Inventarizace hospodářských prostředků
c) Zbudování přechodu pro chodce na ul. Krejčího
IV/70/5 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v 1. polovině r. 2006
IV/70/6 Úprava nájemného – stará radnice, sál a učebna
IV/70/7 Oslava 700. let výročí založení Slatiny
IV/70/8 Program IV/19. zasedání ZMČ dne 15. 12. 2005
IV/70/10 Různé
c) Kalendáře MČ
d) 200. výročí Bitvy u Slavkova

ikona Usnesení IV/70. schůze RMČ 7.12.2005 (PDF 71.56 kB)

Zápis z jednání IV/69. schůze RMČ 23.11.2005

Byly projednány tyto body:
IV/69/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - X. r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 14/2005
c) Rozpočtové opatření č. 15/2005
d) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
IV/69/2 Technický odbor - Referát životního prostředí
a) Projekt "Náhradní výsadby - Jihomoravské nám. v Brně-Slatině"
b) Návrhy na ozelenění 3 lokalit
IV/69/3 Bytový odbor
a) Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken - novela
b) Nebytový prostor - prodloužení nájmu
c) Prominutí části penále Dana Linhartová
d) Hospodaření VHČ za období I.-X./2005
e) Směna bytu - Renáta Zrzavá, Dědická 5
f) Výpověď z nájmu nebytového prostoru - Renáta Zrzavá
g) Směna bytu - Tomáš Harašta, Rousínovská 8
h) Prodej nemovitosti Rousínovská 2, 4, 6 - mandátní smlouva
ch) Plán hospodaření VHČ na r.2006
IV/69/4 Veřejná zakázka na poskytnutí úvěru na financování akce „Regenerace panelových domů v MČ Brno -Slatina“
IV/69/5 Rozvoj IT - záměr pořízení multifunkčního kopírovacího stroje
IV/69/6 Hospodaření s majetkem
a) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 1448
c) Vyjádření ke vstupu na pozemky města Brna
d) Dispozice s pozemky při ulici Hviezdoslavova
e) Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům města Brna
f) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTP Brno B2.1
g) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTP Brno A1.3
h) Návrh na pořízení nové kopírky pro stavební úřad a bytový odbor
IV/69/7 Dary obyvatelstvu
IV/69/8 Žádost 85. PS Letka o finanční příspěvek
IV/69/9 Změna ÚPmB
a) Změna ÚPmB č. B 48/04-I
b) Změna ÚPmB č. B 61/04-I
IV/69/10 II. Společenský ples MČ Brno - Slatina
IV/69/11 Komise
IV/69/12 Různé
a) Technické služby Brno-Slatina - Měsíční soupis provedených prací dle usnesení RMČ IV/51/3
b) Nabídka - TV brněnská 1 na vysílání aktualit a informací o městské části Slatina

ikona Zápis z jednání IV/69. schůze RMČ 23.11.2005 (PDF 67.24 kB)

Usnesení IV/69. schůze RMČ 23.11.2005

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/69/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - X. r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 14/2005
c) Rozpočtové opatření č. 15/2005
d) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
IV/69/2 Technický odbor - Referát životního prostředí
a) Projekt "Náhradní výsadby - Jihomoravské nám. v Brně-Slatině"
b) Návrhy na ozelenění 3 lokalit
IV/69/3 Bytový odbor
a) Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken - novela
b) Nebytový prostor - prodloužení nájmu
c) Prominutí části penále Dana Linhartová
d) Hospodaření VHČ za období I.-X./2005
e) Směna bytu - Renáta Zrzavá, Dědická 5
f) Výpověď z nájmu nebytového prostoru - Renáta Zrzavá
g) Směna bytu - Tomáš Harašta, Rousínovská 8
h) Prodej nemovitosti Rousínovská 2, 4, 6 - mandátní smlouva
IV/69/4 Veřejná zakázka na poskytnutí úvěru na financování akce „Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina“
IV/69/5 Rozvoj IT - záměr pořízení multifunkčního kopírovacího stroje
IV/69/6 Hospodaření s majetkem
a) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 1448
c) Vyjádření ke vstupu na pozemky města Brna
d) Dispozice s pozemky při ulici Hviezdoslavova
e) Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům města Brna
f) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTP Brno B2.1
g) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTP Brno A1.3
IV/69/7 Dary
IV/69/9 Změna ÚPmB
a) Změna ÚPmB č. B 48/04-I
b) Změna ÚPmB č. B 61/04-I
IV/69/10 II. Společenský ples MČ Brno - Slatina

ikona Usnesení IV/69. schůze RMČ 23.11.2005 (PDF 81.54 kB)

Usnesení IV/68. schůze RMČ 2.11.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/68/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
b) Návrh rozpočtu na rok 2006
IV/68/2 Sociální fondu
IV/68/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k vedení vysokého napětí přes pozemky p.č. 2013/1 a 2193
b) Vyjádření k jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Šlapanice
c) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
d) Dispozice s částí pozemků p.č. 2806 a p.č. 2809
IV/68/4 Jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2" a stanovení hodnotících kritérií veřejné zakázky
IV/68/ Různé
b) Žádost manželů Škrobových, Bedřichovická 19a
c) Stanovení kritérií pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina"

ikona Usnesení IV/68. schůze RMČ 2.11.2005 (PDF 69.62 kB)

Zápis z jednání IV/68. schůze RMČ 2.11.2005

Byly projednány tyto body:
IV/68/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
b) Návrh rozpočtu na rok 2006
IV/68/2 Sociální fond
IV/68/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k vedení vysokého napětí přes pozemky p.č. 2013/1 a 2193
b) Vyjádření k jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Šlapanice
c) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
d) Dispozice s částí pozemků p.č. 2806 a p.č. 2809
IV/68/4 Jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2" a stanovení hodnotících kritérií veřejné zakázky
IV/68/5 Různé
a) Sněm starostů
b) Žádost manž. Škrobových, Bedřichovická 19a
c) Stanovení kritérií pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina“
d) Aktuální informace ke kauze D.T.MI, s.r.o.

ikona Zápis z jednání IV/68. schůze RMČ 2.11.2005 (PDF 62.06 kB)

Zápis z jednání IV/67. schůze RMČ 26.10.2005

 

Byly projednány tyto body:
IV/67/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí r. 2005 - HČ
b) Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí r. 2005 - VHČ
c) Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za I.-III. čtvrtletí r. 2005
d) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I.-III. čtvrtletí r. 2005
e) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I.-III. čtvrtletí r. 2005
f) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I.-III. čtvrtletí r. 2005
g) Výsledky hospodaření TS Slatina za I.-III. čtvrtletí r. 2005
h) Rozpočtové opatření č. 13/2005
ch) Návrh rozpočtu MČ na r. 2006
IV/67/2 Stav dluhu firmy D.T.MI, s.r.o.
IV/67/3 Bytový odbor
a) Přidělení OB č. 8 na ul. Tilhonova 85
b) Přidělení OB v nástavbě bytového domu Vlnitá 5, 7
IV/67/4 Upuštění od vymáhání pohledávek
a) Upuštění od vymáhání pohledávky - Marcela Svobodová, 93.000,- Kč
b) Upuštění od vymáhání pohledávky - Zdeňka Michalcová, dlužné nájemné za užívání bytu Dědická 5 s příslušenstvím, 152.502,- Kč - nájemné, 192.809,15 Kč příslušenství pohledávky
IV/67/5 Změna zřizovací listiny Školní jídelny Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvkové organizace
IV/67/6 Úprava Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2003 v platném znění - sazba místního poplatku pro restaurační zahrádky
IV/67/7 Hospodaření s majetkem
a) Převod nájemní smlouvy na zahrádku
b) Pronájem pozemku pod garáží
c) Vyjádření k vedení vysokého napětí přes pozemky p.č. 2013/1 a 2193
d) Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2806 a 2809
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1523
f) Žádost o odpuštění dlužného nájemného za zahrádku - Iva Pospíšilová, Dědická 20
g) Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. BPM 4/2005
IV/67/8 Delegování člena a náhradníka do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2" a stanovení kritérií pro zadání zakázky
IV/67/9 Výběr dodavatele Organizace veřejné soutěže na zhotovitele stavby "Regenerace panelových domů v MČ Brno -Slatina"
IV/67/10 Jmenování komise pro výběr stavebníka k záměru obce poskytnout části nemovitostí k výstavbě bytových jednotek a kritéria pro výběr stavebníka
IV/67/11 Nástavby na bytových domech Vlnitá 23, 25, Vyškovská 2, 4, Tilhonova 48, Vyškovská 6, 8
IV/67/12 Oslavy výročí 700 let od založení Slatiny
a) Knížka o Slatině, 2. díl
b) Nástěnný kalendář na rok 2006
IV/67/13 Vyjádření k záměru „Areál Slatina - rekonstrukce budovy N“
IV/67/14 Jmenování členů rady škol
IV/67/15 Dary obyvatelstvu
IV/67/16 Program IV/18. zasedání ZMČ dne 10.11.2005
IV/67/17 Komise
IV/67/18 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/67. schůze RMČ 26.10.2005 (PDF 69.38 kB)

Usnesení IV/67. schůze RMČ 26.10.2005

Byla přijaza usnesení k těmto bodům
IV/67/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí r. 2005 - HČ) Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí r. 2005 - VHČ
c) Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za I.-III. čtvrtletí r. 2005
d) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I.-III. čtvrtletí r. 2005
e) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I.-III. čtvrtletí r. 2005
f) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I.-III. čtvrtletí r. 2005
g) Výsledky hospodaření TS Slatina za I.-III. čtvrtletí r. 2005
h) Rozpočtové opatření č. 13/2005
ch) Návrh rozpočtu MČ na r. 2006
IV/67/2 Stav dluhu firmy D.T.MI, s.r.o.
IV/67/3 Bytový odbor
a) Přidělení OB č. 8 na ul. Tilhonova 85
b) Přidělení OB v nástavbě bytového domu Vlnitá 5, 7
IV/67/4 Upuštění od vymáhání pohledávek
a) Upuštění od vymáhání pohledávky - Marcela Svobodová, 93.000,- Kč
b) Upuštění od vymáhání pohledávky - Zdeňka Michalcová, dlužné nájemné za užívání bytu Dědická 5 s příslušenstvím, 152.502,- Kč - nájemné, 192.809,15 Kč příslušenství pohledávky
IV/67/5 Změna zřizovací listiny Školní jídelny Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvkové organizace
IV/67/6 Úprava Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2003 v platném znění - sazba místního poplatku pro restaurační zahrádky
IV/67/7 Hospodaření s majetkem
a) Převod nájemní smlouvy na zahrádku
b) Pronájem pozemku pod garáží
d) Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2806 a 2809
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1523
f) Žádost o odpuštění dlužného nájemného
g) Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. BPM 4/2005
IV/67/9 Výběr dodavatele Organizace veřejné soutěže na zhotovitele stavby "Regenerace panelových domů v MČ Brno -Slatina"
IV/67/10 Jmenování komise pro výběr stavebníka k záměru obce poskytnout části nemovitostí k výstavbě bytových jednotek a kritéria pro výběr stavebníka
IV/67/11 Nástavby na bytových domech Vlnitá 23, 25, Vyškovská 2, 4, Vyškovská 6, 8
IV/67/12 Oslavy výročí 700 let od založení Slatiny
a) Knížka o Slatině, 2. díl
b) Nástěnný kalendář na rok 2006
IV/67/13 Vyjádření k záměru "Areál Slatina - rekonstrukce budovy N"
IV/67/14 Jmenování členů rady škol
IV/67/15 Dary obyvatelstvu
IV/67/16 Program IV/18. zasedání ZMČ dne 10.11.2005

ikona Usnesení IV/67. schůze RMČ 26.10.2005 (PDF 78.82 kB)

Zápis z jednání IV/66. schůze RMČ 12.10.2005

Byly projednány tyto body:
IV/66/1 Hospodaření s rozpočtem
IV/66/2 Návrh na ozelenění lokality Jihomoravské náměstí
IV/66/3 Bytový odbor
a) Pronájem nebytového prostoru - Pavel Kadera, Tilhonova 50a
b) Pronájem nebytového prostoru - Vladimír Fronk, Tilhonova 50b
c) Přidělení náhradního bytu - Andrea Vlasatá, Tilhonova 51
d) Doplnění pořadníku na přidělení OB
e) Přidělení OB v nástavbě bytového domu Vlnitá 5, 7 - průzkum
f) Eugen Neveselý, Vlnitá 5 - snížení nájmu
g) Oprava elektrického vedení - Janina Vrátníčková, Bučovická 9
h) Upuštění od vymáhání pohledávky - Jiří Novotný, Kotlářská 44
ch) Prominutí části penále - Alena Konečná, Dědická 18
i) Úprava plánu VHČ na r. 2005
j) Oprava ZTI v bytovém domě Rousínovská 14, 16, 18
k) Vrácení a přidělení OB č. 8 na ul. Tilhonova 85
l) Soudní exekuce - JUDr. Zálešák
m) Směna bytu Oldřich Vávra, Rousínovská 26
IV/66/4 Hospodaření s majetkem
a) Využití školní jídelny Jihomoravské nám. 2
b) Prodloužení nájemní smlouvy u pozemku p.č. 818/1
c) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTP Brno A2.2
d) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTP Brno B2.1
e) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - "Obytný soubor Šmahova"
f) Brno - Slatina, dostavba Přemyslova náměstí - kabelové rozvody NN
g) Výběr dodavatele Organizace veřejné soutěže na zhotovitele stavby "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2"
h) Výběr zhotovitele projektu pro stavební povolení a výběr dodavatele na akci "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2"
ch) Specifikace povrchu - umělé trávy "Víceúčelového hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2" pro zhotovitele projektu
i) Výběr dodavatele na realizaci parkovacích stání při ul. Vlnitá
IV/66/5 Nástavby na bytových domech Vlnitá 8a, b a Tilhonova 50 a, b
IV/66/6 Knížka o Slatině, 2. díl (oslavy výročí 700 let od založení Slatiny)
IV/66/7 Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/66/8 Komise
IV/66/9 Kontrola plnění usnesení
IV/66/10 Různé
a) Sněm starostů - informace
b) Souhlas ZMB s úvěrem na regeneraci panelových domů
c) Souhlas ZMB s poskytnutím dotace na úpravu terénu objektu Rousínovská 2, 4, 6

ikona Zápis z jednání IV/66. schůze RMČ 12.10.2005 (PDF 69.06 kB)

Usnesení IV/66. schůze RMČ 12.10.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům
IV/66/1 Hospodaření s rozpočtem
IV/66/2 Návrh na ozelenění lokality Jihomoravské náměstí
IV/66/3 Bytový odbor
a) Pronájem nebytového prostoru - Pavel Kadera, Tilhonova 50a
b) Pronájem nebytového prostoru - Vladimír Fronk, Tilhonova 50b
c) Přidělení náhradního bytu - Andrea Vlasatá, Tilhonova 51
d) Doplnění pořadníku na přidělení OB
e) Přidělení OB v nástavbě bytového domu Vlnitá 5, 7
f) Eugen Neveselý, Vlnitá 5 - snížení nájmu
g) Oprava elektrického vedení - Janina Vrátníčková, Bučovická 9
h) Upuštění od vymáhání pohledávky - Jiří Novotný, Kotlářská 44
ch) Prominutí části penále - Alena Konečná, Dědická 18
i) Úprava plánu VHČ na r.2005
j) Oprava ZTI v bytovém domě Rousínovská 14, 16, 18
l) Soudní exekuce - JUDr. Zálešák
IV/66/4 Hospodaření s majetkem
a) Využití školní jídelny Jihomoravské nám. 2
b) Prodloužení nájemní smlouvy u pozemku p.č. 818/1
c) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTP Brno A2.2
d) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTP Brno B2.1
e) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - „Obytný soubor Šmahova“
f) Brno - Slatina, dostavba Přemyslova náměstí - kabelové rozvody NN
g) Výběr dodavatele Organizace veřejné soutěže na zhotovitele stavby "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2"
h) Výběr zhotovitele projektu pro stavební povolení a výběr dodavatele na akci "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2"
ch) "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské nám. 2" - specifikace povrchu
i) Výběr dodavatele na realizaci parkovacích stání při ul. Vlnitá
IV/66/5 Nástavby na bytových domech Vlnitá 8a, b a Tilhonova 50 a, b
IV/66/6 Knížka o Slatině, 2. díl (oslavy výročí 700 let od založení Slatiny)
IV/66/7 Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/66/9 Kontrola plnění usnesení

ikona Usnesení IV/66. schůze RMČ 12.10.2005 (PDF 81.76 kB)

Zápis z jednání IV/65. schůze RMČ 21.9.2005

Byly projednány tyto body:
IV/65/1 Hospodaření s rozpočtem
Rozpočtové opatření č. 12/2005
IV/65/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I.-VIII./2005
b) Přidělení OB v nástavbě bytového domu Vlnitá 5, 7
c) Prodloužení nájmu bytu - Milada Kanzlmárová, Rousínovská 32
d) Prodloužení nájmu bytu - Andrea Vlasatá, Tilhonova 51
e) Prodloužení nájmu nebytového prostoru
f) Sanace terénu - Rousínovská 2, 4, 6
IV/65/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky v areálu Kasárna Slatina
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/1
c) Veřejná zakázka "Oprava kříže na ul. Tilhonova"
IV/65/4 Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2, MČ Brno - Slatina
IV/65/5 Nástavby na bytových domech Vlnitá 8 a, b a Tilhonova 50 a, b
IV/65/6 Zřízení školských rad při ZŠ Jihomoravské nám. 2 a při ZŠ Přemyslovo nám. 1
IV/65/7 Různé
a) Technické služby Brno-Slatina - Měsíční soupis provedených prací
b) Žádost o změnu nájemní smlouvy PN 3/2004
IV/65/8 Komise
IV/65/9 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/65. schůze RMČ 21.9.2005 (PDF 68.29 kB)

Usnesení IV/65. schůze RMČ 21.9.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/65/1 Hospodaření s rozpočtem
Rozpočtové opatření č. 12/2005
IV/65/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I.-VIII./2005
b) Přidělení OB v nástavbě bytového domu Vlnitá 5, 7
c) Prodloužení nájmu bytu - Milada Kanzlmárová, Rousínovská 32
d) Prodloužení nájmu bytu - Andrea Vlasatá, Tilhonova 51
e) Prodloužení nájmu nebytového prostoru
f) Sanace terénu - Rousínovská 2, 4, 6
IV/65/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky v areálu Kasárna Slatina
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/1
c) Veřejná zakázka "Oprava kříže na ul. Tilhonova"
IV/65/4 Víceúčelové hřiště s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské náměstí 2, MČ Brno - Slatina
IV/65/5 Nástavby na bytových domech Vlnitá 8 a, b a Tilhonova 50 a, b
IV/65/6 Zřízení školských rad při ZŠ Jihomoravské nám. 2 a při ZŠ Přemyslovo nám. 1
IV/65/7 Různé
b) Žádost o změnu nájemní smlouvy PN 3/2004

ikona Usnesení IV/65. schůze RMČ 21.9.2005 (PDF 68.7 kB)

Zápis z jednání IV/64. schůze RMČ 7.9.2005

Byly projednány tyto body:
IV/64/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 11/2005
IV/64/2 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 521/2 a p.č. 522/2
b) Prodej pozemků p.č. 58/1, 58/2, 59/1, 59/2 a 59/3
c) Žádost o vyjádření k vydání stavebního povolení
IV/64/3 Projektové dokumentace na provedení náhradních výsadeb
IV/64/4 Vzorová smlouva o výstavbě pro stavbu bytů převáděných do vlastnictví osob jako bytových jednotek
IV/64/5 Místní rozhlas
IV/64/6 Pojmenování nové ulice
IV/64/7 TEZ "Východní komunikační obchvat MČ Brno - Slatiny"
IV/64/8 ÚMČ
IV/64/9 Program IV/17 zasedání ZMČ dne 22.9.2005
IV/64/10 Různé
a) Sněm starostů
b) Kasárna Slatina
IV/64/11 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/64. schůze RMČ 7.9.2005 (PDF 64.84 kB)

Usnesení IV/64. schůze RMČ 7.9.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/64/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 11/2005
IV/64/2 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 521/2 a p.č. 522/2
b) Prodej pozemků p.č. 58/1, 58/2, 59/1, 59/2 a 59/3
c) Žádost o vyjádření k vydání stavebního povolení
IV/64/3 Projektové dokumentace na provedení náhradních výsadeb
IV/64/5 Místní rozhlas
IV/64/6 Pojmenování nové ulice
IV/64/7 TEZ „Východní komunikační obchvat MČ Brno - Slatina“
IV/64/8 ÚMČ
IV/64/9 Program IV/17 zasedání ZMČ dne 22.9.2005
IV/17/1 Kontrola plnění usnesení
IV/17/2 Hospodaření s rozpočtem
IV/17/3 Bytový odbor
IV/17/4 Hospodaření s majetkem
IV/17/5 Nástavby na bytových domech Vlnitá 8a, b a Tilhonova 50 a, b (IV/62/4)
IV/17/6 Pojmenování nové ulice (IV/64/6)
IV/17/7 Výbory
IV/17/8 Interpelace
IV/17/9 Závěr
IV/64/10 Různé
b) Kasárna ve Slatině

ikona Usnesení IV/64. schůze RMČ 7.9.2005 (PDF 65.92 kB)

Zápis z jednání IV/63. schůze RMČ 24.8.2005

Byly projednány tyto body:
IV/63/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2005 - HČ
b) Výsledky hospodaření MČ za I. - VII. r. 2005 - HČ
c) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. pololetí r. 2005
d) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí r. 2005
e) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí
f) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. pololetí
g) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. pololetí r. 2005
h) Rozpočtové opatření č. 10/2005
ch) Žádost TS Slatina
i) Rozpočtový výhled
IV/63/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření za I. pololetí r. 2005 - VHČ
b) Výsledky hospodaření za období I-VII/2005 - VHČ
c) Návrh novelizace podmínek pronájmu bytů
d) Směna bytů - Miroslav Palušák, Dědická 14
e) Směna bytů - Jiřina Krejčířová, Rousínovská 8
f) Výpověď z nájmu bytu
g) Podnájem v bytě - Zdeněk Křivánek, Kroměřížská 11
h) Oprava ZTI v bytovém domě Rousínovská 8, 10, 12
ch) Nástavba bytové domu Tilhonova 51 - žádost fa S.A.MONTENE
IV/63/3 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za II. pololetí r. 2005
b) Žádost o převedení nájemní smlouvy - p. Švehla
c) Žádost o převedení nájemní smlouvy - p. Křivánková
d) Žádost o souhlas se stavbou a o vyjádření k projektové dokumentaci
e) Žádost o vyjádření k pokládce telefonních kabelů
f) Žádost o vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 266
g) Žádost o vyjádření ke stavbě „0094/2005 DAIKIN Brno - MK“
h) Oprava chodníků z litého asfaltu
ch) Informace o zajištění oprav chodníků v dalších lokalitách
i) Změna územního rozhodnutí - novostavba prodejny PLUS DISCOUNT
IV/63/4 Vzpomínková akce - 200let od bitvy u Slavkova
IV/63/5 Nákup vozidla CAS 25 pro JSDH
IV/63/6 Různé
a) Technické služby Brno-Slatina - Měsíční soupis provedených prací za červenec 2005
b) Návštěva primátora města Brna dne 5.9.2005
c) Schválení TEZ Hřiště na Jihomoravském nám.
d) Tenisový turnaj
e) Letecký den
f) Změna ÚPmB - Lokalita Za školou
g) Informace DPmB
IV/63/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/63. schůze RMČ 24.8.2005 (PDF 67.91 kB)

Usnesení IV/63. schůze RMČ 24.8.2005

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/63/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2005 - HČ
b) Výsledky hospodaření MČ za I. - VII. r. 2005 - HČ
c) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. pololetí r. 2005
d) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí r. 2005
e) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí
f) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. pololetí
g) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. pololetí r. 2005
h) Rozpočtové opatření č. 10/2005
ch) Žádost TS Slatina
i) Rozpočtový výhled
IV/63/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření za I. pololetí r. 2005 - VHČ
b) Výsledky hospodaření za období I - VII/2005 - VHČ
c) Návrh novelizace podmínek pronájmu bytů
d) Směna bytů - Miroslav Palušák, Dědická 14
e) Směna bytů - Jiřina Krejčířová, Rousínovská 8
f) Výpověď z nájmu bytu
g) Podnájem v bytě - Zdeněk Křivánek, Kroměřížská 11
h) Oprava ZTI v bytovém domě Rousínovská 8, 10, 12
IV/63/3 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za II. pololetí r. 2005
b) Žádost o převedení nájemní smlouvy - p. Švehla
c) Žádost o převedení nájemní smlouvy - p. Křivánková
d) Žádost o souhlas se stavbou a o vyjádření k projektové dokumentaci
e) Žádost o vyjádření k pokládce telefonních kabelů
f) Žádost o vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 266
g) Žádost o vyjádření ke stavbě „0094/2005 DAIKIN Brno - MK“
h) Oprava chodníků z litého asfaltu
i) Změna územního rozhodnutí č. 199 - novostavba prodejny potravin PLUS DISCOUNT
IV/63/4 Vzpomínková akce - 200let od bitvy u Slavkova
IV/63/5 Nákup vozidla CAS 25 pro JSDH

ikona Usnesení IV/63. schůze RMČ 24.8.2005 (PDF 74.92 kB)

Zápis z jednání IV/62. schůze RMČ 20.7.2005

 

Byly projednány tyto body:
IV/62/1 Bytový odbor
a) Pronájem nebytového prostoru - JUDr. Edvard Petřík, Dědická 16
b) Plnění usnesení ZMČ IV/16/4
c) Prominutí penále - Vladimír Cibere, Rousínovská 16
d) Nájemné Dědická 14, 16, 18
IV/62/2 Hospodaření s majetkem
a) Odsávací zařízení ve školní kuchyni Jihomoravské nám. 2
b) Bytový dům Slatina- ul. Lučiny - vyjádření ke stavebnímu řízení
c) Vybudování nových parkovišť
d) Zásahy do pozemku p.č. 2012/2 v k.ú. Slatina - vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení
e) Parkoviště Albert Brno-Slatina – revokace usnesení z 61. schůze RMČ Brno–Slatina
IV/62/3 Regenerace panelových domů
IV/62/4 Nástavby na bytových domech Vlnitá 8 a, b a Tilhonova 50 a, b
IV/62/5 Různé
IV/62/ Komise
IV/62/ Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/62. schůze RMČ 20.7.2005 (PDF 67.21 kB)

Usnesení IV/62. schůze RMČ 20.7.2005

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/62/1 Bytový odbor
a) Pronájem nebytového prostoru - JUDr. Edvard Petřík, Dědická 16
b) Plnění usnesení ZMČ IV/16/4
c) Prominutí penále - Vladimír Cibere, Rousínovská 16
d) Nájemné Dědická 14, 16, 18
IV/62/2 Hospodaření s majetkem
a) Odsávací zařízení ve školní kuchyni Jihomoravské nám. 2
b) Bytový dům Slatina- ul. Lučiny - vyjádření ke stavebnímu řízení
c) Vybudování nových parkovišť
d) Zásahy do pozemku p.č. 2012/2 v k.ú. Slatina - vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení
IV/62/3 Regenerace panelových domů
a) RMČ doplňuje usnesení ZMČ IV/16/3d Regenerace panelových domů takto:
Kritéria pro zařazení jednotlivých panel. domů do etap regenerace
Krytí případného výpadku příjmů
Možnost privatizace
IV/62/4 Nástavby na bytových domech Vlnitá 8 a, b a Tilhonova 50 a, b

ikona Usnesení IV/62. schůze RMČ 20.7.2005 (PDF 69.68 kB)

Zápis z jednání IV/61. schůze RMČ 29.6.2005

 

Byly projednány tyto body:
IV/61/1 Hospodaření s rozpočtem
Rozpočtové opatření č. 9/2005
IV/61/2 Bytový odbor
a) Prodloužení nájmu nebytového prostoru
b) Prodloužení nájmu bytu
c) Výměna bytu - Naděžda Rybníčková, Tilhonova 51
d) Přechod nájmu - Jiří Minařík, Dědická 12
e) Pronájem nebytového prostoru - Miroslav Bajko, Rousínovská 10
f) Pronájem nebytového prostoru - Eva Netrefová, Rousínovská 10
g) Plnění usnesení ZMČ IV/16/3d)
IV/61/3 Novela obecně závazné vyhláška statutárního města Brna č. 23/2003 Návštěvní řád městských parků
IV/61/4 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke stavbě "Dopravní podnik Brno - OK, C-05053/2-1-005 - změna trasy"
b) Výměna stávající zapínací skříně veřejného osvětlení
c) Vyjádření k projektové dokumentaci stavby "Parkoviště Albert Brno-Slatina"
d) Vybudování parkovacích stání s chodníkem na pozemku p.č. 2205/1 a p.č. 2215/1
e) Užívání pozemku p.č. 1782/2
f) Prodej pozemku p.č. 306
IV/61/5 Komise
IV/61/6 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z jednání IV/61. schůze RMČ 29.6.2005 (PDF 66.46 kB)

Usnesení IV/61. schůze RMČ 29.6.2005

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/61/1 Hospodaření s rozpočtem
Rozpočtové opatření č. 9/2005
IV/61/2 Bytový odbor
a) Prodloužení nájmu nebytového prostoru
b) Prodloužení nájmu bytu
c) Výměna bytu - Naděžda Rybníčková, Tilhonova 51
d) Přechod nájmu - Jiří Minařík, Dědická 12
e) Pronájem nebytového prostoru - Miroslav Bajko, Rousínovská 10
f) Pronájem nebytového prostoru - Eva Netrefová, Rousínovská 10
IV/61/3 Novela obecně závazné vyhláška statutárního města Brna č. 23/2003 Návštěvní řád městských parků
IV/61/4 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření ke stavbě "Dopravní podnik Brno - OK, C-05053/2-1-005 - změna trasy"
b) Výměna stávající zapínací skříně veřejného osvětlení
c) Vyjádření k projektové dokumentaci stavby "Parkoviště Albert Brno-Slatina"
d) Vybudování parkovacích stání s chodníkem na pozemku p.č. 2205/1 a p.č. 2215/1
e) Užívání pozemku p.č. 1782/2
f) Prodej pozemku p.č. 306
IV/61/5 Komise

ikona Usnesení IV/61. schůze RMČ 29.6.2005 (PDF 69.67 kB)

Zápis z IV/60. schůze RMČ 15.6.2005

Byly projednány tyto body:
IV/60/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - V. r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 7/2005
c) Regenerace panelových domů
IV/60/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-V/2005
b) Pronájem nebytového prostoru - Jiří Soldán, Prostějovská 11
c) Pronájem nebytového prostoru - Soňa Adamcová, Kroměřížská 9
d) Žádost o proplacení opravy el. vedení
e) Prodloužení nájmu bytu
f) Odpuštění penále - Martin Krejčí, Rousínovská 8
g) Umístění sídla firmy - Tilhonova 61
h) Zastavení exekuce - Jaroslav Pantlík
IV/60/3 Program IV/16. zasedání ZMČ dne 23.6.2005
IV/60/4 Vzpomínková akce slatinského Historického kroužku – 200 let od bitvy u Slavkova
IV60/5 Návrh nové vyhlášky města Brna
IV/60/6 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. PN. 2/2003
IV/60/7 Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2 o přidělení státních finančních prostředků formou ISPROFIN 2006
IV/60/8 Provozní doba světelného semaforu na přechodu pro chodce u ZŠ na Přemyslově nám.
IV/60/9 Spolupráce s Fakultou architektury o získání projektu EU
IV/60/10 TEZ Obchvat ulice Bedřichovická, Krejčího, Šlapanická na k.ú. Slatiny
IV/60/11 Vysavač psích výkalů a smetí VPV - 35
IV/60/12 Výročí 700 let od založení Slatiny
a) Smlouva o poskytnutí služeb
b) Oslavy v průběhu roku 2006
IV/60/13 Nájemní smlouva č. 35/2003 uzavřená s obchodní firmou D.T.MI, s.r.o.
IV/60/14 Různé
a) Technické služby Brno-Slatina - Měsíční soupis provedených prací dle usnesení RMČ IV/51/3
b) Proplacení skříňky s umyvadlem
c) Sněm starostů
IV/60/15 Komise
IV/60/16 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/60. schůze RMČ 15.6.2005 (PDF 74.25 kB)

Usnesení IV/60. schůze RMČ 15.6.2005

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/60/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - V. r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 7/2005
c) Regenerace panelových domů
IV/60/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-V/2005
b) Pronájem nebytového prostoru - Jiří Soldán, Prostějovská 11
c) Pronájem nebytového prostoru - Soňa Adamcová, Kroměřížská 9
d) Žádost o proplacení opravy el. vedení
e) Prodloužení nájmu bytu
f) Odpuštění penále - Martin Krejčí, Rousínovská 8
g) Umístění sídla firmy - Tilhonova 61
h) Zastavení exekuce - Jaroslav Pantlík
IV/60/3 Program IV/16. zasedání ZMČ dne 23.6.2005
IV/60/4 Vzpomínková akce slatinského Historického kroužku – 200 let od bitvy u Slavkova
IV60/5 Návrh nové vyhlášky města Brna
IV/60/6 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. PN. 2/2003
IV/60/7 Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2 o přidělení státních finančních prostředků formou ISPROFIN 2006
IV/60/8 Provozní doba světelného semaforu na přechodu pro chodce u ZŠ na Přemyslově nám.
IV/60/9 Spolupráce s Fakultou architektury o získání projektu EU
IV/60/10 TEZ Obchvat ulice Bedřichovická, Krejčího, Šlapanická na k.ú. Slatiny
IV/60/12 Výročí 700 let od založení Slatiny
a) Smlouva o poskytnutí služeb
b) Oslavy v průběhu roku 2006
IV/60/13 Nájemní smlouva č. 35/2003 uzavřená s obchodní firmou D.T.MI, s.r.o.
IV/60/14 Různé
b) Proplacení skříňky s umyvadlem

ikona Usnesení IV/60. schůze RMČ 15.6.2005 (PDF 112.29 kB)

Zápis z IV/59. schůze RMČ 1.6.2005

Byly projednány tyto body:
IV/59/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost CVČ Fantázie
b) Rozpočtové opatření č. 6/2005
IV/59/2 Bytový odbor
a) Regenerace panelového sídliště
b) Sanace terénu - Rousínovská 2, 4, 6
IV/59/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 324 v k.ú. Slatina
b) Vyjádření k prodeji části pozemků p.č. 1586 a 1588 v k.ú. Slatina
c) Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 141 v k.ú. Slatina
d) Žádost o proplacení umývadla se skříňkou
e) Žádost o odnětí svěření pozemku p.č. 269/1 v k.ú. Slatina - informace
f) Výměna armatur ÚT a TUV včetně izolací a příslušenství v předávací stanici tepla
v základní škole Jihomoravské nám. 2 a osazení měřičů tepla
g) Návrh na nákup nových hracích prvků na dětské hřiště na ul. Langrova
h) Návrh plánu oprav komunikací a chodníků na rok 2005 - informace
IV/59/4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 409201/0690/04/VO - bytové nástavby nájemního domu na ul. Vlnitá 5,7, v k.ú. Brno - Slatina
IV/59/5 Mandátní smlouva na inženýrskou činnosti pro akci "Dostavba Přemyslova náměstí v Brně-Slatině"
IV/59/6 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v 2. polovině r. 2005
IV/59/8 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 1. etapa
IV/59/9 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/59. schůze RMČ 1.6.2005 (PDF 65.01 kB)

Usnesení IV/59. schůze RMČ 1.6.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/59/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost CVČ Fantázie
b) Rozpočtové opatření č. 6/2005
IV/59/2 Bytový odbor
b) Sanace terénu - Rousínovská 2, 4, 6
IV/59/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 324 v k.ú. Slatina
b) Vyjádření k prodeji části pozemků p.č. 1586 a 1588 v k.ú. Slatina
c) Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 141 v k.ú. Slatina
f) Výměna armatur ÚT a TUV včetně izolací a příslušenství v předávací stanici tepla v základní škole Jihomoravské nám. 2 a osazení měřičů tepla
g) Návrh na nákup nových hracích prvků na dětské hřiště na ul. Langrova
IV/59/4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.409201/0690/04/VO - bytové nástavby nájemního domu na ul. Vlnitá 5, 7, v k.ú. Brno - Slatina
IV/59/5 Mandátní smlouva na inženýrskou činnosti pro akci "Dostavba Přemyslova náměstí v Brně-Slatině"
IV/59/6 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v 2. polovině r. 2005
IV/59/8 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 1. etapa

ikona Usnesení IV/59. schůze RMČ 1.6.2005 (PDF 69.35 kB)

Zápis z IV/58. schůze RMČ 18.5.2005

Byly projednány tyto body:
IV/58/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I - IV/2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 4/2005
c) Návrh čerpání investičního a rezervního fondu p. o.
d) Přikázaný odvod z investičního fondu
e) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním fondů
f) Rozpočtové opatření č. 5/2005
IV/58/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I - IV/2005
b) Výměna bytu Monika Dostálová, Dědická 8
c) Výměna bytu Richard Semczuk, Rousínovská 18
d) Výměna bytu Miroslav Palušák, Dědická 14
e) Upuštění od vymáhání penále - Jaroslav Pantlík
f) Upuštění od vymáhání penále - Ivan Frenc
g) Vývoj dluhů za r. 2004 - Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999
h) Zdenek Pouchlý, Bedřichovická 19
ch) Doplnění nájemní smlouvy - plísně v bytech
i) Vladimír Cibere, Rousínovská 16
j) Sanace terénu - Rousínovská 2, 4, 6
IV/58/3 Hospodaření s majetkem
a) Stavební úpravy v objektu Černovičky 36a
b) Žádost o převedení nájemní smlouvy
c) Žádost o pronájem pozemku pod RD
d) Aktualizace vyjádření k prodeji, příp. pronájmu pozemku
e) Žádost o vyjádření k zásahu do pozemků v k.ú. Slatina
f) Aktualizace vyjádření k pronájmu a prodeji pozemků
g) Dodávka a montáž vzduchotechniky ve školní kuchyni Jihomoravské nám. 2
h) Oprava střechy Přemyslovo nám.13
IV/58/4 700. výročí založení Slatiny - stav příprav
IV/58/5 Návštěva primátora města Brna v MČ Brno-Slatina
IV/58/6 Různé
IV/58/7 Komise
IV/58/8 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/58. schůze RMČ 18.5.2005 (PDF 68.02 kB)

Usnesení IV/58. schůze RMČ 18.5.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/58/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I -IV/2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 4/2005
c) Návrh čerpání investičního a rezervního fondu p. o.
d) Přikázaný odvod z investičního fondu
e) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním fondů
f) Rozpočtové opatření č. 5/2005
IV/58/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I - IV/2005
b) Výměna bytu Monika Dostálová, Dědická 8
c) Výměna bytu Richard Semczuk, Rousínovská 18
d) Výměna bytu Miroslav Palušák, Dědická 14
e) Upuštění od vymáhání penále - Jaroslav Pantlík
f) Upuštění od vymáhání penále - Ivan Frenc
g) Vývoj dluhů za r. 2004 - Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999
h) Zdenek Pouchlý, Bedřichovická 19
ch) Doplnění nájemní smlouvy - plísně v bytech
i) Vladimír Cibere, Rousínovská 16
j) Sanace terénu - Rousínovská 2, 4, 6
IV/58/3 Hospodaření s majetkem
a) Stavební úpravy v objektu Černovičky 36a
b) Žádost o převedení nájemní smlouvy
c) Žádost o pronájem pozemku pod RD
d) Aktualizace vyjádření k prodeji, příp. pronájmu pozemku
e) Žádost o vyjádření k zásahu do pozemků v k.ú. Slatina
f) Aktualizace vyjádření k pronájmu a prodeji pozemků
h) Oprava střechy Přemyslovo nám.13
IV/58/4 700. výročí založení Slatiny
IV/58/5 Návštěva primátora města Brna v MČ Brno-Slatina

ikona Usnesení IV/58. schůze RMČ 18.5.2005 (PDF 72.15 kB)

Zápis z IV/7. mimořádné schůze RMČ 11.5.2005

Byly projednány tyto body:
IV/7M/1 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - CTP Brno A 1.2
b) Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení - BPZ - ČT
c) Hřiště Jihomoravské náměstí
d) Barevnost sídliště
e) Protihluková stěna - při ul. Ostravská
f) Koupaliště Skalka
g) Obchvat Bedřichovická, Krejčího, Šlapanická
h) Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1
ch) Změna ÚPmB - lokalita Stránská skála
i) Zrušení školní kuchyně ZŠ Přemyslovo nám. 1 a zřízení školní jídelny-výdejny
7/M/2 Informace

ikona Zápis z IV/7. mimořádné schůze RMČ 11.5.2005 (PDF 59.15 kB)

Zápis z IV/57. schůze RMČ 4.5.2005

Byly projednány tyto body:
IV/57/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2005
b) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. čtvrtletí r. 2005
c) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. čtvrtletí r. 2005
d) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2005
e) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2005
f) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
g) Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/57/2 Bytový odbor
a) Prodloužení nájmu bytu Miroslav Horyna, Rousínovská 18
IV/57/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k umístění reklamního panelu na zábradlí v k.ú. Slatina
b) Pronájem pozemků v k.ú. Slatina
c) KD Černovičky
IV/57/4 Kulturní akce
a) Jarní show žáků ZUŠ Smetanova
b) Výstava a vernisáž svazu uprchlíků v rámci projektu „Pod jedním sluncem“
IV/57/5 ÚPmB
IV/57/6 Kontrola plnění usnesení
IV/57/7 Různé

ikona Zápis z IV/57. schůze RMČ 4.5.2005 (PDF 64.96 kB)

Usnesení IV/57. schůze RMČ 4.5.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/57/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2005
b) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. čtvrtletí r. 2005
c) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. čtvrtletí r. 2005
d) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2005
e) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2005
f) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
g) Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/57/2 Bytový odbor
a) Prodloužení nájmu bytu Miroslav Horyna, Rousínovská 18
IV/57/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k umístění reklamního panelu na zábradlí v k.ú. Slatina
b) Pronájem pozemků v k.ú. Slatina
c) KD Černovičky
IV/57/4 Kulturní akce
a) Jarní show žáků ZUŠ Smetanova
b) Výstava a vernisáž svazu uprchlíků v rámci projektu "Pod jedním sluncem"
IV/57/5 ÚPmB
IV/57/7 Různé

ikona Usnesení IV/57. schůze RMČ 4.5.2005 (PDF 68.23 kB)

Zápis z IV/56. schůze RMČ 20.4.2005

Byly projednány tyto body:
IV/56/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 3/2005
c) Změna přílohy č. 1 Statutu sociálního fondu
d) Zrušení školní kuchyně a zřízení výdejny obědů v ZŠ Přemyslovo nám.1
e) Přijetí daru
IV/56/2 Bytový odbor
a) Hospodaření za I. čtvrtletí r. 2005 - VHČ
b) Výměna bytu - Petr Sekanina, Bučovická 9
c) Výměna bytu - David Šotkovský, Tilhonova 67
d) Výměna bytu - Petr Macovský, Kroměřížská 7
e) Výměna bytu - Aleš Kozák, Tilhonova 58b
f) Oprava ZTI v bytovém domě Kroměřížská 7, 9, 11
g) Vymáhání příslušenství (penále) z dluhu na nájmu
2h) Pronájem nebytového prostoru - Zdeňka Urbánková, Prostějovská 9
IV/56/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení - CTP Brno A 2.1
b) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - DAIDO METAL Brno
c) Umístění listovních dodávacích schrán
d) Prodej pozemku p.č. 2277/50
e) Prodej pozemků p.č. 11 a p.č. 27
f) Vyjádření ke stavbě "Dopravní podnik Brno-OK, C-05053/2-1-005"
g) Rozšíření návrhu prodeje pozemku p.č. 2954/1
h) Prominutí nájemného za I. pol. r. 2005
ch) Vyjádření k optické telekomunikační trase sítě NETBOX "Propojení Mikulčická"
i) Vyjádření k prodeji pozemků
j) Zvýšení počtu dětí v MŠ
IV/56/4 Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
IV/56/5 Změny Územního plánu města Brna
a) Změna ÚPmB - lokalita Šlapanská
b) Změna ÚPmB - ulice Řípská
IV/56/6 Školské příspěvkové organizace
a) Novela zřizovacích listin
b) Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. BPM 1/2005 a č. BPM 2/2005
c) Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. BPM 3/2005
IV/56/7 ÚMČ
IV/56/8 Komise
IV/56/9 Program IV/15. zasedání ZMČ dne 28.4.2005
IV/56/10 Různé
a) Prohlášení náhradníka členem ZMČ
b) Informace o objížďce obce Podolí a městské části Brno-Líšeň
c) Technické služby Brno-Slatina
d) TEZu na obchvat Slatiny.
e) Záměr firmy KÖCK-SPORT, s.r.o.
f) Šermířské odpoledne
IV/56/11 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/56. schůze RMČ 20.4.2005 (PDF 76.26 kB)

Usnesení IV/56. schůze RMČ 20.4.2005

 

Byla přijata tato usnesení:
IV/56/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 3/2005
c) Změna přílohy č. 1 Statutu sociálního fondu
d) Zrušení školní kuchyně a zřízení výdejny obědů v ZŠ Přemyslovo nám.1
e) Přijetí daru
IV/56/2 Bytový odbor
a) Hospodaření za I. čtvrtletí r. 2005 - VHČ
b) Výměna bytu - Petr Sekanina, Bučovická 9
c) Výměna bytu - David Šotkovský, Tilhonova 67
d) Výměna bytu - Petr Macovský, Kroměřížská 7
e) Výměna bytu - Aleš Kozák, Tilhonova 58b
f) Oprava ZTI v bytovém domě Kroměřížská 7, 9, 11
g) Vymáhání příslušenství (penále) z dluhu na nájmu
h) Pronájem nebytového prostoru Zdeňka Urbánková, Prostějovská 9
IV/56/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení - CTP Brno A 2.1
b) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - DAIDO METAL Brno
c) Umístění listovních dodávacích schrán
d) Prodej pozemku p.č. 2277/50
e) Prodej pozemků p.č. 11 a p.č. 27
f) Vyjádření ke stavbě „Dopravní podnik Brno-OK, C-05053/2-1-005
g) Rozšíření návrhu prodeje pozemku p.č. 2954/1
h) Prominutí nájemného za I. pol. r. 2005
ch) Vyjádření k optické telekomunikační trase sítě NETBOX "Propojení Mikulčická"
i) Vyjádření k prodeji pozemků
j) Zvýšení počtu dětí v MŠ
IV/56/4 Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
IV/56/5 Změny Územního plánu města Brna
a) Změna ÚPmB - lokalita Šlapanská
b) Změna ÚPmB - ulice Řípská
IV/56/6 Školské příspěvkové organizace
a) Novela zřizovacích listin
b) Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. BPM 1/2005 a č. BPM 2/2005
c) Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. BPM 3/2005
IV/56/7 ÚMČ
IV/56/9 Program IV/15. zasedání ZMČ dne 28.4.2005
IV/15/1 Slib člena zastupitelstva
IV/15/2 Kontrola plnění usnesení
IV/15/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2004 (IV/53/1a, IV/52/1e)
b) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2005 - HČ (IV/56/1a)
c) Rozpočtové opatření č. 2/2005 (IV/54/1b)
d) Rozpočtové opatření č. 3/2005 (IV/56/1c)
IV/15/4 Bytový odbor
Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2005 (IV/56/2a)
IV/15/5 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 62, p.č. 63/1 a p.č. 63/2 v k. ú. Slatina (IV/54/3a)
b) Prodej části pozemku p.č. 2879 v k. ú. Slatina (IV/54/3b)
c) Prodej a pronájem pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina (IV/54/3c)
d) Prodej pozemku p.č. 2277/50 (IV/56/3d)
e) Prodej pozemků p.č. 11 a p.č. 27 (IV/56/3e)
f) Rozšíření návrhu prodeje pozemku p.č. 2954/1 (IV/56/3g)
g) Vyjádření k prodeji pozemků (IV/56/3i)
IV/15/6 Veřejná finanční podpora
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2004 (IV/53/2a)
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005 (IV/53/2b)
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005 (IV/56/4)
IV/15/7 Školské příspěvkové organizace
a) Novela zřizovacích listin (IV/56/6a)
b) Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. BPM 1/2005 a č. BPM 2/2005(IV/56/6b)
IV/15/8 Změna ÚPmB
a) Změna územního plánu - lokalita Šlapanská (IV/56/5a)
b) Změna územního plánu - ulice Řípská (IV/56/ 5b)
IV/15/9 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/15/10 Volba člena rady
IV/15/11 Interpelace
IV/15/12 Různé
IV/15/13 Závěr
IV/56/10 Různé
a) Prohlášení náhradníka členem ZMČ
e) Záměr firmy KÖCK-SPORT s.r.o.
f) Šermířské odpoledne

ikona Usnesení IV/56. schůze RMČ 20.4.2005 (PDF 83.97 kB)

Zápis z IV/55. schůze RMČ 6.4.2005

 

Byly projednány tyto body:
IV/55/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Změna rozpisu schváleného příspěvku na provoz pro ZŠ Jihomoravské nám. 2 na rok 2005
b) Smlouva o dílo č. so 9-180-1
c) Smlouva o dílo č. so 9-180-2
IV/55/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem pozemků v k.ú. Slatina
b) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
c) Vyjádření k vedení VN (nadzemní) pro výstavbu RD - lokalita Šlapanská
d) Zapůjčení digitálního fotoaparátu Policii ČR
IV/55/3 Jmenování člena redakční rady Aktualit o Slatině
IV/55/4 Zahraniční pracovní cesta
IV/55/5 Různé
a) Muzikálový koncert
b) Příprava Slatinských hodů 2005
c) Žádost o projednání návrhu připojení BZP ČT na dálnici D1 na území Brno–Slatina
IV/55/6 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/55. schůze RMČ 6.4.2005 (PDF 66.98 kB)

Usnesení IV/55. schůze RMČ 6.4.2005

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/55/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Změna rozpisu schváleného příspěvku na provoz pro ZŠ Jihomoravské nám. 2 na rok 2005
b) Smlouva o dílo č. so 9-180-1
c) Smlouva o dílo č. so 9-180-2
d) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
IV/55/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem pozemků v k.ú. Slatina
b) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
c) Vyjádření k vedení VN (nadzemní) pro výstavbu RD - lokalita Šlapanská
d) Zapůjčení digitálního fotoaparátu Policii ČR
IV/55/3 Jmenování člena redakční rady Aktualit o Slatině
IV/55/4 Zahraniční pracovní cesta
IV/55/5 Různé
a) Muzikálový koncert
b) Příprava Slatinských hodů 2005
c) Žádost o projednání návrhu připojení BZP ČT na dálnici D1 na území Brno–Slatina

ikona Usnesení IV/55. schůze RMČ 6.4.2005 (PDF 68.55 kB)

Zápis z IV/54. schůze RMČ 23.3.2005

Byly projednány tyto body:
IV/54/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - II. 2005 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 2/2005
IV/54/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I - II/2005
b) Výměna bytu Marie Jelínková, Vyškovská 4
c) Výměna bytu Helena Křapová, Dědická 14
d) Výměna bytu Alena Kalusová, Rousínovská 26
e) Výměna bytu Martin Bandy, Tilhonova 64
f) Výměna bytu Ivan Frenc, Bučovická 8
g) Dluh na příslušenství z nájmu bytu - Ivan Frenc, Bučovická 8
h) Nebytový prostor - prodloužení NS
ch) Prodloužení nájmu bytu - doba neurčitá Milan Hájek, Rousínovská 8
i) Prodloužení nájmu bytu Milan Maršálek, Rousínovská 32
j) Prodloužení nájmu bytu Hana Kmentová, Rousínovská 12
k) Sleva na nájmu Vlnitá 5,7
l) Prodloužení souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy Klára Kinclová, Tilhonova 51
m)Změna článku V. "Smlouvy o nájmu nebytových prostor"
n) Pronájem nebytového prostoru Ing. Jaroslav Petrik, Prostějovská 11
o) Pronájem nebytového prostoru Justina Danková, Rousínovská 30
p) Pronájem nebytového prostoru Jiří Hladík, Prostějovská 9
q) Pronájem nebytového prostoru Jana Kováčová, Kroměřížská 4
r) Pronájem nebytového prostoru Zdeňka Urbánková, Prostějovská 9
s) Pronájem nebytového prostoru Ing. Ladislav Rafaj, Dědická 10
t) Pronájem nebytového prostoru Ing. Jiří Peňáz, Dědická 10
u) Výpověď z nájmu bytu
v) Splátkový kalendář a prominutí penále - Jana Janišová, Dědická 18
w) Program podpory oprav vad panelové bytové výstavby - MMR - Regenerace panelového domu Dědická 14, 16, 18
IV/54/3 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 62, p.č. 63/1 a p.č. 63/2 v k.ú. Slatina
b) Prodej části pozemku p.č. 2879 v k.ú. Slatina
c) Prodej a pronájem pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina
d) Vyjádření k vedení VN (nadzemní) pro výstavbu RD - lokalita Šlapanská
e) Cenová nabídka na prodloužení odpadu a přívodu studené vody do místnosti v 2. NP v objektu Přemyslovo nám. 18 - klubovna
IV/54/4 Vypořádání vzájemných pohledávek a závazků mezi MČ Brno-Slatina a Bringstav, s.r.o.
IV/54/5 Různé
a) TS Brno-Slatina - Měsíční soupis provedených prací dle usnesení RMČ IV/51/3 - informace
b) Podnět k pojmenování ulice po E. Roučkovi
c) Výstavba koupaliště
IV/54/6 Komise
IV/54/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/54. schůze RMČ 23.3.2005 (PDF 70.38 kB)

Usnesení IV/54. schůze RMČ 23.3.2005

Byly přijata usnesení k těmto bodům:
IV/54/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - II. 2005 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 2/2005
IV/54/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I - II/2005
b) Výměna bytu Marie Jelínková, Vyškovská 4
c) Výměna bytu Helena Křapová, Dědická 14
d) Výměna bytu Alena Kalusová, Rousínovská 26
e) Výměna bytu Martin Bandy, Tilhonova 64
f) Výměna bytu Ivan Frenc, Bučovická 8
g) Dluh na příslušenství z nájmu bytu - Ivan Frenc, Bučovická 8
h) Nebytový prostor - prodloužení NS
ch) Prodloužení nájmu bytu - doba neurčitá Milan Hájek, Rousínovská 8
i) Prodloužení nájmu bytu Milan Maršálek, Rousínovská 32
j) Prodloužení nájmu bytu Hana Kmentová, Rousínovská 12
k) Sleva na nájmu Vlnitá 5,7
l) Prodloužení souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy Klára Kinclová, Tilhonova 51
m) Změna článku V. “Smlouvy o nájmu nebytových prostor“
n) Pronájem nebytového prostoru Ing. Jaroslav Petrik, Prostějovská 11
o) Pronájem nebytového prostoru Justina Danková, Rousínovská 30
p) Pronájem nebytového prostoru Jiří Hladík, Prostějovská 9
q) Pronájem nebytového prostoru Jana Kováčová, Kroměřížská 4
s) Pronájem nebytového prostoru Ing. Ladislav Rafaj, Dědická 10
t) Pronájem nebytového prostoru Ing. Jiří Peňáz, Dědická 10
u) Výpověď z nájmu bytu
v) Splátkový kalendář a prominutí penále - Jana Janišová, Dědická 18
IV/54/3 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 62, p.č. 63/1 a p.č. 63/2 v k.ú. Slatina
b) Prodej části pozemku p.č. 2879 v k.ú. Slatina
c) Prodej a pronájem pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina
e) Cenová nabídka na prodloužení odpadu a přívodu studené vody do místnosti v 2. NP v objektu Přemyslovo nám. 18 - klubovna
IV/54/4 Vypořádání vzájemných pohledávek a závazků mezi MČ Brno-Slatina a Bringstav, s.r.o.
IV/54/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Usnesení IV/54. schůze RMČ 23.3.2005 (PDF 79.16 kB)

Zápis z IV/53. schůze RMČ 9.3.2005

Byly projednány tyto body
IV/53/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2004
b) Změna přílohy č. 1a Zásad hospodaření p.o. zřízených MČ
c) Rozpočtové opatření č. 2/2005
d) Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na r. 2005.
IV/53/2 Veřejné finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2004
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
IV/53/3 Různé
a) Žádost firmy BUILDING, s.r.o. o možnost provádění nástaveb na bytových domech
b) Žádost o projednání návrhu stavby připojení BPZ ČT na dálnici D1 na území MČ Brno-Slatina RMČ Brno-Slatina
c) Posouzení možnosti umístit fotbalové hřiště do prostoru stávajícího školního hřiště ZŠ Jihomoravské náměstí č. 2
d) Změna ÚPmB - ul. Řípská
IV/53/4 Komise
IV/53/5 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/53. schůze RMČ 9.3.2005 (PDF 63.49 kB)

Usnesení IV/53. schůze RMČ 9.3.2005

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům
IV/53/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2004
b) Změna přílohy č. 1a Zásad hospodaření p.o. zřízených MČ
c) Rozpočtové opatření č. 2/2005
d) Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na r. 2005
IV/53/2 Veřejné finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2004
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
IV/53/3 Různé
a) Žádost firmy BUILDING, s.r.o. o možnost provádění nástaveb na bytových domech
b) Žádost o projednání návrhu stavby připojení BPZ ČT na dálnici D1 na území MČ Brno-Slatina RMČ Brno-Slatina
c) Posouzení možnosti umístit fotbalové hřiště do prostoru stávajícího školního hřiště ZŠ Jihomoravské náměstí 2

ikona Usnesení IV/53. schůze RMČ 9.3.2005 (PDF 60.65 kB)

Zápis z IV/52. schůze RMČ 23.2.2005

Byly projednány tyto body:
IV/52/1 Bytový odbor
a) Změna plánu hospodaření VHČ na r.2005
b) Výměna bytů Ing. Sandra Mrázková, Rousínovská 36
c) Pronájem nebytového prostoru - Matoušek, Kroměřížská 3
d) Prodloužení nájmu nájmu bytu - Vystavěl, Rousínovská 6
e) Hospodaření VHČ I.-XII./2004
f) Pořadník na přidělení OB na r. 2005
g) Opava ZTI Kroměřížská 1, 3, 5
h) Prodloužení pronájmu nebytového prostoru - Lausová, Rousínovská 9
ch) Prodloužení pronájmu nebytového prostoru - Bušínová, Dědická 9
i) Bytová otázka - Frenc, Bučovická 8
IV/52/2 Hospodaření s majetkem
Zavedení vody do klubovny Klubu důchodců
IV/52/3 Povodňový plán Obce Podolí
IV/52/4 Technické služby Brno-Slatina - ocenění prací
IV/52/5 Různé
a) Zasedání IV/14. ZMČ
b) Hovory se starostou - informace
c) Sněm starostů
IV/52/6 Komise
IV/52/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/52. schůze RMČ 23.2.2005 (PDF 64.47 kB)

Usnesení IV/52. schůze RMČ 23.2.2005

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/52/1 Bytový odbor
a) Změna plánu hospodaření VHČ na r.2005
b) Výměna bytu Ing. Sandra Mrázková, Rousínovská 36
c) Pronájem nebytového prostoru - Matoušek, Kroměřížská 3
d) Prodloužení nájmu bytu - Vystavěl, Rousínovská 6
e) Hospodaření VHČ I. - XII./2004
f) Pořadník na přidělení OB na r. 2005
g) Opava ZTI Kroměřížská 1, 3, 5
h) Prodloužení pronájmu nebytového prostoru - Lausová, Rousínovská 9
ch) Prodloužení pronájmu nebytového prostoru - Bušínová, Dědická 9
IV/52/2 Hospodaření s majetkem
Zavedení vody do klubovny Klubu důchodců
IV/52/3 Povodňový plán Obce Podolí
IV/52/4 Technické služby Brno-Slatina - ocenění prací
IV/52/5 Různé
a) IV/14. zasedání ZMČ
IV/52/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Usnesení IV/52. schůze RMČ 23.2.2005 (PDF 66.92 kB)

Zápis z IV/51. schůze RMČ 9.2.2005

Byly projednány tyto body:
IV/51/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2005
b) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2004
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2004
d) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2004
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2004
f) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2004
IV/51/2 Hospodaření s majetkem
a) Prodej části pozemku p.č. 2879 v k.ú. Slatina
b) Zřízení věcného břemene k pozemku města Brna
c) Výstavba bytového domu Loučky II. a napojení na páteřní rozvod plynu
d) Prodej části pozemku p.č. 49/3 v k.ú. Slatina
e) Prodej pozemků v k.ú. Slatina- SBD Mír
f) Dokončení akce "Školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5" - energetický audit
g) Výměna oken v objektu Tilhonova 49, DDM Fantázie
h) Obchvat Slatiny
ch) Záměr pronájmu pozemku na výstavbu koupaliště
i) Prodej části pozemku v k.ú. Slatina
j) Dostavba radnice na ul. Budínská
k) Změna užívání objektu fy BOMASO, a.s.
l) CTP Brno B 2.1 - Černovická terasa - projekt pro územní řízení
m) Osazení zábran na ul. Kroměřížská
n) Výstavba bytového domu na ul. Lučiny
o) Změna ÚPmB - Stránská skála
IV/51/3 Četnost a časový harmonogram údržby veř. prostranství v MČ v r. 2005
IV/51/4 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/51/5 Koncert žáků ZUŠ Smetanova
IV/51/6 Večer s Jiřím Lábusem
IV/51/7 Souhlas se zahraniční cestou ředitelky ZŠ Přemyslovo nám. 1
IV/51/8 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2005
IV/51/9 Sloučení MŠ při ZŠ Jihomoravské nám. 2 s MŠ Jihomoravské nám. 3/5
IV/51/10 Program IV/14. zasedání ZMČ dne 17.2.2005
IV/51/11 Kontrola plnění usnesení
IV/51/12 Různé
a) Žádost občanského sdružení Slatinská zóna
b) Stížnost Mgr. Krejčové

ikona Zápis z IV/51. schůze RMČ 9.2.2005 (PDF 75.93 kB)

Usnesení IV/51. schůze RMČ 9.2.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/51/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2005
b) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2004
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2004
d) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2004
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2004
f) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2004
IV/51/2 Hospodaření s majetkem
a) Prodej části pozemku p.č. 2879 v k.ú. Slatina
b) Zřízení věcného břemene k pozemku města Brna
c) Výstavba bytového domu Loučky II. a napojení na páteřní rozvod plynu
d) Prodej části pozemku p.č. 49/3 v k.ú. Slatina
e) Prodej pozemků v k.ú. Slatina- SBD Mír
f) Dokončení akce "Školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5" - energetický audit
g) Výměna oken v objektu Tilhonova 49, DDM Fantázie
i) Prodej části pozemku v k.ú. Slatina
k) Změna užívání objektu fy BOMASO, a.s.
l) CTP Brno B 2.1 - Černovická terasa - projekt pro územní řízení
m) Osazení zábran na ul. Kroměřížská
n) Výstavba bytového domu na ul. Lučiny
IV/51/3 Četnost a časový harmonogram údržby veř. prostranství v MČ v r. 2005
IV/51/4 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/51/5 Koncert žáků ZUŠ Smetanova
IV/51/7 Souhlas se zahraniční cestou ředitelky ZŠ Přemyslovo nám. 1
IV/51/8 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2005
IV/51/10 Program IV/14. zasedání ZMČ dne 17.2.2005

ikona Usnesení IV/51. schůze RMČ 9.2.2005 (PDF 74.2 kB)

Zápis z IV/50. schůze RMČ 26.1.2005


Byly projednány tyto body:
IV/50/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Schválení objemu mzdových prostředků TS Slatina
b) Změna „Zásad hospodaření příspěvkových organizací“
IV/50/2 Bytový odbor
a) Výměna bytu - Dagmar Simandlová, Tilhonova 52b
b) Výměna bytu - Tomáš Bartoš, Rousínovská 10
c) Výměna bytu - Dana Davidová, Dědická 12
d) Prodloužení nájmu bytu Radka Loukotová, Vlnitá 2
e) Pronájem nebytového prostoru
IV/50/3 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o převedení nájemní smlouvy - ing. Vostál
b) Vyjádření k návrhu stavby na pozemcích v k.ú. Slatina
IV/50/4 Četnost a časový harmonogram údržby veřejného prostranství v MČ v r. 2005
IV/50/5 Sloučení MŠ při ZŠ Jihomoravské nám. 2 s MŠ Jihomoravské nám. 3/5
IV/50/6 Komise
IV/50/7 Různé
a) Petice občanů „Rozšíření ulice Řípské“ - informace
b) Dopis na primátora města Brna
c) Změna ÚP města Brna - informace
d) Řešení dopravní situace nad nákupním střediskem Albert (oddělení chodníku od vozovky) - informace
IV/50/8 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/50. schůze RMČ 26.1.2005 (PDF 72.37 kB)

Usnesení IV/50. schůze RMČ 26.1.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/50/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Schválení objemu mzdových prostředků TS Slatina
b) Změna „Zásad hospodaření příspěvkových organizací“
IV/50/2 Bytový odbor
a) Výměna bytu - Dagmar Simandlová, Tilhonova 52b
b) Výměna bytu - Tomáš Bartoš, Rousínovská 10
c) Výměna bytu - Dana Davidová, Dědická 12
d) Prodloužení nájmu bytu - Radka Loukotová, Vlnitá 2
e) Pronájem nebytového prostoru
IV/50/3 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o převedení nájemní smlouvy - ing. Vostál
b) Vyjádření k návrhu stavby na pozemcích v k.ú. Slatina
IV/50/8 Různé
b) Dopis na primátora města Brna

ikona Usnesení IV/50. schůze RMČ 26.1.2005 (PDF 67.28 kB)

Zápis z IV/49. schůze RMČ 12.1.2005


Byly projednány tyto body:
IV/49/1 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o připojení na plynovod STO DN 100 - Firma BOOS a.s.
b) Požadavky na BKOM a.s a TSB a.s - komunikace
c) Majetkové vypořádání s firmou B. plus obalové materiály, s.r.o.
IV/49/2 Bytový odbor
a) Ivan Frenc, Bučovická 8, byt č. 8
IV/49/3 Změna smluvní ceny dle smlouvy č. 228/99 o podmínkách přípravy a tisku periodika "Aktuality o Slatině"
IV/49/4 Technické služby Brno-Slatina - stanovení platu řediteli
IV/49/5 Různé
a) Společenský ples MČ - informace o stavu příprav
b) Dopis na náměstka primátora města Brna p. Petra Zbytka
c) Změna územního plánu města Brna - informace
d) Dopravní situace na Jihomoravském náměstí
IV/49/6 Komise
IV/49/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/49. schůze RMČ 12.1.2005 (PDF 72.23 kB)

Usnesení IV/49. schůze RMČ 12.1.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/49/1 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o připojení na plynovod STO DN 100 - Firma BOOS a.s.
b) Požadavky na BKOM a.s a TSB a.s - komunikace
c) Majetkové vypořádání s firmou B. plus obalové materiály, s.r.o.
IV/49/2 Bytový odbor
a) Ivan Frenc, Bučovická 8, byt č. 8
IV/49/3 Změna smluvní ceny dle smlouvy č. 228/99 o podmínkách přípravy a tisku periodika “Aktuality o Slatině”
IV/49/4 Technické služby Brno-Slatina - stanovení platu řediteli
IV/49/5 Různé
b) Dopis na náměstka primátora města Brna p. Petra Zbytka
d) Dopravní situace na Jihomoravském náměstí
IV/49/6 Komise
a) Komise pro rozvoj MČ
a1) Změna užívání objektu na ul. Tuřanka 21 - Xaverov
a2) CTP Brno Technické vybavení území, Distribuční soustava VN - Černovická Terasa
a3) CTP Brno B 1.1 - Černovická terasa - projekt pro územní řízení
a4) CTP Brno A 2.1 - Černovická terasa - projekt pro územní řízení

ikona Usnesení IV/49. schůze RMČ 12.1.2005 (PDF 68 kB)