Doprava, blokové čištění

Schválené dopravní projekty

Plánované projekty na základě žádosti MČ Brno-Slatina, které byly zadavatelem Odborem dopravy MMB již schváleny po projednání se správcem a.s. Brněnské komunikace a Policií ČR:

Realizace: 2018/2019

 

1) Oblast Křehlíkova – instalace retardérů za účelem zvýšení bezpečnosti v lokalitě Křehlíkova – Za Kostelem;

2) Jihomoravské nám. – vyznačení parkovacích míst a vjezd integrovaného záchranného systému;

3) ul. Slavkovská – legalizace parkovacího pásu;

4) ul. Langrova – rozšíření parkovacích míst u BD č. 37.

Stavební úpravy – ul. Šmilovského

V termínu od 1.10.2018 do 15.5.2019 je naplánována oprava kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ulici Šmilovského.

Stavba bude provedena otevřeným výkopem v komunikaci při úplné uzavírce ul. Šmilovského. Objízdné trasy nejsou navrženy.

Překopy v chodníku budou opatřeny přechodovými lávkami se zábradlím. Přístup k nemovitostem bude umožněn.

 

Bližší informace a dopravní značení zajišťuje firma ZNAKOM s.r.o.

 

ikona Šmilovského - rekonstrukce vodovodu a oprava kanalizace (PDF 1.3 MB)

Oprava kanalizace – ul. Hviezdoslavova, Řípská

Předpokládaný termín realizace je naplánován v období: 2.10.2018 – 30.11.2018.

Jedná se o opravu kanalizace na ul. Hviezdoslavova a Řípská.

V tomto termínu se stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích II. třídy Hviezdoslavova, Olomoucká, na místních pozemních komunikacích chodník Hviezdoslavova, Tilhonova a na veřejně přístupných účelových komunikacích vjezd a výjezd od čerpací stanice AVIA, příjezd k firmě Franklin Electric, spol. s r.o., výjezd od firmy Mlénský s.r.o., výjezd od čerpací stanice BENZINA, okružní křižovatka Olomoucká – Bělohorská – Hviezdoslavova, Řípská – komunikace a parkoviště u OC Kaufland, spojovací komunikace Řípská – Kigginsova.


Bližší informace a dopravní značení zajišťuje firma Signex spol. s r.o.

 

ikona Hviezdoslavova, Řípská - oprava kanalizace (PDF 5.13 MB)

Nový přechod pro chodce – ul. Tilhonova

Jedná se o vybudování nového přechodu pro chodce v blízkosti prodejny Penny market mezi oběma zastávkami na ul. Tilhonova.

Přechod pro chodce bude moderně nasvětlen a označen reflexním dopravním značením. Budou upraveny stávající zastávky MHD Hviezdoslavova. Zastávka ve směru Slatina, sídliště bude z bezpečnostních důvodů posunuta a prodloužena na 18 m, taktéž i zastávka v opačném směru bude posunuta a prodloužena.

Obě zastávky budou zastřešeny a vybaveny lavičkami.

Stavba by měla být hotova dle harmonogramu do konce roku 2018.

ikona Přechod Tilhonova, mapka (PDF 247.1 kB)

ikona Přechod Tilhonova, harmonogram (PDF 503.81 kB)

Částečná uzavírka - silnice I/50, ul. Ostravská, 4. etapa (aktualizace)

Termín částečné uzavírky:

06.10.2018 - 30.11.2018 (aktualizace)

Etapa III. : od 06.10.2018 - 21.10.2018
Etapa II. :  od 22.10.2018 - 04.11.2018
Etapa IV. a IV.A : od 05.11.2018 - 30.11.2018

Příloha - výkres IV. + IV.A etapy:

ikona Výkres (PDF 2.85 MB)

 

Částečná uzavírka silnice je nutná z důvodu provádění generální opravy veřejného osvětlení v ulici Ostravská (etapa 2 a 3).

Jedná se o uzavírky levých jízdních pruhů v obou směrech v ul. Ostravská, v úseku Gajdošova - Holzova.

 

 

*******************************

 

Termín: od 01.08.2018 do 30.09.2018

 

Z toho etapa 2: od 01.08.2018 (06:00 hod) do 31.08.2018 (23:59 hod)

etapa 3: od 01.09.2018 (00:00 hod) do 30.09.2018 (20:00 hod)

 

Zhotovitel: Brixton-stavitelství, s.r.o.

Dopravní značení: SIGNEX, spol. s r.o.

 

Bližší informace viz mapka a oznámení KÚ JmK.

 

ikona Etapy - mapka (PDF 664.88 kB)

ikona Oznámení KÚ Jm kraje (PDF 233.33 kB)

 

Částečná uzavírka ul. Černovická - oprava mostu

Aktualizace - doplnění:

Oprava mostů na ul. Černovická bude pokračovat v režimu jako doposud a to cca do 31.10.2018, v současné době je předpoklad dokončení dříve, ale řidiči musí počítat s omezením do tohoto termínu 31.10.2018, protože na požadavek Policie ČR dojde k rozšíření předjížděcího středového pásu z 30 na 50 m a to by znamenalo cca v rozsahu 100-150 m uzavření „rychlých“ jízdních pruhů v obou směrech. Oprava druhého mostu začne příští rok.

 Pokračování uzavírky ul. Černovická je povoleno v termínu: 16.06.2018 - 31.10.2018.

Uzavření dvou jízdních pruhů směr Židenice s převedením dopravy na protisměrný most, vždy jeden pruh směr Černovice, jeden pruh směr Židenice, zákaz levého odbočení směr Slatina ze směru od Židenic.

Objízdná trasa ve směru Slatina po silnici č. I/42 ul. Ostravská, po silnici č. II/373 ul. Bělohorská.

ikona ETAPA 2 II-374 BRNO CERNOVICKA MOSTY 374-048 B.1 B.2 (PDF 2.37 MB)

ikona ETAPA 2 II-374 BRNO CERNOVICKA MOSTY 374-048 B.1 B.2 objizdna trasa (PDF 1.76 MB)

 

Uzavírka je povolena v termínu do 31.10.2018

Plánovaný termín akce: 29. 1. 2018 – 31. 5. 2018, 11.6.2018 - 31.10.2018
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Dopravní značení: DOKA, s.r.o.
 
V 1. etapě bude uzavřena pravá polovina mostu 374-048 směr Židenice.
Provoz bude na ul. Černovická veden v režimu 1+1, směr Židenice bude převeden do protisměru.
Zakázané bude levé odbočení z ul. Černovická na ul. Olomoucká.
Objízdná trasa bude vedena z ul. Otakara Ševčíka (I/42) na ul. Ostravská (I/50), dále po ul. Bělohorská a přes okružní křižovatku zpět na ul. Olomoucká.

ikona Mapa vedení objízdné trasy (PDF 1.56 MB)

Změna dopravního značení - ul. Kikerleho (u ZŠ a MŠ)

V sobotu dne 28.4.2018 (v případě vhodných klimatických podmínek) je společností Brněnské komunikace naplánována realizace změn dopravního značení v ulici Kikerleho (v úseku křižovatek Kikerleho x Matlachova a Kikerleho x Šmahova). Tato akce je v rámci projektu „Bezpečná cesta do škol“. Zejména dojde k úpravě režimu parkování v celém úseku s časovým omezením na dobu max. 15 min v pracovních dnech (v době 7-9 hod a 14-16 hod) za účelem zvýšení obrátkovosti vozidel ve stanovené době. V ostatní době a o víkendech bude parkování časově neomezené. Dále budou instalovány 3 zpomalovací prahy z důvodu zklidnění dopravy a dodržení povolené rychlosti 30 km/h. Pro bezpečnější pohyb vozidel bude navýšen počet výhyben. V rámci další etapy je naplánována před budovou MŠ oprava chodníku se zabudováním 15 ks kovových sloupků za účelem ochrany malých dětí a zamezení najíždění aut na chodník. Výkres značení a režim parkování je uveden v příloze.

 

ikona Výkres značení (PDF 2.58 MB)

ikona Režim parkování (PDF 110.88 kB)