Aktuální uzavírky, omezení

Souvislá údržba vozovky - Přemyslovo nám.

lice Přemyslovo náměstí

Akce: Souvislá údržba vozovky - Přemyslovo nám.

Popis: Oprava povrchu vozovky, výměna obrubníků. Akce rozdělena do 2 etap.

Termín zahájení: 09.05.2022

Termín ukončení: 18.06.2022

Investor/žadatel: Brněnské komunikace a.s.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kontakt: Ing. Charvát, tel.: 727 979 993

Omezení: 1) Částečná uzavírka - zachování jednosměrného provozu (od ul. Tilhonova). Objízdná trasa od ul. Tuřanka vedena přes ul. Mikulčická - Zlínská.

2) Omezení kolmých a podélných parkovacích stání v celém úseku komunikace vč. nájezdů a výjezdů k BD/RD.

3) Výjezd z ul. Budínské pouze doleva do ul. Tuřanka.

4) V rámci jedné etapy nepůjde odbočit do ul. Zemanova (nájezd/výjezd ul. Tuřanka).

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha:

ikona Přemyslovo náměstí - SÚV - DIO (PDF 3.65 MB)

ikona Přemyslovo_nám - OT (PNG 227.19 kB)