Úřední deska

Značka: MCBSLA/01356/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 21.2.2020
Zveřejnit do: 8.3.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška - Usnesení o přerušení společného řízení na předběžnou otázku - „Zlatá pole“ Dopravní stavby Etapa A, SO 101 Účelová komunikace, SO 301 Odvodnění účelové komunikace, na pozemcích parc.č. 1211/1, 1211/3, 1217/4, 1217/5, 1217/53, 1217/55, 1


Připojené dokumenty:
ikona 19_00515.pdf (PDF 256.92 kB)