Usnesení RMČ 2004

Zápis z IV/48. schůze RMČ 22.12.2004

Byly projednány tyto body:
IV/48/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 16/2004
b) Stanovisko k částečné úhradě neinvestičních nákladů v MŠ a školních družinách v r. 2005
IV/48/2 Hospodaření s majetkem
a) Parkoviště pro zákazníky prodejny Albert, ul. Mikulčická
b) El. kabel pro firmu Mlénský s.r.o.
c) CENTRAL TRADE PARK BRNO - objekt A2.2, Černovická terasa
d) Prodloužení smlouvy o nájmu - fa ERDING a.s.
e) Prodloužení smlouvy o pronájmu - p. Vincenec
f) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Sandra Neumanová
g) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Manželé Hrbáčkovi
h) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Kupčík Oldřich
ch) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Hedvika Hammerová
i) Výpověď z nájemního vztahu - Soňa Valehrachová
j) Výpověď z nájemního vztahu - Milada Bojanovská
k) Výpověď z nájemního vztahu - Dagmar Seitlová
l) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Milada Vránová
m) Vyjádření k plánovanému kotvení optického kabelu - fa SMART Comp a.s.
IV/48/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-XI./2004
b) Výměna bytů Ing. Petr Kocman, Kroměřížská 5
c) Výměna bytů Helena Janíčková, Kroměřížská 7
d) Výměna bytů Karel Midrla, Dědická 12
e) Výměna bytů Lucie Klemešová-Nováková, Rousínovská 11
f) Nebytový prostor - Anna Kovaříková, Dědická 8
g) Prominutí poplatku z prodlení - Jitka Baštová, Dědická 8
h) Prodloužení doby nájmu - byt
ch) Prodloužení nájmu - nebytový prostor, Michal Fausek, Rousínovská 22
i) Zřízení úložného prostoru - Demková, Vlnitá 17
IV/48/4 Různé
a) Informace o změnách linek IDS JMK
b) Kasárna Slatina
c) Přemyslovo nám. 24/26
IV/48/5 Komise
IV/48/6 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/48. schůze RMČ 22.12.2004 (PDF 75.06 kB)

Usnesení IV/48. schůze RMČ 22.12.2004

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/48/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 16/2004
IV/48/2 Hospodaření s majetkem
b) El. kabel pro firmu Mlénský s.r.o.
c) CENTRAL TRADE PARK BRNO - objekt A2.2, Černovická terasa
d) Prodloužení smlouvy o nájmu - fa ERDING a.s.
e) Prodloužení smlouvy o pronájmu - p. Vincenec
f) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Sandra Neumanová
g) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Manželé Hrbáčkovi
h) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Kupčík Oldřich
ch) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Hedvika Hammerová
i) Výpověď z nájemního vztahu - Soňa Valehrachová
j) Výpověď z nájemního vztahu - Milada Bojanovská
k) Výpověď z nájemního vztahu - Dagmar Seitlová
l) Žádost o převedení nájemní smlouvy - Milada Vránová
m) Vyjádření k plánovanému kotvení optického kabelu - fa SMART Comp a.s.
IV/48/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-XI./2004
b) Výměna bytů Ing. Petr Kocman, Kroměřížská 5
c) Výměna bytů Helena Janíčková, Kroměřížská 7
d) Výměna bytů Karel Midrla, Dědická 12
e) Výměna bytů Lucie Klemešová-Nováková, Rousínovská 11
f) Nebytový prostor - Anna Kovaříková, Dědická 8
g) Prominutí poplatku z prodlení - Jitka Baštová, Dědická 8
h) Prodloužení doby nájmu - byt
ch) Prodloužení nájmu - nebytový prostor, Michal Fausek, Rousínovská 22
i) Zřízení úložného prostoru - Demková, Vlnitá 17
IV/48/4 Různé
c) Přemyslovo náměstí 24/26

ikona Usnesení IV/48. schůze RMČ 22.12.2004 (PDF 79.4 kB)

Zápis z IV/47. schůze RMČ 8.12.2004

Byly projednány tyto body:
IV/47/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 15/2004
b) Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ
c) Rozpočet na r. 2005
d) Rozpočtový výhled na r. 2006-2015
IV/47/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o prodej pozemků
b) Pozemek p.č. 269/1 - přístupný pouze přes RD p. Broukala, Podstránská 31
c) Zpráva o stavu hřišť a o provedených opravách komunikací v roce 2004
d) Zadání urbanistické studie – Obytný soubor Slatina, prověření nástaveb bytových domů
e) Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. BPM 1/2004
f) Inventarizace hospodářských prostředků v r. 2004
IV/47/3 Bytový odbor
a) Plán VHČ na r.2005
b) Snížení nájemného u bytů, které byly městské části svěřeny v roce 2001 městem Brnem
IV/47/4 Dary obyvatelstvu
IV/47/5 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v 1. polovině r. 2005
IV/47/6 Návrh na úpravu Tržního řádu Statutárního města Brna
IV/47/7 Souhlas se jmenováním do funkce ředitelky ZŠ Jihomoravské nám. 2
IV/47/8 Program IV/13. zasedání ZMČ dne 16.12.2004
IV/47/9 Připojení Černovické terasy na dálnici
IV/47/10 Různé
a) Informace o přípravě Společenského plesu městské části
b) Stránská skála
IV/47/11 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/47. schůze RMČ 8.12.2004 (PDF 68.01 kB)

Usnesení IV/47. schůze RMČ 8.12.2004

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/47/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 15/2004
b) Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ
c) Rozpočet na r. 2005
d) Rozpočtový výhled na r. 2006-2015
IV/47/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o prodej pozemků
c) Zpráva o stavu hřišť a o provedených opravách komunikací v roce 2004
d) Zadání urbanistické studie – Obytný soubor Slatina, prověření nástaveb bytových domů
e) Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. BPM 1/2004
f) Inventarizace hospodářských prostředků v roce 2004
IV/47/3 Bytový odbor
a) Plán VHČ na r. 2005
b) Snížení nájemného u bytů, které byly městské části svěřeny v roce 2001 městem Brnem
IV/47/4 Dary obyvatelstvu
IV/47/5 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v 1. polovině r. 2005
IV/47/6 Návrh na úpravu Tržního řádu Statutárního města Brna
IV/47/8 Program IV/13. zasedání ZMČ dne 16.12.2004
IV/47/9 Připojení Černovické terasy na dálnici

ikona Usnesení IV/47. schůze RMČ 8.12.2004 (PDF 99.04 kB)

Zápis z IV/46. schůze RMČ 24.11.2004


Projednány byly tyto body:
IV/46/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.- X. r. 2004 - HČ
b) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. - III. čtvrtletí r. 2004
c) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám.2 za I. - III. čtvrtletí r. 2004
d) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. - III. čtvrtletí r. 2004
e) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. - III. čtvrtletí r. 2004
f) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. - III. čtvrtletí r. 2004
IV/46/5 Vyjádření k řešení nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou na ZŠ Jihomoravské nám. 2
IV/46/2 Hospodaření s majetkem
a) Zbudování prodejny zdravé výživy - upřesnění
b) Žádost o převedení nájemní smlouvy
c) Prodloužení nájemní smlouvy na zahrádku
d) Žádost o prodej pozemků
e) Odvolání proti výpovědi z nájemní smlouvy bez fin. vyrovnání
f) Žádost o zrušení hřiště pod domem Dědická 14
IV/46/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I. - X. r. 2004
b) Výměna bytů - Veronika Doupalová, Rousínovská 24
c) Nebytový prostor - Jaroslav Kundelius, Kroměřížská 3
d) Nebytový prostor - Petr Minster, Rousínovská 21
e) Nebytový prostor - Ladislav Jalový, Rousínovská 22
f) Poplatek z prodlení - Jana Šalplachtová, Rousínovská 26
g) Prodloužení doby nájmu
h) Podnájem v bytě - Petr Fiala, Bučovická 8, byt č. 5
ch) Výměna bytu - Miluše Mouková, Rousínovská 12
IV/46/4 Dary obyvatelstvu
IV/46/6 Různé
a) Zápis z jednání plesového výboru
IV/46/7 Komise
IV/46/8 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/46. schůze RMČ 24.11.2004 (PDF 65.04 kB)

Usnesení IV/46. schůze RMČ 24.11.2004


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/46/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.- X. r. 2004 - HČ
b) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. - III. čtvrtletí r. 2004
c) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám.2 za I. - III. čtvrtletí r. 2004
d) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. - III. čtvrtletí r. 2004
e) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. - III. čtvrtletí r. 2004
f) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. - III. čtvrtletí r. 2004
IV/46/2 Hospodaření s majetkem
a) Zbudování prodejny zdravé výživy - upřesnění
b) Žádost o převedení nájemní smlouvy
c) Prodloužení nájemní smlouvy na zahrádku
e) Odvolání proti výpovědi z nájemní smlouvy bez fin. vyrovnání
f) Žádost o zrušení hřiště pod domem Dědická 14
IV/46/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I. - X. r. 2004
b) Výměna bytů - Veronika Doupalová, Rousínovská 24
c) Nebytový prostor - Jaroslav Kundelius, Kroměřížská 3
d) Nebytový prostor - Petr Minster, Rousínovská 21
e) Nebytový prostor - Ladislav Jalový, Rousínovská 22
f) Poplatek z prodlení - Jana Šalplachtová, Rousínovská 26
g) Prodloužení doby nájmu
h) Podnájem v bytě - Petr Fiala, Bučovická 8, byt č. 5
ch) Výměna bytu - Miluše Mouková, Rousínovská 12
IV/46/4 Dary obyvatelstvu
IV/46/5 Vyjádření k řešení nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou na ZŠ Jihomoravské nám. 2

ikona Usnesení IV/46. schůze RMČ 24.11.2004 (PDF 72 kB)

Zápis z IV/45. schůze RMČ 10.11.2004

Byly projednány tyto body:
IV/45/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 14/2004
b) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2006-2015
IV/45/2 Hospodaření s majetkem
a) Vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence MČ
b) Změna územního plánu města Brna č. B 27/03 - II - ulice Pomezní
c) Žádost o souhlas s umístěním dočasné skládky a manipulační plochy - balkony Bučovická 2,4,6
d) Parkoviště pro zákazníky prodejny Albert, ul. Mikulčická
e) Prodej pozemku p.č. 2879 - p. Řezáč
f) Žádost o převedení smlouvy o pronájmu zahrádky - p. Israeljan
g) Žádost o převedení smlouvy o pronájmu zahrádky - pí Šálková
h) Zařazení součásti školní jídelny - výdejny MŠ Jihomoravské nám. 5
ch) Pronájem pozemku p. č. 1585
IV/45/3 Bytový odbor
a) Výměna bytů Miroslav Keberle a Jozef Kuka
IV/45/4 Požární řád MČ Brno-Slatina - doplnění přílohy č. 4
IV/45/5 Zpracování jednoduché dokumentace řešící barevnost sídliště
IV/45/6 Ples zastupitelstva
IV/45/7 Program IV/12. zasedání ZMČ dne 18.11.2004
IV/45/8 Různé
a) Informace ze zasedání Sněmu starostů
b) Stanovisko k dopisu z MMB ve věci odkoupení kasáren Slatina
c) Rozšíření ulice Řípská
d) Žádost o provozování hlídaného parkoviště při ulici Dědická
IV/45/9 Komise
IV/45/10 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/45. schůze RMČ 10.11.2004 (PDF 70.7 kB)

Usnesení IV/45. schůze RMČ 10.11.2004


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/45/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 14/2004
b) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2006-2015
IV/45/2 Hospodaření s majetkem
a) Vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence MČ
b) Změna územního plánu města Brna č. B 27/03 - II - ulice Pomezní
c) Žádost o souhlas s umístěním dočasné skládky a manipulační plochy - balkony Bučovická 2,4,6
d) Parkoviště pro zákazníky prodejny Albert, ul. Mikulčická
e) Prodej pozemku p.č. 2879 - p. Řezáč
f) Žádost o převedení smlouvy o pronájmu zahrádky - p. Israeljan
g) Žádost o převedení smlouvy o pronájmu zahrádky - pí Šálková
h) Zařazení součásti školní jídelny - výdejny MŠ Jihomoravské nám. 5
ch) Pronájem pozemku p.č. 1585
IV/45/3 Bytový odbor
a) Výměna bytů Miroslav Keberle a Jozef Kuka
IV/45/4 Požární řád MČ Brno-Slatina - doplnění přílohy č. 4
IV/45/6 Ples zastupitelstva
IV/45/7 Program IV/12. zasedání ZMČ dne 18.11.2004
IV/45/8 Různé
b) Stanovisko k dopisu z MMB ve věci odkoupení kasáren Slatina
c) Rozšíření ulice Řípská
d) Žádost o provozování hlídaného parkoviště při ulici Dědická

ikona Usnesení IV/45. schůze RMČ 10.11.2004 (PDF 72.2 kB)

Zápis z IV/44. schůze RMČ 27.10.2004

Byly projednány tyto body:
IV/44/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - III. čtvrtletí r. 2004 - hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 13/2004
c) Zprávy z kontrol provedených finančním výborem v roce 2003
d) Návrh rozpočtu MČ na r. 2005 - hlavní činnost
IV/44/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o povolení umístění odkladní schránky - pošta 27
b) Žádost o převedení nájemní smlouvy na budoucího kupujícího - p. Švehla, Podstránská 115
c) Žádost o vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2275/4 - fa AIR PLANE, s.r.o.
d) Žádost o nákup nových reflektorů - divadelní soubor J. K. Tyla
e) Žádost o stanovení ceny pozemku orné půdy - p. Komárek, Přemyslovo nám. 37
f) Pozemek p.č. 269/1 - přístupný pouze přes RD p. Broukala, Podstránská 31
g) Metodika MČ pro dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna
h) Oprava elektroinstalace - Přemyslovo nám. 13
ch) Statické zajištění základů - Vlnitá 5,7
i) Úprava kotelny K4
IV/44/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. - III. čtvrtletí r. 2004
b) Výměna bytů Ing. Michal Bárta, Vlnitá 21
c) Úprava plánu hospodaření VHČ na r. 2004 k 15. 10. 2004
d) Plán hospodaření VHČ na r. 2005
e) Lucie Nováková, Rousínovská 11 - dluh na nájmu
f) Alexandr Sedláček, Rousínovská 12 - dluh na nájmu
g) Bytová záležitost pí Romana Cibere a p. Vladimír Cibere, Rousínovská 16
h) Dluhy na nájmu - návrh na řešení JUDr. Zálešákem, Exekutorský úřad Brno-venkov
ch) Pronájem nebytového prostoru - Ing. Chytil, Rousínovská 16
i) Prodloužení nájmu bytu
IV/44/4 Zrušení školní kuchyně na ZŠ Přemyslovo nám. 1
IV/44/5 Různé
IV/44/6 Komise
IV/44/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/44. schůze RMČ 27.10.2004 (PDF 71.58 kB)

Usnesení IV/44. schůze RMČ 27.10.2004

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/44/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - III. čtvrtletí r. 2004 - hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 13/2004
c) Zprávy z kontrol provedených finančním výborem v roce 2003
d) Návrh rozpočtu MČ na r. 2005 - hlavní činnost
IV/44/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o povolení umístění odkladní schránky - pošta 27
b) Žádost o převedení nájemní smlouvy na budoucího kupujícího - p. Švehla, Podstránská 115
c) Žádost o vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2275/4 - fa AIR PLANE, s.r.o.
d) Žádost o nákup nových reflektorů - divadelní soubor J. K. Tyla
e) Žádost o stanovení ceny pozemku orné půdy - p. Komárek, Přemyslovo nám. 37
f) Pozemek p.č. 269/1 - přístupný pouze přes RD p. Broukala, Podstránská 31
g) Metodika MČ pro dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna
h) Oprava elektroinstalace - Přemyslovo nám. 3
ch) Statické zajištění základů - Vlnitá 5, 7
i) Úprava kotelny K4
IV/44/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. - III. čtvrtletí r. 2004
b) Výměna bytů Ing. Michal Bárta, Vlnitá 21
c) Úprava plánu hospodaření VHČ na r. 2004 k 15. 10. 2004
d) Plán hospodaření VHČ na r. 2005
f) Alexandr Sedláček, Rousínovská 12 - dluh na nájmu
g) Bytová záležitost pí Romana Cibere a p. Vladimír Cibere, Rousínovská 16
h) Dluhy na nájmu - návrh na řešení JUDr. Zálešákem, Exekutorský úřad Brno-venkov
ch) Pronájem nebytového prostoru - Ing. Chytil, Rousínovská 16
i) Prodloužení nájmu bytu
IV/44/4 Zrušení školní kuchyně na ZŠ Přemyslovo nám. 1

ikona Usnesení IV/44. schůze RMČ 27.10.2004 (PDF 74.12 kB)

Zápis z IV/43. schůze RMČ 13.10.2004

Byly projednány tyto body:
IV/43/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.-VIII. 2004 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 12/2004
c) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
d) Informace o přípravě rozpočtu na rok 2005
IV/43/2 Zpracování projektových dokumentací na provedení náhradních výsadeb
IV/43/3 Hospodaření s majetkem
a) Rekonstrukce NN-Brno-Tilhonova, Lučiny
b) Hala A11 - Černovická terasa
c) Technické vybavení území - Černovická terasa
d) Nová komunikace - Slatinka - Řípská
e) Bytový dům Vlnitá 5, 7
f) Plnění energetického auditu-školské objekty
IV/43/4 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina
IV/43/5 DPH - navýšení cen za prodej Knížky o Slatině a za hlášení místním rozhlasem
IV/43/6 Různé
a) Zpráva o sněmu starostů
IV/43/7 Komise
IV/43/8 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/43. schůze RMČ 13.10.2004 (PDF 67.66 kB)

Usnesení IV/43. schůze RMČ 13.10.2004

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/43/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.-VIII. 2004 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 12/2004
c) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
IV/43/2 Zpracování projektových dokumentací na provedení náhradních výsadeb
IV/43/3 Hospodaření s majetkem
a) Rekonstrukce NN-Brno-Tilhonova, Lučiny
b) Hala A11 - Černovická terasa
c) Technické vybavení území - Černovická terasa
d) Nová komunikace - Slatinka - Řípská
e) Bytový dům Vlnitá 5, 7
f) Plnění energetického auditu-školské objekty
IV/43/4 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina
IV/43/5 DPH - navýšení cen za prodej Knížky o Slatině a za hlášení místním rozhlasem

ikona Usnesení IV/43. schůze RMČ 13.10.2004 (PDF 66.29 kB)

Zápis z IV/42. schůze RMČ 29.9.2004

Byly projednány tyto body:
IV/42/1 Hospodaření s rozpočtem
Rozpočtové opatření č. 11/2004
IV/42/2 Hospodaření s majetkem
a) Metodika schvalování pronájmů a prodeje pozemků
b) Odstranění zábradlí na ul. Tuřanka - Kikerleho - Přemyslovo náměstí
c) Zřízení veřejného osvětlení ve vnitrobloku Tilhonova 81-89
d) Nástavba nájemního domu Vlnitá 5,7
IV/42/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-VIII/2004
b) Výměna bytů - Miroslav Keberle, Bučovická 18 versus Radomír Jochman, Tilhonova 50a
c) Výměna bytů - MUDr. Milada Kanzlmárová, Prostějovská 11 - Hana Vaňková, Bratislavská 38 - Martina Černá, Rousínovská 32
d) Stažení žaloby - MUDr. Kanzlmárová
e) Změna návrhu na vydání platebního rozkazu - MUDr. Kanzlmárová
f) Prominutí penále - p. Černá
g) Pronájem nebytového prostoru - Renata Špičková, Rousínovská 13
h) Pronájem nebytového prostoru - Libor Kryštofovič, Rousínovská 18
ch) Prodloužení doby nájmu - Lada Vlachová
i) Prodloužení doby nájmu - Miroslava Kadlecová
IV/42/4 Vánoční osvětlení
IV/42/5 Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/42/6 Různé
a) Stanovisko MČ Brno-Slatina k záměru přenesení činnosti odstraňování autovraků na úroveň Magistrátu města Brna a schválen.
IV/42/7 Komise
IV/42/8 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/42. schůze RMČ 29.9.2004 (PDF 66.99 kB)

Usnesení IV/42. schůze RMČ 29.9.2004

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/42/1 Hospodaření s rozpočtem
IV/42/2 Hospodaření s majetkem
b) Odstranění zábradlí na ul. Tuřanka - Kikerleho - Přemyslovo náměstí
d) Nástavba nájemního domu Vlnitá 5, 7
IV/42/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-VIII/2004
b) Výměna bytů - Miroslav Keberle, Bučovická 18 versus Radomír Jochman, Tilhonova 50a
c) Výměna bytů - MUDr. Milada Kanzlmárová, Prostějovská 11 - Hana Vaňková, Bratislavská 38 - Martina Černá, Rousínovská 32
d) Stažení žaloby - MUDr. Kanzlmárová
e) Změna návrhu na vydání platebního rozkazu - MUDr. Kanzlmárová
g) Pronájem nebytového prostoru - Renata Špičková, Rousínovská 13
h) Pronájem nebytového prostoru - Libor Kryštofovič, Rousínovská 18
ch) Prodloužení doby nájmu - Lada Vlachová
i) Prodloužení doby nájmu - Miroslava Kadlecová
IV/42/4 Vánoční osvětlení
IV/42/5 Odměny ředitelkám školských zařízení
IV/42/6 Různé
a) Stanovisko MČ Brno-Slatina k záměru přenesení činnosti odstraňování autovraků na úroveň Magistrátu města Brna

ikona Usnesení IV/42. schůze RMČ 29.9.2004 (PDF 72.69 kB)

Zápis z IV/41. schůze RMČ 15.9.2004

Byly projednány tyto body:
IV/41/1 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 9, 10 a části pozemku p.č. 68/3
b) Převod nájemní smlouvy na zahrádku p.č. 260/1 - firma Hui Xin Internationál Trade s.r.o.
c) Pronájem pozemku p.č. 113 - pan Fiala
d) Smlouva o prodeji a nákupu tepla a Smlouva o nájmu - firma ERDING a.s.
e) Žádost o vyjádření k změně užívání stavby - společnost EKOTREND AG s.r.o.
f) Metodika schvalování pronájmů a prodeje pozemků ve vlastnictví města Brna
g) Žádost o prominutí nájemného - pan Broda
h) Pronájem pozemku p.č. 525/3 a p.č. 525/2 - p. Oráč
ch) Asanace dřevin u budovy MŠ Jihomoravské nám. 3
IV/41/2 Sociální fond - změna Statutu
IV/41/3 Dostavba Přemyslova náměstí
a )Nájemní smlouva na pronájem části pozemku par. č. 1585 č. PN 2/2004
b) Pronájem - prodej pozemku p.č. 1585
c) Technický dozor investora
IV/41/4 Stanovisko MČ Brno-Slatina k záměru přenesení činnosti odstraňování autovraků na úroveň Magistrátu města Brna
IV/41/5 Optimalizace sítě škol v městě Brně
IV/41/6 Nástavby panelových bytových domů Strážnická 13,15,17 a Strážnická 14, 16, 18 - územní řízení
IV/41/7 Odstranění jezírka na ul. Prostějovské
IV/41/8 Zpracování projektových dokumentací na provedení náhradních výsadeb
IV/41/9 Program IV/11. zasedání ZMČ dne 23.9.2004
IV/41/10 Různé
a) Informace o konání soutěže v požárním útoku dne 18.9.2004
b) Tenisový turnaj v MČ
c) Stanovisko MČ k rozšíření ul. Řípská
d) Provoz restaurace Las Pegas
e) Referendum
f) Kontrola hospodaření
g) Návrhy změn ÚPmB
IV/41/11 Komise
IV/41/12 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/41. schůze RMČ 15.9.2004 (PDF 74.87 kB)

Usnesení IV/41. schůze RMČ 15.9.2004

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/41/1 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 9, 10 a části pozemku p.č. 68/3
b) Převod nájemní smlouvy na zahrádku p.č. 260/1 - Hui Xin Internationál Trade s.r.o
c) Pronájem pozemku p.č. 113 - pan Fiala
d) Smlouva o prodeji a nákupu tepla a Smlouva o nájmu - firma ERDING a.s.
e) Žádost o vyjádření k změně užívání stavby - společnost EKOTREND AG s.r.o.
g) Žádost o prominutí nájemného - pan Broda
h) Pronájem pozemku p.č. 525/3 a p.č. 525/2 - p. Oráč
ch) Asanace dřevin u budovy MŠ Jihomoravské nám. 3
IV/41/2 Sociální fond - změna Statutu
IV/41/3 Dostavba Přemyslova náměstí - III. etapa
a )Nájemní smlouva na pronájem části pozemku par. č. 1585 č. PN 2/2004
b) Pronájem - prodej pozemku p.č. 1585 b,c.
c) Technický dozor investora
IV/41/4 Stanovisko MČ Brno-Slatina k záměru přenesení činnosti odstraňování autovraků na úroveň Magistrátu města Brna
IV/41/5 Optimalizace sítě škol v městě Brně
IV/41/6 Nástavby panelových bytových domů Strážnická 13,15,17 a Strážnická 14, 16, 18 - územní řízení
IV/41/7 Odstranění jezírka na ul. Prostějovské
IV/41/9 Program IV/11. zasedání ZMČ dne 23.9.2004
IV/41/10 Různé
b) Tenisový turnaj v MČ
c) Stanovisko MČ k rozšíření ul. Řípská
e) Referendum
g) Změna ÚPmB

ikona Usnesení IV/41. schůze RMČ 15.9.2004 (PDF 76.46 kB)

Zápis z IV/40. schůze RMČ 1.9.2004

Byly projednány tyto body:
IV/40/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - VII. 2004 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 10/2004
c) Informace o DPH
IV/40/2 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za 2. pololetí r. 2004 - divadelní soubor J. K. Tyla
b) Prominutí nájemného za 2. čtvrtletí r. 2004 - Karla Dobiášová
c) Prodej částí pozemků p.č. 2202/5, p.č. 2202/6 a p.č. 2215/1 - fa Wombat
d) Aktualizace stanoviska k prodeji části pozemku p.č. 1589/15 - fa SmiPe
e) Prodej pozemků p.č. 9, p.č. 10 a a části pozemku p.č. 68/3 v k.ú. Slatina
f) Slatinské hody 2004
IV/40/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.-VII. 2004
b) Přípojky vody a plynu Vlnitá 8 a, b
IV/40/4 DPH - navýšení cen za inzerci ve slatinském zpravodaji a nájemného za sál a učebnu na Přemyslově nám. 18
IV/40/5 Různé
a) Dostavba Přemyslova náměstí 24/26
b) Sněm starostů
c) Rušení nočního klidu v okolí restaurace Las Pegas
d) TEZ „Pilotní projekt na rekultivaci Černovické skládky“
e) Letopisecká komise
IV/40/6 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/40. schůze RMČ 1.9.2004 (PDF 67.64 kB)

Usnesení IV/40. schůze RMČ 1.9.2004

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/40/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - VII. 2004 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 10/2004
IV/40/2 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí nájemného za 2. pololetí r. 2004 - divadelní soubor J. K. Tyla
b) Prominutí nájemného za 2. čtvrtletí r. 2004 - Karla Dobiášová
c) Prodej částí pozemků p.č. 2202/5, p.č. 2202/6 a p.č. 2215/1 - fa Wombat
d) Aktualizace stanoviska k prodeji části pozemku p.č. 1589/15 - fa SmiP
f) Slatinské hody 2004
IV/40/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.-VII. 2004
b) Přípojky vody a plynu Vlnitá 8 a, b
IV/40/4 DPH - navýšení cen za inzerci ve slatinském zpravodaji a nájemného za sál a učebnu na Přemyslově nám. 18
IV/40/5 Různé
d) TEZ "Pilotní projekt na rekultivaci Černovické skládky"

ikona Usnesení IV/40. schůze RMČ 1.9.2004 (PDF 75.78 kB)

Zápis z IV/39. schůze RMČ 11.8.2004

 

Byly projednány tyto body:
IV/39/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 - zvýšení ceny investice - hřiště
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o proplacení faktury
c) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o zvýšení provozní dotace
d) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. pololetí r. 2004
e) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. pololetí r. 2004
f) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí
g) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí r. 2004
h) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. pololetí r. 2004
IV/39/2 Hospodaření s majetkem
a) Smlouva o bezúplatném užívání nebytových prostor
b) Zachování laviček na ul. Langrova
c) Prodej, případný pronájem pozemků v k.ú. Slatina
d) Rozbor provozu kotelny K4
e) Provoz kotelny ZŠ Přemyslovo nám. 1
IV/39/3 Bytový odbor
a) Pronájem nebytového prostoru - Pavel a Jana Švábovi, Tilhonova 50b
b) Výměna oken - František Konečný, Kroměřížská 4, byt č. 12
c) Koncepce hospodaření s byty MČ
d) Osvětlení parkoviště nájemního domu Tilhonova 81-89
e) Výpověď z nájmu bytu s přivolením soudu - Luboš Cagaš, Tilhonova 61
IV/39/4 Jednání s pořadateli o stavu zajištění hodů 2004
IV/39/6b) Dostavba Přemyslova náměstí - prezentace záměru na výstavbu polyfunkčního objektu firmy KALÁB
IV/39/5 Záměr pronájmu nebo prodeje části pozemku par. č. 1585
IV/39/6 Různé
a) ZŠ a MŠ Brno Jihomoravské nám. 2 - konkurzní řízení
c) Kordis JMK, spol. s r.o. - Zajištění provozu veřejné dopravy na území městské části Brno-Slatina
d) Optimalizace školských zařízení ve Slatině
e) Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti č. PN 1/2004
IV/39/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/39. schůze RMČ 11.8.2004 (PDF 68.45 kB)

Usnesení IV/39. schůze RMČ 11.8.2004

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/39/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 - zvýšení ceny investice - hřiště
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o proplacení faktury
c) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o zvýšení provozní dotace
d) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. pololetí r. 2004
e) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. pololetí r. 2004
f) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí
g) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. pololetí r. 2004
h) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. pololetí r. 2004
IV/39/2 Hospodaření s majetkem
a) Smlouva o bezúplatném užívání nebytových prostor
b) Zachování laviček na ul. Langrova
c) Prodej, případný pronájem pozemků v k.ú. Slatina
d) Rozbor provozu kotelny K4
e) Provoz kotelny ZŠ Přemyslovo nám. 1
IV/39/3 Bytový odbor
a) Pronájem nebytového prostoru - Pavel a Jana Švábovi, Tilhonova 50b
b) Výměna oken - František Konečný, Kroměřížská 4, byt č. 12
c) Koncepce hospodaření s byty MČ
d) Osvětlení parkoviště nájemního domu Tilhonova 81-89
e) Výpověď z nájmu bytu s přivolením soudu - Luboš Cagaš, Tilhonova 61
IV/39/4 Jednání s pořadateli o stavu zajištění hodů 2004
IV/39/5 Záměr pronájmu nebo prodeje části pozemku par. č. 1585
IV/39/6 Různé
a) ZŠ a MŠ Brno Jihomoravské nám. 2 - konkurzní řízení
c) Kordis JMK, spol. s r.o. - Zajištění provozu veřejné dopravy na území městské části Brno-Slatina
d) Optimalizace školských zařízení ve Slatině
e) Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti č. PN 1/2004

ikona Usnesení IV/39. schůze RMČ 11.8.2004 (PDF 73.94 kB)

Zápis z IV/38. schůze RMČ 21.7.2004

 

Byly projednány tyto body:
IV/38/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2004 - hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 9/2004
IV/38/2 Hospodaření s majetkem
a) Vrácení vynaložených investic
b) Prodloužení nájemních smluv-Přemyslovo nám.24/26
c) Oprava odsávání -kino Beseda
d) Žádost o směnu části pozemku p.č. 2952/7 v k. ú. Slatina
e) Prodej pozemků v lokalitě Řípská
f) Dočasné zřízení vjezdu AB AUTO BRNO, s.r.o.
IV/38/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2004
b) Výměna bytů - Dagmar Grulichová, Tilhonova 58a
c) Výměna bytů - Františka Čalkovská, Rousínovská 23
d) Přidělení bytů zatížených pohledávkou MČ nad 10 tis. Kč
e) Splátkový kalendář Slavomíra Koudelová, Rousínovská 26
f) Úprava doby nájmu bytu - Libor Kryštofovič, Rousínovská 18
g) Spolupráce se soudním exekutorem - JUDr. Zálešák
h) Souhlas k umístění sídla firmy - Václav Vejnar, Bučovická 14
ch) Dopis z kanceláře Leo Golda
i) Výměna bytů - Ing. Procházková, Prostějovská 5
IV/38/4 Mandátní smlouva Mezi MČ Brno-Slatina a ing. Jiřím Veselým na obstarání inženýrské činnosti na akci „Nástavby BD Vlnitá 5,7“
IV/38/5 Dostavba Přemyslova náměstí
a) Odpověď na Interpelaci OS Přemyslovo náměstí
b) Prodej pozemku p.č.1585, v k.ú. Slatina o výměře 1507 m2
c) Podmínky pronájmu pozemku p.č. 1585, v k.ú. Slatina o výměře 1507 m2.
IV/38/6 Různé
a) Podpora zřízení zubní ordinace v prostoru střední školy – Centrum odborné přípravy
b) Dopisy náměstka primátora Svobody ze dne 22.6 a 2.7. 2004-07-15
c) Osvětlení parkoviště nájemního domu Tilhonova 81-89
d) Hlídané parkoviště Dědická ul.
IV/38/7 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z IV/38. schůze RMČ 21.7.2004 (PDF 72.8 kB)

Usnesení IV/38. schůze RMČ 21.7.2004

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/38/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2004 - hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 9/2004
IV/38/2 Hospodaření s majetkem
a) Vrácení vynaložených investic
b) Prodloužení nájemních smluv-Přemyslovo nám. 24/26
c) Oprava odsávání -kino Beseda
d) Žádost o směnu části pozemku p.č. 2952/7 v k. ú. Slatina
e) Prodej pozemků v lokalitě Řípská
f) Dočasné zřízení vjezdu AB AUTO BRNO, s.r.o.
IV/38/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2004
b) Výměna bytů - Dagmar Grulichová, Tilhonova 58a
c) Výměna bytů - Františka Čalkovská, Rousínovská 23
d) Přidělení bytů zatížených pohledávkou MČ nad 10 tis. Kč
e) Splátkový kalendář Slavomíra Koudelová, Rousínovská 26
f) Úprava doby nájmu bytu - Libor Kryštofovič, Rousínovská 18
g) Spolupráce se soudním exekutorem - JUDr. Zálešák
h) Souhlas k umístění sídla firmy - Václav Vejnar, Bučovická 14
i) Výměna bytů - Ing. Eva Procházková, Prostějovská 5
IV/38/4 Mandátní smlouva Mezi MČ Brno-Slatina a ing. Jiřím Veselým na obstarání inženýrské činnosti na akci "Nástavby BD Vlnitá 5,7"
IV/38/5 Dostavba Přemyslova náměstí
a) Odpověď na Interpelaci OS Přemyslovo náměstí
b) Prodej pozemku p.č.1585, v k.ú. Slatina o výměře 1507 m2
c) Podmínky pronájmu pozemku p.č. 1585, v k.ú. Slatina o výměře 1507 m2.
IV/38/6 Různé
a) Podpora zřízení zubní ordinace v prostoru střední školy – Centrum odborné přípravy
b) Dopisy náměstka primátora Svobody ze dne 22.6 a 2.7. 2004-07-15
c) Osvětlení parkoviště nájemního domu Tilhonova 81-89

ikona Usnesení IV/38. schůze RMČ 21.7.2004 (PDF 77.65 kB)

Zápis z IV/37. RMČ 7.7.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Čech. 4-0-0
Předložený program jednání byl schválen. 4-0-0

 

IV/37/1 Hospodaření s rozpočtem
Materiály předložila písemně pí Wiesnerová.
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - V. 2004 HČ
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
b) Informace k pronájmu prostor ve zřízených školských příspěvkových organizacích
Rada vzala písemnou informaci o pronájmech ve školských zařízeních na vědomí.
c) Žádost pana Ferdy o finanční podporu
P. Čech doplnil návrhy na usnesení o další, kterým ukládá ÚMČ bezodkladně žádost vyřídit. Všechny návrhy usnesení byly jednomyslně přijaty. 4-0-0

 

IV/37/2 Hospodaření s majetkem
Písemně předložila Ing. Rotreklová.
a) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1009/1 - AB AUTO Brno, spol. s r.o.
Rada s prodejem pozemku za účelem zřízení trvalého vjezdu nesouhlasila. 4-0-0
O možnosti povolení zřízení dočasného vjezdu bude rozhodovat na příštím zasedání po prohlídce místa samotného.
b) Hračkoviště - Langrova
Předložený materiál doplnil p. starosta. Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 4-0-0
c) Prodej pozemku p.č. 1463/4
Po krátké diskuzi a zjištění, že okolní „předzahrádky“ jsou nadále v majetku města, byl podán nový návrh na usnesení, který byl přijat. 4-0-0
d) Prodej části pozemku p.č. 2879
Z diskuze vyplynulo, že rada chce znát, zda stavba garáže byla realizována se souhlasem města Brna, příp. MČ a poté se k prodeji vyjádří.
e) Prodej částí pozemků p.č. 2863, p.č. 2872, p.č. 2873 a p.č. 2866
Návrh na usnesení byl upraven a schválen bez další diskuze. 4-0-0
f) Vrácení vynaložených investic
Rada se seznámila s žádostmi nájemců v areálu Přemyslova nám. 24/26 pí Dobiášové-zelenina a Ing. Meluzína - drogerie a pro kvalifikované rozhodnutí požaduje předložení dokladů o vložených investicích a souhlas pronajimatele s jejich provedením. 4-0-0
Dále požaduje po MO přehled uhrazených nájmů obou nájemců za celé období. 4-0-0
g) Odkoupení pozemku p.č. 1571
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
h) Pronájem pozemků p.č 1071/49, 1071/83, 1071/93 a 1071/92
Po upřesnění pozemků na situační mapce byly upraveny návrhy usnesení, které byly poté jednomyslně přijaty. 4-0-0
ch) Neinvestiční náklady na mimobrněnské děti
Návrh na usnesení, kterým by MČ již nepožadovala uhrazení neinvestičních nákladů od obcí, jejichž děti navštěvují slatinská školská zařízení, nebyl přijat. 0-3-1
i) Vyjádření k oplocení pozemku
Návrh usnesení byl doplněn v tom smyslu, že nájemcem při skončení nájemního vztahu nebude požadována náhrada vložených investic a poté byl přijat. 4-0-0
j) Převod nájemní smlouvy
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
k) Plán oprav komunikací v roce 2004
Rada předložený plán oprav schválila a dále upozorňuje na další nutné opravy chodníků: před objektem „Beseda“ a přilehlé zastávky MHD, u zastávky MHD u kapličky, na ul. Langrova (u hřiště), na ul. Hviezdoslavova a celé komunikace Šmahova v úseku Řípská - Drážní. Zároveň pověřila starostu ve věci oprav jednáním s Brněnskými komunikacemi. 4-0-0

 

IV/37/3 Bytový odbor
Materiály písemně předložil Ing. Zůbek.
a) Hospodaření VHČ I.-V./2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
b) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
c) Výměna bytů - Ing. Eva Procházková, Prostějovská 5
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 4-0-0
d) Prodloužení nájmu bytu
Po diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 4-0-0
e) Prominutí penále Ing. Josef Poduška, Bučovická 15
Po diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 4-0-0
f) Prominutí penále - manž. Švecovi, Bučovická 14
Po diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 4-0-0
g) Instalace plynového topidla do fasády - Lubomír Florián, Tilhonova 52A
Po obsáhlé diskuzi, která se týkala především otázky jiných způsobů vytápění bytu, byl nakonec návrh usnesení přijat. 4-0-0
h) Podnájem v bytě - Martina Blane, Vlnitá 15
Po diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 4-0-0
ch) Přidělení bytu nájemci bytu obecního domu Tržní 2
Návrh na usnesení byl doplněn a přijat. 4-0-0

 

IV/37/4 Jednání s pořadateli o stavu zajištění hodů 2004
Na jednání se dostavil hlavní pořadatel hodů p. Šauer spolu s p. Večeřou, zástupcem stárků, aby radu informovali o stavu zajištěnosti letošních hodů. Dle jejich informací je zajištěn zatím parket, jeho zastřešení a hudba. Ostatní záležitosti (elektřina, WC, venkovní nábytek apod.) jsou v řešení. Z tohoto důvodu byla další schůzka s radou domluvena na 11.8.2004.

 

IV/37/5 Schválení darovací smlouvy AZ KLIMA s.r.o.
Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 4-0-0

 

IV/37/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14.6.2004.

 

IV/37/8 Kontrola plnění usnesení
Nebyla provedena.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Jan Čech
starosta ověřovatel

Usnesení IV/37. RMČ 7.7.2004

IV/37/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - V. 2004 HČ
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - V. 2004 s příjmy ve výši 15.537.981,57 Kč, financováním ve výši - 108.488,80 Kč a s výdaji ve výši 13.130.431,74 Kč.
c) Žádost pana Ferdy o finanční podporu
c1) RMČ schvaluje finanční podporu p. Romanu Ferdovi, bytem Slatinka 18, 627 00 Brno, na překlenutí tíživé finanční situace ve výši 15 tis. Kč.
c2) RMČ ukládá vedoucí finančnímu odboru zpracovat rozpočtové opatření na poskytnutí finanční podpory p. Ferdovi se zapojením fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MČ.
c3) RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření, kterým se zapojuje do rozpočtu fond rezerv a rozvoje na poskytnutí finanční podpory p. Romanu Ferdovi ve výši 15 tis. Kč.
c4) RMČ ukládá ÚMČ bezodkladně vypracovat darovací smlouvu a starostu pověřuje jejím podpisem.

 

IV/37/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1009/1 - AB AUTO Brno, spol. s.r.o.
RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1009/1 o výměře 10m2 firmě AB AUTO Brno spol. s.r.o., Řípská 22, 627 00 Brno, a nesouhlasí se zřízením trvalého náhradního vjezdu do firmy AB AUTO s.r.o. ( klidová obytná zóna).
b) Hračkoviště - Langrova
RMČ schvaluje postupnou realizaci úpravy hračkoviště dle varianty A.
c) Prodej pozemku p.č. 1463/4
RMČ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1463/4 o výměře 46 m2 panu Karlu Šupkovi, Tilhonova 28, Brno.
e) Prodej částí pozemků p.č. 2863, p.č. 2872, p.č. 2873 a p.č. 2866
RMČ doporučuje ZMČ souhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 2863 o výměře 6 m2, p.č. 2872 o výměře 22 m2, p.č. 2873 o výměře 18 m2 a p.č. 2866 o výměře 13 m2 SBD Mír, Bedřichovická 21, Brno.
f) Vrácení vynaložených investic
f1) RMČ žádá nájemce části objektu Přemyslova nám. 24/26 p. Karlu Dobiášovou, Uhýrkova 18 a Drogerii M+D, zastoupenou Ing. Meluzínem a Ing. Dokoupilovou o předložení dokladů, které prokazují hodnotu vložených investic a souhlas pronajimatele s jejich provedením.
f2) RMČ ukládá MO předložit rozpis nájmu za celou dobu pronájmu části objektu Přemyslovo nám. 24/26 nájemci p. Dobiášovou a Drogerií M+D.
g) Odkoupení pozemku p.č. 1571
RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č.1571 o výměře 100 m2 manželům Kozubíkovým z důvodu možného budoucího umístění SSO Zemanova na tento pozemek.
h) Pronájem pozemků p.č 1071/49, 1071/83, 1071/93 a 1071/92
h1) RMČ souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1071/49 o výměře 1335 m2, 1071/93 o výměře 23 m2a 1071/92 o výměře 1393 m2 z úrovně města Brna společnosti ARKTIDA, spol. s r.o., Hviezdoslavova 47, Brno.
h2) RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1071/83 o výměře 517 m2 z úrovně města Brna společnosti ARKTIDA, spol. s r.o., Hviezdoslavova 47, Brno, za předpokladu, že bude umožněn přístup na pozemek p.č. 1071/1.
h3) RMČ nadále trvá na svém usnesení ze dne 21.8.2002 a souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1071/55 v k.ú. Slatina společnosti ARKTIDA, spol. s r.o., Hviezdoslavova 47, Brno.
i) Vyjádření k oplocení pozemku
RMČ souhlasí s oplocením pozemků p.č. 486/2 a p.č. 486/17 při hranici s pozemkem p.č. 504/2 panem Nowaczykem, Buzkova 1, Brno za podmínky, že se bude jednat o stavbu dočasnou, a to nejdéle na dobu dle nájemní smlouvy a p. Nowaczyk nebude požadovat po MČ náhradu vložených investic.
j) Převod nájemní smlouvy
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 366/2 o výměře 23 m2 za 4,- Kč/m2/rok panu Martinu Fajmanovi, Zemědělská 20, Brno a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
k) Plán oprav komunikací v roce 2004
k1) RMČ schvaluje plán oprav komunikací v roce 2004, který tvoří přílohu tohoto usnesení a je uložen na MO.
k2) RMČ pověřuje starostu jednáním s. a.s. Brněnské komunikace ve věci opravy ul. Šmahova v úseku Řípská - Drážní a chodníku na ul. Hviezdoslavova.

 

IV/37/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-V/2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I-V/2004 s náklady 2.044.870,40 Kč a výnosy 9.638.407,40 Kč.
b) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi Miroslavou Hájkovou, Rousínovská 26, byt č. 11, I. kat., 1+1 a Josefem a Martou Kráčmarovými, Loosova 6, 638 00 Brno, byt č. 1, I. kat., 2+1, OV a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s Josefem a Martou Kráčmarovými na dobu neurčitou.
c) Výměna bytů - Ing. Eva Procházková, Prostějovská 5
RMČ nesouhlasí s navrženou výměnou bytů mezi Ing. Evou Procházkovou, Prostějovská 5, byt č. 1, 3+1 - Ing. Pavlem Musilem, Božetěchova 83, byt č. 25, 1+1, VLT s.r.o. - Lukášem Němcem, Jircháře 11, byt č. 1, kat. III., 1+0, MČ Brno-střed - Hanou Húskovou, Zvěřinova 3, byt č. 11, 3+1, MČ Černovice, Petrem Švábem, Horácké nám. 9, byt č. 11, 3+1, MČ Řečkovice. Důvodem nesouhlasu jsou závažné chyby v žádosti, např. Ing. Procházka má trvalé bydliště Nejedlého 9, Brno.
d) Prodloužení nájmu bytu
RMČ schvaluje úpravu doby nájmu níže uvedeným nájemcům takto:
- Helena Bartošová, Tilhonova 51 .............. do 30.6.2005
- Olga Minaříková, Tilhonova 51 .............. do 30.6.2005
- Antonín Koníček, Rousínovská 30 .............. do 30.6.2006
- Oldřiška Kyseláková, Rousínovská 32 .............. do 30.6.2006
- Jitka Rosenbergerová, Bedřichovická 19 .............. do 30.6.2006
- Romana Semotámová, Rousínovská 30 .............. doba neurčitá
- Miroslava Kadlecová, Tilhonova 51.............. 30.9.2004
- Rudolf Průcha, Bučovická 11 .............. doba neurčitá
- Jiří Konečný, Vlnitá 4 .............. do 30.6.2006
- Martin Kolařík, Rousínovská 24 .............. do 30.6.2005
- Vladimír Boháč, Vlnitá 21 .............. doba neurčitá
- Olga Porybná, Bučovická 12 .............. doba neurčitá
e) Prominutí penále Ing. Josef Poduška, Bučovická 15
RMČ promíjí Ing. Josefovi Poduškovi, Bučovická 15 penále z dluhu na nájmu ve výši 1.096,- Kč.
f) Prominutí penále - manž. Švecovi, Bučovická 14
RMČ promíjí manž. Švecovým, Bučovická 14 penále z dluhu na nájmu ve výši 4.477,-Kč.
g) Instalace plynového topidla do fasády - Lubomír Florián, Tilhonova 52A
RMČ neuděluje výjimku z usnesení ze 12. schůze RMČ ze dne 9.6.1999 panu Lubomírovi Floriánovi, Tilhonova 52A ve věci zaústění plyn. topidla do fasády domu.
h) Podnájem v bytě - Martina Blane, Vlnitá 15
RMČ souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu určitou do 30.6.2005 mezi pí Martinou Blane, Vlnitá 15, byt. č. 7 a podnájemníkem a pověřuje místostarostu podpisem "Souhlasu pronajímatele obecního bytu s podnájemní smlouvou nájemce".
ch) Přidělení bytu nájemci bytu obecního domu Tržní 2
ch1) RMČ schvaluje přidělení obecního bytu 2+1, č. 6 na ul. Tilhonova 81mimo pořadník panu Zdeňkovi Mátlovi, dříve Tržní 2 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
ch2) RMČ doporučuje ZMČ ratifikovat usnesení RMČ č. IV/37/3ch1).

 

IV/37/5 Schválení darovací smlouvy AZ KLIMA s.r.o.
RMČ schvaluje darovací smlouvu AZ KLIMA s.r.o., Tilhonova 59, 627 00 Brno a pověřuje starostu MČ jejím podpisem.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/36. RMČ 9.6.2004

Jednání zahájil a řídil místostarosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/36/2 b) Prodej pozemků p.č. 915 a p.č. 1481/2
IV/36/2 c) Prodej kinokřesel
a schválen. 4-0-0

 

IV/36/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - IV. 2004 hlavní činnost
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
Na jednání se dostavila p. Dostálová.
b) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
c) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
d) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
e) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
f) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0

 

IV/36/2 Hospodaření s majetkem - předložila Ing. Rotreklová
a) Prodloužení nájemní smlouvy s firmou FiBiZ s.r.o.
Předložený návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-1
Vzhledem k vydanému ÚR předložila ing. Rotreklová další návrh na usnesení, který byl rovněž přijat. 4-0-1
b) Prodej pozemků p.č. 915 a p.č. 1481/2 - vyjádření k podmínkám prodeje
Na žádost MMB, se rada vyjádřila k podmínkám prodeje těchto pozemků. 4-0-1
Dále souhlasila s variantou č. I prodeje, která představuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Brnem a společností Arch. Design - Atelier DoS s.r.o. 4-0-1
a potvrdila ukončení nájemních smluv, které se váží k těmto pozemkům. 4-0-1
c) Prodej kinokřesel
Na základě toho, že se přihlásil kupec na nepotřebná křesla z bývalého kina Beseda, stanovila rada pro účely prodeje jejich cenu. 5-0-0

 

IV/36/3 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Pravidla pro přidělování obecních bytů.
Nad předloženým materiálem proběhla obsáhlá diskuze. Připomínky BO zpracuje a dopracovaný materiál bude předložen na mimořádném zasedání ZMČ.
b) Bytové hospodářství MČ Brno-Slatina
Rada se seznámila a vzala na vědomí předloženou písemnou zprávu o správě bytů v MČ. Shodla se na tom, že se jedná o výchozí materiál pro zpracování koncepce byt. hospodářství v MČ. 5-0-0
c) Spolupráce se soudním exekutorem - JUDr. Lubomír Zálešák
Vedoucí odboru podal na zasedání doplňující informace, týkající se referencí o této exekutorské kanceláři. Rada po zvážení všech argumentů rozhodla řešit prostřednictvím této kanceláře tři dlužníky na nájemném. 5-0-0

 

IV/36/4 Novely zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina- předložila tajemnice.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0

 

IV/36/5 Hody 2004 - dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání Slatinských hodů 2004 - předložila tajemnice
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
Rada se rozhodla pozvat na své zasedání dne 30.6. hlavního pořadatele a zástupce stárků, aby podali informace o aktuálním stavu připravenosti letošních hodů.

 

IV/36/6 Program IV/10. zasedání ZMČ dne 24. 6. 2004
Rada schválila tento program 10. zasedání ZMČ:
IV/10/1 Slib člena zastupitelstva
IV/10/2 Kontrola plnění usnesení
IV/10/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 hlavní činnost (IV/33/1c)
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004 (IV/33/1b)
c) Rozpočtové opatření č. 6/2004 (IV/35/1a)
d) Rozpočtové opatření č. 7/2004 (IV/35/1b)
IV/10/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za 1. čtvrtletí r. 2004 (IV/33/3a)
b) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6 (IV/35/3c)
c) Vzdání se práva a prominutí pohledávky (IV/35/3f)
d) Pravidla pro přidělování obecních bytů (IV/36/3a)
IV/10/5 Novely zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina (IV/36/4)
IV/10/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/10/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/10/8 Interpelace
IV/10/9 Různé
IV/10/10 Závěr 5-0-0

 

IV/36/7 Komise
Rada vzala na vědomí, že dne 7. 6. zasedala komise pro rozvoj MČ. Vzhledem k tomu, že ze zápisu není dostatečně jasné o čem komise jednala, požaduje rada, aby byl více vypovídající.

 

IV/36/9 Kontrola plnění usnesení
Bod nebyl projednáván.

 

Ing. Jiří Navrátil Mgr. Helena Skolková
starosta ověřovatelka
 

Usnesení IV/36. RMČ 9.6.2004


IV/36/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - IV. 2004 hlavní činnost
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - IV. 2004 s příjmy ve výši 12.986.643,20 Kč, financováním ve výši - 108.488,80 Kč a s výdaji ve výši 10.464.552,81 Kč.
b) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2004
c) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. čtvrtletí r. 2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za I. čtvrtletí r. 2004
d) Výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření ŠJ Jihomoravské nám. 2 za I. čtvrtletí r. 2004
e) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. čtvrtletí r. 2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za I. čtvrtletí r. 2004
f) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2004

 

IV/36/2 Hospodaření s majetkem
a) Prodloužení nájemní smlouvy s firmou FiBiZ s.r.o.
a1) RMČ ruší své unesení ze dne 17.3.2004 pod bodem IV/30/2a.
a2) RMČ souhlasí , v souvislosti se schváleným ÚR č. 165, se stavbou polyfunkčního objektu budovaného firmou FiBiZ s.r.o., Cejl 79a na části pozemků p.č. 1588 a p.č. 1586 v k.ú. Slatina. Na tyto pozemky byla podepsána nájemní smlouva na zařízení staveniště č. PN 1/2004. Majetkové vypořádání stavbou dotčených pozemků bude provedeno po kolaudaci díla.
b) Prodej pozemků p.č. 915 a p.č. 1481/2 - vyjádření k podmínkám prodeje
b1) RMČ souhlasí s provedením prodeje těchto pozemků dle varianty I.
b2) RMČ souhlasí s podmínkami prodeje pozemků p.č. 915 a p.č. 1481/2 v k.ú. Slatina.
b3) RMČ potvrzuje ukončení nájemních smluv vztahujících se k těmto parcelám k 31.1.2005.
c) Prodej kinokřesel
RMČ stanoví za účelem prodeje cenu kinokřesla 80,- Kč/kus.

 

IV/36/3 Bytový odbor
b) Bytové hospodářství MČ Brno-Slatina
RMČ bere na vědomí zprávu bytového odboru "Bytové hospodářství v MČ Brno - Slatina".
c) Spolupráce se soudním exekutorem - JUDr. Lubomír Zálešák
RMČ schvaluje, aby BO zajistil prostřednictvím exekutorské kanceláře JUDr. Lubomír Zálešák sepsání exekutorského zápisu ve smyslu zákona o exekutorech s těmito nájemci: Effenberger Radek-Bučovická 7, Baštová Jitka-Dědická 8, Zábršová Jarmila-Prostějovská 3.

 

IV/36/4 Novely zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina
RMČ doporučuje ZMČ schválit změnu zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina formou nového úplného znění zřizovacích listin.

 

IV/36/5 Hody 2004 - dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání Slatinských hodů 2004
RMČ pronajímá bezplatně slatinským stárkům sál na Přemyslově nám. 18 za účelem nácviku hodů 2004 v termínu od 1.7.-10.9.2004 každé úterý a čtvrtek vždy od 18.00 do 22.00 hod. a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o pořádání Slatinských hodů 2004.

 

IV/36/6 Program IV/10. zasedání ZMČ dne 24. 6. 2004
RMČ schvaluje program 10. zasedání ZMČ.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

 

Zápis z IV/35. RMČ 26.5.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek. 5-0-2
Program jednání byl doplněn o body:
IV/35/1/c) Rozpočtové opatření č. 5/2004
IV/35/2/j) Prodej části pozemku p.č. 1009/1
IV/35/7/
b) Žádost agentury Vendulka
c) Pověření ředitelce ZŠ Jihomoravské nám. 2
d) Prohlášení náhradníka členem ZMČ
e) Otevření kožní ambulance
a schválen 7-0-0

 

IV/35/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a) Rozpočtové opatření č. 6/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 7/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 5/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/35/2 Hospodaření s majetkem - předložila Ing. Rotreklová
a) Prodej pozemků - Bytové družstvo Strážnická 2, 4, 6
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Prodej pozemků - FIBIZ, s.r.o., Cejl 79a, Brno
Jedná se o žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1586 a části pozemku p.č. 1588 a žádost o dočasný pronájem části pozemku p.č. 1586.
K oběma žádostem proběhla rozsáhlá diskuze. Rada s prodejem pozemků souhlasí, avšak až po kolaudaci objektu, který zde FIBIZ s.r.o. staví. P. Čech s prodejem pozemků nesouhlasí. 5-0-1
S pronájmem části pozemku p.č. 1586 a 1588 rada vyslovila souhlas. 5-0-1
c) Bezplatné převedení kinokřesel - Český svaz chovatelů
Na jednání rady byla předložena ještě žádost o doprodej 60-100 ks těchto křesel a to MO KDU-ČSL Černá Pole - Lesná. Rada dává před bezplatným převodem přednost prodeji těchto křesel a stanoví minimální cenu 80,- Kč za kus. MO projedná prodej křesel s oběma zájemci a stanovisko sdělí radě.
d) Vyjádření k akci „ Brno-Přemyslovo nám. - rekonstrukce nn“ - JME Brno
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
e) Vyjádření k akci „ Brno-Slatina, Podstránská - rekonstrukce nn“ - JME Brno
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
f) Prodej pozemků - p. Smyček, Ečerova 15, Brno
Z diskuze vyplynul nový návrh na usnesení, a to podmíněný souhlas s prodejem. 7-0-0
g) Prodej pozemku - manželé Kozubíkovi
Pozemek je zatím určen pro případné přemístění střediska SSO. Rada se proto zatím k žádosti o prodej části tohoto pozemku nevyjádřila a žádá komisi pro rozvoj MČ o vytipování jiného vhodného pozemku pro přemístění SSO. Po stanovisku komise se rada k žádosti vrátí.
h) Výzva více zájemcům č. O/02/04 „Nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině“
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 7-0-0
ch) Soupis provedených prací na objektu “Kino Beseda“
Na základě ustanovení článek VII, odst. 2 a 3 nájemní smlouvy č. 30/2003 ze dne 10.6.2003 předložil pan Vít Šťastný soupis provedených prací na objektu kina Beseda. Rada uložila MO prověřit tento soupis prací a posoudit ho z hlediska zhodnocení objektu. 7-0-0
Dále souhlasila s pronájmem části pozemku p. Šťastnému za účelem zřízení letní zahrádky a uložila MO prověřit nájemní vztahy k pozemku p.č. 1777/0. 7-0-0
i) Pronájem nebytových prostor - Přemyslovo nám. 24/26
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
j) Žádost o prodej části pozemku - AB AUTO Brno, spol. s r.o.
Vzhledem k tomu, že se k žádosti nevyjadřovala komise pro rozvoj MČ ani MaKo, byla další projednávání žádosti staženo z programu jednání.

 

IV/35/3 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Výzva více zájemcům 01/04 „Regenerace bytového domu Dědická 14,16,18, Brno-Slatina“
Se zprávami z jednání komise se rada seznámila na minulém zasedání ZMČ. Vzhledem k tomu že se vyjasnilo financování stavby, s návrhem usnesení vyslovila rada souhlas. -0-0
b) Výzva více zájemcům 02/04 „Regenerace bytového domu Dědická 1,3,5, Brno-Slatina“
Vzhledem k tomu, že MČ neobdržela všechny požadované dotace a stavba není finančně kryta, ruší rada toto výběrové řízení. 6-0-1
c) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Výměna bytu - Iveta Blahušová, Rousínovská 11
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1
e) Pronájem nebytového prostoru - Zdeněk a Blanka Kořízkovi, Rousínovská 15
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-1
f) Prominutí penále - Jan Vejrosta, Bučovická 11
Po obsáhlé diskuzi nakonec rada doporučila ZMČ, aby bylo upuštěno od vymáhání penále a penále bylo prominuto. 6-0-1
g) Výzva více zájemcům č.04/04 „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně-Slatině“
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-1

 

Z jednání se vzdálila p. Skolková.

 

IV/35/4 "Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice-Tuřany"
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0

 

IV/35/5 Smlouva o nájmu pozemku č. PN 1/2004 - písemně předložil JUDr. Janků
Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem. 6-0-0

 

IV/35/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápisy z jednání komisí: majetkové ze dne 11.5. a bytové ze dne 17.5. Na jednání byla předložen návrh předsedkyně bytové komise na dočasné pozastavení členství nebo odvolání p. Dokoupila z funkce člena bytové komise z důvodu jeho podjatosti. Rada p. Dokoupila z funkce člena bytové komise odvolala. 6-0-1

 

IV/35/7 Různé
a) Postup přípravy a realizace stavby Dostavba Přemyslova náměstí
P. starosta podal ústní informace o:
1) Svěření inženýrské činnosti na realizaci stavby Dostavba Přemyslova náměstí (DPn)
2) Dopis občanského sdružení ze dne 17.5.2004
3) Rozpočtové opatření města Brna na financování stavby DPn
4) Vyvěšení záměru o pronájmu nebo prodeji pozemků na výstavbu 3. etapy DPn
b) Žádost agentury Vendulka
Žádost nebyla pro neúplnost projednávána.
c) Pověření ředitelky ZŠ Jihomoravské nám. 2
Rada pověřila p. ředitelku uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nevyužitých učeben a ostatních prostor ZUŠ Smetanova 8, 602 00 Brno. 7-0-0
d) Prohlášení náhradníka členem ZMČ
P. starosta obdržel od p. Miroslava Nose písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva MČ. Vzhledem k tomu prohlásila rada členem ZMČ prvního náhradníka z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů - Za všestranný rozvoj Slatiny. 7-0-0
e) Otevření kožní ambulance
P. Čech informoval radu, že dne 24.6.2004 bude v 17.00 hod slavnostně otevřena kožní ambulance MUDr. Janíčkové na ul. Matlachova.

 

IV/35/ Kontrola plnění usnesení
Nebyla provedena.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Cenek
starosta ověřovatel zápisu

Usnesení z IV/35. RMČ 26.5.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek. 5-0-2
Program jednání byl doplněn o body:
IV/35/1/c) Rozpočtové opatření č. 5/2004
IV/35/2/j) Prodej části pozemku p.č. 1009/1
IV/35/7/
b) Žádost agentury Vendulka
c) Pověření ředitelce ZŠ Jihomoravské nám. 2
d) Prohlášení náhradníka členem ZMČ
e) Otevření kožní ambulance
a schválen 7-0-0

 

IV/35/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a) Rozpočtové opatření č. 6/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 7/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 5/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/35/2 Hospodaření s majetkem - předložila Ing. Rotreklová
a) Prodej pozemků - Bytové družstvo Strážnická 2, 4, 6
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Prodej pozemků - FIBIZ, s.r.o., Cejl 79a, Brno
Jedná se o žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1586 a části pozemku p.č. 1588 a žádost o dočasný pronájem části pozemku p.č. 1586.
K oběma žádostem proběhla rozsáhlá diskuze. Rada s prodejem pozemků souhlasí, avšak až po kolaudaci objektu, který zde FIBIZ s.r.o. staví. P. Čech s prodejem pozemků nesouhlasí. 5-0-1
S pronájmem části pozemku p.č. 1586 a 1588 rada vyslovila souhlas. 5-0-1
c) Bezplatné převedení kinokřesel - Český svaz chovatelů
Na jednání rady byla předložena ještě žádost o doprodej 60-100 ks těchto křesel a to MO KDU-ČSL Černá Pole - Lesná. Rada dává před bezplatným převodem přednost prodeji těchto křesel a stanoví minimální cenu 80,- Kč za kus. MO projedná prodej křesel s oběma zájemci a stanovisko sdělí radě.
d) Vyjádření k akci „ Brno-Přemyslovo nám. - rekonstrukce nn“ - JME Brno
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
e) Vyjádření k akci „ Brno-Slatina, Podstránská - rekonstrukce nn“ - JME Brno
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
f) Prodej pozemků - p. Smyček, Ečerova 15, Brno
Z diskuze vyplynul nový návrh na usnesení, a to podmíněný souhlas s prodejem. 7-0-0
g) Prodej pozemku - manželé Kozubíkovi
Pozemek je zatím určen pro případné přemístění střediska SSO. Rada se proto zatím k žádosti o prodej části tohoto pozemku nevyjádřila a žádá komisi pro rozvoj MČ o vytipování jiného vhodného pozemku pro přemístění SSO. Po stanovisku komise se rada k žádosti vrátí.
h) Výzva více zájemcům č. O/02/04 „Nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině“
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 7-0-0
ch) Soupis provedených prací na objektu “Kino Beseda“
Na základě ustanovení článek VII, odst. 2 a 3 nájemní smlouvy č. 30/2003 ze dne 10.6.2003 předložil pan Vít Šťastný soupis provedených prací na objektu kina Beseda. Rada uložila MO prověřit tento soupis prací a posoudit ho z hlediska zhodnocení objektu. 7-0-0
Dále souhlasila s pronájmem části pozemku p. Šťastnému za účelem zřízení letní zahrádky a uložila MO prověřit nájemní vztahy k pozemku p.č. 1777/0. 7-0-0
i) Pronájem nebytových prostor - Přemyslovo nám. 24/26
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
j) Žádost o prodej části pozemku - AB AUTO Brno, spol. s r.o.
Vzhledem k tomu, že se k žádosti nevyjadřovala komise pro rozvoj MČ ani MaKo, byla další projednávání žádosti staženo z programu jednání.

 

IV/35/3 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Výzva více zájemcům 01/04 „Regenerace bytového domu Dědická 14,16,18, Brno-Slatina“
Se zprávami z jednání komise se rada seznámila na minulém zasedání ZMČ. Vzhledem k tomu že se vyjasnilo financování stavby, s návrhem usnesení vyslovila rada souhlas. -0-0
b) Výzva více zájemcům 02/04 „Regenerace bytového domu Dědická 1,3,5, Brno-Slatina“
Vzhledem k tomu, že MČ neobdržela všechny požadované dotace a stavba není finančně kryta, ruší rada toto výběrové řízení. 6-0-1
c) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Výměna bytu - Iveta Blahušová, Rousínovská 11
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1
e) Pronájem nebytového prostoru - Zdeněk a Blanka Kořízkovi, Rousínovská 15
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-1
f) Prominutí penále - Jan Vejrosta, Bučovická 11
Po obsáhlé diskuzi nakonec rada doporučila ZMČ, aby bylo upuštěno od vymáhání penále a penále bylo prominuto. 6-0-1
g) Výzva více zájemcům č.04/04 „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně-Slatině“
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-1

 

Z jednání se vzdálila p. Skolková.

 

IV/35/4 "Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice-Tuřany"
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0

 

IV/35/5 Smlouva o nájmu pozemku č. PN 1/2004 - písemně předložil JUDr. Janků
Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem. 6-0-0

 

IV/35/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápisy z jednání komisí: majetkové ze dne 11.5. a bytové ze dne 17.5. Na jednání byla předložen návrh předsedkyně bytové komise na dočasné pozastavení členství nebo odvolání p. Dokoupila z funkce člena bytové komise z důvodu jeho podjatosti. Rada p. Dokoupila z funkce člena bytové komise odvolala. 6-0-1

 

IV/35/7 Různé
a) Postup přípravy a realizace stavby Dostavba Přemyslova náměstí
P. starosta podal ústní informace o:
1) Svěření inženýrské činnosti na realizaci stavby Dostavba Přemyslova náměstí (DPn)
2) Dopis občanského sdružení ze dne 17.5.2004
3) Rozpočtové opatření města Brna na financování stavby DPn
4) Vyvěšení záměru o pronájmu nebo prodeji pozemků na výstavbu 3. etapy DPn
b) Žádost agentury Vendulka
Žádost nebyla pro neúplnost projednávána.
c) Pověření ředitelky ZŠ Jihomoravské nám. 2
Rada pověřila p. ředitelku uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nevyužitých učeben a ostatních prostor ZUŠ Smetanova 8, 602 00 Brno. 7-0-0
d) Prohlášení náhradníka členem ZMČ
P. starosta obdržel od p. Miroslava Nose písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva MČ. Vzhledem k tomu prohlásila rada členem ZMČ prvního náhradníka z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů - Za všestranný rozvoj Slatiny. 7-0-0
e) Otevření kožní ambulance
P. Čech informoval radu, že dne 24.6.2004 bude v 17.00 hod slavnostně otevřena kožní ambulance MUDr. Janíčkové na ul. Matlachova.

 

IV/35/ Kontrola plnění usnesení
Nebyla provedena.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Cenek
starosta ověřovatel zápisu

Zápis z IV/34. RMČ 12.5.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
34/2h) Interpelace p. Weinlicha
34/7e) "CTP Brno - Brněnská průmyslová zóna, Černovická terasa, území "A" a "B", vk.ú.Černovice, Slatina, Tuřany, okr. Brno - město"
a schválen 4-0-0

 

IV/34/1 Hospodaření s majetkem - předložila Ing. Rotreklová
a) Výzva více zájemcům č. O/01/04 "Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5 - realizacedoporučení energetického auditu."
Rada se seznámila s se zápisy z jednání komise pro otevírání obálek a z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 4-0-0
a vybrala dodavatele zakázky 4-0-0
b) Pískoviště na území MČ Brno - Slatina
Rada se seznámila se čtyřmi variantními návrhy na úpravu ploch bývalých pískovišť:
1) odstranění , zavezení zeminou, osetí trávou - 10 pískovišť
náklady na 1 pískoviště:
odstranění pískoviště a zavezení zeminou 5.000,00 Kč
osetí trávou 600,00 Kč

  5.600,00 Kč
 
2) odstranění, zavezení zeminou, výsadba vzrostlého stromu, osetí trávou - 7 pískovišť
náklady na 1 pískoviště
odstranění pískoviště a zavezení zeminou 5.000,00 Kč
výsadba vzrostlého stromu a osetí trávou 6.000,00 Kč

  11.000,00 Kč
 
3) odtěžení písku,zavezení zeminou,výsadba vzrostlého stromu,obsyp borkou - 2pískoviště
náklady na 1 pískoviště
odstranění písku a zavezení zeminou 3.000,00 Kč
výsadba vzrostlého stromu s obsypem borkou 6.500,00 Kč
oprava sezení - prken 4.000,00 Kč

  13.500,00 Kč
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavili p. Čech a p. Čechová.
V letošním roce je zatím k dispozici objem finančních prostředků ve výši 70.000,- Kč. Po krátké diskuzi přijala rada usnesení. 6-0-0

 

IV/34/2 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Hospodaření VHČ za období I-IV/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
b) Výzva více zájemcům 01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14,16,18,Brno-Slatina".
Rada se seznámila se zprávou společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek v tomto výběrovém řízení. 6-0-0
Rada řešila otázku finančního zajištění stavby. Dodavatel bude vybrán na příštím zasedání rady.
c) Výzva více zájemcům 02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1,3,5, Brno-Slatina"
Rada se seznámila se zprávou společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek v tomto výběrovém řízení. 6-0-0
Rada řešila otázku finančního krytí stavby. Dodavatel bude vybrán na příštím zasedání RMČ.
d) Prominutí části penále - Jan Kvapil, Vlnitá 3
Po diskuzi byl návrh usnesení schválen. 5-1-0
e) Výměna bytu - Jan Kvapil, Vlnitá 3
Po diskuzi byl návrh usnesení schválen. 4-1-1
f) Pravidla pro přidělování obecních bytů
Nad návrhem pravidel proběhla obsáhlá diskuze. Členové rady se shodli na dílčích úpravách. Materiál bude dopracován a předložen na příštím zasedání.
g) Spolupráce se soudním exekutorem - JUDr. Lubomír Zálešák
Dr. Zálešák seznámil přítomné s nabídkou spolupráce v exekučním řízení.
h) Interpelace na RMČ - p. Weinlich
Rada se opětovně zabývala otázkou různé výše nájemného v bytech svěřených MČ a konstatovala, že rozdílnou výši nájemného přinesl historický vývoj svěřování hospodaření s byty MČ a budování nástaveb bytových domů. Z tohoto důvodu trvá na svém usnesení přijatém dne 17.3.2004 pod bodem IV/30/3m), kdy se otázkou úpravy výše nájemného zabývala na podnět p. Dokoupila.

 

IV/34/3 Četnost a časový harmonogram údržby veřejného prostranství v roce 2004 - písemně předložila Mgr. Gillarová
Rada v rámci diskuze upravila termín podzimního výhrabu trávníků a poté harmonogram údržby schválila. 7-0-0

 

IV/34/4 Smlouva o nájmu pozemku č. PN 1/2004 - písemně předložil JUDr. Janků
Připomínky slatinského oddílu pétangue "SLOPE BRNO" k návrhu smlouvy, který předložila MČ přednesl přímo na zasedání p. starosta. Vzhledem k této skutečnosti bude dopracovaný návrh smlouvy předložen na příštím zasedání rady.

 

IV/34/5 Volby do EP - předložil starosta a tajemnice
Rada se shodla na tom, že předvolební inzerce ve zpravodaji bude zpoplatněna jako nekomerční inzerce a poté oba návrhy usnesení schválila. 7-0-0

 

IV/34/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj MČ ze dne 3.5.

 

IV/34/7 Různé
a) Rušení nočního klidu na ul. Langrova
Radní obdrželi kopii stížnosti na rušení nočního klidu na ul. Langrova. Kroky, které v této záležitosti podnikla MČ shrnul p. starosta. Dále informoval radu o tom, že doposud nebyla schválena vyhláška města Brna, která by omezovala provoz restauračních zařízení. Rada proto opětovně žádá MP a Policii ČR o častější provádění kontrol dodržování nočního klidu a veřejného pořádku v této lokalitě. 7-0-0
b) Pronájem části budovy ZŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 - předložil p. místostarosta
Místostarosta podal radě informaci o zájemci o pronájem volných prostor v ZŠ. Rada ho pověřila dalším jednáním s ředitelkou školy ve věci pronájmu tak, aby byly volné prostory pronajaty nejpozději do 1.9.2004. 7-0-0
c) Hody 2004 - předložil starosta
Rada se seznámila s obsahem zápisu z jednání ve věci konání slatinských hodů a vzala na vědomí termín konání a osobu pořadatele. 7-0-0
Schválila bezplatný pronájem hřiště, venkovního nábytku a skladu pro účely této akce 7-0-0
a zavázala se uhradit honorář dechové hudbě a spotřebu el. energie na její ozvučení. 7-0-0
Z diskuze dále vyplynul požadavek na uzavření dohody o zajištění slatinských hodů, kde by byly mj. zakotveny shora schválené závazky MČ a podmínka pro pořadatele spočívající v předložení vyúčtování celé akce. 7-0-0
d) Zpráva ze sněmu starostů ze dne 4.5.2004
Starosta podal ústní informace.
e) "CTP Brno - Brněnská průmyslová zóna, Černovická terasa, území "A" a "B", vk.ú.Černovice, Slatina, Tuřany, okr. Brno - město"
Starosta informoval radu o jednání, které proběhlo dne 11.5.2004 s CTP Project Invest, spol. s r.o. ve věci projednání požadavků MČ Brno - Slatina na vypracování dokumentace EIA. MČ byla jediným účastníkem řízení, který tento požadavek vznesl. Na základě závěrů z tohoto jednání se rada shodla na tom, že nebude trvat na zpracování této dokumentace. 5-1-1

 

IV/34/8 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří Navrátil Mgr. Helena Skolková
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení IV/34. RMČ 12.5.2004

IV/34/1 Hospodaření s majetkem
a) Výzva více zájemcům č. O/01/04 "Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5 - realizace doporučení energetického auditu."
a1) Rada MČ bere na vědomí Zprávu komise otevírání obálek, ze dne 27.4.2004 a Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek, ze dne 29.4.2004 ve výběrovém řízení "Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5 - realizace doporučení energetického auditu" o otevírání obálek a o hodnocení a posouzení nabídek.
a2) Rada MČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky " Školské objekty Jihomoravskénám. 2,3,4,5 - doporučení energetického auditu" firmu P.S.K - pomocné stavební konstrukce, s.r.o.Kabátníkova 2, 661 10 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo v limitní ceně 5,062.084,- Kč.
b) Pískoviště na území MČ Brno - Slatina
RMČ ukládá MO, aby v souladu s předloženými variantami a v návaznosti na schválený rozpočet postupně realizoval úpravu bývalých pískovišť.

 

IV/34/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I-IV/2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I-IV/2004 s náklady 1.553.122,60 Kč a výnosy 7.668 250,13 Kč.
b) Výzva více zájemcům 01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14,16,18,Brno-Slatina".
RMČ bere na vědomí zprávu společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení "Regenerace bytového domu Dědická 14,16,18, Brno-Slatina" o otevírání obálekazprávu o hodnocení a posouzení nabídek.
c) Výzva více zájemcům 02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1,3,5,Brno-Slatina".
RMČ bere na vědomí zprávu společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení "Regenerace bytového domu Dědická 1,3,5, Brno-Slatina" o otevírání obálekazprávu o hodnocení a posouzení nabídek.
d) Prominutí části penále - Jan Kvapil, Vlnitá 3
RMČ promíjí p. Janu Kvapilovi, Vlnitá 3 penále za dlužné nájemné ve výši 12.562,50 Kč.
e) Výměna bytu - Jan Kvapil, Vlnitá 3
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi p. Janem Kvapilem, Vlnitá 3 a pí. Petrou Hájkovou, Vyma- zalova 19 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Petrou Hájkovou na dobu určitou do 31.5.2006 s tím, že v případě plnění povinností vyplývajících z této nájemní smlouvy bude smlouva poté uzavřena na dobu neurčitou.

 

IV/34/3 Četnost a časový harmonogram údržby veřejného prostranství v roce 2004
RMČ schvaluje čas. harmonogram a četnost údržby veř. prostranství v MČ na rok 2004. Harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na TO a MO.

 

IV/34/5 Volby do Evropského parlamentu
a) V souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu RMČ vyhrazuje jako plochu pro vylepení plakátů pro předvolební kampaň světelnou reklamní tabuli tzv."City light" u OC Slatinka, a to od26.5.2004.
b) Pro prezentaci kandidujících politických stran do Evropského parlamentu RMČ vyhrazuje dvě strany ve slatinském zpravodaji k uveřejnění předvolební inzerce, která bude zpoplatněna jako nekomerční inzerce. Rozsah jedné volební prezentace bude upřesněn v návaznosti na počet zájemců.

 

IV/34/7 Různé
a) Rušení nočního klidu na ul. Langrova
RMČ žádá Městskou policii a Policii ČR o intezívnější provádění kontrol dodržování nočního klidu na ul. Langrova a Loučky v okolí restaurace Las Pegas.
b) Pronájem části budovy ZŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
RMČ pověřuje místostarostu jednáním s ředitelkou ZŠ Jihomoravské nám. 2 ve věci pronájmu volných prostor ve škole k 1.9.2004.
c) Hody 2004
c1) RMČ bere na vědomí, že pořadateli Slatinských hodů 2004 ve dnech 10.,11. a 12.9. jsou slatinští stárci zastoupeni p. Romanem Zapletalem a p. Marek Šauer.
c2) RMČ schvaluje bezplatný pronájem hřiště při ul. Černozemní a jednoho skladu v areálu Přemyslova nám. 24/26 stárkům za účelem pořádání Slatinských hodů 2004 a bezplatné zapůjčení venkovního nábytku, vč. pódia
c3) RMČ schvaluje úhradu honoráře ve výši 40.000,- Kč dechové hudbě Dambořanka z rozpočtu MČ a úhradu el. energie na její ozvučení.
c4) RMČ ukládá vedoucímu VO připravit a projednat s pořadateli návrh dohody o pořádání hodů.
e) "CTP Brno - Brněnská průmyslová zóna, Černovická terasa, území "A" a "B", vk.ú.Černovice, Slatina, Tuřany, okr. Brno - město"
RMČ netrvá na posuzování vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/33. RMČ 28.4.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek. 4-0-0
Program byl doplněn o body:
IV/33/1d) Odměny ředitelkám škol a školských zařízení
IV/33/2f) Prodej části pozemku p.č. 2954/1
a schválen. 5-0-0

 

IV/33/1 Hospodaření s rozpočtem
Předložila p. Wiesnerová
a) Odměna řediteli TS Slatina
Oba návrhy usnesení byly schváleny bez diskuze. 5-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
c) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 hlavní činnost
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila p. Skolková.
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
d) Odměny ředitelkám škol a školských zařízení
Materiál předložil p. místostarosta. V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil p. Čech. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1

 

IV/33/2 Hospodaření s majetkem
Předložila Ing. Rotreklová
a) Převod nájemní smlouvy pí Jana Rodová
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze.. 7-0-0
b) Převod nájemní smlouvy pí Ivana Korbičková
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Prodej části pozemku v lokalitě Černovičky
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2954/1 - p. Musil
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1
e) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/03/04 na dodavatele stavby: "Dostavba Přemyslova náměstí" v Brně - Slatině
Předložený materiál doplnil p. starosta. Informoval radu, že město Brno zatím MČ nesvěřilo investorskou činnost na tuto investiční akci. Členové rady se shodli na tom, že výběrové řízení vyhlásí. 7-0-0
Stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek. 7-0-0
Jmenovala členy a náhradníky do společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek 7-0-0
a schválila návrh seznamu obesílaných firem. 7-0-0
f) Prodej části pozemku p.č. 2954/1 - p. Zdražil
Oba návrhy usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-1

 

IV/33/3 Bytový odbor
Předložil Ing. Zůbek
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2004
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava ploché střechy bytového domu Rousínovská 14,16,18, Brno-Slatina"
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 6-1-0
c) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. 05/04 "Úklid společných prostor obecních bytových domů v MČ Brno-Slatina"
Rada se shodla na vypsání výběrového řízení a schválila text výzvy 7-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek 7-0-0
jmenovala členy a náhradníky společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek 7-0-0
a upravila a schválila návrh seznamu obesílaných firem. 7-0-0
d) Vyřazení poplatku z prodlení vyměřených do r. 2000 z podrozvahové evidence VHČ (nad 20 tis. Kč)
Rada projednala předložený materiál, shodla se však, že o návrhu usnesení nebude hlasovat.
e) Výměna bytů
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
f) Mandátní smlouva - mandatář Leopold Golda, dodatek č. 1
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-2
g) Zrušení poplatku za používání STA
Z diskuze vyplynul požadavek na doplnění návrhu usnesení, poté bylo usnesení přijato. 7-0-0
h) Prominutí penále - Anna Přikrylová, Dědická 18
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 7-0-0
ch) Prominutí penále - Sandra Neumanová, Vlnitá 9
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 5-1-1
i) Souhlas k podnájemní smlouvě pí Večerková, Rousínovská 36
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 5-0-2
j) Pronájem nebytového prostoru - Eva Vítková, Rousínovská 15
Z diskuze vyplynulo, že majetkový odbor prověří možnost uskladnění nábytku v areálu na Přemyslově náměstí. Návrh usnesení byl přijat. 7-0-0
k) Interpelace p. Weinlicha
Rada se seznámila s obsahem interpelace, z diskuze vyplynulo, že stanovisko zaujme na příštím zasedání.
l) Kritéria pro přidělování obecních bytů s pohledávkou MČ
V rámci diskuze byla některá kritéria upravena. P. Cenek podal návrh, aby byly zásady pro přidělování bytů v MČ (bez pohledávky a s pohledávkou) zpracovány do jednoho materiálu. Rada toto akceptovala. Materiál bude dopracován a přeložen na příště.
Jednání rady opustily p. Čechová a p. Skolková.

 

IV/33/4 Přeložka inženýrských sítí ze soukromých pozemků do budované komunikace ulice Kellnerova
Předložil p. starosta
Návrh usnesení byl přijat. 5-0-0

 

IV/33/5 Příloha č. 1 a č. 2 Statutu sociálního fondu

b>

předložila tajemnice
Po upřesnění důvodů předložení materiálu byl návrh na usnesení přijat. 5-0-0

 

IV/33/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápisy z jednání komisí: bytová ze dne 19.4. a sociální 19.4.

 

IV/33/7 Různé
P. starosta předložil radě žádost tajemnice o schválení zahraniční pracovní cesty do Lotyšska, kterou zajišťuje Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Rada s pracovní cestou souhlasila. 5-0-0

 

IV/33/8 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Cenek
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatel

Usnesení IV/33. RMČ 28.4.2004

IV/33/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Odměna řediteli TS Slatina
a1) RMČ schvaluje odměnu řediteli TS Slatina ve výši 4.986,- Kč v návaznosti na dosažení zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2003 dle Ukazatelů hospodaření TS r. 2003, bod 3. Odměna bude vyplacena v měsíci květnu 2004 z prostředků dotace na provoz r. 2004. Povinné související odvody budou hrazeny z rezervního fondu TS.
a2) RMČ ukládá řediteli TS vyplatit zaměstnancům TS Slatina odměnu v návaznosti na dosažení zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2003 dle Ukazatelů hospodaření TS r. 2003, bod 3, v celkové výši 4.986,- Kč. Odměna bude vyplacena v měsíci květnu 2004 z prostředků dotace na provoz r. 2004. Povinné související odvody budou hrazeny z rezervního fondu TS.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2004, které zvyšuje příjmy i výdaje rozpočtu o dotaci na realizaci energetického auditu o 3.376 tis. Kč, a to v příjmové části na 40.519 tis. Kč a ve výdajové části na 38.957 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 4 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 hlavní činnost
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 v hlavní činnosti s příjmy ve výši 10.259.926,28 Kč, financováním ve výši - 108.488,80 Kč a s výdaji ve výši 8.598.057,16 Kč.
d) Odměny ředitelkám škol a školských zařízení
RMČ schvaluje odměny ředitelkám školských zařízení takto:
Mgr. Řezáčová   Mgr. Brankovská   pí Havlíčková   pí Suchá
10.000,- Kč 10.000,- Kč 10.000,- Kč 10.000,- Kč

 

IV/33/2 Hospodaření s majetkem
a) Převod nájemní smlouvy pí Jana Rodová
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 250/1 o výměře 226 m2 a p.č. 252 o výměře 54 m2 za 2,-- Kč/m2/rok paní Janě Rodové, Podstránská 20a, Brno a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
b) Převod nájemní smlouvy pí Ivana Korbičková
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 846 o výměře 18 m2 za 20,- Kč/m2/rok paní RNDr. Ivaně Korbičkové, Jírova 13, Brno a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
c) Prodej části pozemku v lokalitě Černovičky
RMČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 112 v k.ú. Slatina o výměře 114 m2 , tj. část, na které se nachází vlastní RD s předzahrádkou, dvorek, prádelna a WC.
d) Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2954/1
d1)Rada ruší své usnesení ze dne 5.3.2003 pod číslem IV/6/2b
d2)Rada MČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2954/1 - veřejné prostranství za účelem výstavby garáže p. Josefu Musilovi, Budínská 30, Brno, za podmínky sepsání nájemní smlouvy s MČ na příjezdovou cestu ke garáži.
e) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/03/04 na dodavatele stavby: "Dostavba Přemyslova náměstí" v Brně - Slatině
e1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku č. O/03/04 na dodavatele stavby: "Dostavba Přemyslova náměstí" v Brně - Slatině
Schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu tohoto usnesení a je uložen na MO.
e2) RMČ stanovuje termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na 3.6. 2004 v 9:00 hod.
e3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Členové: JUDr. Janků, Ing. Rotreklová, Ing. Keberle, 2 členy jmenuje RMB
Náhradníci: JUDr. Dostálová, Ing. Krupová, Ing. Vysočan
e4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
PAREA, s.r.o., Brněnská 445, 682 01 Vyškov
DIRS Brno, s.r.o., Kšírova 215/125, 619 00 Brno
INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno
KOMFORT, a.s., Nové Sady 946/30, 602 00 Brno
MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost, Maříkova 1, 621 00 Brno
f) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2954/1
f1) RMČ ruší své usnesení ze dne 17.3.2004 přijaté pod bodem IV/30/2/g1).
f2) RMČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2954/1 o výměře 2 m2 panu Zdražilovi, Slavkovská 3, Brno.

 

IV/33/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2004 s náklady 1.063.160,80Kč a výnosy 5.770.311,04 Kč.
b) Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava ploché střechy bytového domu Rousínovská 14,16,18, Brno-Slatina"
b1) RMČ schvaluje přímé zadání veřejné zakázky "Oprava ploché střechy bytového domu Rousínovská 14, 16, 18, Brno-Slatina".
b2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Oprava ploché střechy bytového domu Rousínovská 14, 16, 18, Brno-Slatina" firmu Izokrat, s.r.o., Vídeňská 136, 619 00 Brno a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o dílo v limitní ceně 404.572,- Kč.
c) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. 05/04 "Úklid společných prostor obecních bytových domů v MČ Brno-Slatina"
c1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku č.05/04 "Úklid společných prostor obecních bytových domů v MČ Brno-Slatina". Schvaluje text výzvy více zájemcům, který tvoří přílohu tohoto usnesení, a je uložen na BO.
c2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 1.6.2004 v 10.00 hod.
c3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Krupová, pí Krystková, pí Klofáčová
Náhradníky jmenuje Ing. Zůbek, Ing. Machová, pí Sedláčková
c4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
ISS česká republika s.r.o., Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno
BONAR, s.r.o., Lidická 77, 602 00 Brno
HECTAS - TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY s.r.o., Okružní 29a, 636 00 Brno
Jan Kolek, Mutěnická 13, 628 00 Brno
Pavel Simr, úklidové služby a poradenství v oboru, Lesnická 38, 613 00 Brno
Úklidové služby Šárka, Olomoucká 6, 618 00 Brno
e) Výměna bytů
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi Ing. Evou Procházkovou, Prostějovská 5, byt č. 1, přízemí, 3+1 - Věrou Horváthovou, Valtická 6, byt č. 13, 4. poschodí, 2+kk, SBD Mír - Hanou Húskovou, Zvěřinova 3, byt č. 7, 3. poschodí, 3+1,MČ B.-Černovice, - Petrem Švábem, Horácké nám.9, byt č.11, 2. poschodí, 3+1, MČ B.-Řečkovice a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Petrem Švábem na dobu neurčitou.
f) Mandátní smlouva - mandatář Leopold Golda, dodatek č. 1
RMČ schvaluje úpravu Mandátní smlouvy ze dne 17.9.2001, mandatář Leopold Golda, v čl. IV. smlouvy takto:
Výše úplaty je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí 25 % z částky vymožené z dluhu na nájemném a 25 % z poplatku z prodlení, který bude mandantářem vymožen jako příslušenství hlavní pohledávky.
V ostatním ujednání se Mandátní smlouva nemění.
g) Zrušení poplatku za používání STA
RMČ přijímá všeobecnou zásadu k příjmu tel. signálu pomocí STA. STA je možné odpojit na základě souhlasu všech nájemců v domě, potom nebude ve vyúčtovatelných službách nájemcům kalkulována záloha za používání STA. K opětovnému připojení je rovněž třeba souhlasu všech nájemníků.
h) Prominutí penále - Anna Přikrylová, Dědická 18
RMČ promíjí p. Přikrylové, Dědická 18 část penále za dlužné nájemné ve výši 50% tj. 3.431,- Kč.
ch) Prominutí penále - Sandra Neumanová, Vlnitá 9
RMČ promíjí p. Neumanové, Vlnitá 9 část penále za dlužné nájemné ve výši 50%, tj. 1.887,- Kč.
i) Souhlas k podnájemní smlouvě pí Večerková, Rousínovská 36
RMČ nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na byt Rousínovská 36, byt č.1, 2+1, mezi nájemcem bytu Kateřinou Veverkovou a podnájemcem Karolínou Heinlovou.
j) Pronájem nebytového prostoru - Eva Vítková, Rousínovská 15
RMČ neschvaluje pronájem nebytového prostoru v domě Rousínovská 13 pí Evě Vítkové, Rousínovská 15 z důvodu nevhodnosti nebyt. prostoru pro podnikatelské účely.

 

IV/33/4 Přeložka inženýrských sítí ze soukromých pozemků do budované komunikace ulice Kellnerova
RMČ pověřuje starostu jednáním se starostou obce Šlapanice o zajištění financí na přeložku vodovodu.

 

IV/33/5 Příloha č. 1 a č. 2 Statutu sociálního fondu
RMČ schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 Statutu sociálního fondu.

 

IV/33/7 Různé
RMČ schvaluje tajemnici zahraniční pracovní cestu ve dnech 30.5. - 6.6.2004.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/32. RMČ 14.4.2004


Přítomni dle prezenční listiny
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Čechová. 4-0-1
Program jednání byl upraven a doplněn o bod IV/32/1b) Ukazatele hospodaření TS Slatina a schválen. 5-0-0

 

IV/32/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
b) Ukazatele hospodaření Technických služeb Slatina na rok 2004
Rada bez další diskuze schválila ukazatele hospodaření, do kterých byly zapracovány závěry z minulého zasedání RMČ. 6-0-0

 

IV/32/2 Hospodaření s majetkem - předložil starosta
Dostavba Přemyslova náměstí v Brně - Slatině
P. starosta předložil radě záměr MČ požádat město Brno o svěření inženýrské činnosti na tuto investiční akci. Rada souhlasila s návrhem usnesení. 7-0-0

 

IV/32/3 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Přidělení obecního bytu Rousínovská 36
Rada návrh usnesení přijala bez diskuze. 7-0-0
b) Přidělení obecního bytu Bučovická 7
RMČ v rámci diskuze vybrala jiného žadatele o byt a poté návrh usnesení přijala. 7-0-0
c) Vývoj dluhů za r. 2003 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999"
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/32/4 Darovací smlouva OSS Brno, spol. s r.o. - předložila tajemnice
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-2

 

IV/32/5 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina - předložila pí Hodaňová
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
Rada vzala vyúčtování VFP na vědomí. 7-0-0
Seznámila se s vysvětlením SK Slatina k použití VFP v rozporu s uzavřenou smlouvou a doporučila ZMČ toto vysvětlení akceptovat a netrvat na vrácení VFP. 7-0-0
Uložila pí Hodaňové vyzvat HC BULLDOGS k vrácení VFP, která nebyla použita v souladu se smlouvou. 7-0-0
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0.

 

IV/32/6 Program IV/9. zasedání ZMČ dne 22.4.2004
Rada schválila program zasedání ZMČ. 7-0-0

 

IV/32/7 KD Černovičky venkovní úpravy - předložil starosta
Rada se seznámila se záměrem venkovních úprav kolem objektu Černovičky 36a (bývalý KD).

 

IV/32/8 Údržba komunikací ve Slatině - předložil starosta
Rada vzala na vědomí žádost MČ na Brněnské komunikace a.s. o opravu komunikací a seznámila se s jejich stanoviskem k této žádosti. V rámci diskuze byly pro jednání starosty s Mgr. Zemanovou dne 15.4. doplněny další požadavky.

 

IV/32/9 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj MČ, která zasedala 5.4.

 

IV/32/10 Různé
P. starosta podal radě ústní Informace o:
a) Zpráva o rozdělení vyšších daňových výnosů MMB za rok 2003 do rozpočtu města Brna
b) Školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5 - doporučení energetického auditu

 

IV/32/11 Kontrola plnění usnesení - předložila pí tajemnice
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří Navrátil Mgr. Olga Čechová
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka
 

Usnesení IV/32. RMČ 14.4.2004

IV/32/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtový výhled na r. 2005-2009.
b) Ukazatele hospodaření Technických služeb Slatina na rok 2004
RMČ schvaluje hospodaření Technických služeb Slatina na rok 2004, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

 

IV/32/2 Hospodaření s majetkem
Dostavba Přemyslova náměstí v Brně - Slatině
RMČ pověřuje starostu podáním žádosti na RMB o pověření MČ zajištěním investiční akce "Dostavba Přemyslova náměstí" v MČ Brno - Slatina.

 

IV/32/3 Bytový odbor
a) Přidělení obecního bytu Rousínovská 36
RMČ schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 na ul. Rousínovská 36 v Brně-Slatině s pí Petrou Čechovou, tč. Bučovická 12 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s tím, že pí Čechová před podpisem smlouvy uhradí pohledávku MČ na bytu ve výši 89.058,- Kč. Toto usnesení nabývá účinnosti až po schválení tohoto postupu přidělení bytu v ZMČ.
b) Přidělení obecního bytu Bučovická 7
RMČ schvaluje uzavření smlouvy o ubytování na do dobu určitou do doby nabytí právní moci výpovědi z nájmu bytu s přivolením soudu dosavadnímu nájemci, nejdéle však do 31.12.2004, a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byt č. 10 na ul. Bučovická 7 s p. Michaelem Kubíkem, Rousínovská 32 a pověřuje místostarostu podpisem uvedených smluv s tím, že p. Kubík uhradí pohledávku MČ na bytě ve výši 96.194,-Kč před podpisem smluv. Toto usnesení nabývá účinnosti až po schválení tohoto postupu přidělení bytu v ZMČ.
c) Vývoj dluhů za r. 2003 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999"
RMČ doporučuje ZMČ vzít zprávu o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999" - vývoj dluhů na r. 2003 na vědomí.

 

IV/32/4 Darovací smlouva OSS Brno, spol. s r.o.
RMČ schvaluje darovací smlouvu č. OD2/2004, OSS Brno, spol. s r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno a pověřuje starostu MČ jejím podpisem.

 

IV/32/5 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
a1)RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003.
a2)RMČ doporučuje ZMČ akceptovat vysvětlení k použití VFP z roku 2003 SK SLATINA a neuplatňovat vůči němu čl. II Smlouvy o bezúplatném převodu finančních prostředků.
a3) RMČ ukládá pí Hodaňové, vyzvat HLC BULLDOGS, aby v souladu se Smlouvou o bezúplatném převodu finančních prostředků, čl. II vrátil nesprávně použitou veřejnou finanční podporu do 30.4.2004 na účet MČ Brno-Slatina.
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004

RMČ doporučuje ZMČ schválit veřejnou finanční podporu neziskovým organizacím v roce 2004 v celkové výši 260.000,- Kč.

 

IV/32/6 Program IV/9. zasedání ZMČ dne 22.4.2004
IV/9/1 Kontrola plnění usnesení
IV/9/2Hospodaření s rozpočtem
a) Vyřazení nedokončených investic (IV/30/1a)
b) Závěrečný účet MČ za rok 2003 (IV/30/1b, IV/29/2a)
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003 (IV/30/1c)
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 (IV/30/1d)
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2003 (IV/30/1e)
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 (IV/30/1f)
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003 (IV/30/1g)
h) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009 (IV/32/1a)
ch) Rozpočtové opatření č. 3/2004 (IV/31/1c)
i) Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory (IV/31/5b)
j) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003 (IV/32/5a1)
k) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004 (IV/32/5b)
IV/9/3 Bytový odbor
a) Uvolněný byt - Rousínovská 26 (IV/30/3h1)
b) Uvolněný byt - Bučovická 7 (IV/30/3ch)
c) Vývoj dluhů za r. 2003 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999" (IV/32/3c)
IV/9/4 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/9/5 Interpelace
IV/9/6 Různé
IV/9/7 Závěr

 

IV/32/8 Údržba komunikací ve Slatině
RMČ bere na vědomí dopis a.s. Brněnské komunikace a pověřuje starostu jednáním o provedení stavebních prací s provozní ředitelkou Mgr. Zemanovou.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis IV/31. RMČ 31.3.2004

Jednání zahájil a řídl p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Dostálová. 4-0-0
Program jednání byl upraven a doplněn o body:
IV/31/2 d) Nájemní smlouva na plynárenské zařízení
IV/31/2 e) Zřízení parkoviště - Gym Blue Sun
IV/31/3 h) Přechod nájmu bytu - Ing. Sedlák, Bučovická 9
IV/31/5 Jmenování pracovní skupiny pro přidělení veřejné finanční podpory
a schválen. 4-0-0

 

IV/31/1 Hospodaření s rozpočtem
Materiály předložila pí Wiesnerová.
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - II. 2004 - hlavní činnost
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 2/2004
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 3/2004
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
d) Změna ukazatelů hospodaření Technických služeb Brno - Slatina
Diskuze se týkala zejména stanovení výše hospodářského výsledku. Rada se shodla na 150 tis. a přijala návrh usnesení předložený pod bodem a). 4-0-0

 

IV/31/2 Hospodaření s majetkem
Materiály předložila Ing. Rotreklová.
a) Žádost o prodej pozemku p.č.442/44 a p.č.442/5 - pan Němec
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
b) Prodej části pozemku p.č. 2252/61 v k.ú. Slatina
Po upřesnění na situační mapce byl návrh usnesení přijat. 4-0-0
c) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/01/04 „Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5-realizace doporučení energetického auditu“
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
d) Nájemní smlouva na plynárenské zařízení
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
Na jednání se dostavil p. Cenek.
e) Zřízení parkoviště - Gym Blue Sun
Diskuse se týkala otázky vhodnosti návrhu umístění nových parkovacích míst. Vzhledem ke zhuštěnému provozu a přístupové komunikace ke školským zařízením s návrhem umístění parkovišť rada nesouhlasí. 0-5-0

 

IV/31/3 Bytový odbor
Materiály předložil Ing. Zůbek.
a) Hospodaření VHČ I-II/2004
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 5-0-0
b) Výměna bytu - Jiří Novotný, Bučovická 18
Oba návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 5-0-0
c) Výměna bytu - Jitka Lastovicová, Rousínovská 18
Z diskuze vyplynulo, že s novým nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou - 1 rok a v případě, že bude řádně platit nájemné, bude nájem prodloužen na dobu neurčitou. 5-0-0
Na jednání se dostavila pí Skolková.
d) Vyřazení poplatků z prodlení vyměřených do r. 2000 z podrozvahové evidence VHČ (do 20 tis. Kč)
Po obsáhlé diskuzi byl návrh na usnesení jednomyslně přijat. 6-0-0
e) Vyřazení poplatků z prodlení vyměřených do r. 2000 z podrozvahové evidence VHČ (nad 20 tis. Kč)
Z diskuze vyplynulo, že materiál by měl před předložením do ZMČ projednat napřed finanční výbor. Návrh na usnesení nebyl přijat. 3-0-3
f) Výzva více zájemcům 04/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně-Slatině".
Rada vyhlásila výběrové řízení a schválila text výzvy na výše citovanou zakázku. 6-0-0
Stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek. 6-0-0
Jmenovala společnou komisi a náhradníky členů 6-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 6-0-0
g) Nájem na dobu určitou - Vladimír Krejčí, Dědická 11
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
h) Přechod nájmu bytu - Ing. Sedlák, Bučovická 9
P. Zůbek podal radě informaci týkající se nájmu bytu dosud užívaným ing. Sedlákem. Rada vzala informace na vědomí.

 

IV/31/4 Projekt "Všechny děti jsou naše" - pravidla
Materiál předložila tajemnice.
Text návrhu pravidel pro poskytování finančních příspěvků byl schválen bez další diskuze. 6-0-0
Na jednáni se dostavila pí Čechová.

 

IV/31/5 Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory
Rada schválila návrhy zástupců jednotlivých politických klubů na členy této pracovní skupiny a doporučila ZMČ, vzhledem k časové tísni, toto jmenování ratifikovat. 6-0-1

 

IV/31/6 Kulturní klubové pořady s MUDr. Radimem Uzlem, CSc.
Písemný materiál předložila pí Jochmanová. Návrhy usnesení byly přijaty. 6-0-1

 

IV/31/7 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise, která zasedala 15.3.

 

IV/31/9 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/31/10 Různé
P. starosta podal radě informace ze Sněmu starostů - zrušení SSO na ul. Zemanova, o aktuálním stavu dostavby Přemyslova náměstí. Proběhla diskuze k optimalizaci škol - do ZMČ půjde návrh na jmenování pracovní skupiny.

 

Ing. Jiří Navrátil JUDr. Margita Dostálová
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení IV/31. RMČ 31.3.2004


IV/31/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - II. 2004 - hlavní činnost
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - II. 2004 s příjmy ve výši 5.166.568,22 Kč a výdaji ve výši 4.950.933,31 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 2/2004
RMČ schvaluje technické rozpočtové opatření č. 2/2004, které nemění celkovou výši rozpočtu. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Rozpočtové opatření č. 3/2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 3/2004, kterým se zapojuje do rozpočtu fond rezerv a rozvoje a sociální fond v celkové výši 260 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření zvyšuje financování na - 1.562 tis. Kč a výdaje na 35.581 tis. Kč.
d) Změna ukazatelů hospodaření Technických služeb Brno - Slatina
RMČ schvaluje změnu v Ukazatelích hospodaření Technických služeb Slatina takto:
- v bodu 3.: Na rok 2004 stanovuje zřizovatel organizaci hospodářský výsledek ve vedlejší hospodářské činnosti ve výši 150.000,- Kč.
- v bodu 1.: V průběhu roku bude % rozdělení následující: v každém čtvrtletí 25% schváleného ročního příspěvku

 

IV/31/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o prodej pozemku p.č.442/44 a p.č.442/5 - pan Němec
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 442/44 o výměře 1m2 a části pozemku p.č. 442/5 o výměře 99m2 k.ú. Slatina panu Němcovi, Žitná 30, Brno
b) Prodej části pozemku p.č. 2252/61 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2252/61 (dle nového GP p.č. 2252/61 díl b o výměře 384 m2 a díl d o výměře 381 m2) firmě Chobola s.r.o., Řípská 20a, Brno a Stratus, s.r.o., Masná 34, Brno.
c) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/01/04 "Školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5 - realizace doporučení energetického auditu"
c1) RMČ ruší své usnesení IV/27/3 b2), kterým stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 6.4.2004 v 10:00 hod.
c2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 27.4.2004 v 10:00 hod.
c3) RMČ ruší své usnesení IV/27/3 b4), kterým stanovila termín pro hodnocení nabídek na 8.4.2004 v 10:00 hod.
c4) RMČ stanovuje termín pro hodnocení nabídek na 29.4.2004 v 10:00 hod.
d) Nájemní smlouva na plynárenské zařízení
RMČ schvaluje smlouvu o nájmu a zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení při ul. Řípská - Langrova (Loučky) mezi MČ Brno - Slatina a JmP a.s. Plynárenská 499/1 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/31/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-II/2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I-II/2004 s náklady 533.366,50 Kč a výnosy 3.897 340,50 Kč.
b) Výměna bytu - Jiří Novotný, Bučovická 18
b1) RMČ schvaluje výměnu bytů mezi p. Novotným, Bučovická 18 a pí Annou Kusákovou, Kotlářská 44 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Kusákovou na dobu neurčitou.
b2) RMČ ukládá právníkovi ÚMČ vzít zpět žalobu na výpověď z nájmu bytu s přivolením soudu a podat žalobu na dlužné penále z dluhu na nájmu, které k datu 18.3.2004 činí 96.007,-Kč.
c) Výměna bytu - Jitka Lastovicová, Rousínovská 18
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Lastovicovou, Rousínovská 18 a p. Horynou, Lidická 75 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Horynou na dobu určitou -1 roku.
d) Vyřazení poplatků z prodlení vyměřených do r. 2000 z podrozvahové evidence VHČ (do 20 tis. Kč)
RMČ schvaluje vyřazení poplatků z prodlení vyměřených do r. 2000 z titulu dluhu na nájmu z podrozvahové evidence vedlejší hospodářské činnosti z důvodu jejich nevymahatelnosti u těchto nájemců:
Přemysl Formánek, Dědická 1 6.546,73 Kč
Martin Krejčí, Rousínovská 8 12.554,-  Kč
Jiří Novotný, Bučovická 18 16.404,-  Kč
Alexandr Sedláček, Rousínovská 12   8.031,27 Kč
Jan Dvořák, Vlnitá 8 1.803,10 Kč
f) Výzva více zájemcům 04/04 „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně-Slatině“.
f1) RMČ podle § 49b) zák.199/1994 Sb. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně - Slatině“ a schvaluje text výzvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
f2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 13.5.2004 v 10.00 hod.
f3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek: Ing. Keberle, Bc. Stoklásková, Ing. Krupová, Ing. Machová, Ing. Zůbek
Náhradníci: Ing. Cenek, JUDr. Janků, Ing. Veselý
f4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
INTER-STAV, s.r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno
OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno
PROGIS, s.r.o., Jeronýmova 23, 618 00 Brno
g) Nájem na dobu určitou - Vladimír Krejčí, Dědická 11
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Vladimírem Krejčím, Dědická 11 do 31.3.2006 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.

 

IV/31/4 Projekt „Všechny děti jsou naše“ - pravidla
RMČ schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků v rámci projektu „Všechny děti jsou naše“. Text pravidel tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a je uložen na sociálním odboru.

 

IV/31/5 Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory
a) RMČ jmenuje pracovní skupinu pro přiznání veřejné finanční podpory ve složení: p. Čech, p. Musil, p. Ides, ing. Keberle, Mgr. Skolková, p. Sedláčková.
b) RMČ doporučuje ZMČ ratifikovat usnesení přijaté pod bodem IV/31/5a).

 

IV/31/6 Kulturní klubové pořady s MUDr. Radimem Uzlem, CSc.
a) RMČ schvaluje uspořádání dvou dopoledních klubových pořadů s MUDr. Radimem Uzlem, CSc. v říjnu 2004 pro slatinské základní školy a Gymnázium Šlapanice a jednoho večerního představení pro širokou veřejnost.
b) RMČ stanovuje cenu vstupného na dopolední představení pro žáky slatinských ZŠ ve výši 20,-Kč na žáka a 100,-Kč na večerní představení pro veřejnost.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

 

Zápis z IV/30. RMČ 17.3.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek 4-0-0
Program byl doplněn o body:
IV/30/1h) Veřejná finanční podpora na rok 2004
IV/30/2n) Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení
IV/30/2o) Vyjádření k pronájmu pozemku - manželé Polákovi
IV/30/3m) Nájemné v domech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2004
IV/30/3n) Pronájem nebytového prostoru - Dědická 5
IV/30/3o) Výzva více zájemcům 03/04 „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině“
IV/30/3p) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
a schválen. 5-0-0

 

IV/30/1 Hospodaření s rozpočtem
Body předložila pí Wiesnerová.
a) Vyřazení nedokončených investic
Po vysvětlení byl návrh usnesení schválen. 5-0-0
b) Výsledky hospodaření MČ za rok. 2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003
Během projednávání tohoto bodu se dostavila pí Dostálová.
Pí Wiesnerová zodpověděla dotaz p. Čecha týkající se poplatků za telefon. Poté byl návrh usnesení přijat. 6-0-0
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za rok 2003
Po zodpovězení dotazů byl návrh usnesení přijat. 6-0-0
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za rok 2003
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
h) Veřejná finanční podpora na rok 2004
Rada v diskuzi navrhla objem finančních prostředků, který doporučuje ZMČ vyčlenit na finanční podporu 6-0-0
a doporučila starostovi sestavit pracovní skupinu na rozdělení těchto prostředků. 6-0-0

 

IV/30/2 Hospodaření s majetkem
Body předložila Ing. Rotreklová.
a) Prodloužení nájemní smlouvy - fa FiBiZ s.r.o
P. starosta podal doplňující informace a po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 5-0-1
b) Pronájem prostor k zajištění výuky na ZŠ Jihomoravské nám. 2
Z diskuze vyplynulo, že o pronájmu volných prostor v budově ZŠ by si mělo rozhodnout vedení ZŠ. Žádosti obou subjektů budou předány škole k posouzení. Rada uložila místostarostovi projednat celou záležitost s ředitelkou školy. 5-0-1
c) Žádost o umístění reklamní trampolíny - pí Holásková
Rada se v diskuzi zabývala vhodnosti umístění trampolíny a a otázkou bezpečného přístupu. Po diskuzi navrhované usnesení nepřijala. 0-6-0
d) Žádost o souhlas s prodejem pozemků - fa SmiPe spol. s.r.o.
Situování pozemků bylo upřesněno na mapě. Po diskuzi byly upraveny návrhy na usnesení, které byly poté oba přijaty: d1) 5-0-1
d2) 6-0-0
e) Žádost o pronájem stodoly na sklad - f. SmiPe spol s.r.o.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
f) Žádost o prodej pozemku p.č.442/44 a p.č.442/5 - pan Nemecy
K vyjádření k prodeji požaduje rada znát, jak je pozemek přístupný a doporučuje šetření na místě. K žádosti se vyjádří na svém příštím zasedání.
g) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2954/1 - pan Zdražil
Po krátké diskuzi byly oba návrhy na usnesení přijaty. 4-1-1
h) Žádost o prodej pozemku p.č. 2600/2 a části p.č. 3571/46 - pan Liška
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
ch) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2879 - pan Šupka
Po diskuzi nakonec rada s pronájmem části pozemku z úrovně města Brna souhlasila. 4-0-2
i) Prominutí poplatků za pronájem - Divadelní soubor J. K. Tyla
Po krátké diskuzi byly oba návrhy na usnesení jednomyslně přijaty. 6-0-0
j) Žádost o povolení pálení čarodějnic a prominutí poplatků - paní Hrdličková
Z diskuze vyplynulo, že areál Přemyslova náměstí není vhodný pro pořádání akce „pálení čarodějnic“, neboť zde probíhá výstavba. Rada doporučuje divadelnímu souboru pořádat tuto akci na hřišti na ul. Černozemní, souhlasí s bezplatným zapůjčením nábytku a promíjí veškeré poplatky spojené s touto akcí. 6-0-0
k) Žádost o souhlas se směnou pozemků - Brněnské komunikace a.s.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
l) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/02/04 na dodavatele nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině
Rada v diskuzi upřesnila obsah nabídky a stanovila hodnotící kritéria. Poté navrhovaná usnesení jednomyslně schválila. 6-0-0
m) Žádost OTS MMB o vyslovení souhlasu s demontáží veřejného osvětlení
Po diskuzi nakonec rada s demontáží stožárů VO souhlasila. 5-0-1
požaduje však jeho obnovu. 6-0-0
n) Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení:
1) K2 Jihomoravské nám - instalace DPS pro všechny BD na ul. Strážnická a pro BD na ul. Bučovická 8, 10, 12, 14, 16, 18,
2) K5 Zlínská - instalace DPS . pro BD na ul. Dědická 20, 22, 24, 26, 28, 30, pro všechny BD na ul. Kroměřížská a pro BD na ul. Mikulčická - lichá
3) K6 Dědická - instalace DPS - pro BD Dědická 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 a BD na ul. Rousínovská - sudá
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
o) Vyjádření k pronájmu pozemku - manželé Polákovi
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-1

 

IV/30/3 Bytový odbor
Body předložil ing. Zůbek.
a) Výměna bytu p. František Reichmann, Kroměřížská 11
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
b) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 8
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
c) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 10
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
d) Pronájem nebytového prostoru - Dědická
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
e) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 15
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
f) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 21
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
g) Podnájem v bytě - David Šotkovský, Tilhonova 67
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
h) Uvolněný byt - Jan Florián, Rousínovská 36
Vzhledem k tomu, že na bytě vázne pohledávka MČ z titulu dlužného nájemného a nejeví se reálně úhrada pohledávky v rámci dědického řízení, souhlasí rada s návrhem BK a BO na pronajmutí bytu tomu nájemci, který uhradí veškeré pohledávky a doporučuje ZMČ tento postup schválit. 6-0-0
Zároveň uložila BO a BK provést výběr budoucího nájemce se seznamu žadatelů o byt a předložit radě návrh na pronájem k rozhodnutí.6-0-0
ch) Uvolněný byt - Miroslav Jonáš, Bučovická 7
Vzhledem k tomu, že se nejedná o byt právně volný, doporučuje rada ZMČ využít tento byt zatím pro ubytování, s tím že bude uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o případné úhradě pohledávky MČ vztahující se k tomuto bytu z titulu dlužného nájemného. 6-0-0
i) Nájem na dobu určitou - pí Miroslava Kadlecová, Tilhonova 51
P. Zůbek radu informoval o nových skutečnostech: dlužný nájem byl uhrazen, nájemce žádá o prominutí penále. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy, 6-0-0
nevyhovuje však žádosri o prominutí penále. 6-0-0
j) Nájem na dobu určitou - p. Milan Maršálek, Rousínovská 32
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
k) Bytové jádro - pí Lucie Nováková, Rousínovská 11
Rada se v diskuzi shodla na tom, že pro poskytnutí příspěvku na rekonstrukci bytového jádra nájemce nesplňuje podmínky dané platnými "zásadami", neboť dluží nájemné. 5-0-1
l) Prominutí penále - p. Andrej Rebro
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
m) Nájemné v domech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2004
V diskuzi se rada shodla na tom, že nebude snižovat nájemné v bytech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2001, ale naopak, jakmile to legislativa umožní, nebude u nájmů v ostatních bytech uplatňovat snížený koeficient z důvodu zhoršeného životného prostředí. 6-0-0
n) Pronájem nebytového prostoru - Dědická 5
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1
o) Výzva více zájemcům 03/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině"
Rada se seznámila se zprávami o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek. 6-0-0
a vybrala zhotovitele díla. 6-0-0
p) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1

 

IV/30/4 Výběr internetového připojení ÚMČ Brno-Slatina
Bod předložil JUDr. Janků
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-1

 

IV/30/5 Stanovení cenové sazby za zveřejnění informací v adresáři podnikatelských subjektů na webových stránkách MČ Brno-Slatina
Bod předložil JUDr. Janků
Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 5-0-1

 

IV/30/6 Kontrola plnění usnesení
Bod předložila p. tajemnice.
P. starosta podal vysvětlení k usnesení č. IV/18/7 KD Černovičky a navrhl, plnění tohoto usnesení dále nesledovat. 6-0-0
Rada poté vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Cenek
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatel

Usnesení IV/30. RMČ 17.3.2004


IV/30/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Vyřazení nedokončených investic
RMČ doporučuje ZMČ schválit vyřazení nedokončených investic provedené v roce 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z účetní evidence majetku MČ.
b) Výsledky hospodaření MČ za rok 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit závěrečný účet MČ za rok 2003.
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003 ve výši 134.899,19 Kč a jeho následující rozdělení do fondů:
rezervní fond 107.919,19 Kč
fond odměn 26.980,- Kč
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za rok 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 ve výši 284.686,29 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za rok 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2003 ve výši 1.110,61 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003 ve výši 14.419,10 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit zlepšený hospodářský výsledek Technických služeb Slatina za r. 2003 ve výši 116.620,27 Kč a jeho následující převod do rezervního fondu.
h) Veřejná finanční podpora na rok 2004
h1) RMČ doporučuje ZMČ zapojit do rozpočtu na rok 2004 z FRR 200 tis. Kč na veřejnou finanční podporu.
h2) RMČ ukládá starostovi sestavit pracovní skupinu pro rozdělení veřejné finanční podpory.

 

IV/30/2 Hospodaření s majetkem
a) Prodloužení nájemní smlouvy - fa FiBiZ s.r.o
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1588 firmě FiBiZ s.r.o.,Cejl 79a na dobu určitou do doby , než kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejdéle však do 31.12.2005, ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
b) Pronájem prostor k zajištění výuky na ZŠ Jihomoravské nám. 2
RMČ ukládá místostarostovi jednat s ředitelkou ZŠ Jihomoravské nám. 2 ve věci pronájmu volných prostor v budově ZŠ.
d) Žádost o souhlas s prodejem pozemků - fa SmiPe spol. s. r. o.
d1) RMČ souhlasí s prodejem části pozemků p.č. 1589/5 (dle nového odd. GP p.č. 1589/11 o výměře 6m2) , část p.č.1589/6 (dle nového odd. GP p.č. 1589/12 o výměře 2m2 ), část p.č. 1589/7 (dle nového odd. GP p.č. 1589/13 o výměře 15m2 ) z úrovně města Brna.
d2) RMČ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č 1589/4 o výměře 74 m2 a dle nového odd. GP
p.č.1589/10 o výměře 38m2 vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou komunikaci a zeleň.
e) Žádost o pronájem stodoly na sklad - f. SmiPe spol s.r.o.
RMČ schvaluje pronájem skladových prostor v areálu Přemyslova náměstí firmě SmiPe s.r.o., Tilhonova 12 , na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou, za 300Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
g) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2954/1 - pan Zdražil
g1) RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2954/1 o výměře 2 m2.
g2) RMČ souhlasí se směnou části pozemku p.č. 2882/2, který je ve vlastnictví pana Zdražila, za část pozemku p.č. 2954/1 ve vlastnictví města Brna.
h) Žádost o prodej pozemku p.č. 2600/2 a části p.č. 3571/46 - pan Liška
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2600/2 o výměře 22m2 a části pozemku p.č. 3571/46 o výměře 52m2 k.ú. Slatina panu Liškovi, Molákova 23, Brno.
ch) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2879 - pan Šupka
RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 2879 o výměře 10 m2 z úrovně města Brna.
i) Prominutí poplatků za pronájem - Divadelní soubor J. K. Tyla
i1) RMČ souhlasí s prominutím nájemného za pronájem sálu Přemyslovo náměstí v období II. pololetí roku 2003 divadelnímu souboru J. K. Tyla.
i2) RMČ souhlasí s prominutím nájemného za pronájem sálu Přemyslovo náměstí v období I. pololetí roku 2004 divadelnímu souboru J. K. Tyla.
j) Žádost o povolení pálení čarodějnic a prominutí poplatků - paní Hrdličková
RMČ povoluje divadelnímu souboru J. K. Tyla pořádání akce "pálení čarodějnic" v prostoru areálu na Černozemní ulici a promíjí veškeré poplatky spojené s pořádáním této akce.
k) Žádost o souhlas se směnou pozemků - Brněnské komunikace a.s.
RMČ souhlasí se směnou pozemku p.č. 2327 v k.ú. Slatina, ve vlastnictví společnosti AREÁL SLATINA, za pozemky p.č. 2329/2, p.č. 2329/6 a p.č. 2342/2 ve vlastnictví statutárního města Brna.
l) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/02/04 na dodavatele nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině
l1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku č. O/02/04 na dodavatele nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině a schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a je uložen na MO.
l2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 6.5.2004 v 8:00 hod.
l3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové: Bc. Stoklásková, JUDr. Dostálová, Ing. Krupová
Náhradníci: JUDr. Janků, Ing. Rotreklová, Ing. Keberle
l4) RMČ stanovuje termín pro hodnocení nabídek na 14.5.2004 v 9:00 hod.
l5) RMČ jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové: JUDr. Janků, Ing. Keberle, Ing. Rotreklová, Ing. Zůbek, Ing. Veselý
Náhradníci: JUDr. Dostálová, Ing. Krupová, Ing. Vysočan
l6) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
STAVOS BRNO , a.s
SKANSKA CZ Region Brno , s.r.o.
Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o.
P.S.K. - Pomocné stavební konstrukce, s.r.o.
IMOS Brno a.s.
m) Žádost OTS MMB o vyslovení souhlasu s demontáží veřejného osvětlení
m1) RMČ souhlasí s demontáží 8 ks sadových stožárů veřejného osvětlení správcem TSB, a.s. v lokalitě od podchodu pod dálničním přivaděčem v úseku od Nové čtvrti po cestu vedoucí k vodárně.
m2) RMČ žádá OTS o zařazení vybudování nového veřejného osvětlení v této lokalitě do plánu investic města Brna.
n) Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení:
1) K2 Jihomoravské nám - instalace DPS pro všechny BD na ul. Strážnická a pro BD na ul. Bučovická 8, 10, 12, 14, 16, 18,
2) K5 Zlínská - instalace DPS . pro BD na ul. Dědická 20, 22, 24, 26, 28, 30, pro všechny BD na ul. Kroměřížská a pro BD na ul. Mikulčická - lichá
3) K6 Dědická - instalace DPS - pro BD Dědická 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 a BD na ul. Rousínovská - sudá
RMČ souhlasí s návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavby:
1) K2 Jihomoravské nám. - instalace DPS
2) K5 Zlínská - instalace DPS
3) K6 Dědická - instalace DPS
za podmínky uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu.
o) Vyjádření k pronájmu pozemku - manželé Polákovi
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 4 o výměře 159 m2 manželům Polákovým, bytem Černovičky 32, z úrovně MČ a ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

 

IV/30/3 Bytový odbor
a) Výměna bytu - p. František Reichmann, Kroměřížská 11
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Františkem Riechmannem, Kroměřížská 11 a p. Rostislavem Ingrem, Blažkova 2 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Ingrem na dobu neurčitou.
b) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 8
b1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Miroslavovi Pazderkovi v domě Rousínovská na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
b2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
c) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 10
c1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Tomáši Bartošovi v domě Rousínovská 10 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
c2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
d) Pronájem nebytového prostoru - Dědická 10
d1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Jozefovi Vovkovi v domě Dědická 10 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
d2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
e) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 15
e1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Ivanovi Černohorskému v domě Rousínovská 15 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
e2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
f) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 21
f1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru pí Evě Svobodové v domě Rousínovská 21 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
f2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
g) Podnájem v bytě - David Šotkovský, Tilhonova 67
RMČ souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu do 31.3.2005 mezi p. Davidem Šotkovským a pí Hanou Váňovou a pověřuje místostarostu podpisem "Souhlasu pronajímatele obecního bytu s podnájemní smlouvou nájemce".
h) Uvolněný byt - Jan Florián, Rousínovská 36
h1) RMČ doporučuje ZMČ souhlasit s následujícím postupem při přidělení bytu po zemřelém Janu Floriánovi, Rousínovská 36, po kterém zůstal dluh na nájemném: RMČ přidělí byt tomu zájemci ze seznamu žadatelů o byt v MČ, který uhradí pohledávku MČ z titulu dlužného nájemného a náklady spojené s vyklizením bytu.
h2) RMČ ukládá BO a bytové komisi vybrat ze seznamu žadatelů o byt ty žadatele, kteří jsou ochotni uhradit pohledávku MČ vztahující se k bytu po p. Floriánovi, Rousínovská 36 a náklady spojené s vyklizením tohoto bytu a předložit RMČ návrh přidělení bytu.
ch) Uvolněný byt - Miroslav Jonáš, Bučovická 7
RMČ doporučuje ZMČ schválit využití fakticky volného bytu po Miroslavu Jonášovi, Bučovická 7 formou uzavření smlouvy o ubytování a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na tento byt s žadatelem o byt, který uhradí veškeré pohledávky MČ z titulu dlužného nájemného vztahující se k tomuto bytu.
i) Nájem na dobu určitou - pí Miroslava Kadlecová, Tilhonova 51
i1) RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. Kadlecovou do 30.6.2004.
i2) RMČ nevyhovuje žádosti p. Kadlecové, Tilhonova 51 o prominutí penále za dlužné nájemné ve výši 4.025,19 Kč.
j) Nájem na dobu určitou - p. Milan Maršálek, Rousínovská 32
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Milanem Maršálkem, Rousínovská 32 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
k) Bytové jádro - pí Lucie Nováková, Rousínovská 11
RMČ nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na rekonstrukci bytového jádra, neboť žadatelka nesplňuje podmínky pro poskytnutí tohoto příspěvku dle zásad o poskytování příspěvku při rekonstrukci bytového jádra v obecním domě - bod II. 3.b).
l) Prominutí penále - p. Andrej Rebro, Prostějovská 9
RMČ promíjí p. Andrejovi Rebrovi, Prostějovská 9 penále za dlužné nájemné ve výši 6.857,-Kč.
m) Nájemné v domech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2004
RMČ nesouhlasí se snížením nájemného v bytech, které byly svěřeny MČ do správy k 1.1.2001.
n) Pronájem nebytového prostoru - Dědická 5
n1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru pí. Renátě Zrzavé v domě Dědická 5 na dobu určitou do 31.3.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
n2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
o) Výzva více zájemcům 03/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině"
o1) RMČ bere na vědomí zprávu společné komise pro otevírání oblek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině" o otevírání obálek a zprávu o hodnocení a posouzení nabídek.
o2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23 v Brně-Slatině" firmu OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo v limitní ceně 2.859.000,- Kč.
p) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí. Miroslavou Hájkovou, Rousínovská 21 a Emilem a Dagmar Dolejšovými, Boskovická 15, Brno za podmínky, že směnitelé předloží kopií smlouvy o převodu nemovitosti (byt Boskovická 15) a následně pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s manželi Dolejšovými na dobu neurčitou.

 

IV/30/4 Výběr internetového připojení ÚMČ Brno-Slatina
RMČ vybírá jako dodavatele připojení ÚMČ do sítě Internet prostřednictvím optického připojení a souvisejících komplexních služeb firmu InfoNet, a.s., ukládá vedoucímu VO připravit příslušnou smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

IV/30/5 Stanovení cenové sazby za zveřejnění informací v adresáři podnikatelských subjektů na webových stránkách MČ Brno-Slatina
RMČ schvaluje sazby za zveřejnění informací v adresáři podnikatelských subjektů na stránkách MČ Brno-Slatina, jmenovitě pro formu 1.- 50,- Kč/měs., formu 2. - 100,- Kč/měs., formu 3. - 150,- Kč/měs. a formu 4. - 300,- Kč/měs.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

 

Zápis z IV/29. RMČ 3.3.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Dostálová 4-0-0
Program jednání byl doplněn o bod:
IV/29/2b Výměna bytu - Jaroslav Pantlík, Rousínovská 8
a schválen. 4-0-0

 

IV/29/1 Hospodaření s majetkem - předložila Ing. Rotreklová
a)Vyjádření obce ke změně v síti škol
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
b) Prominutí navýšení nájemních smluv na zahrádky o inflační koeficient r. 2003
Návrh byl přijat bez diskuze. 4-0-0

 

IV/29/2 Bytový odbor - předložil p. místostarosta
a) Hospodaření VHČ za období I. - XII./2003
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
b) Výměna bytu - Jaroslav Pantlík, Rousínovská 8
Na jednání se dostavil p. Čech.
Po krátké diskuzi bylo uloženo právníkovi ÚMČ, aby vzal zpět žalobu podanou vůči p. Pantlíkovi ve věci dlužného nájmu.
Návrh na usnesení byl schválen. 5-0-0

 

IV/29/3 Žádost Jiřiny Žákové o přehodnocení zamítnutí zmírnění poplatků za užívání veřejného prostranství - předložil JUDr. Janků
Po krátké diskuzi bylo navrženo a schváleno usnesení. 5-0-0

 

IV/29/4 Žádost o bezúplatný pronájem sálu radnice - Diecézní charita Brno EFFETA - předložil JUDr. Janků
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 5-0-0

 

IV/29/5 Žádost o snížení místního poplatku za psa - Andrea Groszková- předložil JUDr. Janků
Návrh byl přijat bez diskuze. 5-0-0

 

IV/29/6 Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku - předložil JUDr. Janků
Krátká diskuze, ze která vzešel návrh na usnesení, který byl přijat. 5-0-0

 

Ing. Jiří Navrátil JUDr. Margita Dostálová
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení IV/29 RMČ 3.3.2004


IV/29/1 Hospodaření s majetkem
a)Vyjádření obce ke změně v síti škol
RMČ souhlasí se zvýšením počtu dětí ve školní družině ZŠ Přemyslovo nám. 1 z počtu 80 na 110 dětí ve školní družině ZŠ Přemyslovo nám. 1 z počtu 80 na 110 dětí od data 1.9.2004.
b) Prominutí navýšení nájemních smluv na zahrádky o inflační koeficient r. 2003
RMČ souhlasí pro rok 2004 s nezvyšováním nájemného na zahrádky z důvodu uplatnění inflačního koeficientu za rok 2003.

 

IV/29/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. - XII./2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření VHČ za období I. - XII./2003 s náklady 21.600.076,12 Kč a výnosy ve výši 22.332.231,50 Kč.
b) Výměna bytu - Jaroslav Pantlík, Rousínovská 8
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi Jaroslavem Pantlíkem, Rousínovská 8, Janou Mikšovou, Přádlacká 9 a Milanem Hájkem, Borodinova 18 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Milanem Hájkem na dobu neurčitou.

 

IV/29/3 Žádost Jiřiny Žákové o přehodnocení zamítnutí zmírnění poplatků za užívání veřejného prostranství
RMČ stanoví poplatky za zábor veřejného prostranství pro umístění letní zahrádky provozované pí Jiřinou Žákovou takto měsíce leden - duben a říjen až prosinec paušální poplatek 1.000,- Kč/měsíc, v ostatním období stanoví poplatky v souladu s vyhláškou města Brna.

 

IV/29/4 Žádost o bezúplatný pronájem sálu radnice - Diecézní charita Brno EFFETA
a) RMČ schvaluje bezplatné poskytnutí sálu Diecézní charitě Brno v termínu od 29.3.-13.4.2004 za účelem uspořádání výstavy prací jejich klientů s mentálním postižením a autismem po složení kauce 3000,-Kč.
b) ukládá VO připravit smlouvu o krátkodobém pronájmu zahrnující kauci 3000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

IV/29/5 Žádost o snížení místního poplatku za psa - Andrea Groszková
RMČ žádost Andrey Groszkové o snížení místního poplatku ze psů zamítá.

 

IV/29/6 Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku
RMČ rozhodla neprovádět v současné době zápis příspěvkových organizací zřízených MČ do Obchodního rejstříku.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

 

Zápis z IV/28. RMČ 18.2.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byla zvolen p. Skolková. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/28/1d) Rozpočtové opatření č. 1/2004
IV/28/2k) Prodej pozemku p.č. 2277/50 - JME a.s.
a schválen 4-0-0

 

IV/27/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila p. Wiesnerová
a) Hospodaření školských příspěvkových organizací
Po krátké diskuzi byla navrhovaná usnesení přijata takto:
a1) 5-0-1
a2) 6-0-0
a3) 6-0-0
a4) 6-0-0
b) Žádost ředitelky Jihomoravské nám. 5
Návrh na usnesení byl přijat. 6-0-0
Z další diskuze týkající se ceny konvektomatu však vyplynul další návrh na usnesení, který rada rovněž přijala. 6-0-0
c) Změna ukazatelů hospodaření Technických služeb Brno - Slatina
P. Cenek podotkl, že by rada měla vycházet z reálných možností TS. P. Wiesnerová podotkla, že ekonomická analýza TS byla povedena v roce 2002. Po diskuzi se radní shodli na tom, že jim bude tato analýza předána a k projednávání tohoto bodu se vrátí až poté, co se s ní seznámí.
d) Rozpočtové opatření č. 1/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 6-0-0

 

IV/27/2 Hospodaření s majetkem - předložila ing. Rotreklová
a) Žádost OTS MMB o vyslovení souhlasu s navrhovaným řešením na úpravu a opravu veřejného osvětlení
Na základě požadavku předsedy osadního výboru Černovičky byla provedena za účasti OTS MMB a TSB kontrola provozuschopnosti veřejného osvětlení na chodnících vedoucích z ul. Podstránské do Juliánova, na obslužné komunikaci vedoucí z ul. Stránské k zadní bráně Zetoru a veřejného osvětlení obslužné komunikace v úseku od podchodu dálničního přivaděče (V Nové čtvrti ) po cestu vedoucí k vodárně. V tomto úseku se nachází velmi poničené stožáry VO, bez osvětlovacích těles, ze stožárů trčí kabely. K vyjádření souhlasu s navrhovaným způsobem řešení situace se však rada chce seznámit i s revizní zprávou, s tím, zda se musí rekonstruovat i vedení, případně zda by se nedaly využít stožáry z ul. Tuřanka , kde probíhá výstavba. Stanovisko rada zaujme až poté.
b) Prodloužení nájemní smlouvy - doc. Broda, Přemyslovo nám. 24/26
Návrhy na usnesení byly jednomyslně přijaty bez další diskuze. 6-0-0
c) Prodloužení nájemní smlouvy - p. Urbánková, Přemyslovo nám. 13
Návrh na usnesení byl jednomyslně přijat bez další diskuze. 6-0-0
d) Pronájem pozemků p.č. 435/5 a 435/7 - sl. Hanzlíčková
Po zodpovězení dotazu byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0
e) Pronájem pozemku p.č. 890/2 - p. Šiková
Návrh na usnesení byl přijat. 6-0-0
Rada doporučuje MO zajistit prohlášení p. Šika o odstoupení od NS.
f) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku - p. Čapková
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
g) Pronájem pozemku pod RD - manž. Sedláčkovi
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
h) Prodej pozemku p.č. 2952/5 - fi. ALIWI JAS s.r.o.
Ing. Rotreklová doplnila aktuální informace (f. ALIWI JAS kontaktovala ÚMČ a vstupuje do práv vyplývajících z nájemní smlouvy na pozemek 2952/5). Z další diskuze pak vyplynulo, že rada souhlasí s prodejem pozemku pod objektem a trvá na pronájmu ostatní plochy. V tomto duchu přijala i usnesení. 5-0-1
ch) Vyjádření k akci „Obchodně - administrativní objekt I-center“
Rada nemá k navrhované akci zásadních připomínek. Doporučuje stavebnímu úřadu přizvat jako účastníky stavebního řízení i majitele přilehlých obytných domů. 4-0-2
i) Prodej pozemku p.č. 1071/50
RMČ bez další diskuze trvá na svém usnesení a nesouhlasí se záměrem prodeje tohoto pozemku. 6-0-0
j) Dostavba Přemyslova náměstí - zrušení svěření pozemků p.č. 1585 a části 1586 MČ za účelem pronájmu
Bod předložil p. starosta. Obsáhle zdůvodnil záměr „odsvěření“ pozemků. Hlavním důvodem je větší možnost zajištění investora. Po obsáhlé diskuzi byl nakonec záměr zrušení svěření pozemků schválen. 4-1-1
k) Prodej pozemku p.č. 2277/50 - JME a.s.
Rada navrhované usnesení schválila. 6-0-0

 

IV/28/3 Bytový odbor - předložil ing. Zůbek
a) Pořadník na přidělení obecního bytu na r.2003 -Kamila Velanová, Přemyslovo nám.1
Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 5-0-1
Na jednání se dostavila p. Dostálová.
b) Výzva více zájemcům 03/04 „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23, Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně-Slatině“.
Vzhledem k zadluženosti MČ se rada rozhodla rekonstrukci ZTI provést pouze ve 3 domech a to na Rousínovské 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 a 23.
Schválila proto upravený text výzvy. 7-0-0
Stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek. 7-0-0
Jmenovala společnou komisi a náhradníky členů. 7-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 7-0-0
c) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 34
Navrhované usnesení bylo přijato bez diskuze. 7-0-0
d) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 29
Rada v diskuzi stanovila dobu pronájmu a výši nájmu a poté usnesení přijala. 7-0-0
e) Informace o plnění IV/23/2h) usnesení RMČ
Rada vzala na vědomí informaci o akceptaci zvýšení nájmu z důvodu provedené regenerace domu:
Bučovická 14,16,18 - navýšení nájmu po zateplení objektu akceptovalo 31 nájemníků. Pouze 1 nájemce - Ing. Josef Hruška, B 16, 3+1 - zvýšení odmítl.
f) Průzkum Dědická 14,16,18 a Dědická 1,3,5
Dále rada vzala na vědomí informaci o provedeném průzkumu o možnosti zvýšení nájmu z důvodu regenerace mezi nájemníky shora uvedených domů:
Nájemníci byli osloveni, formou návratky do 31.1.t.r., zda by souhlasili se zvýšením nájmu o 10,-Kč/m2>/měs.
dům počet bytů   pro proti vráceno návratek
Dědická 14,16,18 32 31 1 (s výhradou) 32
Dědická 1,3,5 24 15 4 19
g) Pořadník na přidělení obecního bytu pro r. 2004
P. tajemnice doplnila předložený materiál o písemné vyjádření sociálního odboru k navrhovanému pořadníku na byt. Rada nakonec po diskuzi zařadila na 5. místo pořadníku místo p. Grycové p. Martinu Mimránkovou a takto upravený pořadník schválila. 6-0-0
h) Výpověď z nájmu bytu - Luboš Cagaš, Tilhonova 61
Rada v diskuzi hledala způsob řešení vzniklé situace. Uložila BO vyzvat p. Luboš Cagaše k obnovení pokojného stavu a vyvolat s ním osobní jednání s upozorněním na možnost výpovědi nájemního vztahu k bytu. 6-0-1
ch) Výpověď z nájmu bytu - Vladimír Sedlák., Bučovická 9
Z diskuze vyplynulo, že rada nesouhlasí s navrhovaným usnesením. Uložila BO vyzvat p. Sedláka k podání vysvětlení ve věci vlastnictví bytu. 6-0-1
i) Výpověď z nájmu bytu - Miroslav Jarý, Mikulčická 8
Rada v diskuzi hledala způsob řešení vzniklé situace. Uložila BO vyzvat p. Miroslava Jarého k obnovení pokojného stavu a vyvolat s ním osobní jednání s upozorněním na možnost výpovědi nájemního vztahu k bytu. 6-0-1
j) Pronájem nebytového prostoru - družstvo
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
k) Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken
Bod byl přeložen z minulého jednání rady. Byl doplněn o další požadované údaje. Rada předložené zásady na poskytnutí přípěvku schválila. 7-0-0

 

IV/28/4 Prominutí místních poplatků ze vstupného
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/28/5 Pojmenování nově vznikající ulice a náměstí
Rada se shodla na pojmenování ulice Kellnerova. 6-0-1
a doporučila ZMČ vybrat pojmenování náměstí ze třech názvů. 7-0-0

 

IV/28/6 Optimalizace ZŠ a MŠ ve Slatině
Písemný materiál předložil p. místostarosta, na zasedání ho ústně doplnil. K písemnému materiálu předložila přímo na zasedání písemné stanovisko i p. Skolková. Po diskuzi nad těmito materiály se rada shodla na tom, že se jedná o vstupní informace pro zahájení jednání ve věci optimalizace školství ve Slatině.

 

IV/28/7 Letecký den v Tuřanech
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/28/8 Vlajka pro Tibet
Po krátké diskuzi se rada shodla na tom, že s vyvěšením vlajky nesouhlasí. 7-0-0

 

IV/28/9 Komise
Rada vzala na vědomí, že komise zasedaly takto: pro rozvoj 2.2., bytová 9.2. a majetková 10.2. Závěry z jednání komisí byly projednány jako samostatné body.

 

IV/28/10 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/28/11 Program 8. zasedání ZMČ
program zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen. 7-0-0

 

IV/28/12 Různé
Státní dotace 2004 panelového sídliště – informace
P. místostarosta podal radě informaci o podmínkách získání dotace v roce 2004.

 

Ing. Jiří Navrátil Mgr. Helena Skolková
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení IV/28. RMČ 18.2.2004

IV/27/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Hospodaření školských příspěvkových organizací
a1) RMČ ukládá všem ředitelkám zřízených školských příspěvkových organizací dodržovat strukturu jimi naplánovaných nákladů dle rozpisu předloženého na ÚMČ.
a2) RMČ ukládá ředitelce ZŠ Jihomoravské nám. 2 rozepsat a zdůvodnit náklady r. 2003 na účtech 501.17, 501.19, 501.20,518.15 a 518.18 do 24. 2. 2004.
a3) RMČ ukládá ředitelce MŠ Jihomoravské nám. 5 zdůvodnit vysoké čerpání za telefony v r. 2003 do 24. 2. 2004.
a4) RMČ ukládá ředitelce MŠ Jihomoravské nám. 5 zajistit v r. 2004 pravidelné měsíční podrobné výpisy všech telefonů, a tyto čtvrtletně předkládat finančnímu výboru s termínem ihned.
b) Žádost ředitelky Jihomoravské nám. 5
b1) RMČ souhlasí s převodem prostředků potřebných na doplacení konvektomatu z rezervního do investičního fondu a s následným doplacením konvektomatu z investičního fondu.
b2) RMČ ukládá starostovi projednat s fi. Maláč Pavel otázku prodeje konvektomatu za cenu dohodnutou v prosinci 2003 (DPH ve výši 5%).
d) Rozpočtové opatření č. 1/2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 1/2004, které zvyšuje příjmy, financování a výdaje rozpočtu o dotaci do školství a převod Klubu důchodců. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 37.143 tis. Kč, financování - 1.822 tis. Kč a výdaje na 35.321 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.

 

IV/27/2 Hospodaření s majetkem
b) Prodloužení nájemní smlouvy - doc. Broda, Přemyslovo nám. 24/26
b1) RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 32/2003 doc. Jana Brody, Dědická 26, Brno do 30.6.2004 za paušál ve výši 400,- Kč/měsíc a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
b2) RMČ pověřuje MO prodlužováním nájemní smlouvy s ohledem na harmonogram výstavby v areálu Přemyslovo nám. 24/26.
c) Prodloužení nájemní smlouvy - p. Urbánková, Přemyslovo nám. 13
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 285/98 paní Zlatě Urbánkové, Pomezní 101, Brno do 30.9.2009 za roční nájem 27.250,- Kč + inflace a zálohy na služby ve výši 18.228,- Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
d) Pronájem pozemků p.č. 435/5 a 435/7 - sl. Hanzlíčková
RMČ souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 435/5 zahrada o výměře 456 m2 za 4,- Kč/m2/rok a 435/7 zastavěná plocha o výměře 16 m2 za 20,- Kč/m2/rok sl. Sylvě Hanzlíčkové, Bratislavská 5a, Brno za podmínky úhrady dluhu ve výši 6.160,-- Kč za p. Sochu, Burianovo nám. 12, Brno, ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
e) Pronájem pozemku p.č. 890/2 - p. Šiková
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 890/2 zahrada o výměře 285 m2 za cenu 3,- Kč/m2/ rok panu Václavu Šikovi, Kabátníkova 4, Brno, ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
f) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku - p. Čapková
f1) RMČ bere na vědomí ukončením nájemní smlouvy na pozemek p.č. 818/1 o výměře 350m2dohodou ke dni 31.1.2004 navrženou manželkou po zemřelém nájemci p. Miloši Čapkovi, Dunajská 13, Brno.
f2) RMČ ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a přidělit zahrádku dle pořadníku.
g) Pronájem pozemku pod RD - manž. Sedláčkovi
RMČ nesouhlasí s pronájmem pozemku pod RD p.č. 52 o výměře 130 m2 manželům Sedláčkovým, Černovičky 45 z úrovně města Brna a ukládá majetkovému odboru požádat o svěření tohoto pozemku za účelem pronájmu.
h) Prodej pozemku p.č. 2952/5 - fi. ALIWI JAS s.r.o.
h1) RMČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2952/5 pod objektem firmě ALIWI JAS, s.r.o., Špitálská 747, Slavkov u Brna.
h2) RMČ ukládá právníkovi úřadu vypracovat nájemní smlouvu na část pozemku 2952/5 a pozemky p.č. 2952/12 2952/13 s fi ALIWI JAS s.r.o.
ch) Vyjádření k akci "Obchodně - administrativní objekt I-center"
RMČ souhlasí s výstavbou budovy "Obchodně - administrativní objekt I-center" na ul. Hviezdoslavova za podmínky dodržení úpravy zeleně podél 103 m dlouhé stěny.
i) Prodej pozemku p.č. 1071/50
RMČ nadále trvá na svém usnesení ze dne 7.1.2004 a nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1071/50 v k.ú. Slatina, neboť se jedná o strategický pozemek pro rozvoj MČ.
j) Dostavba Přemyslova náměstí - zrušení svěření pozemků p.č. 1585 a části 1586 MČ za účelem pronájmu
RMČ schvaluje záměr zrušení svěření pozemků p.č. 1585 a části 1586 v souladu s novým geometrickým plánem.
k) Prodej pozemku p.č. 2277/50 - JME, a.s.
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2277/50 o výměře 4 m2 Jihomoravské energetice, a.s. Lidická 36 Brno.

 

IV/28/3 Bytový odbor
a) Pořadník na přidělení obecního bytu na r.2003 -Kamila Velanová, Přemyslovo nám.1
RMČ vyjímá pí. Kamilu Velanovou, Přemyslovo nám.15 z pořadníku na obecní byt na r.2003, žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o obecní byt.
b) Výzva více zájemcům 03/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17 a Rousínovská 19, 21, 23 v Brně-Slatině".
b1) RMČ podle § 49 zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění výběrové řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7, 9, 11, Rousínovská 13, 15, 17 a Rousínovská 19, 21, 23 v Brně-Slatině" a schvaluje text výzvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
b2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 16.3.2004 v 9.00 hod.
b3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek: Ing. Keberle, Bc. Stoklásková, Ing. Krupová, Ing. Machová, Ing. Zůbek . Náhradníci: Ing. Cenek, dr. Janků, Ing. Veselý
b4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
KNECHT Instalo, V aleji 46, 620 00 Brno
OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno
PROGIS, s.r.o., Jeronýmova 23, 618 00 Brno
c) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 34
c1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Radkovi Hájkovi v domě Rousínovská č. 34 na dobu určitou do 28.2.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
c2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2 /rok. a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
d) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 29
d1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru v domě Rousínovská 29 p. Renatě Zounkové na dobu určitou do 30.6.2006 za účelem využití jako denní místnost ke stávající provozovně.
d2) RMČ schvaluje cenu nájmu denní místnosti na 350,- Kč/m2 /rok, paušál za elektřinu 60,-Kč/měs.
g) Pořadník na přidělení obecního bytu pro r. 2004
RMČ schvaluje níže uvedený pořadník na přidělení obecního bytu pro r.2004:
1. Hana Böhmová, Langrova 1, Slatina
2. Andrea Vlasatá, Prostějovská 2, Slatina
3. Zdeňka Kneslová, Podnásepní 10, B.-střed
4. Dana Davidová, Táborská 194, Židenice
5. Martina Mimránková,Rousínovská 12, Slatina
6. Azylant (vyhl.4/96 MB) - RMČ schválí jmenovitě dodatečně
h) Výpověď z nájmu bytu - Luboš Cagaš, Tilhonova 61
RMČ ukládá BO vyzvat ve spolupráci s právníkem úřadu p. Luboše Cagaše, Tilhonova 61 k obnovení pokojného stavu.
ch) Výpověď z nájmu bytu - Vladimír Sedlák., Bučovická 9
RMČ ukládá BO vyzvat p. Sedláka, Bučovická 9 k podání vysvětlení ve věci vlastnictví bytu na ul. Dědická 26.
i) Výpověď z nájmu bytu - Miroslav Jarý, Mikulčická 8
RMČ ukládá BO vyzvat ve spolupráci s právníkem úřadu p. Miroslava Jarého, Mikulčická 8 k obnovení pokojného stavu.
j) Pronájem nebytového prostoru - družstvo
j1) RMČ schvaluje pronájem místnosti (býv. PBH) v suterénu domu Bučovická 17 "Bytovému družstvu Bučovická 17" na dobu určitou - do data prodeje domů.
j2) Cena nájmu se stanovuje za symbolickou cenu 1,-Kč/m2 /měs., paušál za elektřinu činí 30,-Kč/měs.
k) Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken
RMČ schvaluje "Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken", které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení, která je uložena na BO.

 

IV/28/4 Prominutí místních poplatků ze vstupného
RMČ souhlasí s prominutím místních poplatků ze vstupného na akce pořádané Klubem důchodců Slatina a Divadelním souborem J.K. Tyla v roce 2004.

 

IV/28/5 Pojmenování nově vznikající ulice a náměstí
a) RMČ doporučuje ZMČ vybrat název pro nově vznikající náměstí z těchto možností : Polňačky, Šlapanské, Čechovo.
b) RMČ doporučuje ZMČ schválit název pro nově vznikající ulici: Kellnerova.

 

IV/28/7 Letecký den v Tuřanech
RMČ pověřuje starostu jednáním s představiteli Jihomoravského kraje o podmínkách uspořádání mezinárodního leteckého dne, které budou minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a bydlení ve Slatině.

 

IV/28/8 Vlajka pro Tibet
RMČ Brno neschvaluje vyvěšení vlajky k 45. výročí povstání v Tibetu na budově Radnice Budínská ulice 2.

 

IV/28/11 Program 8. zasedání ZMČ
IV/8/1 Kontrola plnění usnesení
IV/8/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12. 2003 (IV/27/1a)
b) Rozpočtové opatření č. 1/2004 (IV/22/1d)
IV/8/3 Bytový odbor
a) FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18" (IV/27/2a)
b) FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5" (IV/27/2b)
c) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Nástavba bytového domu Vlnitá 5, 7"(IV/27/2c)
IV/8/4 Hospodaření s majetkem
a) Výměna pozemků p.č.1595/3 a p.č. 1592/2 (IV/26/2g).
b) Změna ÚPmB při ul. Hviezdoslavova (IV/26/2h)
IV/8/5 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/8/6 Pojmenování nově vznikající ulice a náměstí (IV/28/15)
IV/8/7 Interpelace
IV/8/8 Různé
IV/8/9 Závěr

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/27. RMČ 4.2.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Čechová. 4-0-1
Program jednání byl doplněn o body:
IV/24/3b Výzva více zájemcům č. O/01/04
IV/24/8 Různé
a schválen. 5-0-0

 

IV/27/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a) Přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12.2003
Po diskuzi byl návrh na usnesení schválen. 5-0-0
Na jednání se dostavil p. Cenek.
b) Změna obecně závazné vyhlášky m. Brna č. 8/1994
Po ústním upřesnění byl návrh na usnesení přijat bez další diskuze. 6-0-0
c) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2 o čerpání fondu rezerv
Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0
d) Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků
Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0

 

IV/27/2 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18"
Úvodem předložil ing. Zůbek zprávu o provedeném průzkumu mezi nájemníky domu o možnosti zvýšení nájemného v souvislosti s provedenou regenerací.
Poté se rozproudila diskuze, která se týkala především způsobu zajištění financování regenerace. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že stavba se bude realizovat za podmínky, že MČ obdrží dotace, půjčku i příspěvek.
Návrhy na usnesení byly přijaty. 6-0-0
b) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5"
Bod byl projednáván společně s předchozím bodem.
Návrhy na usnesení byly přijaty. 6-0-0
c) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Nástavba bytového domu Vlnitá 5, 7"
Ing. Zůbka doplnil p. starosta. Podotkl, že MČ obdržela dotaci od MMR na žádost, která byla podána již v minulém volebním období, je tedy poskytnuta podle "starých pravidel".
P. Čech upozorňuje na to, že se musí upravit přehled zadluženosti MČ k datu v návaznosti na obdrženou dotaci. Poté byly návrhy na usnesení přijaty. 6-0-0
d) Mandátní smlouva REVITAL GARANT, s.r.o.
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení schválen. 4-0-2
e) Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken
Rada se seznámila s předloženým materiálem, z diskuze však vyplynulo, že je třeba předložit i návrh dodatku k nájemní smlouvě a ošetřit úpravu nájemného při následné regeneraci celého domu. Další projednávání tohoto bodu bylo proto ukončeno a BO byl požádán o doplnění.
f) Výzva více zájemcům č.01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14, 16, 18 Brno-Slatina".
Rada se seznámila návrhem na vypsání výběrového řízení a schválila text výzvy 6-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek 6-0-0
jmenovala komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek 6-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 6-0-0
g) Výzva více zájemcům č. 02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1, 3, 5 Brno-Slatina".
Rada se seznámila návrhem na vypsání výběrového řízení a schválila text výzvy 6-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek 6-0-0
jmenovala komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek 6-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 6-0-0
h) Výměna bytu Světlana Pochylá, Dědická 14, byt. č. 6, 1+1
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
ch) Podnájem v bytě - Klára Kinclová, Tilhonova 51
Po diskuzi nakonec rada s podnájmem souhlasila. 4-0-2
i) Pronájem nebytových prostor
Rada s návrhem na pronájem nebytových prostor souhlasila, z diskuze však vyplynul změna ceny nájmu a paušálu za el. proud. 6-0-0
Na jednání s dostavila p. Dostálová
j) Žádost o obnovení pokojného stavu - Jan Blažek, Tilhonova 87
Rada konstatuje, že ubouráním nepoužívaného komínu nedošlo k narušení pokojného stavu nájemníka, neboť ten měl vytápění bytu zajištěno etážovým topením, které instaloval se souhlasem MČ. Vzhledem k vybudování nástavby domu rada nesouhlasí s vytápěním tuhými palivy. 7-0-0

 

IV/27/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyřazení movitých věcí z majetkové a účetní evidence
Rada s návrhy likvidační komise souhlasí, doporučuje však kinokřesla před prodejem nabídnout školským zařízením a část jich umístit v budovách ÚMČ. 7-0-0
b) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/01/04
Rada se seznámila návrhem na vypsání výběrového řízení a schválila text výzvy 7-0-0
stanovila termíny pro podání nabídek a otevírání obálek 7-0-0
jmenovala komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení a posouzení nabídek 7-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 7-0-0

 

IV/27/4 Zmírnění poplatků za povolení umístění předzahrádky před bistrem na Přemyslově nám. 22
Z diskuze vyplynulo, že rada se zmírněním poplatků za užívání veř. prostranství nesouhlasí s trvá na zpoplatnění podle platné vyhlášky. 7-0-0

 

IV/27/5 Zpráva o činnosti a výhled činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Starosta seznámil přítomné se zprávou hasičů o jejich činnosti a výhledu do r. 2008. Rada vzala zprávu na vědomí a požaduje po BO a TO ekonomicky vyhodnotit činnosti, které pro tyto odbory hasiči vykonávají a po VO informaci o výši odvodu MČ HZS, když v MČ nebude JSDH.

 

IV/27/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z bytové komise, která zasedala 26.1.2004.

 

IV/27/7 Kontrola plnění usnesení
Z důvodu nepřítomnosti tajemnice nebyla provedena.

 

IV/27/8 Různé
Starosta radě podal aktuální informace týkající se
a) Přemyslovo nám. 24/26
b) nabídce varovného informačního systému
c) zamýšleném svěření mokřadu na Černovických terasách do správy MČ
d) kauze, týkající se skácení stromu na místním hřbitově.
Dále radní vznesli dotaz na skácení vzrostlé túje u ZŠ na Jihomoravském náměstí.

 

Ing. Jiří Navrátil Olga Čechová
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení IV/27. RMČ 4.2.2004

IV/27/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12.2003
RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12.2003.
b) Změna obecně závazné vyhlášky m. Brna č. 8/1994
RMČ nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterým se doplňuje a mění vyhláška m. Brna č. 8/1994 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin.

.

c) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2 o čerpání fondu rezerv
RMČ schvaluje čerpání rezervního fondu ŠJ Jihomoravské nám. 2 ve výši do 40.000,- Kč na zakoupení staršího 150 l plynového kotle po generální opravě.
d) Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků
d1) RMČ souhlasí se zapojením nevyčerpaných prostředků Klubu důchodců z r. 2003 ve výši 12.860,- Kč do rozpočtu v oblasti podpory seniorů v r. 2004.
d2) RMČ ukládá vedoucí FO zpracovat v tomto smyslu rozpočtové opatření a předloží ho ke schválení ZMČ.

 

IV/27/2 Bytový odbor
a) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18"
a1) RMČ ukládá BO provést aktualizaci žádosti k datu 15.2.2004 na příspěvek a půjčku z FBVmB na stavbu: "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18" a pověřuje místostarostu jejím podpisem.
a2) RMČ bere na vědomí aktualizovaný způsob financování z FBVmB regenerace BD Dědická 14,16,18 takto: příspěvek 2.240 tis. Kč, půjčka 1.500 tis. Kč.
a3) RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí aktualizovaný způsob financování regenerace BD Dědická 14,16,18.
a4) RMČ tímto jmenovitě upřesňuje plán na r. 2004 VHČ BO.
a5) RMČ podmiňuje zahájení stavby získáním dotací ze SR a příspěvku a půjčky z FBVmB.
b) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5
b1) RMČ ukládá BO provést aktualizaci žádosti k datu 15.2.2004 na příspěvek a půjčku z FBVmB na stavbu: "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5" a pověřuje místostarostu jejím podpisem.
b2) RMČ bere na vědomí aktualizovaný způsob financování z FBVmB regenerace BD Dědická 1, 3, 5 takto: příspěvek 1.680 tis. Kč, půjčka 1.500 tis. Kč.
b3) RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí aktualizovaný způsob financování regenerace BD Dědická 1, 3, 5.
b4) RMČ tímto jmenovitě upřesňuje plán na r. 2004 VHČ BO.
b5) RMČ podmiňuje zahájení stavby získáním dotací ze SR a příspěvku a půjčky z FBVmB.
c) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Nástavba bytového domu Vlnitá 5, 7"
c1) RMČ ukládá BO k datu 15.2.2004 provést opravu žádosti na příspěvek a půjčku z FBVmB na dílo "Nástavba bytového domu Vlnitá 5,7" a pověřuje místostarostu podpisem žádosti.
c2) RMČ bere na vědomí aktualizovaný způsob financování z FBVmB díla "Nástavba BD Vlnitá 5,7"takto: příspěvek celkem 1.840 tis. Kč(vč. infrastruktury), půjčka 3.000 tis. Kč.
c3) RMČ doporučuje ZMČ schválit žádost o půjčku z FBVmB ve výši 3.000 tis. Kč na dílo "NástavbaBD Vlnitá 5, 7".
c4) RMČ tímto upřesňuje plán na r.2004 VHČ.
c5) RMČ podmiňuje zahájení stavby získáním půjčky i příspěvku z FBVmB.
d) Mandátní smlouva REVITAL GARANT, s.r.o.
d1) RMČ schvaluje Mandátní smlouvu s firmou REVITAL GARANT, s.r.o., Jiříkovského 6, 602 00 Brno a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
d2) RMČ zplnomocňuje místostarostu a vedoucího BO zadáváním jednotlivých zakázek ke smlouvě dle bodu d1).
f) Výzva více zájemcům č. 01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14, 16, 18 Brno-Slatina".
f1) RMČ vypisuje výběrové řízení podle § 49 zák. 199/1994 Sb., v platném znění na veřejnou zakázku "Regenerace panelového domu Dědická 14, 16, 18 a schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvořípřílohu č.1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
f2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 4.5.2004 v 10:00 hod.
f3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení: Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Cenek, Ing. Zůbek, Ing. Veselý
Náhradníci: Bc. Stoklásková, Ing. Machová, Ing. Krupová
f4) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem:
STAVOPROJEKTA, a.s., Kounicova 67, 602 00 Brno
KOMFORT, a.s., Nové sady 30, 602 00 Brno
FRAMA, s.r.o., Žižkova 17a, 616 00 Brno
TOCHÁČEK, s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
MORAVOSTAV, a.s., Maříkova 1, 621 00 Brno
g) Výzva více zájemcům č.02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1, 3, 5 Brno-Slatina".
g1) RMČ vypisuje výběrové řízení podle § 49 zák. č. 199/1994 Sb. , v platném znění na veřejnou zakázku "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5 a schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohuč. 2 tohoto usnesení a je uložen na BO.
g2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 4.5.2004 v 10:30 hod.
g3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Cenek, Ing. Zůbek, Ing. Veselý
Náhradníci: Bc. Stoklásková, Ing. Machová, Ing. Krupová
g4) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem:
STAVOPROJEKTA, a.s., Kounicova 67, 602 00 Brno
KOMFORT, a.s., Nové sady 30, 602 00 Brno
FRAMA, s.r.o., Žižkova 17a, 616 00 Brno
TOCHÁČEK, s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
MORAVOSTAV, a.s., Maříkova 1, 621 00 Brno
h) Výměna bytu Světlana Pochylá, Dědická 14, byt. č. 6, 1+1
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Světlanou Pochylou, Dědická 14, byt. č. 6, 1+1 a p. Františkem Vičarem, Hybešova 18, Boskovice, byt. č. 11, 1+1 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou s p. Vičarem.
ch) Podnájem v bytě - Klára Kinclová, Tilhonova 51
RMČ souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu do 31.12.2004 mezi sl. Klárou Kinclovou, Tilhonova 51 a sl. Janou Goldovou a pověřuje místostarostu podpisem "Souhlasu pronajímatele obecního bytu spodnájemní smlouvou nájemce".
i) Pronájem nebytových prostor
i1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru pí Šárce Lausové v domě Rousínovská 9 na dobu určitou do 31.12.2004 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
i2) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru pí Michaele Bušinové v domě Dědická 9 na dobu určitou do 31.12.2004 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
i3) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor 150,-Kč/m2/rok a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
j) Žádost o obnovení pokojného stavu - Jan Blažek, Tilhonova 87
RMČ nesouhlasí s vytápěním tuhými palivy bytu nájemce p. Jana Blažka, Tilhonova 87 a pověřuje místostarostu jmenovanému písemně odpovědět.

 

IV/27/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyřazení movitých věcí z majetkové a účetní evidence
a1) RMČ schvaluje vyřazení níže uvedených movitých věcí z majetkové a účetní evidence MČ v celkové částce 146.228,10 Kč: židle otočná 2.708,50 Kč, rychlovarná konvice 890,- Kč, stolní lampa (2 ks) bez ceny, rychlovarná konvice 1.350,- Kč, počítačka CASIO 2.337,- Kč, počítačka ASCOTA 5.087,- Kč, kalkulačka CITIZEN 952,- Kč, tiskárna CANON 6.070,- Kč, džberová stříkačka 2.146,60Kč, přiměšovač na pěnidlo 510,-- Kč, kinokřesla (183 ks) 104.300,85 Kč a podokenní topidlo 14.177,- Kč.
a2) RMČ schvaluje mechanickou likvidaci u těchto věcí: židle otočná 2.708,50 Kč, rychlovarná konvice 890,- Kč, stolní lampa (2 ks) bez ceny, rychlovarná konvice 1.350,- Kč, počítačka CASIO 2.337,- Kč, počítačka ASCOTA 5.087,- Kč, kalkulačka CITIZEN 952,- Kč, tiskárna CANON 6.070,- Kč, džberová stříkačka 2.146,60Kč, přiměšovač na pěnidlo 510,- Kč
a3) RMČ schvaluje likvidaci 183 kinokřesel takto:
- nabídnout bezúplatně školským zařízením
- prodejem nejvyšší cenové nabídce
a ukládá MO tuto likvidaci provést.
b) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/01/04
b1) RMČ vypisuje výběrové řízení podle § 49 zák. č. 199/1994 Sb. , v platném znění na veřejnou zakázku "Školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5 - realizace doporučení energetického auditu." a schvaluje textvýzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení a je uložen na MO.
b2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 6. 4.2004 v 10:00 hod.
b3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Krupová
Náhradníci: Bc. Stoklásková, Ing. Rotreklová
b4) RMČ stanovuje termín pro hodnocení nabídek na 8.4.2004 v 10.00 hod.
b5) RMČ jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
JUDr. Janků, Ing. Keberle, Ing. Rotreklová, Ing. Zůbek, JUDr. Dostálová.
Náhradníci: Bc. Stoklásková, Ing. Krupová, Ing. Vysočan.
b6) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem:
ŽSD, s.r.o. Hlinky 40/102, 603 00 Brno
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
P.S.K. - POMOCNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno
INGA stavební společnost, a.s. Květná 439/5, 603 00 Brno
KVADROS, a.s. Kšírova 385, 619 00 Brno

 

IV/27/4 Zmírnění poplatků za povolení umístění předzahrádky před bistrem na Přemyslově nám. 22
RMČ nesouhlasí se snížením poplatků za užívání veřejného prostranství před bistrem na Přemyslově nám. 22 a trvá na vyměření poplatků v souladu s platnou vyhláškou města Brna.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/26. RMČ 21.1.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 4-0-0
Program byl upraven takto:
p. starosta navrhl stažení bodů IV/26/1a) a IV/26/1b) z programu jednání a doplnění bodu IV/26/11 Různé, p. Dostálová doplnila bod IV/26/1f) Výměna bytu a schválen. 4-0-0

 

IV/26/1 Bytový odbor - předložil ing. Zůbek
c) Výpověď z bytu p. Martin Hájek, Bučovická 17, byt. č. 11, 1+1
Po osvětlení případu byly návrhy na usnesení jednomyslně schváleny. 4-0-0
Na jednání se dostavila p. Dostálová.
d) Obnovení pokojného stavu p. Miroslav Jonáš, Bučovická 7, byt č.10, 2+1
Rada doporučuje BO kontaktovat podnájemníka v bytě za účelem sjednání dohody o úhradě nájemného. Návrh na usnesení byl přijat. 5-0-0
Na jednání se dostavil p. Čech.
e) Průzkum Dědická 1, 3, 5 a Dědická 14, 16, 18
Rada vzala informace BO o prováděném průzkumu mez nájemníky uvedených domů ve věci provádění jejich regenerace na vědomí.
f) Výměna bytu Igor Pavlík, Vlnitá 11, byt č. 10, 2+1 (nástavba)
Bod předložila p. Dostálová. Po krátké diskuzi rada výměnu bytu schválila. 5-0-1

 

IV/26/2 Hospodaření s majetkem - předložila tajemnice
a) Povolení vstupu na pozemky
Rada vzala informaci týkající se vstupu na pozemky v okolí domů Strážnická 13, 15, 17 a 14,16, 18 na vědomí.
b) Prodej pozemků p.č. 1463/1, 1463/3, 1463/4 a 1463/5
Po obsáhlé diskuzi rada souhlasila s prodejem pozemku pod RD, nesouhlasila s prodejem pozemků, které jsou využívány jako zahrada a rovněž nesouhlasila s prodejem pozemku, který využívá p. Šupka k parkování. 6-0-0
c) Přebudování části šaten Fitness centra Gym Blue Sun
Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 5-0-1
d) Vyjádření k akci "Brno-Slatina, ul . Hviezdoslavova - Kabelový přívod VN č. 1216 pro i-center s.r.o."
Rada se seznámila s projektem a vyjádřila s projektovou dokumentací souhlas. 6-0-0
e) Prodej pozemků p.č. 64 a p.č. 65 v k.ú. Slatina
Navrhované usnesení bylo přijato bez diskuze. 6-0-0
f) Přístupová cesta k zahradám za ulicí Krejčího
Rada se seznámila se stanoviskem MO a MaKo, upravila návrh usnesení, který poté schválila. 6-0-0
g) Výměna pozemků p.č. 1595/3 a p.č. 1592/2
Po osvětlení podstaty bodu rada navrhované usnesení schválila. 6-0-0
h) Změna ÚPmB - při ul . Hviezdoslavova
Navrhované usnesení bylo přijato bez diskuze. 5-0-1

 

IV/26/3 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů p. Zdeněk Králík, Mikulčická 11
Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 5-0-1

 

IV/26/4 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů pí Helena Trešlová, Vlnitá 2
Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 5-0-1

 

IV/26/5 Darovací smlouva č. OD1/2004 - věcný dar
Navrhované usnesení bylo přijato bez diskuze. 5-0-1

 

IV/26/6 Stanovení platu řediteli Technických služeb
RMČ po diskuzi, která se týkala výše osob. příplatku, stanovila plat řediteli TS. 6-0-0

 

IV/26/7 Zmírnění poplatků za povolení k umístění stánku a užívání veř. prostranství pí Pilové, BABY BAZAR, Mikulčická
V diskuzi rada stanovila výši poplatku za umístění stánku a za užívání veřejného prostranství a poté přijala usnesení. 6-0-0

 

IV/26/8 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina
Rada technickou opravu pravidel schválila bez diskuze. 6-0-0

 

IV/26/9 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání majetková komise ze dne 13.1.2004.

 

IV/26/10 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/26/11 Různé
V tomto bodě podal starosta informace z jednání sněmu starostů.
Dále p. místostarosta informoval radu o možnosti získání dotací, rada mu doporučila, aby zahájil přípravy na zpracování podkladů pro získání dotace.

 

Ing. Jiří Navrátil Helena Skolková
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení IV/26. RMČ 21.1.2004

IV/26/1 Bytový odbor
c) Výpověď z bytu p. Martin Hájek, Bučovická 17, byt. č. 11, 1+1
c1) RMČ schvaluje výpověď z nájmu bytu p. Martinovi Hájkovi, Bučovická 17 dle § 711, odst.1d,h, §719, odst.1.
c2) RMČ ukládá právníkovi ÚMČ v termínu do 4.2.2004 podat návrh žaloby u MS.
d) Obnovení pokojného stavu p. Miroslav Jonáš, Bučovická 7, byt č.10, 2+1
RMČ ukládá BO vyzvat ve spolupráci s právníkem úřadu p. Miroslava Jonáše, Bučovická 7 k obnovení pokojného stavu.
f) Výměna bytu Igor Pavlík, Vlnitá 11, byt č. 10 , 2+1 (nástavba)
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi Igorem Pavlíkem, nájemcem bytu č. 10 (2+1) v nástavbě domu Vlnitá 11 a p. Jiřím Kubou, nájemcem bytu č. 3 (3+kk) v domě Karáskovo nám. 12 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Kubou na dobu neurčitou.

 

IV/26/2 Hospodaření s majetkem
a) Povolení vstupu na pozemky
RMČ vzala na vědomí žádost o souhlas se vstupem na pozemky, jejich užívání bude řešeno samostatnou žádostí.
b) Prodej pozemků p.č. 1463/1, 1463/3, 1463/4 a 1463/5
b1) RMČ souhlasí s prodejem pozemku pod RD p.č. 1463/3 panu Karlu Šupkovi, Tilhonova 28, Brno.
b2) RMČ nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 1463/1 a 1463/5, které jsou částečně využívány jako zahrada a nadále trvá na pronájmu z úrovně MČ.
b3) RMČ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1463/4 z důvodu případné další zástavby na ul. Tilhonova.
c) Přebudování části šaten Fitness centra Gym Blue Sun
RMČ uděluje souhlas s přebudováním části šaten v prostoru Aerobiku p. Karlu Svítilovi a Antonínu Ničovskému, Březinova 33, Brno.
d) Vyjádření k akci "Brno-Slatina, ul . Hviezdoslavova - Kabelový přívod VN č. 1216 pro i-center s.r.o."
RMČ souhlasí s projektovou dokumentací na akci "Brno-Slatina, ul. Hviezdoslavova - Kabelový přívod VN č. 1216 pro i-center s.r.o." pro projekční firmu PROSIG, Vlárská 1a, Brno.
e) Prodej pozemků p.č. 64 a p.č. 65 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 64 - zastavěná plocha manželům Hrbáčkových, bytem Černovičky 53, Brno a nadále trvá na pronájmu pozemku p.č. 65 z úrovně MČ.
f) Přístupová cesta k zahradám za ulicí Krejčího
RMČ souhlasí ze záměrem zbudování přístupové cesty na pozemky p.č. 1170/1, p.č. 1155/1, 1161/1a 1164/1- zahrady za ul. Krejčího za podmínky zbudování cesty na vlastní náklady žadatelů ze zatravňovacích dlaždic a s podmínkou, že ji MČ nebude udržovat.
g) Výměna pozemků p.č. 1595/3 a p.č. 1592/2
RMČ doporučuje ZMČ opravit usnesení ze dne 26.6.1997, které znělo: Zastupitelstvo MČ souhlasí s výměnou stejných částí parcel p.č. 1595/1 a 1594 v k.ú. Slatina (Přemyslovo nám. 18, Přemyslovo nám. 16) ve smyslu nově zpracovaného geometrického plánu takto:
ZMČ souhlasí s výměnou částí parcely p.č. 1595/3 ve vlastnictví p. Jurníčka o výměře 46 m2 s částí parcely č. 1592/2 ve vlastnictví města Brna o výměře 46 m2 v k.ú. Slatina.
h) Změna ÚPmB při ul. Hviezdoslavova
RMČ doporučuje ZMČ požádat o změnu ÚPmB při ul. Hviezdoslavova, na pozemcích p.č. 818/1, 818/2, 891 a 1071/50 v k.ú. Slatina, spočívající ve změně plochy označené O a PV na plochu R.

 

IV/26/3 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů p. Zdeněk Králík, Mikulčická 11
RMČ promíjí dluh vzniklý z titulu neuhrazení místního poplatku ze psů pro skutečnosti, které by jinak zakládaly pro období, pro které je dluh evidován, vyřazení z evidence poplatníků Zdeňkovi Králíkovi, Mikulčická 11, ve výši 3.000,- Kč.

 

IV/26/4 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů pí Helena Trešlová, Vlnitá 2
RMČ promíjí dluh vzniklý z titulu neuhrazení místního poplatku ze psů pro skutečnosti, které by jinak zakládaly pro období, pro které je dluh evidován, vyřazení z evidence poplatníků Heleně Trešlové, Vlnitá 2, ve výši 833,- Kč.

 

IV/26/5 Darovací smlouva č. OD1/2004 - věcný dar
RMČ přijímá dar a schvaluje darovací smlouvu č. OD1/2004 na počítačovou sestavu ve finanční hodnotě 43.249,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

IV/26/6 Stanovení platu řediteli Technických služeb
RMČ stanoví řediteli Technických služeb Brno - Slatina s účinností od 1.1.2004 plat dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je uložena u tajemnice.

 

IV/26/7 Zmírnění poplatků za povolení k umístění stánku a užívání veř. prostranství pí Pilové, BABY BAZAR, Mikulčická
RMČ stanovuje p. Pilové místní poplatek za užívání veřejného prostranství takto: poplatek za umístění stánku ve výši 5000,-Kč/rok a a 2,50,-Kč/m2/den za užívání veřejného prostranství před stánkem.

 

IV/26/8 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina
RMČ souhlasí s technickou opravou "Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina". Pravidla tvoří přílohu č. 2 usnesení.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis IV/25. RMČ 7.1.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Dostálová. 4-0-0
Program jednání byl schválen. 4-0-0

 

IV/25/1 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I.-XI./2003
Materiál předložil ing. Zůbek. Po upřesnění některých položek vzalo výsledky hospodaření na vědomí. Na jednání rady s dostavil p. Cenek.
b) Směna bytů pí Miroslava Hájková, Rousínovská 25
Miroslava Hájková, Rousínovská 26, 1+1, 3. poschodí - Kamil Bílý, Josefy Faimanové 28, ÚMČ Líšeň, 4+1, 7. poschodí - Jana Bezrouková, Mikuláškovo nám.14, ÚMČ Starý Lískovec, 2+kk, 8. poschodí - Yveta Eiseltová, Břenkova 4, soukr. dům, 1+1, 1. poschodí
Do naší MČ se má stěhovat Kamil Bílý s manželkou.
Vzhledem k tomu, že místní šetření neprokázalo a ani jiné okolnosti nenasvědčují tomu, že p. Eiseltová bydli v domě Břenkova 4, je rada přesvědčena, že e jedná o fiktivní výměnu bytů a proto s ní nesouhlasí. 5-0-0
c) Směna bytů pí Libuše Semrádová, Tilhonova 89
S návrhem usnesení souhlasila rada bez diskuze. 5-0-0
d) Nabídka právní pomoci pro BO
Rada se seznámila s nabídkou JUDr. Malované na právní pomoc BO. Po krátké diskuzi, ze které vyplynulo, že je potřeba napřed vyhodnotit zajištění právních služeb právníkem úřadu a poté s případně k nabídce vrátit.
Na jednání se dostavil p. Čech.
e) Vymáhání pohledávek
Firma REVITAL GARANT, s.r.o. , Jiříkovského 6, 602 00 Brno nabídla MČ službu zajištění úhrady nedoplatků na nájemném z bytových a nebytových prostorů a v oblasti zprostředkování dohod o ukončení nájemních smluv a pod. Po krátké diskuzi souhlasí rada s tím, aby BO vstoupil s uvedenou firmou v jednání. 6-0-0