Aktuální uzavírky, omezení

Ulice Ostravská

Akce: I/42 Brno, most Ot. Ševčíka přes Ostravskou ulici

Popis: Oprava 6-ti mostních objektů, které jsou v havarijním stavu. Stavba potrvá 2 stavební sezóny a je rozdělena do 2 etap (11/2022 - 11/2024). Průjezd po mostě bude vždy zachován, v režimu 1+1. Omezeny budou zejména nájezdové a výjezdové rampy.  V 1. etapě bude uzavřen jízdní pás ve směru od Židenic na Komárov vč. přilehlých ramp. Provoz bude převeden do protisměrného pásu.

Termín zahájení: 30.11.2022

Termín ukončení: 30.11.2024

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

 

Omezení:

ul. Otakara Ševčíka - průjezd po mostě v režimu 1+1.

ul. Ostravská - omezení pod mostem, průjezd v režimu 2+2, zúžené jízdní pruhy, snížená rychlost max. 50 km/h.

 

 

Dopravní značení: DOKA, s.r.o.

 

 

Příloha:

ikona 02 - Výkres -1.et, uzavírka pod mostem (JPG 252.11 kB)

ikona 02a - Rozsah uzavírky - 1. etapa (JPG 69.72 kB)

ikona 03 - Objízdné trasy (JPG 5 MB)