Doprava, blokové čištění

Změna dopravního značení - Zóna 30, oblast Křehlíkova

Dne 21.12.2018 byla vydána Odborem dopravy MMB veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulicích Křehlíkova, Šmahova, Ráj, Blažovická, Kikerleho, O. Veselého, Moutnická, NN 1471 a veřejně přístupných účelových komunikacích (viz příloha - veřejná vyhláška).

 

Jedná se zejména o:

 

a) instalaci krátkých příčných prahů za účelem dopravního zklidnění (ulice Ráj - 2 ks, Šmahova - 5 ks, Křehlíkova - 3 ks, Moutnická - 2 ks, Blažovická - 2 ks, Za Kostelem - 2 ks).

 

b) usměrnění parkování v ulicích Šmahova, Kikerleho, O. Veselého, Křehlíkova - rozšíření a legalizace parkovacích stání v počtu cca 40 míst.

 

c) zjednosměrnění části ulice Šmahova (úsek Moutnická - Křehlíkova) za účelem omezení tranzitu vozidel z dálnice D1.

 

d) rozšíření „zóny 30“, tj. maximální dovolené rychlosti 30 km/h v ulicích Šmahova, Za Kostelem (úsek Moutnická - Řípská) za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

V případě vhodných klimatických podmínek je realizace dopravního značení naplánována v součinnosti s blokovým čistěním v termínu 1.4. - 3.4.2019, a dále dle možností správce komunikací.

 

Realizaci DZ provede spol. Brněnské komunikace.

Výkresy a vyznačení přístupových tras naleznete v příloze.

 

Sestavil: Petr Semrád

 

Přílohy:

ikona Výkres - DZ (PDF 845.49 kB)

ikona Výkres -DZ (PDF 1.09 MB)

ikona Výkres - DZ (PDF 267.9 kB)

ikona Mapka - přehled změn (PDF 236.72 kB)

ikona Mapka - trasování Křehlíkova (PDF 140.43 kB)

ikona Veřejná vyhláška - oblast Křehlíkova 2019 (PDF 322.53 kB)