Doprava, blokové čištění

Blokové čištění 27.8.2018 - 14.9.2018

ETAPA

DATUM

ULICE

MAPA

I.

27.08.2018

Křehlíkova, Pivodova, Černozemní,

Zemanova, Lučiny

ikona I (PNG 367.56 kB)

ikona I_a (PNG 1.01 MB)

 II.

28.08.2018

Šmahova, Ráj, O. Veselého,

Blažovická, Moutnická

ikona II (PNG 304.13 kB)

ikona II_a (PNG 126.39 kB)

III.

29.08.2018

Parkoviště Přemyslovo náměstí před poštou,

Přemyslovo náměstí za parkem, Budínská,

Hliník, Kovárenská, Kikrleho,

část Šmahova, Za Kostelem

ikona III (PNG 103.49 kB)

ikona III_a (PNG 264.87 kB)

ikona III_b (PNG 55.59 kB)

IV.

30.08.2018

Vlárská - celá

ikona IV (PNG 114.36 kB)

V.

31.08.2018

Zlínská (okolo Albertu) včetně parkovišť vlevo,

Podstránská

ikona V (PDF 3.42 MB)

ikona V_a (PNG 157.54 kB)

VI.

04.09.2018

Černovičky, Stránská

ikona VI (PNG 203.86 kB)

VII.

05.09.2018

Parkoviště Mikulčická lichá (včetně Albert vpravo),

parkoviště při ulici Kroměřížská, Dědická,

Rousínovská, Prostějovská, před Mikulčickou 6

ikona VII (PDF 1.59 MB)

VIII.

06.09.2018

Vlnitá, Pomezní, Kozinova, Šmilovského

ikona VIII (PNG 156.27 kB)

IX.

10.09.2018

Rousínovská, Kroměřížská,

Bučovická včetně parkovišť přímo v ulici,

Slavkovská (ulice, ne parkoviště)

ikona IX (PNG 260.01 kB)

X.

11.09.2018

Langrova včetně všech parkovišť a příjezdů

ikona X (PNG 255.05 kB)

XI.

12.09.2018

Vyškovská, silnice mezi Slavkovskou a Vyškovskou,

parkoviště Slavkovská, V Nové čtvrti

ikona XI (PNG 217.88 kB)

XII.

13.09.2018

Strážnická, Dědická,

Mikulčická sudá včetně parkovacích stání,

parkoviště pod SSO,

Prostějovská včetně parkovacích stání

ikona XII (PNG 519.39 kB)

XIII.

14.09.2018

Parkoviště pod areálem Slatina,

silnice k Airproducts, Slatinka

 

 Odtah zajišťuje firma Černý, Drážní 9, 627 00 Brno. Tel.: 548 217 484, 602 737 673

Částečná uzavírka - silnice I/50, ul. Ostravská, 2. a 3. etapa

Částečná uzavírka silnice je nutná z důvodu provádění generální opravy veřejného osvětlení v ulici Ostravská (etapa 2 a 3).

Jedná se o uzavírky levých jízdních pruhů v obou směrech v ul. Ostravská, v úseku Gajdošova - Holzova.

 

Termín: od 01.08.2018 do 30.09.2018

 

Z toho etapa 2: od 01.08.2018 (06:00 hod) do 31.08.2018 (23:59 hod)

etapa 3: od 01.09.2018 (00:00 hod) do 30.09.2018 (20:00 hod)

 

Zhotovitel: Brixton-stavitelství, s.r.o.

Dopravní značení: SIGNEX, spol. s r.o.

 

Bližší informace viz mapka a oznámení KÚ JmK.

 

ikona Etapy - mapka (PDF 664.88 kB)

ikona Oznámení KÚ Jm kraje (PDF 233.33 kB)

 

Dopravní omezení - silnice Ostravská

Stavební úpravy na silnici I/50 Ostravská, větve mimoúrovňových křižovatek Holzova a Bělohorská

 

V termínu od 2.7.2018 (6:00 hod) do 24.7.2018 (20:00 hod) budou probíhat opravy ramp na silnici I/50 (Ostravská), MÚK Holzova a MÚK Bělohorská (viz mapka). Rampy budou úplně uzavřeny. Opravovat se budou všechny tři rampy zároveň.

 

Upozornění pro řidiče, kteří ve směru z centra na Vyškov nesjedou ze silnice I/50 na sjezdu LÍŠEŇ/SLATINA/AIRPORT/OCHOZ, že budou pokračovat bez možnosti sjetí rovnou na dálnici D1 - z tohoto důvodu bylo oproti běžné situaci dopravní značení (IS11a) před tímto sjezdem zdvojeno.

 

Uzavírky se týkají těchto sjezdů:

 

1) sjezd z ul. Ostravská (siln. I/50) na ul. Holzova - směr Vyškov a Šlapanice uzavřen.

 

2) sjezd z ul. Ostravská (siln. I/50) na ul. Bělohorská - směr Slatina, Vinohrady a Hodonín uzavřen.

 

3) sjezd z ul. Holzova na ul. Ostravská (siln. I/50) - směr centrum uzavřen.

 

 

Bližší informace poskytne spol. DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, Brno, web: www.dokadz.cz.

 

ikona Situace, objízdné trasy (PDF 4.5 MB)

Částečná uzavírka ul. Černovická - oprava mostu

Aktualizace - doplnění:

Oprava mostů na ul. Černovická bude pokračovat v režimu jako doposud a to cca do 31.10.2018, v současné době je předpoklad dokončení dříve, ale řidiči musí počítat s omezením do tohoto termínu 31.10.2018, protože na požadavek Policie ČR dojde k rozšíření předjížděcího středového pásu z 30 na 50 m a to by znamenalo cca v rozsahu 100-150 m uzavření „rychlých“ jízdních pruhů v obou směrech. Oprava druhého mostu začne příští rok.

 Pokračování uzavírky ul. Černovická je povoleno v termínu: 16.06.2018 - 31.10.2018.

Uzavření dvou jízdních pruhů směr Židenice s převedením dopravy na protisměrný most, vždy jeden pruh směr Černovice, jeden pruh směr Židenice, zákaz levého odbočení směr Slatina ze směru od Židenic.

Objízdná trasa ve směru Slatina po silnici č. I/42 ul. Ostravská, po silnici č. II/373 ul. Bělohorská.

ikona ETAPA 2 II-374 BRNO CERNOVICKA MOSTY 374-048 B.1 B.2 (PDF 2.37 MB)

ikona ETAPA 2 II-374 BRNO CERNOVICKA MOSTY 374-048 B.1 B.2 objizdna trasa (PDF 1.76 MB)

 

Uzavírka je povolena v termínu do 31.10.2018

Plánovaný termín akce: 29. 1. 2018 – 31. 5. 2018, 11.6.2018 - 31.10.2018
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Dopravní značení: DOKA, s.r.o.
 
V 1. etapě bude uzavřena pravá polovina mostu 374-048 směr Židenice.
Provoz bude na ul. Černovická veden v režimu 1+1, směr Židenice bude převeden do protisměru.
Zakázané bude levé odbočení z ul. Černovická na ul. Olomoucká.
Objízdná trasa bude vedena z ul. Otakara Ševčíka (I/42) na ul. Ostravská (I/50), dále po ul. Bělohorská a přes okružní křižovatku zpět na ul. Olomoucká.

ikona Mapa vedení objízdné trasy (PDF 1.56 MB)

Dopravní omezení - stavební úpravy na křižovatce Řípská a Tuřanka

 

Dopravní omezení

Stavební úpravy na křižovatce Řípská x Tuřanka

 

Přechodné dopravní značení může být v rámci 3. a 4. etapy ještě pozměněno na základě požadavků Policie ČR.

 

1. ETAPA - Termín omezení: od 15.6 2018 do 30.6 2018

 

Demolice stávajícího chodníku na ulici Řípská a následná výstavba nového. Rozšíření komunikace o odbočovací pruh. Přeložky inženýrských sítí. Osazení nových sloupů VO a trakčního vedení.

Omezení motoristické dopravy bude spočívat v uzavření pravého odbočovacího pruhu ze směru Slatina. Odbočení směrem na Tuřany bude umožněno.

Pro pěší bude uzavřen chodník a přechod na ulici Řípská. Pro obchůznou trasu bude zřízen provizorní přechod pro chodce v blízkosti trolejbusové zastávky Řípská.

 

2. ETAPA - Termín omezení: od 1.7 2018 do 5.8 2018

 

Demolice stávajícího chodníku na ulici Tuřanka a následná výstavba nového. Rozšíření komunikace o odbočovací pruh. Přeložky inženýrských sítí. Osazení nových sloupů VO a trakčního vedení.

Omezení motoristické dopravy je téměř totožné s etapou č. 1. Bude tedy uzavřen pravý odbočovací pruh ze směru Slatina a dále bude omezen průjezdný profil komunikace ze směru Tuřany.

Pro pěší zůstává uzavřen chodník na ulici Řípská a přidává se k němu uzavírka chodníku a přechodu na ulici Tuřanka. Pro obchůznou trasu bude zřízen druhý provizorní přechod pro chodce na ulici Tuřanka. Obchůzná trasa pro pěší bude vedena po těchto přechodech a po parkovišti před objektem restaurace Hanák.

 

3. ETAPA - Termín omezení: od 6.8 2018 do 19.8 2018

 

Úplná uzavírka komunikace ve směru na Tuřany. Frézování stávajícího povrchu a následné zhotovení nového povrchu.

Pro všechna motorová vozidla mimo linkový bus bude uzavřena ulice Tuřanka ve směru Tuřany. Linkovým autobusům bude umožněno pokračovat v jízdě všemi směry mimo víkendu 18. – 19.8 2018, kdy bude probíhat pokládka nových vrstev a uzavírka bude platit pro všechny účastníky provozu.

Na křižovatce bude zachován provoz mezi letištěm a Slatinou a to jedním jízdním pruhem v každém směru.

Objízdná trasa ze směru Tuřany bude vedena po ulici Průmyslová, Švédské valy, Řípská ke kruhovému objezdu a po ulici Hviezdoslavova.

Objízdná trasa ze směru Vyškov (silnice II/430) bude vedena po ulici Hviezdoslavova, Řípská, Švédské valy a Průmyslová.

Vjezd na místní komunikace, například ulice Křehlíkova, Šmahova a Brněnky bude umožněn pouze dopravní obsluze.

Pro pěší bude uzavřen přechod na ulici Tuřanka a pro obchůznou trasu bude zachován provizorní přechod na téže ulici. Nově budované chodníky již budou dokončeny a bude možné je volně užívat.

 

4. ETAPA - Termín omezení: od 20.8 2018 do 26.8 2018

 

Úplná uzavírka komunikace ve směru na Šlapanice. Frézování stávajícího povrchu a následné zhotovení nového povrchu.

Pro všechna motorová vozidla mimo linkový bus bude uzavřena ulice Tuřanka ve směru Šlapanice. Linkovým autobusům bude umožněno pokračovat v jízdě všemi směry mimo víkendu 25. – 26.8 2018, kdy bude probíhat pokládka nových vrstev a uzavírka bude platit pro všechny účastníky provozu.

Na křižovatce bude zachován provoz mezi letištěm a Slatinou a to jedním jízdním pruhem v každém směru.

Objízdná trasa ze směru Tuřany bude vedena po ulici Průmyslová, Švédské valy, Řípská ke kruhovému objezdu a po ulici Hviezdoslavova.

Objízdná trasa ze směru Vyškov (silnice II/430) bude vedena po ulici Hviezdoslavova, Řípská, Švédské valy a Průmyslová.

Vjezd na místní komunikace, například ulice Křehlíkova, Šmahova a Brněnky bude umožněn pouze dopravní obsluze.

Pro pěší bude uzavřen přechod na ulici Řípská a pro obchůznou budou využívány zbývající přechody křižovatky.

 

Dokumentace:

 ikona I. Etapa (PDF 1.28 MB)

 ikona II. Etapa (PDF 1.35 MB)

 ikona III.Etapa (PDF 4.42 MB)

 ikona IV. Etapa (PDF 3.44 MB)

 

Změna dopravního značení - ul. Kikerleho (u ZŠ a MŠ)

V sobotu dne 28.4.2018 (v případě vhodných klimatických podmínek) je společností Brněnské komunikace naplánována realizace změn dopravního značení v ulici Kikerleho (v úseku křižovatek Kikerleho x Matlachova a Kikerleho x Šmahova). Tato akce je v rámci projektu „Bezpečná cesta do škol“. Zejména dojde k úpravě režimu parkování v celém úseku s časovým omezením na dobu max. 15 min v pracovních dnech (v době 7-9 hod a 14-16 hod) za účelem zvýšení obrátkovosti vozidel ve stanovené době. V ostatní době a o víkendech bude parkování časově neomezené. Dále budou instalovány 3 zpomalovací prahy z důvodu zklidnění dopravy a dodržení povolené rychlosti 30 km/h. Pro bezpečnější pohyb vozidel bude navýšen počet výhyben. V rámci další etapy je naplánována před budovou MŠ oprava chodníku se zabudováním 15 ks kovových sloupků za účelem ochrany malých dětí a zamezení najíždění aut na chodník. Výkres značení a režim parkování je uveden v příloze.

 

ikona Výkres značení (PDF 2.58 MB)

ikona Režim parkování (PDF 110.88 kB)