Doprava, blokové čištění, OŽP

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ JARO 2020 - ZMĚNA TERMÍNŮ

 ETAPA   DATUM   ULICE 
 I.   04.05.2020  Křehlíkova, Pivodova, Černozemní, Zemanova, Lučiny, část Langrova 1E, 1F
 II.   05.05.2020  Šmahova, Ráj, O. Veselého, Blažovická, Moutnická 
 III.   06.05.2020  Parkoviště Přemyslovo náměstí před poštou, Přemyslovo náměstí za parkem, Budínská, Hliník, Kovárenská, Kikrleho, část Šmahova, 
 IV.   07.05.2020  Vlárská- celá, Langrova nová část(směr Lučiny)
 V.   11.05.2020  Zlínská (okolo Albertu) včetně parkovišť vlevo, Podstránská 
 VI.   12.05.2020  Za kostelem, Černovičky, Stránská 
 VII.   13.05.2020  Parkoviště Mikulčická lichá (včetně Albert vpravo), parkoviště při ulici Kroměřížská, Dědická, Rousínovská, Prostějovská, před Mikulčickou 6 
 VIII.   14.05.2020  Vlnitá, Pomezní, Kozinova, Šmilovského 
 IX.   18.05.2020  Rousínovská, Kroměřížská, Bučovická včetně parkovišť přímo v ulici, Slavkovská (ulice, ne parkoviště) 
 X.   19.05.2020  Langrova (stará část) včetně všech parkovišť a příjezdů 
 XI.   20.05.2020  Vyškovská, silnice mezi Slavkovskou a Vyškovskou,parkoviště Slavkovská, V Nové čtvrti 
 XII.   21.05.2020  Strážnická, Dědická, Mikulčická sudá včetně parkovacích stání, parkoviště pod SSO, Prostějovská včetně parkovacích stání 
 XIII.   22.05.2020  Parkoviště pod areálem Slatina, silnice k Airproducts, Slatinka 

 

Informace o blokových čištěních v Brně jsou také k dispozici na stránkách společnosti Brněnské komunikace .

Přílohy: mapky označené dle shora uvedených etap.

ikona I (PDF 206.88 kB)

ikona I_a (PDF 1.21 MB)

ikona II (PDF 174.48 kB)

ikona II_a (PDF 75.08 kB)

ikona III (PDF 75.21 kB)

ikona III_a (PDF 154.84 kB)

ikona III_b (PDF 44.46 kB)

ikona IV (PDF 77.41 kB)

ikona V (PDF 3.42 MB)

ikona V_a (PDF 107.75 kB)

ikona VI (PDF 133.95 kB)

ikona VII (PDF 1.59 MB)

ikona VIII (PDF 98.16 kB)

ikona IX (PDF 141.58 kB)

ikona X (PDF 150.82 kB)

ikona XI (PDF 130.99 kB)

ikona XII (PDF 274.9 kB)

Pálící dny v MČ Slatina

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně je povoleno pálení v MČ Brno-Slatina v následující dny:


Út 10.00 hod - 20.00 hod

Pá 10.00 hod - 20.00 hod

So 12.00 hod. - 20.00 hod.

 

V ostatní dny je pálení suchých rostlinných materiálů zakázáno !!!

Blokové čištění srpen-září 2019

 ETAPA   DATUM  ULICE
 I.  26.08.2019   Křehlíkova, Pivodova, Černozemní, Zemanova, Lučiny
 II.  27.08.2019  Šmahova, Ráj, O. Veselého, Blažovická, Moutnická
 III.  28.08.2019  Parkoviště Přemyslovo náměstí před poštou, Přemyslovo náměstí za parkem, Budínská, Hliník, Kovárenská, Kikrleho, část Šmahova, Za Kostelem
 IV.  29.08.2019  Vlárská- celá
 V.  30.08.2019  Zlínská (okolo Albertu) včetně parkovišť vlevo, Podstránská
 VI.  03.09.2019  Černovičky, Stránská
 VII.  04.09.2019  Parkoviště Mikulčická lichá (včetně Albert vpravo), parkoviště při ulici Kroměřížská, Dědická, Rousínovská, Prostějovská, před Mikulčickou 6
 VIII.  05.09.2019  Vlnitá, Pomezní, Kozinova, Šmilovského
 IX.  09.09.2019  Rousínovská, Kroměřížská, Bučovická včetně parkovišť přímo v ulici, Slavkovská (ulice, ne parkoviště)
 X.  10.09.2019  Langrova včetně všech parkovišť a příjezdů
 XI.  11.09.2019  Vyškovská, silnice mezi Slavkovskou a Vyškovskou,parkoviště Slavkovská, V Nové čtvrti
 XII.  12.09.2019  Strážnická, Dědická, Mikulčická sudá včetně parkovacích stání, parkoviště pod SSO, Prostějovská včetně parkovacích stání
 XIII.  13.09.2019  Parkoviště pod areálem Slatina, silnice k Airproducts, Slatinka

 

 Informace o blokových čištěních v Brně jsou také k dispozici na stránkách společnosti Brněnské komunikace .

Přílohy: mapky označené dle shora uvedených etap.

ikona I (PDF 206.88 kB)

ikona I_a (PDF 1.21 MB)

ikona II (PDF 174.48 kB)

ikona II_a (PDF 75.08 kB)

ikona III (PDF 75.21 kB)

ikona III_a (PDF 154.84 kB)

ikona III_b (PDF 44.46 kB)

ikona IV (PDF 77.41 kB)

ikona V (PDF 3.42 MB)

ikona V_a (PDF 107.75 kB)

ikona VI (PDF 133.95 kB)

ikona VII (PDF 1.59 MB)

ikona VIII (PDF 98.16 kB)

ikona IX (PDF 141.58 kB)

ikona X (PDF 150.82 kB)

ikona XI (PDF 130.99 kB)

ikona XII (PDF 274.9 kB)

Schválené dopravní projekty

Plánované projekty na základě žádosti MČ Brno-Slatina, které byly zadavatelem Odborem dopravy MMB již schváleny po projednání se správcem a.s. Brněnské komunikace a Policií ČR:

Realizace: 2018/2019

 

1) Oblast Křehlíkova – instalace retardérů za účelem zvýšení bezpečnosti v lokalitě Křehlíkova – Za Kostelem;

2) Jihomoravské nám. – vyznačení parkovacích míst a vjezd integrovaného záchranného systému;

3) ul. Slavkovská – legalizace parkovacího pásu;

4) ul. Langrova – rozšíření parkovacích míst u BD č. 37.

Změna dopravního značení - Zóna 30, oblast Křehlíkova

Dne 21.12.2018 byla vydána Odborem dopravy MMB veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulicích Křehlíkova, Šmahova, Ráj, Blažovická, Kikerleho, O. Veselého, Moutnická, NN 1471 a veřejně přístupných účelových komunikacích (viz příloha - veřejná vyhláška).

 

Jedná se zejména o:

 

a) instalaci krátkých příčných prahů za účelem dopravního zklidnění (ulice Ráj - 2 ks, Šmahova - 5 ks, Křehlíkova - 3 ks, Moutnická - 2 ks, Blažovická - 2 ks, Za Kostelem - 2 ks).

 

b) usměrnění parkování v ulicích Šmahova, Kikerleho, O. Veselého, Křehlíkova - rozšíření a legalizace parkovacích stání v počtu cca 40 míst.

 

c) zjednosměrnění části ulice Šmahova (úsek Moutnická - Křehlíkova) za účelem omezení tranzitu vozidel z dálnice D1.

 

d) rozšíření „zóny 30“, tj. maximální dovolené rychlosti 30 km/h v ulicích Šmahova, Za Kostelem (úsek Moutnická - Řípská) za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

V případě vhodných klimatických podmínek je realizace dopravního značení naplánována v součinnosti s blokovým čistěním v termínu 1.4. - 3.4.2019, a dále dle možností správce komunikací.

 

Realizaci DZ provede spol. Brněnské komunikace.

Výkresy a vyznačení přístupových tras naleznete v příloze.

 

Sestavil: Petr Semrád

 

Přílohy:

ikona Výkres - DZ (PDF 845.49 kB)

ikona Výkres -DZ (PDF 1.09 MB)

ikona Výkres - DZ (PDF 267.9 kB)

ikona Mapka - přehled změn (PDF 236.72 kB)

ikona Mapka - trasování Křehlíkova (PDF 140.43 kB)

ikona Veřejná vyhláška - oblast Křehlíkova 2019 (PDF 322.53 kB)

 

Změna dopravního značení - Jihomoravské nám.

V této oblasti dojde zejména k:

- vyznačení parkovacích ploch pomocí vodorovného DZ,

- stanovení „zóny 30“,

- vyhrazení 4 parkovacích míst časově omezených (max. na 15 min v pracovní dny v době 7-9 hod a 14-16 hod) zejména pro účely krátkodobého parkování u ZŠ a MŠ,

- instalaci značky (zákaz stání) pro zajištění průjezdu integrovaného záchranného systému.

 

Realizaci zajišťuje: SIGNEX s.r.o.

 

Přílohy:

ikona Výkres - DZ (PDF 393.97 kB)

ikona Veřejná vyhláška OD MMB (PDF 144.15 kB)

Změna dopravního značení - Langrova, u BD č.37

V této oblasti dojde zejména k:

- vyznačení parkovací plochy pomocí vodorovného DZ,

- stanovení „zóny 30“,

- rozšíření parkovacích míst pro cca 46 vozidel.

 

Realizaci zajišťuje: SIGNEX s.r.o.

 

Přílohy:

ikona Výkres - DZ (PDF 396.03 kB)

ikona Veřejná vyhláška OD MMB (PDF 138.61 kB)

Stavební úpravy – ul. Šmilovského

V termínu od 1.10.2018 do 15.5.2019 je naplánována oprava kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ulici Šmilovského.

Stavba bude provedena otevřeným výkopem v komunikaci při úplné uzavírce ul. Šmilovského. Objízdné trasy nejsou navrženy.

Překopy v chodníku budou opatřeny přechodovými lávkami se zábradlím. Přístup k nemovitostem bude umožněn.

 

Bližší informace a dopravní značení zajišťuje firma ZNAKOM s.r.o.

 

ikona Šmilovského - rekonstrukce vodovodu a oprava kanalizace (PDF 1.3 MB)

Nový přechod pro chodce – ul. Tilhonova

Jedná se o vybudování nového přechodu pro chodce v blízkosti prodejny Penny market mezi oběma zastávkami na ul. Tilhonova.

Přechod pro chodce bude moderně nasvětlen a označen reflexním dopravním značením. Budou upraveny stávající zastávky MHD Hviezdoslavova. Zastávka ve směru Slatina, sídliště bude z bezpečnostních důvodů posunuta a prodloužena na 18 m, taktéž i zastávka v opačném směru bude posunuta a prodloužena.

Obě zastávky budou zastřešeny a vybaveny lavičkami.

Stavba by měla být hotova dle harmonogramu do konce roku 2018.

ikona Přechod Tilhonova, mapka (PDF 247.1 kB)

ikona Přechod Tilhonova, harmonogram (PDF 503.81 kB)

Změna dopravního značení - ul. Kikerleho (u ZŠ a MŠ)

V sobotu dne 28.4.2018 (v případě vhodných klimatických podmínek) je společností Brněnské komunikace naplánována realizace změn dopravního značení v ulici Kikerleho (v úseku křižovatek Kikerleho x Matlachova a Kikerleho x Šmahova). Tato akce je v rámci projektu „Bezpečná cesta do škol“. Zejména dojde k úpravě režimu parkování v celém úseku s časovým omezením na dobu max. 15 min v pracovních dnech (v době 7-9 hod a 14-16 hod) za účelem zvýšení obrátkovosti vozidel ve stanovené době. V ostatní době a o víkendech bude parkování časově neomezené. Dále budou instalovány 3 zpomalovací prahy z důvodu zklidnění dopravy a dodržení povolené rychlosti 30 km/h. Pro bezpečnější pohyb vozidel bude navýšen počet výhyben. V rámci další etapy je naplánována před budovou MŠ oprava chodníku se zabudováním 15 ks kovových sloupků za účelem ochrany malých dětí a zamezení najíždění aut na chodník. Výkres značení a režim parkování je uveden v příloze.

 

ikona Výkres značení (PDF 2.58 MB)

ikona Režim parkování (PDF 110.88 kB)