Aktuální uzavírky, omezení

Ulice Vlárská

Akce: Vlárská - souvislá údržba komunikace

Popis: Jedná se o souvislou opravu povrchu vozovky a chodníku po obou stranách v úseku od křižovatky s ul. Tilhonova po BD Vlárská č. 14.

Stavba je rozdělena do 3 etap. Plánovaná oprava vozovky navazuje na již opravený úsek z loňského roku. Zhoršující špatný stav vozovky byl v důsledku vedení objízdné trasy kvůli opravě kanalizace v ulici Tuřanka.

Termín zahájení: 06.03.2023

Termín ukončení: 30.04.2023

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odpovědná osoba - Radek Charvát, t.č. 727 979 993

Investor: Brněnské komunikace, a.s.

Omezení:

Úplná uzavírka všech vozidel v úseku ul. Tilhonova - parkoviště BD Langrova č. 37-39-41 (průjezd vozidel MHD zachován). Dále budou uzavřeny chodníky po etapách. Obě zastávky MHD Vlárská budou přemístěny. Omezeny budou vjezdy do garáží po obou stranách vč. podélného parkování. Příjezd osobních vozidel bude umožněn z ulice Řípské.

 

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha: 

ikona Mapka uzavírky (JPG 81.88 kB)

ikona Změna MHD - linka 75 (PDF 238.61 kB)

ikona Výkres DIO (PDF 6.78 MB)